Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ПРОУЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОФИЛ НА АУТСОРСЕРИТЕ В КОНКРЕТНА СФЕРА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 12/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Секторът на ИТ е един от най-динамично развиващите се в страната, като остава сравнително незасегнат от икономическата криза както по света, така и в България, където е водещ по ръст. Секторът се разглежда от експерти като най-перспективен отрасъл за превеждане на българската икономика през финансовата рецесия от последните години. След като тя започва да се усеща в страната, ясно си проличава, че вече немалко български фирми в сектора на ИТ са готови да парират трудностите на ограничения роден пазар с успешни партньорства и проекти в чужбина. Редица български компании се превръщат от аутсорси
ЕСЕ ПО СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 12/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръстът в корпоративна отговорност и социалното предприемачество представя две социални тенденции през последното десетилетие. По света има все по-голямо осъзнаване за използване на ключовите компетенции, активи и ресурси на корпорации в помощ за намиране на нови решения на сложни социални и екологични проблеми. В същото време, няма значимо уеличаване в информираността и подкрепа за решаваща лидерската роля на социалните предприемачи – индивидуални лица, които прилагат иновативни, предприемачески, насочени към резултати подходи при решаване на обществени проблеми и които често действат като мос
ЕСЕ ПО СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 12/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Термините „социално предприятие, „социално предприемачество” и „социални финанси” често се използват като тъждествени на „социалните иновации”. Въпреки това е ясно, че всяко комплексно разбиране за това как новостта трансформира сложните системи изисква голяма концептуална прецизност. Социалното предприятие, макар че то може да отговаря на социалните потребности, е частна собственост, създадено с цел печалба, което продава свои собствени продукти и услуги, комбинира бизнес интереси със социални цели. Канадският център за социално предприемачество разглежда социалните предприятия като ги опреде
ДИАГНОСТИКА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ” (на примера на Варна Плод АД – Варна, код: 4V5)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 26, качен на 04/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Приходите характеризират възвръщаемостта на изразходения труд и капитал в предприятието и се възприемат като брутните потоци от икономически изгоди получени от и дължими на предприятието. В по – конкретен план приходите изразяват възникнало вземане или получени пари и други ценности от продажбата на продукция и стоки или извършването на услуги. При анализът на приходи, основен източник на информация е Отчетът за доходите. В Отчета за доходите, приходите са представени в три основни разреза: оперативната дейност, финансови и извънредни приходи. В настоящия анализ на Варна Плод се използват не
Лидерство. Съвременни подходи към лидерството.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 04/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лидерско поведение е ключов фактор, който влияе върху организационната креативност творчеството и иновации. Доколко лидерското поведение води до иновативни промени и подобрения е труден въпрос. В организацията могат да се диференцират две стратегии на лидерство: - креативно ментално възображение, което се проявява в дилеми, свързани с творческото поведение; и - творчески вътрешен диалог и обратна връзка, която подобрява способността на индивида да постигне желаните цели. Иновативното лидерство на работното място – разпознаване на проблемите, генериране на нови идеи и решения, насърчаване и
РАЗВИТИЕ НА ОСНОВИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТОПАНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 04/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съществуват два основни периода на развитие на мисълта, свързана с управление на организацията. Първият може да бъде наречен „период на несистемно мислене предвид управлението на организацията” . Този период започва от най-древни времена, за което има запазени сведения и писмени паметници. Той датира от времето на аграрната епоха и първа проява на управленска мисъл в древността - Египет, Шумерия, Древен Китай, антична Гърция, Рим и други. Особеност на този период е ориентацията към институционален тип организации, както и полеви организации в сферата на „действието“, т.е. организациите, свърза
Проблеми и възможности при износ „Примекс инженеринг” ЕООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 29/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проблематиката на митническия контрол по отношение на изделията с двойна употреба представлява завишен риск за националната сигурност на всяка една страна, затова тази проблематика подлежи на детайлна правна регламентация от всички държави. Възможността тези изделия да се използват за оръжия за масово унищожение застрашава живота и здравето на човечеството, поради което държавите предприемат необходимите законодателни стъпки в насока гарантиране живота на хората и ограничаване до минимум на възможните рискове. Въпросът за правната стриктна регламентация на движението на изделия с двойна употре
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИАГЕО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 19/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Диагео безспорно е една от най-успешните дестилационни компании в света. Това е така, защото нейните продукти се предлагат по целия свят. Независимо от факта, че тя е сред най-добрите компании в света, Диагео трябва да намери начини за по-добро използване на своя потенциал като прилагане на съвременни технологии в производствения процес, подобряване на качеството на продуктите, мотивиране на персонала чрез преразглеждане на структирата на работната заплата, правилното обучение на персонала и включване в инициативи за създаване на информираност за марката на продуктите. Всичко това е необходимо
Управление на операциите.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 09/08/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Изпълняващата роля на управлението на операциите, трансформираща се във фактор за развитието на фирмата, се основава на преобразуването на ресурси в завършен продукт или услуги. В една фирма, тези ресурси могат да бъдат човешки - работници, служители и мениджъри; съоражения и процеси, сгради и оборудване; технология и информация. Традиционният трансформационен модел завършва с продукт, стока и услуга. Развитието на една фирма не е резултат от един фактор, а по-скоро комбинация от фирмена стратегия, структура и процеси, които се подреждат заедно в едно общо цяло. Управлението на операциите е с
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЖЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИК.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 09/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Повечето автори представят стратегическият процес като рамка, която се състои от няколко отделни фази. Традиционно, тези стратегически дейности следват определена прогресия като всички етапи са теоретично и причинно свързани помежду си. Независимо от това моделите на стратегическия процес се различават по сложност и фокус . General Electric (GE) е учредена на 15 април 1892 г. Тя диверсифицирана в инфраструктурни и финансови услуги. Продуктите и услугите на компанията варират от самолетните двигатели, производство на енергия, производството на петрол и газ, оборудване и домакински уреди за меди
ПРАКТИКИ ПО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЕС.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 02/08/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
„Най-добра практика” е набор от инструкции, техники и методики на обучение, които, благодарение на опита и изследванията, са доказали своята ефективност и водят надеждно до желания или оптимален резултат. Затова „най-добри практики” са оперативните практики, които неизменно показват резултати по-добри от тези, постигнати с други средства и тъй като те са се доказали, същите се използват като образец . Що се отнася до понятието „обучение”, то може да се дефинира като „процес на привеждане на човек към приет стандарт на владеене на умения чрез практика и инструкции” . Освен първоначалните квалиф
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ ВЪВ „ФЕНИКС ИНВЕСТ ООД”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 02/08/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Управлението на операциите е толкова важно за малките организации, колкото и за големите такива. Независимо от техния размер, всички фирми трябва да произвеждат и доставят своите продукти и услуги ефективно и ефикасно. На практика обаче, управлението на операциите в малките и средни преприятия има своите проблеми. Големите компании разполагат с необходимите ресурси, за да постaвят на отделни лица специализирани задачи, но по-малките фирми често не могат да си го позволят и затова, ако се налага, едни и същи хора извършват няколко дейности едновременно. Такава неформална структура може да позво


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics