Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Тема по организация и технология на управлението.
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 2, качен на 01/02/2017 от admin бр коментари 0
a) Създаване на финансова „зона на комфорт” Могат да се предложат три стъпки за успешно създаване на зона на комфорт за персонала в кол-центъра: 1) необходимо е да се идентифицират основните данни, на чиято база следва да се постигнат бизнес целите. Преди да се започне каквато и да е HR дейност, трябва да се идентифицират бизнес предизвикателствата пред организацията. Може да се потърсят данни за хората с най-голям потенциал да отговорят на предизвикателствата и е необходимо да се отговори на въпроса как те могат по най-добър начин да извлекат данни от своите системи. 2) Споделяне на H
ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 09/01/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дервиоциус посочва, че „във всеки даден момент организацията е в състояние на динамично равновесие”, което означава, че външните сили, действащи върху организация, са балансирани с вътрешните сили . Някои от тези сили са в полза на промяната, докато други се противопоставят на промяната. Според Дервиоциус, ако силите в полза на промяната надвишават тези срещу нея, то промяната ще има успех. Дервиоциус описва три основни сили благоприятстващи организационната промяна. Състояние A се отнася до текущото състояние на организацията т.е. преди да са настъпили всякакви промени. Състояние Б е желаното
Приложение на модела “Отвън навътре” в Walmart.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/01/2017 от tetradka.bg бр коментари 0
Качественото изследване на случай е уместно в бизнес изследвания, когато целта е да се изследва един феномен, използвайки различни източници, като финансови отчети, архиви и оперативни отчети. Анализът на случай е препоръчителен, когато изследователят има за цел да проучи случая от много гледни точки и да ги тълкува, и да ги интегрират в една теоретична рамка (Ghauri & Gronhaug, 2005). Единичните случай дават възможност за провеждане на изследване в дълбочина, като той може да се анализира от различни перспективи. Данните за Wal-Mart Stores са извлечени от годишните доклади и корпоративния сай
ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В АЕЦ КОЗЛОДУЙ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 09/01/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Настоящите организационни теории не са в състояние да обяснят и да прогнозират социалните и психологически механизми, които допринасят за безопасността и ефективността на съвременните индустриални организации. В настоящата разработка се твърди, че много теории за безопасността в индустриалните организации са или прекалено рационални модели на организация или не са контекстуални. По този начин те са реактивни спрямо търсене на грешки и относно анализ на предходни произшествия и инциденти, или не са съответстващи на действителната работа в организацията. Целта на настоящия доклад е да се оцени
„ПРОЕКТЪТ БАЛКАН”.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 22/12/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Друг основен проблем е свързан с насочването на усилията към обосновка на проблемите, а не към своевременното им решаване. Ръководителят на проекта е ангажиран непрестанно с правенето на отчети за развитието на проекта, с провеждането на регулярни съвещания, с изготвянето на прогнози, доклади и т.н. Това в свързано с неадекватните решения на мениджмънта, които не са свързани с решаването на проблемите, а само с тяхното идентфициране и докладване. Не се вижда ясна позиция на ръководството за справяне със ситуацията. Не се предприемат коригиращи действия. Това води само до задълбочаване на пробл
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 17/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тест на когнитивните способности. Отговорите оценяват различни умствени способности, като вербални и математически способности, способност да се разсъждава и да се чете с разбиране. Когнитивните тестове са показали, че са изключително полезни предиктори относно изпълнението на работат и по този начин се използват често при вземане на решенията за подбор за много различни видове работа. Когнитивните тестове обикновено се състоят от множество отговори. Някои когнитивни тестове да съдържат елементи за проверка, които наблягат на различни способности (например, вербални способности, изчислетелни с
ЗАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА СЪГЛАСНО ПОДХОДА НА ЛЕВИН.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 16/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Понятието „промяна” означава процес на преминаване от една определено състояние в друго. Управлението на промяната е процес на планиране, контролиране, координиране, изпълнение и мониторинг на промените, които засягат средата на предоставяне на ИТ услуги доставката . Промяна е критичен аспект на всеки бизнес. Главната роля на агентът на промяната е да помогне на фирмите да работят непрекъснато в състоянието на консистенция и ИТ организациите трябва да могат ефективно да се справят с промените. Те трябва да бъдат в състояние да поддържат съответствието между инфраструктурата и услугите така, че
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 56, качен на 14/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според американския учен. X. Харисон - член на Института по оценка на недвижими имоти и Националната асоциация на независимите оценители на недвижими имоти в САЩ, съществуват различни концепции за земята (географска, правна, социална, икономическа и др.) и само разглеждането на всички концепции в съвкупност позволява да се създаде основа на теорията и практиката на управлението на недвижима собственост . В този смисъл географската концепция за разглежданото понятие обединява различни физически и други характеристики за земята като почва, вода, климат, природни ресурси, население, благоустройст
Основи на управлението, Levi Strauss.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 01/11/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Използването на интуициата на мениджърите на Levi не трябва да се обърква с прозрение: това буквално означава виждането на решението на проблемите с новите джинси, и докато не винаги могат да се визуалират решенията, то от значение за Levis е, че ясно се очертват елементите на проблема и техните логически взаимовръзки. Този стил на вземане на решения ще работи добре в случая на линия Slates, доколкото Levis се е прещнала с подобни проблеми, например с Dockers и следователно съществувава модел на вземане на решения. Въпреки това, за нови ситуации интуитивният опит може да не работи толкова гл
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 23/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В рамките на този процес следва да се определят целите на проекта. Документацията от тази процесна група включва основно описание на проекта, обхват, продължителност и резултати. По време на процеса, участието на заинтересованите страни е от съществено значение. Привличане на възможно най-много заинтересовани страни, колкото е възможно увеличава споделената собственост на проект. Също така, резултатите от проекта ще бъдат по-широко приети, защото клиентите и получателите на проекта ще имат възможност да изразят становищата си в началото на процеса. Има два основни елемента в инициирането: разр
Алтруизъм или егоизъм или по малко от двете или по малко от двете.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 23/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Aлтруизмът е нещо често срещано в царството на животните и най-вече е характерно за социалните видове, а не само на тези, на които биолози поставят етикета суперорганизми. То е още по-често характерно за бозайниците. Биолозите посочва, че прилепите-вампири редовно споделят плодовете от техния улов с членовете от тяхната група, които не са успели да се нахранят през нощта, като по този начин се намалява физическата разликата между тях и организмите, с които те са в еволюционна конкуренция. Птици от редица видове помагат на младите птици, които не са техни като ги хранят и защитават гнездата от
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 23/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процедурата по подбор ще разчита на психометрични тестове. Тестове от този вид са разработени от професионални психолози и тяхната цел е да предоставят на работодателите надежден метод за избор на най-подходящите кандидати. Психометрични тестове имат за цел да оценят черти като интелект, способности и индивидуалност. Те ще осигурят на работодателя поглед върху това доколко кандидата може да работи добре с други хора, доколко добре той се справя стреса, както и дали кандидатът ще бъде в състояние да се справи с интелектуалните предизвикатекства на работните задания. Повечето от известните псих


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics