Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ – КЛАСИЧЕСКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 10/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Секюритизацията на дълг на МСП се извършва, когато паричните потоци от активи са прехвърлени във специализирана фирма, която използва паричния поток от активите в подкрепа на ценни книга с фиксиран доход, която се продават на инвеститори . В случай на секюритизация на заем на МСП, банката издател или подобно предприятие продава заемите на МСП на специализирана компания. Специализираната компания създава нов финансов инструмент, подкрепен с плащания на малките и средни предприятия, който се продават на инвеститорите. Инвеститорът поемат риска от изпълнение от страна на малките и средни предприя
ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА, ПУБЛИЧНАТА И СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Новите технологии са се появили, за да обяснят сложността на света. Терминът „големи данни” се отнася до тенденцията организациите да обработват все по-големи масиви от данни, съдържащи информация, която често е хетерогенна и често се актуализира. Вместо да разчитат на извадки, организациите вече могат да събират данни за цели групи, като например всички потребители на обществени услуги или всяко превозно средство. В допълнение, данните могат да се събират непрекъснато, а не спорадично. Анализирането на по-големи и актуални масиви от данни може да има резултат знания, които иначе биха могли да
ПРОЕКТЪТ „БАЛКАН”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Комуникационната стратегия трябва да се планира на различни нива. Оперативното планиране в проекта Балкан трябва да се развие в действия и мерки спрямо целевите групи като функционалните ръководители и техните потребности. Стратегическото планиране се определят направлението на оперативните действия. Фокусът е в бъдещето и в дългосрочните промени и резултатите. Тактическото планиране на комуникацията включва картографски ресурси, бюджетиране, кооперация и анализ, насоки за действия и правила за комуникация при криза. Това е начин за внедряване на стратегическия план в оперативни действия.
Изградете система за мотивация в организацията като използвате понятийния апарат, основните идеи от теориите с принос в организационното поведение и прилагате съвременни интегративни подходи
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Голяма част от световното богатство се проявява под формата на човешки капитал. Затова управлението на човешките ресурси (УЧР) играе решаваща роля в процеса на повишаване на ефективността на предприятията. Една от най-важните функции на УЧР е мотивацията. Значението на мотивирането на хората на работа се забелязва на всички нива в организацията. Като се започне от мениджъри, които трябва да са наясно с факторите, които мотивират подчинените с оглед по-добро представяне, през служителите, които трябва да мислят и работят през призмата на очакванията до HR отдела, който трябва да разбира мотивац
Иновационната политика на Волейболен Клуб „ЦСКА”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 01/06/2018 от luckity бр коментари 0
Волейболен клуб “ЦСКА” води съществуването си от 1948 г. като волейболна секция в състава на спортно дружество “ЦДНА”. От края на 1993 г. волейболният клуб се обособява като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, като запазва името с абревиатура “ЦСКА”, посредством което е известен в страната и чужбина. Спортната база, която използва клуба е собственост на Министерство на отбраната на Република България и е предоставена за ползване по силата на договор, в който са уредени и въпросите за представяне на Българската армия в Международната организация за военен спорт. Сградата на волейб
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 11/04/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Г-н Василев трябва да приеме, че промяната в потребителското търсене и цялостните негативни тенденции на пазара изискват системна подготовка. Прекалено раздутия щаб е довел до това, че в проблемна ситуация трябва да се съкращават работници. Същото се отнася и за произвежданите продукти като са инвестирани множество средства в оборудване. Самото освобождаване е последица от недалновидното управление на цялостното производство. Управленските решения на развиващ се в положителна посока са били амбициозни и лесни – покупка на нова машина и натоварване на работниците в множество смени. Съкращаване
КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 03/04/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Предприемаческото управление е различно от традиционния начин за управление на организацията. Разликата е, че Петров се опитва да изгради много по-предприемачески тип организация т.е. той се опитва да даде стратегическа ориентация на бизнес. С изграждането на план и проучвайки всички детайли, Петров търси възможности за стратегическо приспособяване и създаване на стойност (особено при наличието на акционери). Компанията на Петров е едновременно предприемаческа и стратегическа (на Иванов е вероятно само предприемаческа). 2. Опишете много накратко примерен бизнес – план на Иванов и на Петров
КАЗУС BUBB601D ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 03/04/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
а. Фирмата може да се приеме за кредитоспособна. Въпреки, че коефициентът за обща ликвидност е под 1, то степента на използване на активите и въвращаемостта или доходността им са в достатъчен размер, за да може предприятието да поддържа своята дейност макар и на минимална степен на задлъжнялост. Няма риск от неплатежоспособност. K обща ликвидност = ТА / ТП, при условие, че представените активи са краткотрайни. 2013 2014 2015 2016 2,00 1,68 0,82 0,72 Частично, както посочихме по-горе, коефициентът на обща ликвидност следва тенденция на намаление, което е сигнал, че се увеличава краткосрочн
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 03/04/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Определянето на целта е ключов елемент от ефективната система. Ако те не са подложени на внимателна мисъл, целите могат да имат отрицателен ефект Въздействие върху производителността. В някои случаи целите целщи създаването на положителни промени имат обратен ефект. За да се насърчи последователността, трябва да бъдат предоставени указания в две основни направления: 1. Награждаване на правилното поведение: Служителите ще се съсредоточат върху това, което се оценява (и възнаграждава). Трябва да се възнаграждава това поведение, което ще помогне на организацията да постигне целите си в дългос
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ/МОЩНОСТИ НА ВИНТАЙМ ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Производственият капацитет е максималната мощност, предвидена за съответния период (десетилетие, месец, тримесечие, година) съгласно предварително определена номенклатурата и съгласно оптимално използване на наличното оборудване и труда. Икономическата обосновка на производствения капацитет е ключов инструмент за производствени планиране. Формиране на производствения капацитет отчита влиянието на фактори като обхват, качеството на продуктите, основно технологично оборудване, средната възраст на оборудването, фонда от време за работа в определен срок, размерът на производствените зони и т.н.
ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОМЯНА НА НАГЛАСИТЕ, ПОВЕДЕНИЕТО И РОЛИТЕ НА ХОРАТА В "УЧЕЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ".
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 20/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Знанието винаги е разглеждано като едно от ключовите стратегически ресурси, които могат да доведат до устойчиво дългосрочно конкурентно предимство. Знанието е способността на хората и организациите да разбират и да действат ефективно. Познанията подкрепят справянето с ежедневни рутинни дела, а то също така може да създаде решение за нови ситуации, когато е необходимо. Организациите, които трябва да се развиват, да се конкурират и да работят в постоянно развиваща се среда, трябва да възприемат концепцията за учещата се организация в своето функциониране. Те не могат да оставят развитието на зна
Управление на операциите.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 19/03/2018 от admin бр коментари 0
Много компании се опитват да управляват смущенията в операции с използването на буферни активи и съкращения в системата. Доминиращите форми за правене на това са включва намаляване на запасите и поддръжката на резервен или дублиращ капацитет. Проблемът е, че тези подходи за управление на операциите изискват големи инвестиции; а и те също могат да доведат до а намаляване на оперативната ефективност и маржовете на печалба. Други начини за формиране на възможности за намаляване на смущенията са свързани с установяване на гъвкавост в операциите. Смущенията се отнасят до всяко прекъсване на информа


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics