Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ФИРМА ЗА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ - ПЕЧАТНИЦА С ПРЕДПЕЧАТ ДЕДРАКС ВАРНА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 19/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Методът на печатане традиционно се базира на занаята т.е. създаване на дизайн от произведения на изкуството на базата на идеите на графичен дизайнер до отпечатване върху хартия. Много често дизайнерите правят своите проекти на различни места, авторът дава съдържанието отделно и принтер отпечатва това което се изисква от него. Не е имало реална комуникация между предпечат, съдържанието на доставчика и печатницата . В Дедракс Варна се прилага концепцията PrintTalk. Целта на PrintTalk е използването на един общ и отворен интерфейс за свързване на електронната търговия със системите за управлен
ПРИМЕРНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТЕН ПРОЦЕС БЕЗ И С ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА: ТЪРГОВСКА ФИРМА ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 19/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сложността на процеса по клинично изпитване (КИ) включва високи инвестиции в научни изследвания за ново лекарство или процедура. Големият обем натовареност на служителите, необходим за извършване на изследвания както и изпълнение на изискването за високо качество при събиране на данните и тяхната обработка са довели до увеличаване на използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). За да се намалят разходите и да се подобри качеството на изследвания се използват различни софтуерни продукти, които са налични на пазара. Различни прототипи се разработват в рамките на изследовате
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 13/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Приложението за резервации се използва от различни видове потребители с различни нива на достъп. Най-висшия потребител е собственика (който функционира като администратор на системата и по този начин получава пълен достъп до цялото приложение), служители (билетни служители и касиери: на всяка роля е дадено различно ниво на достъп в съответствие с задачите) и клиенти (които използват приложението за създаване и управление на своята резервация). Изискванията на уеб приложението включват: 1) ниво на достъп: разрешения и привилегии Администраторът (собственикът) има пълен достъп до система, вк
Изготвяне на план за среща на заинтересованите страни по проект „Морски газопровод Южен поток- български участък.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 13/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
След завършването на проекта за морски газопровод „Южен поток“, той ще може да транспортира 63 млрд. m3 природен газ на година. Ето защо този проект е от изключително значение не само за страните, през чиято територия ще преминава газопроводът, но и за страните в целия ЕС, тъй като ще осигури стабилност и сигурност при доставките на газ. По проектa „Южен поток“, както вече бе установено, заинтересованите страни в българския участък включват няколко основни категории: • Собственици на земи; • Земеползватели; • Бизнес и бизнес асоциации; • Ползватели на морски зони, включително риболов; •
Заинтересовани страни по проект „Морски газопровод Южен поток- български участък.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 13/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Морският газопровод „Южен поток“ е основен елемент от газопреносната система "Южен поток", която има за цел да доставя природен газ от Русия за страните от Централна и Югоизточна Европа (Фигура 1). 1.1. Кратка история на проекта Морският газопровод „Южен поток“ се състои от четири съседни паралелни тръбопровода с дължина около 931 километра (km), които трябва да минават през Черно море от руския бряг край Анапа, през руската, турската и българската граница, близо до гр. Варна. Освен морските тръбопроводи, морският газопровод „Южен поток“ обхваща и малки участъци на сушата в Русия и България
Развитие на преките чуждестранни инвестиции.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 29/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Привличането на чуждестранни инвестиции е в резултат на напредъка на икономиката и наличието на рентабилни инвестиционни възможности. Въпреки това, факторът за икономически растеж не са парите, а притокът на преки чуждестранни инвестиции, свързан с натрупване и създаване на капитал - физически, човешки и институционален – което води до повишаване на производителността на труда. Обновяването на технологиите и натрупването на капитал в икономиката могат да се финансира от (1) спестявания в икономиката и (2) привличането на спестявания от чужди икономики, което означава привличане на ПЧИ. От таз
ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ ТЕКУЧЕСТВОТО ОТ ЖЕНСКИ ПОЛ И ИЗРАВНЯВАНЕТО ИМ С МЪЖКИЯ В ГИГАНТА Google.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 19/06/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Гъвкавата работа може да означава множество неща, но докато намалението на часовете е възможност за съществуващия персонал, то промоцията в по-висока позиция в резултат на непълно работно време е малко вероятна. В Google Inc. това ограничение е ясно изразена включително и дистанционната работа е пречка за промоция на жените. Едновременно почасовата заетост и работата от разстояние са опция за Google Inc. за запазване на ценния персонал, но в техните настоящия местоназначения, и също те не възможност за кариерно развитие за новите служители от женски пол. От тази гледна точка, гъвкавостта създ
Eфективност на управленската политика на организацията (фирма „EDIRNE YAG SANAY”)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 15/05/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мисията на фирмата е да предлага качествено производство на растителни масла на разумна цена, като се гарантира здравето на потребителите.Фирмата си е поставила за основна цел постигане на възможно най-високо качество на продуктите, запазвайки здравословния им характер. Затова тя прави все повече инвестиции за запазване естествените витамини и минерали при производството на олио с една единствена цел – подобряване здравето и живота на потребителите. За целта „EDIRNE YAG SANAY” използва технологията за рафиниране на Алфа Лавал, при която витамините и минералите от суровините остават в съдържани
Лидерство и иновации.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 09/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Преценете доколко иновативно е лидерството във вашата организация? Лидерско поведение е ключов фактор, който влияе върху организационната креативност творчеството и иновации. Доколко лидерското поведение води до иновативни промени и подобрения е труден въпрос. В организацията могат да се диференцират две стратегии на лидерство: - креативно ментално възображение, което се проявява в дилеми, свързани с творческото поведение; и - творчески вътрешен диалог и обратна връзка, която подобрява способността на индивида да постигне желаните цели. Иновативното лидерство на работното място – разпо
Организационна култура – задание за самостоятелна работа.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 03/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според служители на Facebook, компанията е чудесно място за работа, тъй като организационната култура на компанията е отворена и кооперативна. Компанията има много солидна и обособена организационна култура, която подчертава свободата и автономия вътре в компанията. Някои наблюдатели в бранша изказват мнение, че Facebook предлага огромни възможности за хора, които искат да изградят нещо голямо и ново. Във Facebook, организационната култура се основава на малките екипи, които работят заедно и изграждат иновативни продукти. Анализаторите са на мнение, че независимостта, която Facebook предоставя
ЦЕНОВА КОНЦЕПЦИЯ НА APPLE INC.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 03/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Маркетинговата стратегия се състои от конкретни стратегии за насочване на пазара, позициониране, маркетингов микс и нива на маркетингови разходи. Тя очертава как компанията възнамерява да създаде стойност за целевите клиентите с цел получаване стойност. Тя е тази част, при която компанията планира как всяка една стратегия реагира на заплахите, възможностите и критични въпроси изложени по-рано в плана .Важна част от цялостното стратегическо планиране на компанията включва създаването на ценови цели за продуктите, които тя продава. Компанията има няколко ценови цели, от които да избере и избрана
ЦЕНОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВ ПРОДУКТ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 03/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
- Ценообразуване на база конкурентни цени: При този метод фирмата определя своите цени като изхожда от цените на своите конкуренти. Когато на пазара се оформи ценови лидер, останалите фирми конкуренти съзнателно възприемат неговите цени и провеждат аналогична ценова политика докато считат, че установената пазарна цена им носи достатъчна рентабилност. - Ценообразуване, ориентирано към търсенето: При този метод се определя висока цена когато търсенето е силно и ниска цена при слабо търсене - Ценообразуване, основано на анализ на потребителите: Метод на потребителската оценка - основава се върху


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics