Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В ЖП ОПЕРАТОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 26/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В случая на Entreprise нуждата от промяна произхожда от дълго очаквани и по-скоро непредсказуеми политически процес, който не са необичайно събитие. Когато новото ръководство е инициирало процеса на промяна през февруари 2010г. е имало широко разпространение убеждение сред служители в Entreprise, че промените са необходими, но това е може би твърде късно. Така, че вместо да се изгражда на чувство за спешност, което само по себе си би задълбочило отчаянието в организация, първата стъпка в управлението на промяната е да се вдъхнови доверие в бъдещето. Посланието е било ясно: „Ние можем да отгово
ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 24/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Положителната връзката между иновациите и подобряването на националната конкурентоспособност е широко доказана, но не се знае много за каналите и механизмите чрез които те стимулират регионалната интеграция. Регионалната интеграция не изглежда да имат пряко въздействие върху иновационните възможности, които са от решаващо значение. Но конкурентоспособността е обикновено се свързва с усилията за интегриране на икономиките и нейните стимули включват активи като физическа инфраструктура, икономии от мащаба, факторна ефективност, бизнес среда, географска свързаност и културни връзки. Повишаването
ПРОЕКТЪТ „БАЛКАН”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 24/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тези предизвикателства включват: липса на комуникация от типа лице-в-лице, трудности при изграждането на доверие и взаимоотношения и липсата на общи правила. Симптомите на този проблем са следните практики в проекта Балкан: 1. пряка комуникация: лице в лице комуникация – както казуса показва тя се използва много рядко, преди всичко по повод на завишени разходи и неспазване на сроковете. В тази връзка липсата на планиране на комуникациите е от значение не само за контакта между г-н Матеев и директора / отдела за управление на проекта, но и между функционалните ръководители и г-н Матеев като п
Изградете система за мотивация в организацията като използвате понятийния апарат, основните идеи от теориите с принос в организационното поведение и прилагате съвременни интегративни подходи.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 24/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мотивацията е понятие, което е трудно за дефиниране. Мотивацията е нещо, което определя как човек ще се справи с положението по отношение на издръжливост и психологическа енергия и как физиологичните, интелектуални и емоционални процеси се комбинират за постигане на това . Една обща дефиниция на мотивацията е това, което кара хората да се държат или действат по определен начин . Въведено през 40-те години на 20 век, мотивацията е сравнително ново понятие, чиито произход е САЩ. Когато се разглежда мотивацията от управленска гледна точка е важно да се има предвид, че: „Вие не можете да мотивират
КАЗУС 1 ПО ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 24/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Срещан проблем в мултикултурно обучение или развитие е, когато обучаващото лице прави обобщения и приеме, че националните културни норми са същите като организацията. В моята съм работа съм установил, че организационната и националната култура са различни неща. По-важно е, че вътрешната култура оспорва убеждения на националната. В една японска организация, в която съм работил всички бяха много любезни, колегите рядко споделяха своето честно мнение във формален контекст и отношенията бяха много йерархични. Това беше една организация с дълга история и в една индустрия, в която промяната е изкл
РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА БИЗНЕС ПЛАН ЗА НОВОСЪЗДАДЕНО (СТАРТИРАЩО) ПРЕДПРИЯТИЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 26, качен на 20/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Производството на пилета е една от най-динамичните отрасли в съвременното селско стопанство. Българското птицепроизводство индустрия е силна и жизнеспособна промишленост, но преживява непрекъснат преход и промяна. Нагласите и предпочитанията на потребителите са значими в промяната на индустрията. Индустрията по производството на домашни птици признава стойността на иновациите и изследванията в развитието на силна, прогресивна, иновативна и конкурентна индустрия. Промяната носи със себе си нови възможности и предизвикателства, и научни изследвания са необходими за подпомагане на индустрията да
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 20/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Иновациите са важен източник на растеж и ключов фактор за конкурентно предимство за много организации. Постигането на иновации изисква координирани усилия на много различни участници и интеграцията на дейности в специализирани функции, домейни на знания и контексти за приложение. По този начин, създаването на организационната структура и процеси са от основно значение за процеса на иновациите. Способността на организацията за иновации е предварително условие за успешно усвояване на новаторски ресурси и нови технологии. Обратно, въвеждането на нова технология често представя сложни възможности
ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Конвенционалният подход за оценка на инвестиционните проекти имплицитно предполага, че инвестиционните решения могат да се обърнат, ако условията се променят или че те са „сега-или-никога” предложения. Обратно, новият начин за анализ на инвестиционни възможности като опции, променят това предположение: необратимостта, несигурността и изборът на подходящия момент променят инвестиционните решения по важни начини. Подходът за реалните опции недвижими е различен от традиционните инструменти за оценка на проекта и капиталовото бюджетиране. Той предлага да се създаде по-широка рамка, както за вземащ
УСПЕШНИ ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 20/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основната цел е да се покажат основни социални проблеми, за чието решаване е необходимо да се намерят нови решения, които отговарят едновременно на обществената необходимост и които се очаква да доведат до нови или подобрени възможности и връзки и по-добро използване на активите и ресурсите. Този проект е започнал през 2005-2006 г. Това движение е започнало своята дейност, поради две основни предизвикателства за настоящите и бъдещи общества - изменението на климата. Основната цел на движението е изграждане на местна устойчивост към изменението на климата чрез изграждане и използване на стратег
АНАЛИЗ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ФИРМА ПО ИЗБОР НА ОСНОВАТА НА МЕТОДОЛОГИЯТА IMPROVE.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 20/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Иновациите са от съществено значение за успеха на бизнеса, по-специално в икономики, които не могат използват ценова конкуренция. Конкурентното предимство на предприятията в България се основава на евтина и сравнително квалифицирана работна сила и по-материално интензивно производство. Въпреки всичко, това конкурентно предимство е само временно в глобалната среда. Впоследствие, европейските компании, включително българските компании, трябва непрекъснато да прогнозират потребностите на клиентите, да генерират привлекателни идеи и да ги материализират в успешни продукти, процеси, услуги и бизнес
МОДЕЛЪТ 7S.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 16/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
McKinsey 7S осигурява структура, която разглежда компанията като цяло, така че да могат да бъдат идентифицирани проблемите на организацията, да бъдат анализирани и да може да се разработи стратегия за тяхното преодоляване. Рамката 7S или модел е разработен в края на 1970г., за да подпомогне мениджърите в справянето с трудностите при промяна в организацията. Най-изключителният факт за McKinsey 7S е, че консултатите в компанията McKinsey са тествали модели в много компании. Може би най-изненадващият елемент на модела 7-S е, че той поддържа и е подобен по характер на управленските функции пл
ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 и 2 по въведение в предприемачеството.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 12/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
При ЕТ се изисква подаване на Заявление по образец; За регистрация на ООД/ ЕООД се изискват: 1. Бележка за внесен капитал. 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) 3. Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). 4. Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД).5. Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД). 6. Заявление по образец А4; 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския 8. Декларация по чл. 13, ал. 5,


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics