Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 19/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според изследователите бионовата контактна леща може да бъде използвана от шофьори и пилоти, предоставяйки маршрути и информация за времето или автомобила. Освен това, лещата може да помогне за наблюдаването на биологичните състояния на човек като ниво на холестерола или наличието на вируси и бактерии. Събраните данни могат да бъдат изпратени безжично на компютър. Бионичната леща включва миниатюрна оптична система, която работи като малка цифрова камера: задвижвана от тялото, тя може да премества фокуса от обекти от близко разстояние до обекти на всякакво разстояние по-бързо от човешкото око
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ НА РЕГИОНАЛНО (ОБЩИНСКО) НИВО ЗА ПЕРИОД ОТ 1 ГОДИНА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 10/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Спортът и физическата активност за жизненоважни за здравето и благосъстоянието. Подходящите форми на спорт и физическа активност могат да играят съществена роля в превенцията и излекуването на водещи незаразни болести. Има емпирични резултати, които свидетелстват, че редовната физическа активност предоставя редица физически, социални и ментални ползи. Активното участие също е в пряко взаимодействие със стратегии за подобряване на хранителния режим на подрастващите, води до намаляване на зависимостта от тютюн, алкохол и наркотици и подобрява функционалните способности. Следователно, физическата
АНАЛИЗ НА РЕСУРСНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТРУКТУРИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА СВП.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съществуват пропуски, а така също и прилики между успешните спортни системи страните. Също така съществуват и различни концептуални модели, които помагат за анализ на микро, мезо и макро ниво на интеграцията в спортните дейности с оглед ефективност на спорта за високи постижения. Въпреки всичко, спортни треньори, мениджъри и публични институции се нуждаят от повече конкретни препоръки, тъй като те се опитват да изградят мостове между масовото спортно участие и спорта за високи постижения. Основната теория е , че в основата на спорта за високи постижения стои по-широката основа на масовия спорт
СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АУТСОРСИНГА В СВЕТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Настоящата курсова работа има за цел да изследва потенциала на онлайн аутсорсинга (ОО) като нов и иновативен канал за социално-икономическо развитие на развиващите се страни и на практикуващите. Като тук ще се съсредоточим върху мотивацията на младите програмисти да извършват аутсорсинг услуги. Ограничението на настоящото изследване е, че това е само един частичен аспект от цялостното социално и икономическо влияние, което ОО има върху икономическото развитие на страните и обществата. Онлайн аутсорсингът (ОО) се отнася до сключване на договори с трети страни, работниците и доставчиците (често
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА BASF.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
BASF в момента е най-голямата компания за химикали в света, въпреки че тази позиция е под заплаха. За да остане конкурентоспособна и лидер в своята област, тя трябва да инвестира сериозно чрез увеличаване на капацитета и разработване на нови продукти. Тя има силни позиции в страни по отношение на редица продуктови категории и приложения, но има и области, в които тя има потенциала да расте много повече. 1. Представяне на фирмата - предмет на дейност – химикали за земеделието, автомобилната промишленост, продукти за строителството, енергийния сектор, домашна грижа, хранене, опакован
Анализ на инвестиционната дейност на община Бургас (недовършена част относно развитието на инвестиционната дейност).
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 07/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бургаска област е разположена в югоизточната част на България на територия от 7748,067 кв. км (6,9% от площта на България) и е втората по големина след Софийска област. На изток областта има широк излаз на Черно море /224 км/, на юг граничи с Република Турция, на запад с Ямболска и Сливенска области, а на север - с Варненска и Шуменска области. В областта се намира най-големия залив на Черно море - Бургаския залив с ширина 10 - 12.5 км и дълбочина 10 - 12м. В близост до морския бряг са локализирани лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско, като последното е превърнато в язовир. Изла
ПРОЕКТЪТ „БАЛКАН”.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 02/03/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Проблемът на проекта Балкан се състои в липсата или неефективната комуникация, която се осъществява между лицата в различните отдели. Това, от своя страна, може да се дължи и на неадекватната организационна структура на проекта. Но и това се отнася до това, че каквато и да е структурата на един проблем, тя трябва да осигурява ефективност на комуникационната мрежа в организацията. Тя трябва да бъде поставена в действие още първия ден на проекта и да продължи през целия жизнен цикъл на проекта. Комуникационната мрежа осигурява редовни актуализации относно състоянието на проекта, както и неговата
МОДЕЛЪТ 7S ПО ПРИМЕРА НА Немско училище София (НУ).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 15/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Структурата описва разделението и координацията на задачите. Тя включва роли, отговорности и взаимоотношения; как организация е структурирана и реда от отговорности. Структурата на НУ е йерархична по природата. Директорът се занимава с всички финансови решения на организацията. Заместник-директорът има отговорност да ръководи екипа от учители, да се грижи за техните ежедневни операции в предоставяне на грижи и образование. На следващо място са отговорниците, които са натоварени с подпомагане на заместник-директора. На следващо място са учителите, които взаимодействат директно с децата и технит
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЧОВЕКЪТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 15/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всички организации искат да бъдат успешни, дори и в сегашната среда, която е силно конкурентна. Ето защо, компаниите, независимо от големината и пазара се стремят да задържат най-добрите служители, признавайки тяхната важна роля и влияние върху организационната ефективност. За да преодолеят тези предизвикателства, компаниите трябва да създадат силна и положителна връзка със своите служители и да ги насочват към изпълнението на работните задачи. За да постигнат своите цели и задачи, организациите трябва да разработват стратегии за конкуренция на пазара и да увеличат своята производителност. Въ
ПРОЕКТ: ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 10/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на промените може да играе важна роля в периода на преход на предприятието. В тази връзка, проблемите пред „Х” до голяма степен се обуславят от неприемането на нова стратегия в кризисни условия. Причината за това е авторитарното управление на г-н Василев, който пренебрегва функциите на Съвета на Директорите. Оттук и промените в производствените мощности и промените в състава на персонала би следвало да произтичат от приета на Съвета на Директорите стратегия на предприятие Х. Едноличното вземане на решения от г-н Василев относно оперативното и финансово функциониране на предприятие
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 30/01/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесът на създаване на едно ново предприятие е въплътен в предприемаческия процес, който включва повече от просто решение на управленски проблем. Един предприемач трябва да намери, оцени и развие една възможност като преодолее силите, които се противопоставят на създаването на нещо ново. Предприемаческият процес може да се дефинира като процес, чрез който ново начинание / предприятие се създава от един предприемач. Стъпките в предприемаческият процес са представени от следните четири фази: (1) Идентифициране и оценка на възможността, (2) Разработване на бизнес план, (3) определяне на нео
Мисия, цели, стратегия за развитие на фирма „ЕЛВИ“ ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегическият мениджмънт е тясно свързан с концепцията за стратегическо планиране. При нея главно внимание се обръща на дефиниране на стратегическите проблеми, приоритети и разработване на съответните решения за тяхната реализация. В тесен смисъл стратегическият мениджмънт се определя като съвкупност от методически правила и процедури за вземане на т.нар. стратегически решения, които се отнасят до главните въпроси на развитието на компанията. По-широката трактовка (Доралийски, А., Стратегически мениджмънт) включва още и характеристика на системата за управление, която позволява адекватно да


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics