Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Икономически,социални и политически последици за ЕС и институциите му, произтичащи от поведението на Гръцкото правителство към днешна дата.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 12/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
В ретроспекция, 9 декември 2014 отбеляза започващата значителна негативна тенденция в политическата култура и икономическото благосъстояние на Гърция. На 9 декември гръцкия пазар на ценни книжа се срина с 12,78% - най-големият спад от 1987 г. насам. И гръцкото правителство не е успял да си осигури парламентарното мнозинство, което е необходимо за избор нов президент и е започнала редица от обречени гласувания . Макар на пръв поглед това да е нещо незначително, този неуспех демонстрира степента на срива на Новата демокрация и е ясен сигнал, че правителството е било на ръба на срива. Разбира се
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА НОВА ТРЕЙД ЕООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 05/04/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нова трейд ЕООД е един от най-големите производители и търговци на безалкохолни напитки. Компанията е основа през 1997г. и се налага в началото с марката за газирани напитки Derby. Впоследствие дружеството включва в портфолиото си сегментите на натуралните сокове, нектари и пуншове, енергийните напитки под марката PitBull, след което излиза и на пазара на студения чай. Това е и секторът, който през последните години отчита ръст на пазара според данните на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Данните за шестмесечието на 2014 г. показават ръст от 2% на пазара на студен чай.
ISO 14001.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 19/03/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Постигането на баланс между околната среда, обществото и икономиката се счита от съществено значение, за да се отговори на нуждите на настоящето, без да се излага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности. Устойчивото развитие като цел се постига чрез балансиране на трите стълба на устойчивостта - екологична поносимост, социална справедливост и икономическа жизнеспособност Обществените очаквания за устойчиво развитие, прозрачността и отчетността се еволюираха с помощта на все по-строго законодателство, като по този начин повлияха негативно върху околната ср
РЕШЕНИЕ НА КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 17/03/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сампсън посочва, че: „уменията, които са необходими за управление на проекти, често се разделят 50/50 на традиционни „твърди” умения, като например управление и планиране на риска, и „меки”, ориентирани спрямо хората умения, като междуличностно общуване” . Ваниген отбелязва, че ефективното управление на проекти се състои в намирането на баланса между организационните умения и уменията на мениджъра т.е. неговите индивидуални . В литературата може да се твърди, че има един привиден консенсус, че ръководителите на проекти трябва да бъдат добри комуникатори. Списъкът на допълнителни умения и спос
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НАФИРМА Антория ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 11/03/2017 от gabi222 бр коментари 0
В управлението на фирмите водеща роля играе стратегическият мениджмънт и маркетинга поради бързо развиващата се икономика. В момента предлагането на потребителски стоки е по-голямо от търсенето, изискванията на потребителите нарастват непрекъснато, а лоялността им към отделните фирми намалява. Водещата фигура е потребителят, за спечелването на който дадената фирма трябва да изгради стратегия, която да го отличава от конкурентните фирми. Съществува голямо разнообразие от модели, метод и подходи за избор на подходящата за всяка организация стратегия. Фирма “Антория” ООД е създадена през 1991г. О
АНАЛИЗ НА МОДЕЛА 7- S (БЧК).
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 04/03/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът на 7-S може да се използва за голямо разнообразие от ситуации, за да се подпомагат например организациите да: - подобряват своята работа. - изследват вероятните последици от бъдещите промени. - приведат в съответствие и хамонизираност работат на самостоятелните отдели и процеси по време на сливане или придобиване. - Определят най-добрия начин за прилогане на приетата стратегия. Хигинс описва, като минимум, че мениджърите трябва да приведат организацията в съответствие със следните функционално-организационни фактори - структура, стратегия, системи, стил, персонал, умения и споделе
КАЗУС ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 28/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Точката на Фишер е тази стойност на нормата на дисконтиране, при която NPV на единия проект е равен на NPV на другия проект. Таблица 11 Точка на Фишер r NPV1 NPV2 0,1 11 452 752,77 лв. 10 513 563,04 лв. 0,11 10 669 410,56 лв. 9 806 739,56 лв. 0,12 9 946 093,38 лв. 9 154 055,88 лв. 0,13 9 277 474,50 лв. 8 550 708,83 лв. 0,14 8 658 758,14 лв. 7 992 373,74 лв. 0,15 8 085 621,33 лв. 7 475 152,02 лв. 0,16 7 554 162,60 лв. 6 995 524,96 лв. 0,17 7 060 856,75 лв. 6 550 313,03 лв. 0,18 6 602 514,86 лв. 6 136 639,85 лв. 0,19 6 176 248,93 лв. 5 751 900,31 лв. 0,2 5 779 440,52 лв. 5 393 732,
РЕШЕНА ЗАДАЧА ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ ЗА МВБУ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10-11, качен на 28/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Има ли „Точка на Фишер" за двата варианта? Аргументирайте отговора си. Коментирайте наличието или липсата на „Точка на Фишер". Определете кои, според вас, са рисковите фактори, които са най-значими за изпълнението на проекта. 1. политическа нестабилност на държавата 2. увеличаване на постоянните разходите 3. увеличаване на променливите разходи 4. увеличаване на лихвения процент
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 24/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интервюто е най-често използваната техника за подбор. Тя може да бъде скъпа, отнемаща време и но повечето организации не максимизират неговата полезност. Въпреки това, ако използва по подходящ начин, интервюирането може да бъде добър предиктор за бъдещото представяне на кандидата на работното място. Ще се използват поведенчески въпроси в структурирано интервю. Целта на поведенчески-ориентирани въпроси е кандидата да докаже, че чрез своето поведение в миналото може да отговори адекватно на изискванията на компанията. За да се оцени потенциала на кандидата е важно да има въпроси, които обхващ
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 22/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
На първо място, ще се използва тест за изследване на личността, който ще предложи следните въпроси (Отговорите на всеки въпрос са: Категорично ДА, Да, Не съм сигурен, Не, Категорично НЕ) 1. Вие почти никога не закъснявате за срещите си 2. Можете ли да се занимавате с активна и забързана работа 3. Вие обичате да имате широк кръг от познати 4. Вие обикновено сте първия, който реагират на внезапно събитие: телефонът звъни или на неочакван въпрос 6. Вие смятате, че светът е основан на състраданието 7. Вие мислите, че всичко в света е относително 8. Стриктното спазване на установените правил
МЕНИДЖЪРСКИ И ЛИДЕРСКИ ФИЛОСОФИИ НА ТРИУМВИРАТА ОТ ЛИДЕРИ НА GOOGLE.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 02/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Културата, че Лари Пейдж и Сергей Брин стартират като основатели до голяма степен е повлияла на лидерския стил в Гугъл. През 2001 г. те наемат Ерик Шмид, който е имал няколко дипломи по инженерство, работил е като CTO в Sun Microsystems, а преди това е бил изпълнителен директор на Novell. Според Пеидж, тази необичайна комбинация от технически и бизнес среди е от ключово значение за успеха на Шмид в Google. Като нов главен изпълнителен директор, ролите на Шмид включват бизнес надзор, както и „изграждане на корпоративната инфраструктура, необходима за поддържане на бързия растеж на Google като к
НОВАТА ДЛЪЖНОСТ В МАРКЕТ ООД.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 02/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Личностните качества са представени от всички умствени и поведенчески характеристики на кандидата, които го правят уникален за заемане на позицията. Качество Задължително Желателно Начин на идентифициране 1. Тактичност вкл. емпатия √ Под тактичност се има предвид даване на възможност за изслушване на мнението на другите и зачитане на техните чуства и емоции. Като тя може да се критична или одобряваща. В конкретния казус, за идентифициране на това качество, бъдещият управител не трябва да критикува служителите вярвайки, че има само един верен начин. Той не е тактичен, ако се отнася с пре


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics