Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ В КРИС-БИЛДИНГ ООД.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 29/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегическото управление на операциите може да се определи като модел на решения, структурен и инфраструктурен, който определя способността на системата за производство и посочва по какъв начин ще оперира, за да се изпълнят целите на операциите, които произтичат от бизнес целите. Система от операции в стратегическото управление може да се определи като система, която използва информацията за въвеждане на положителна промяна в организационната култура, системи и процеси. Може да се заключи, че за конкурентоспособност на стратегическото управление на операциите и нейната интеграция в операции
КУРСОВА РАБОТА ПО КОРПОРАТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ХОРАТА (по примера на Zendesk Inc.)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 14/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Конфликтите са всекидневен феномен във всяка организация. Конфликтите са невъзможни за избягване, но е възможно да се управляват по начин, който симптомите се разпознават навреме. Необходимо е непрекъснато проследяване на организационните сигнали, които посочват за тяхното съществуване. В случай, че не се реагира своевременно, това може да доведе до ситуация, при който самият конфликт управлява организацията. Преди всичко, проблеми се случват в тези организации, където бизнесът зависи пряко от сътрудничество, работа в екип и креативност, и там където се преследват единствено резултати, хората
Моделът 7s на KIA БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 08/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Споделените ценности са на върха на модела и това е така във всяка организация. Те формират основната култура, стратегията, ефективността и резултатите, водещи към останалите елементи от тази рамка. Те свързват всичко, което е в организацията: как се държат хората, структурата, отделните подсистеми и така нататък. В допълнение към ценностите, всеки друг от останалите шест елемента има важна роля при проектирането на правилната организация и те са също толкова важни: - Структура: Линията на отчитане, разпределение на задачи, координация и нива на надзор - Стратегия: Планът за създаване на ко
КАЗУС: The Promise and Perils of Globalization: The Case of Nike.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 08/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Описаната стратегия за преследване от глобални възможности за производство на продукт на по-ниски цена е донесла доста приходи на компанията, но е създала значителни обществени проблеми на компанията. В началото на 1990, Nike е била атакувана като се разкриват някои от нейните задгранични трудовите практики. Активистите критикуват трудовите практики във фабриките на Nike, извеждайки на преден план факти, че работниците са били систематично подлагани на условия, включително несправедливи и незаконни практики в заплащането, принудителен извънреден труд, вербално и физическо насилие, сексуален то
Организационно поведение в бизнеса.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 22/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки че Ryanair държи стабилна позиция на нискоценовия пазара и повишава своята доходност всяка година (Годишен финансов отчет на Ryanair за 2015 г.), нейната лоша репутация по отношение на обслужването на клиентите и удовлетвореността от работата може да има отрицателен ефект върху успеха на компанията в бъдеще. Основните въпроси, свързани с организационното поведение, на които Ryanair трябва да намери решение, са авторитарният подход при управлението на служителите, стресът и липсата на мотивация, „слабата“ организационна култура. Управлението на човешките ресурси в Ryanair се характериз
Казус по екипна дейност.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 22/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управленският процес е непрекъснат и протича през отделни етапи, които са сравнително самостоятелни и взаимовръзките между тях обуславят цикъла на управление. Тези етапи са: планиране, организиране, координиране и контрол. Процесът на управление се реализира чрез вземането на решения. Те определят насоките на развитие, оказват въздействие върху обекта на управление и засягат всички етапи в процеса на управление Управленските действия са следствие от вземането на решения. Процесът на управление технологически преминава през подготовката, вземането и изпълнението на взетите решения. Чрез тях се
КАЗУС ПО BABB651 СЕМИНАР: ДЕБАТЪТ "АКЦИОНЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ".
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 11/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Когато мениджърът взема решение, той трябва да отчита доброто корпоративно управление, отговорността на продукт, условия за заетост, правата на работниците, обучение и образование. Също така той трябва да се стреми да спазва спазва съответното законодателство, както и отговорността на дружеството като данъкоплатец. И може би най-важния аспект, който засяга и конкретната ситуация е отношенията на компанията с хората и околната среда в общността, в която тя работи. Така, че всички тези гледни точки на взетите решения се свързват с КСО, разбирана като отношението на бизнеса към общността и благот
КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ“.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 24/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта на управлението на операциите е да се постигне максимална ефективност при производството на стоки и услуги, които ефективно да удовлетворяват нуждите на клиента. Именно осигуряването на конкурентоспособността на фирмата зависи от успешното изпълнение на тази цел. Нито една иновация сама по себе си не може да осигури постоянно високо ниво на конкурентоспособност на фирмата. Тайната за успеха се крие в създаването на трайно конкурентно предимство, което лежи в основата на процесите, протичащи в организацията. Това са процесите за използване на нови технлогии, ресурси и преоб
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В KFC.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 18/07/2017 от tetradka.bg бр коментари 0
Традиционната концепция на бизнес предприемачa, въплащавайки характеристики като проактивност и свобода на действие, също е основен аспект на дейността на KFC България като франчайз-получател. Въпреки това, в този контекст KFC или Самекс ЕООД има някои ограничения по отношение на представянето съобразно системата на франчайзинг. Като франчайз-получател с предприемачески профил, Самекс ЕООД може да бъде източник на иновации и добавена стойност за веригата на доставки и както посочихме, че компанията е отговорна и за обучението на персонала, което генерира местни иновации. Желаният профил на фр
СТИЛ НА МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 62, качен на 18/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
За всички вече е ясно, че решаващ фактор за успешното организационно развитие и конкурентноспособност на лечебните заведения е управлението на човешкия потенциал. Защото напредъкът е заложен не във времето и обстоятелствата, а в човека. Очертава се явната необходимост здравните мениджъри да са подготвени за новите си роли на развиващи се ръководители и „агенти на промяната“. Затова критично важно е здравният мениджър да съчетава ръководство с лидерство. Такива знания, умения и поведение се постигат преди всичко по пътя на образованието и ученето чрез опит. Защото лидерството, според тезата на
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА “EXXON MOBIL.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 18/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като една от най-печелившите компании в света, ExxonMobil не крие, че мисията на компанията е печалба и че тя е изключително успешна в постигането на тази мисия. Мисията на ExxonMobil е: „Exxon Mobil се ангажира да бъде световен лидер на пазара с нефт и нефтопродукти. За тази цел, ние трябва непрекъснато да постигаме добри финансови и оперативни резултати, като същевременно се придържаме към високи етични стандарти ..” 3. Анализ на околната среда на фирмата Възможностите в околната среда за компанията намират израз в: - Наличните запаси в световен мащаб. Според EIA, глобалните запаси от ш
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 12/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Несигурността при търсенето и предлагането на ресурси от страна на потребителите се очертава като основен проблем на световната икономика. Ето защо, управлението на опрациите играе ключова роля при организациите, които се стремят да постигнат рентабилност и устойчивост. Всички операции произвеждат продукти и услуги, като превръщат входните фактори в изходни, използвайки т.нар. процес „input – transformation - output”. Казано по-просто, операциите са процеси, които приемат даден набор от входни ресурси и ги трансформират в изходни продукти и услуги. Въпреки че всички операции съответстват на т


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics