Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ПРОБЛЕМИ НА АУКЦИОННАТА ТЪРГОВИЯ (АТ) В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правното задължение на аукционера произтича от агентската теория . Американският съд постановява, че като агент на консигнатора, аукционерът има задължение „да действа с най-голяма добросъвестност и в интерес на консигнатора” . Аукционерът е отговорен за използването на разумни усилия, за да се оповестят съществени факти на консигнатора. Най-висшето задължение на аукционера е да получи най-добрата цена за консигнатора . Когато аукционерът не изпълни тези практики, то той е нарушил доверителното му задължение . Търговите практики в САЩ, обаче, могат да бъдат противопоставени с практиките на д
КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Идеята, че организациите могат да „планират и управляват промяната” е част от теорията на управлението в продължение на много години. Литературата относно управлението се характеризира с изрази като планирана промяна, промяна на управлението, организационна промяна и агенти на промяната. Правят се опити да се категоризират и да се предоставят полезни теории, принципи и практики за промяна, и начините, по които те могат да бъдат по-ефективно използвани за обслужване на нуждите на организациите и техните клиенти. Основната хипотеза, на която се базира цялата реторика на управлението на промяната
КУРСОВА РАБОТА ПО УРОЦИТЕ НА ЛИДЕРА. АНАЛИЗ НА UPWORK’S CEO ON HOW AN INTROVERTED ENGINEER LEARNED TO LEAD, by STEPHANE KASRIEL
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 04/09/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Според теорията теория лидерите се раждат, а не се учат да бъдат такива. Присъщите характеристики ще се появят въз основа на нуждите. Но тази теория е вече излишна, след многото изследвания на лидерството. Теорията на отличителните черти е една от най-ранните теории за лидерство. Тази теория се фокусира върху основните черти като физически и лични характеристики заедно с компетенциите, които лидерът трябва да притежават. Тя се основава на предположението, че основните черти са причината за поведението на лидерите, които са съвместими в различните ситуации. Този подход посочва, че лидерите имат
КАРИЕРА НА КАДРИТЕ. ПЛАНИРАНЕ НА КАРИЕРАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Професионалното ориентиране играе ключова роля в подпомагането на пазарите на труда и образователните системи така, че те да изпълняват своите цели. То също така насърчава равнопоставеността: социалната мобилност разчита на по-широкото придобиване не само на знания и умения, но и на разбиране за това как те могат да бъдат използвани. В този контекст, мисията на професионалното ориентиране се задълбочава, така че да стане част от обучението през целия живот. Едно ключово предизвикателство е да се премине от подпомагане на студентите дали да изберат дадена работа или курс към по-широкото разви
КАЗУС: БЪЛГАРСКИТЕ МАРКИ И КАЗУС: МЕЙДЖИ АД (Продуктова и иновационна политика).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
За успешното налагане на марки на пазара българските фирми прилагат различни стратегии. За изграждането на имиджа на нова марка от съществено значение е името ѝ. То трябва да е атрактивно, запомнящо се и лесно за произнасяне, да насочва потребителя към продукта, да вдъхва доверие. Стратегиите, свързани с името на марката, се свързват със спецификите на пазара. Името на марката трябва да създава нагласи и да предизвиква чувства у клиента, да става предмет на разговор и дискусия. Някои производители залагат директно името си в названието на фирмата и в бранда на продуктите. При този подход имет
Електронен дом.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20-ти век повечето от наличните домашни технологии биха могли да се приемат и използват лесно от хората преди тях. Независимо от това, до края на 20-ти век, домапните технология са претърпели не огромно промени. Първият основен тласък за промяна е въвеждането на електроенергията в домовете през първото тримесечие на века. Това е представлявало нов източник на чиста форма на енергия за електроуредите и тя е насърчила въвеждането на новата техника. Вторият основен стимул е въвеждането на информационните технологии в последната четвърт на века. Това е отварило възможности за обмен н
ВЪВЕДЕНИЕ В МЕНИДЖМЪНТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 25/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Предимствата и недостатъците на бюрократичната теория в мениджмънта, на която представител е Вебер, са следните  Предимства Развитието на бюрократичната система е допринесла значително за управлението на организациите. Предимствата включват: 1) ефективност. Бюрокрацията обслужва голям брой хора по систематичен начин. Освен това, хората, които участват в бюрокрацията са обучени и знаещи. Затова бюрокрацията е ефективна в използването ресурсите и ефективното изпълнение на задачите. 2) предвидимост. Бюрокрацията работи въз основа на правила и регламенти. Решенията се вземат въз основа на зал
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В LIDL – БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 25/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Подборът на служителите е процес на избор на най-подходящия кандидат за съответната позиция. Той има за цел избор на подходящия човек за точната работа. Процесът на подбор следва логиката на оптимално напасване между работата и лицето. Процесът на подбор започва с приключване на процеса на набиране. Подборът е много решаваща функция на управлението, тъй като е отговорна за избора на най-добрите кандидати. Тя подобрява ефективността и продуктивността на организацията, ако правилните хора са избрани за правилната позиция, но тя създава проблемна ситуация, ако се избере неподходящия кандидат. З
Крис Зук: „When Large Companies Are Better at Entrepreneurship than Startups”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 23/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Статията на Крис Зук „When Large Companies Are Better at Entrepreneurship than Startups” изследва случаите, при които големите компании са по-успешни от старт-ъп компаниите. По точно, неговата статия разглежда предприятията от гледна точка на инвеститорите и той предлага три принципа за избор на компания стартъп, която има склонност за растеж. Този инвеститорски поглед е също обърнат към големите компании и техният модел да купуват и развиват малки предприемачески компании в бизнеси за милиарди долари. Такъв пример е подразделението на General Electric Ventures, което има за цел да придобива
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА РУДИ АН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 23/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Културата не бива да се възприема само като пречка за бизнеса и за процеса на управление, тъй като в условията на силна конкуренция тя може да предложи някои предимства. Важно е да се разбере правилно понятието организационна култура, защото неговите определения са много и различни. Най-разпространено е твърдението, че културата е цялостност, включвайки знания, убеждения, изкуство, ценности, закони, навици и много други умения и способности, които човек придобива, като представител на обществото. Според Виханский и Наумов културата е сложен механизъм и основен двигател на организационния живот
ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В БИБЛИОТЕКА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
През септември 2014г., библиотеката в ИУ-Варна е претърпяла значителна еволюция. Ръководителят на библиотеката е напуснал. В резултат на това, администрацията на библиотека е получила възможност да преразгледа текущия ИТ персонал, услуги и оборудване, което е довело до разкриване на настоящите неефективности в организационната структура. Така например, през годините е имало ИТ персонала в два различни организационни отдела. Единият от отделите "ИТ Библиотека", който се фокусира върху услуги като библиотечен каталог, уеб сайт и цифрова библиотека. Другият отдел е "Компютърни и медийни услуги" (
ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Зеленият растеж се стреми да установи начини за устойчиво развитие чрез комбинация от иновации в частния сектор и ангажимент в рамките на националните и международни политики. Той има за цел едновременно справяне с три предизвикателства: насърчаване на развитието и намаляване на бедността; създаване на нови и по-живи икономики въз основа на чисти технологии; и осигуряване на все по-зелен свят. Разбира се, справянето с такива предизвикателства като изменението на климата, достъпа до енергия, влошаването на околната среда, хигиената и наличието на вода ще изисква необичайни иновативни подходи, о


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics