Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Управление на качеството при производството на кабели от N.E.K.E. S.r.l.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 19/12/2015 от admin бр коментари 0
С глобализацията на обществения и икономическия живот и все по-нарастващата ограниченост от суровини и материали за производството на стоки и услуги в световен мащаб изискванията за ефективното им използване са намерили израз в разработените международни стандарти за качество. Те обхващат цялостно процесите в организациите, от първо до висше управленско равнище. При това съществуват стандарти за окачествяване на материалите, продукцията, технологичните процеси, компетентността на ръководствата, екологичната съобразност на организационните дейности, производствените процеси и др. Управл
Моделът 7- S: Раяленд.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 19/12/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Относно модела 7-S Doyle (2000) пише, че твърденията за споделени ценности са безсмислени, ако те не се поддържат, но са важни от гл.т. на онези стимули, които ги въвеждат в действие . Първият от тях е стратегия. Стратегията трябва да бъде ориентирана към клиента: дълбоко признание, че постигането на стратегическата визия зависи от по-ефективното задоволяване на потребностите на клиента в сравенение с конкурентите . Структура се отнася до това как хората са организирани да работят заедно, докато системите се отнасят към това как информацията се движи в/около организация и партньорската мрежа.
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 08/12/2015 от admin бр коментари 0
Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана със функционалните си връзки със системите за определяне на необходимите оперативни способности и аквизиция, е основна технологична база за управление на ресурсите във въоръжените сили, обвързваща дългосрочните, средносрочните и краткосрочните планове на Министерството на отбраната с неговия бюджет. Политиките, мисиите и целите на дадена организация са нейни входни величини, а процесът на вземане на решения е нейно главно интеграционно звено и краен продукт, който свързва динамичните процеси, които трябва да бъдат извършени между глав
Казус по основани на управлението за МВБУ.
Поръчай казус, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6-8, качен на 08/11/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Системите за възнаграждение на служителите са изключително важен елемент на организационната култура на една компания. Те са връзката между организацията и служителите и разбирането им за това, до каква степен са ценни за компанията. Основни недостатъци на подобна система са: - Наличието на субективност при оценката на Всеки работник; - Липсват конкретни критерии или те са прекалено индивидуални; - Оценяването не трябва да се извършва от самите работници, а от атестационна комисия или друг отдел в месокомбината. Съществува риск от конфликти и нарушаване на баланса на възприемана справедлив
Курсова работа по Основи на управлението "Мотивация на работниците"
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 08/11/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фундаменталните предпоставки за Теорията за потребностите са тези, че хората имат потребности, които трябва да бъдат задоволени. А. Н. Маслоу определя пет категории на човешките потребности, независимо, че по теория тяхното пълно удовлетворяване е невъзможно (Fincham & Rhodes, 2005): 1. Физиологични или основни потребности - В случая на Стоян Иванов мотивацията посредством работното възнаграждение и новата система на диференцирано заплащане считам, че цел напълно удовлетворяват тази потребност. В тази връзка, условията на труд не са се променили в месокомбината,
Проект по стопанско управление.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 30/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мисията на фирмата е: Предлагането на качествени изделия и традиционен вкус на домашно приготвени сладки и традиционна българска халва. Продуктите да са на достъпни цени, по възможностите на всеки. Цели и обхват За започването и развитието на даден бизнес предприемачите трябва ясно да определи планирания хоризонт и да формулират целите си. Съобразно естеството на бизнеса ни и неголемите инвестиции плановият ни хоризонт ще бъде три години, на основата на който оперативните ни цели ще бъдат с обхват до една година, средносрочните - до три години, и дългосрочните - над три до пет години. Дъл
МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 23/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Аз лично бих работила във фирма с подобна система на заплащане, тъй като бих била мотивирана да се самоусъвършенствам и да постигам все по-добри резултати. Заплащане според диференцираното участие в работата на организацията дава възможност за оценка на индивидуалните качества и способности на служителя, както и приносът му в постигането на целите на компанията. Считам, че този тип система на заплащане е един от най-силните мотиватори за всеки служител, особено ако ръководството се стреми към постигането на високо качество на работния процес. Подобна система не приравнява всички служители, не
АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 8-12, качен на 23/10/2015 от tetradka.bg бр коментари 0
Срок 7-14 дни. За повече информация: info@tetradka.bg Мотивацията може да се опише още и като среда, осигуряваща работа, където индивидуалните нужди биват удовлетворени чрез усилия, които от своя страна обслужват интересите на компанията. „Мейз Екстрийм” ООД постига това, като включва своите цели в сред целите на програмите за управление на Човешките ресурси. Наетите служители и системата в рамките на организацията служат, за да мотивират типа хора, които компанията истински цени.
АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ НА „МЕЙЗ ЕКСТРИЙМ” ООД – ГР. ПЛОВДИВ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 23/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Независимо, че компанията не разполага със своя мрежа от магазини за продажби на дребно, магазинът действа не само като място на продажба, но и оказва влияние върху проектирането и скоростта на производство. Той е края и началната точка на бизнес системата. Производственият цикъл на Мейз с оценка на клиентите за новите проекти на дрехи и информацията, събрана от служители, които пътуват до различните търговски обекти, наблюдават хората по улиците, разглеждат публикации и посещават местата, които се посещават от техните потенциални клиенти. Това, което отличава Мейз от своите конкуренти е обрат
Анализ на риска.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 30, качен на 28/09/2015 от antoniya.gocheva бр коментари 0
Зад. 1 Банка отпуска краткосрочен заем в размер на 1500 лв при следните условия: А) срок на погасяване 6 месеца и 5.11 % проста лихва. Колко ще е бъдещата стойност на заема S? Б) срок на погасяване 4 месеца и 4.23 % проста лихва; Колко е S? В) ако вместо 1500, банката е отпуснала 3000 лв при срок на погасяване 8 месеца и 4.23% проста лихва, колко по-голяма ще бъде начислената лихва върху него от тази в предходното подусловие. Решения: А) S=P*(1+i*t) => S=1500*(1+0.0511/12*6) => S=1538.33 лв Б) S=P*(1+i*t) => S=1500*(1+0.0423/12*4) => S=1521.15 лв В) S=P*(1+i*t) => S=3000*(1+0.0423/12*8)
Анализ на организационната среда на General Electric (GE).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 29, качен на 26/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основните компетенции на GE включват бизнес диверсификация и иновации. Изпълнението на разнообразни цели се състои във факта, че GE има пет бизнес сегменти в различни региони. Сегментът енергийна инфраструктура произвежда пара, газ, котли, комбинирани системи и възобновяемите енергийни източници, както и осигурява пречиствателни съоръжения и услуги (Discovery media, 2010). В сегмент технологична инфраструктура се произвеждат реактивни двигатели, турбовитлови двигатели, както и резервни части за използване в търговски и военни самолети. Сегментът капиталови финанси предоставя търговските кредит
Същност на мотивацията при работа в екип.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 25/09/2015 от admin бр коментари 0
Всяко действие на един икономически субект е продиктувано от някаква вътрешна сила, наречена мотивация. Тя е разковничето на успеха във всяко начинание на човека. Бъдещето на човечеството е в обработката и създаването на информация, но за да не остане знанието само на хартия или дискета е необходимо хората да са мотивирани да го извличат. Друга причина, поради която се насочих към тази тема, е че откритията в областта на мотивацията имат по-дълготраен ефект и могат да са от полза изобщо в работата както в стопански, така и в нестопански организации, както във формални, така и в неп


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics