Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Проектът, който аз видях.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
23-километровата зелена линия на метрото в Дубай отвори врати през септември 2011 г., точно 2 години след 52 км червена линия, което го прави най-дългото метро в света. В един град, доминиран от колата, но с голям растеж на населението, метрото е проектирано да осигурява несравними нива на комфорт на клиентите, заедно с честота, точност и покритие на бъдещите стратегически нужди и амбиции на емирството. Проектът е за £ 4.8 млрд, с особен акцент върху тежките граждански строителни решения, доставени в рамките на силно стилизиран и взискателен архитектурен контекст, по общ план изготвен през 200
УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ ВЪВ МЕБЕЛНА ФАБРИКА „МЕЛА“.
Доклади, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на иновациите описва решения, дейности и практики, които се обединяват от реализацията с цел генериране на бизнес стойност. То отговаря за управлението на инвестициите в създаването на нови възможности за генериране на блага за клиентите, които са необходими за поддържането и развитието на компанията. Управлението на иновациите бързо се превръща в критично изискване за поддържането на устойчив бизнес. Основните ползи от доброто управление на иновациите включват: • Подобряване на времето за въвеждане на даден пазар. • Способност за поддържане или подобряване на бизнес маржовете.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основни цели на организациите са свързани с пазарните възможности. Управлението на операциите има за обща цел да изведе предприятието на конкурентна позиция на пазара. След оценката на потенциала в рамките на една индустрия, цялостна организационна стратегия трябва да бъде разработена, включително някои основни решения в областта на първичната основа за конкурентни. По този начин, приоритети на управлението на операциите се установяват измежду следните четири характеристики: • качество (представяне на продукта). • Ефективност на разходите (ниска цена на продукта). • надеждност (надеждна, н
Мисия, цели, стратегия за развитие на фирма „Trakya Yem VeYyağ Sanayi“.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегическото управление на компанията е насочено към бъдещето и включва постановката от цели, разработване на стратегията, определяне на необходимите ресурси и поддържане на взаимоотношения с външната среда, които позволяват реализирането на предварително поставените задачи. Стратегическият мениджмънт е тясно свързан с концепцията за стратегическо планиране. При нея главно внимание се обръща на дефиниране на стратегическите проблеми, приоритети и разработване на съответните решения за тяхната реализация. В тесен смисъл стратегическият мениджмънт се определя като съвкупност от методически пр
Стратегически план на търговско предприятие "Дейзи"
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 05/11/2017 от lsd бр коментари 0
2. товарно-превозна дейност на същите от базите на производителя /ЛУКОЙЛ НефтоХим-Бургас/ до базите на потенциалните клиенти или до собствените бази. Фирмата е сравнително нова - тя е регистрирана и присъства в бизнес пространството от началото на 2000 г. За осъществяване на търговските си цели, предприятието разполага с една собствена бензиностанция, намираща се в чертите на гр.Варна и две бензиностанции, наети чрез договор от “Товарни превози” ООД - гр.Варна. За осъществяване на превозната си дейност и транспортни услуги, предприятието разполага със собствени тарирани автоцистерни. Най
Управление на проекти.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 29/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нормално е преди поглъщането, двете компании да има различни проекти с различен брой фази, които да формират жизнения цикъл (или живота) на всеки проект. От индустриална гледна точка, за Z компанията, която произвежда крайния продукт, e важно, управлението на проектите в компания Z след закупуването е да реши проблемите във фазата на изграждането по време на фазата на проектиране. Тези фази трябва да бъдат разграничени, независимо, че това ще доведе до по-високи разходи и повече време. Но това ще доведе не само до по-добър качествен продукт, но и ще подобри координацията между работниците. П
SWOT анализ фирмата “Стандарт паркет
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 25/10/2017 от радостин бр коментари 0
Основният предмет на дейност на предприятието е производството на паркет за обзавеждане на жилищни и административни сгради, учебни заведения и др. Допълнителната дейност, която извършва фирмата, е изработването на кухненски мебели – маси, столове, шкафове. Първоначално фирмата се насочва към производството на паркет за износ, като постепенно започва да развива и допълнителната дейност – изработване на мебели, които също се изнасят в чужбина. Основните клиенти, с които работи фирмата, са турски и италиански фирми. Собственикът на предприятието и притежател на основния дял от капитала на др
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПО ISO ISO 9001, ISO 20121 И ISO 14001: 2015.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 24/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според UNWTO туризмът може да играе роля в създаването на по-светло бъдеще, когато цялото населението на света има достъп до съвременни, ефективни и достъпни енергийни услуги. В специално съобщение, генералния секретар на ООН Бан Ки-мун заявява: „Един от най-големите икономически сектори в света, туризмът, е в особено добра позиция, за да насърчи устойчивостта на околната среда, зеления растеж и нашата борба срещу изменението на климата чрез отношението спрямо потребяването на енергия”. Туризмът е ключов фактор за социално-икономическото развитие и един от основните източници на доходи за мно
МОДЕЛЪТ 7S
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 18/10/2017 от tetradka.bg бр коментари 0
За да бъде една организация успешна има седем вътрешни факторa, които трябва да бъдат съгласувани. Това се постига чрез Mckinsey 7s модела. Това е полезен и удобен метод, който може да се използва за набелязване и проучване на промените, настъпващи в рамките на организацията. В основата на този модел е теорията, че тези седем елемента трябва да бъдат организирани по такъв начин, че те взаимно да се допълват. Този модел има предимства като например той може да се използва, за да се определи какво трябва да се коригира, какво да се ускори или да се прави по време на кризи. 1. Обект на изследван
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 17/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджърът показва бавен режим на превключване в изпълнение на бизнеса. В този аспект, лидерските способности и стил трябва да се адаптират спрямо разрастващия се бизнес. Предполага се, че е налице предприемаческа личност в организацията. Има случаи, когато мениджърът се бори да се адаптира, когато компанията расте. Всъщност, самите навици и умения, които ни правят успешни могат да подкопаят способността на главния мениджър да ръководи по-голяма организации. Проблемът е не толкова до личността на лидера, а до подхода. Лидерът е състояние да отхвърля навици и умения, които са надживели своята п
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 17/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджърът не може да „определя” иновациите. Вместо това, мениджърът на организацията трябва да ги насочва / управлява. Твърде често лидерът на организацията прави изказвания от типа "имаме нужда от иновации!" и след това продължава да отменя новите идеи. Той често го прави несъзнателно, поради липса на познания за това как дори най-малките поведения или навици пречат или насърчават креативността на другите. Почтеността в подкрепа на това, което се казва е необходима. Това се постига чрез допълнителна работа за напълно разбиране, разсъждаване и оценка на иновативните концепции. Без ролеви мо
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ В ДАЛИЯ ДРИНКС ООД.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 03/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Операционният мениджмънт непрекъснато се променя, за да отговори на новите предизвикателства на съвременния бизнес свят, които се характеризират основно с увеличаване на конкуренцията в световен мащаб и напредъка в технологиите. От организационна гледна точка, управлението на операциите може да се определи като управление на преките ресурси, които са необходими да се създава добавена стойност посредством стоките и услугите на организацията. Всяка функция в организацията (фирма) - маркетинг, финанси, счетоводство, производство или човешки ресурси – има отношение към управленския процес. В рамки


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics