Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 02/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проектите са се превърнали в нов начин на осъществяване и управление на бизнес дейности. Проектите са временото преустройство на ключовия персонал, предназначен да изпълнени специфични бизнес цели с определeни клиенти. Един проект има начало и край. Екипът на проекта се разпада след като бъдат изпълнени целите. Той има своята променливост и се ръководи от конкретните нужди. Проектният подход към управлението на бизнес дейностите обхваща промени и сложност. Проектите могат да се дефинират по много различни начини. Все пак, има някои черти, които са общи за всички проекти. Обикновено тези черти
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЕРВИЗ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 31/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Системата на прекия контрол при ITS-iris ЕООД се характеризира с неголямо организационно пространство. Управителят ръководи един администратор, трима техници, един доставчик-пласмент и един счетоводител. Дейността на ITS-iris ЕООД се осъществява посредством Телевизионен сервиз. Това е относително несложна трудова дейност. Чрез прекия контрол и наблюдение на управителя на ITS-iris ЕООД се осигурява трудовата мотивация на служителите в Телевизионния сервиз. Съществува относително висока ефективност на комуникация във вътрешноорганизационен план и план на външна среда. Системата на прекия контр
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ....
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 31/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поради това че въпреки различния индивидуален принос в общите трудови усилия на производство в Енпром човешките ресурси са класифицирани по длъжност, стаж и квалификация, те получават и равностойно трудово възнаграждение според тази класификация. Организацията се превръща в сериозно препятствие за използването на огромния потенциал, заложен в пряко заетия в дейността човек. Основен момент при осъществяване на стратегическо управление на човешките ресурси е ситуирането му в мрежата на взаимодействия на организационната стратегия [1, 98]. Необходима е трансформация, чрез която Енпром да е адеква
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ХОТЕЛ АРМИРА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 31/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всяка организация се създава в името на някаква цел и предвид извършването на определена дейност. Семеен хотел „Армира“ предлага туристически пакет услуги на основа хотелиерство. Хотелиерството е сложен производствен процес, тъй като това е дейност в сферата на услугите и се произвежда услуга. Крайният продукт не е осезаем и не може да бъде измерен в количествени единици. Стратегията на хотела е да се постигне висока рентабилност на продажбите и да се увеличи потока от гости, като предложи високо качество на услугите както вътре в хотела, така и при предоставянето на допълнителните услуги извъ
Изследване на производствена система на фирма „Доник и сие“.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 30/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проблемът за управлението на фирмените стратегии все по-често доминира в обсъжданията на управленско ниво. През последното десетилетие се случиха значими промени в структурата на множество индустрии. Тези промени означаваха, че мениджърите, които някога вземаха решения в условията на благоприятна външна среда, сега трябва да вземат такива в условията на нестабилна среда. Ето защо управлението на операциите се превърна в ключов елемент за успеха на една фирма. Управлението на операциите се занимава с надзора, проектирането и контролирането на процеса на производство, както и с промяната на биз
Управлението на операциите като фактор за развитие на БИЛБОРД АД.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 30/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управление на операциите е мултидисциплинарна област, която се фокусира върху управлението на всички аспекти на операциите на дадена организация. Типичната организацията се състои от интегрирането на много и различни функции. Двете най-очевидните функции са предоставяне на продукт или услуга и продажба на продукта или услугата. Управление на операции се фокусира върху функцията на предоставяне на продукта или услугата. То се занимава с планирането и контрола на всички дейности, необходими за предоставянето на продукта или услугата на фирмата. Поради своята значимост като фактор за успех на
Управлението на операциите като фактор за развитие на ITS-iris.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 30/07/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Основна стъпка в разработването на нова услуга или оценка на нейната ефективност е да се помисли за всички елементи на услугата от гледна точка на купувача и на продавача. Предлагането на услуги съдържа комбинация от материални и нематериални елементи. За да се обхване тази тяхна характеристика в управлението на операциите в сферата на услугите се въвежда следната концепция състояща се от 1) даваща възможност използване на стоки 2) експлицитни услуги; и 3) имплицитни услуги. Основната услуга се състои от пет елемента: 1) поддържащи съоръжения, които са физически и структурни ресурси, които т
Казус по дисциплината „Управление на операциите”.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 30/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процеса при получаване на трапезна вода включва редица технологични операции, които в зависимост от ролята си спрямо крайния готов продукт могат да се разделят на подготвителни, основни и заключителни.Подготвителните процеси довеждат всички основни и спомагателни материали до състояние подходящо за непосредственото им включване в основния процес. Основните процеси осигуряват получаването на готовата напитка, насищане с СО2 пълнене в опаковки и затваряне. Правилното провеждане на тези технологични операции има решаващо значение за качеството на получените готови продукти. Чрез заключителните п
Казус по дисциплината „Управление на операциите”.
Поръчай казус, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 30/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първата ви задача ще е да определите обекта на вашето изследване – коя производствена система ще опишете. Препоръчвам обектът да ви бъде добре познат, това може да бъде фирмата или институцията или техен структурен елемент, в които вие работите в момента или сте работили в миналото. Ако срещнете трудности с избора на обект, не се колебайте да се обърнете към мен за консултация. НЯМА ОБЕКТ, КОЙТО ДА НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТОЗИ КАЗУС! Ще забележите, че в структурата на казуса не е предвиден нито един ред теоретични постановки. За да се справите успешно със задачата си, обаче, вие тряб
Управление на операциите.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 30/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В определянето на управлението на операциите основните ключови думи, които трябва да се изпълнят със съдържание, така че да се постигне успех са ресурси, системи, трансформация и дейности по добавяне на стойност. Основната цел на управлението на операциите е да се използват ресурсите за удовлетворяване на нуждите на клиентите. Обслужването на клиентите трябва да бъде реализирано с ефективно използване на ресурсите. Неефективното използване на ресурсите или недостатъчното обслужване на клиенти води до търговски провал на процеса на управление на операциите. Управлението на операциите се заним
Казус по управление на операциите
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 30/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поръчай индивидуален казус по дисциплина управление на операции за Международно Висше Бизнес Училище за 2013г. Повече инфо на info@tetradka.bg Компанията е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2000 през 2002г. и пресертифицирана през 2008г. В настоящата разработка ше разгледам производствения процес на хладилна витрина. Изработването на хладилна витрина се извършва в звено от звеното на хладилните техници. Процеса обхваща следните операции: метална обработка, пластмасови елементи, бояджийски, цех за сглобяване и цех за окомплектовка и изпитване. Фирм
Подобряване на етническото разнообразие в Google.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 19/07/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основната теза е, че етническото разнообразие може да доведе до по-голяма иновативност и развитие на Google Inc. Това също така се отнася и за всички останали компании в Силициевата долина. Защото Google Inc. не е изолиран случай. По своят смисъл, иновацията е въвеждането на нещо ново, което се гради преди всичко чрез аналитичното знание. Това трябва да води до радикална, основна и драматична промяна. В допълнение, подобряване на съществуващ продукт може да се разглежда като иновация. Всички индустрии и сектори могат да бъдат иновативни, тъй като иновациите не означава само и е повече от научн


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics