Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
Управление на проекти 2016-2017
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 05/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Макар и различните методологии за управление на проекти да са уникални за всяка от компаниите, двете компании трябва да излязат с една обща „супер” методология за управление на проекти. Това ще стане постепенно чрез комбиниране на отделни характеристики на двете методологии с оглед постигане на най-добри резултати. Най-общо казано, подходът на Z предполага ключови процеси като структура, контрол, прогресия и крайни цикли. Този подход се прилага от Z, поради ограничения достъп до ресурси. От друга страна, подхода на Y позволява допълнителна свобода на екипите, докато се достигне ниво на удовлет
КАЗУС 1 ПО ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 04/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Govindarajan и Gupta (2001) въвеждат понятието „трансграничен екип”, което се характеризира като „съвкупност от индивиди с различни националности, работещи в различни култури и бизнес области, които се събират с оглед координиране на някои аспекти на мултикултурните операции в световен мащаб” . Дефиницията на Hofstede определя много ясно ситуацията на мултикултурната среда като той посочва, че националната култура е част от „колективно умствено програмиране”, което ние споделяме с другите членове на нашата държава и то се различава от това на хората от другите държави . Steward (1972) добавя,
КУРСОВА РАБОТА по управление на проекти.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
По-важното е, че на служителите трябва да бъдат обяснени възможностите. Трябва на първо място да се привлекат основните хора, които другите служители слушат. Не просто да се изберат хората, които лесно ще бъдат убедени, а хората, които ще правят разликите в работата на компанията. Трябва да се обясни какво иска компанията да промени, да се изслушат тревогите на служителите и да се с стратегии за справяне с тези опасения, когато е възможно. След това трябва да поиска тяхната подкрепа, което се превръща процеса на промяна в инициатива. Също така трябва да се сподели визия на компанията .Тя е та
АДАПТАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 04/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Имайки предвид, че различните сигнали могат да бъдат на разположение едновременно за всички играчи, адаптивните компании трябва по подобен начин да разчитат на сложни системи за продажби, за да се гарантира получаването на правилната информация навреме. По своето естество, адаптацията е локална. Също така тя е и глобална по своя характер, защото ако един локален експеримент е успешен, той ще бъде уловен от останалите пазарни участници. Затова организациите трябва да създават среда, която насърчава притока на знания, разнообразие, автономия, поемане на риск, споделяне и гъвкавост. В такива усло
Моделът за проектиране на целево-адаптивни организации (по примера на Спекта Ауто ООД).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 04/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Високо ефективните организации притежават способност да идентифицират характеристики, които им дават възможност да се адаптират към икономическите, социалните и други промени, които рутинно се случват около тях. Тези характеристики могат да бъдат: - Способността за всички служители, отдели и групи в рамките на една организация да си сътрудничат ефективно - Способността всички служители на всички нива да работят в мрежа с други хора извън организацията и да придобиват нови източници на полезна информация. Това включва изграждане на мрежи с клиенти и други заинтересовани страни, външни експерт
ВЕРИГА НА СТОЙНОСТТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 04/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всяко предприятието е позиционирано във веригата на стойността . Веригата на стойността описва пълната гама от дейности, които са необходими да доведат даден продукт или услуга от идейния му дизайн, през различните фази на производство (включващи комбинация от физически трансформации и въвеждане на различни услуги) до крайните потребители, както и окончателното му освобождане след употреба . За разлика от традиционната гледна точка за производството, концепцията подчертава важността на добавената стойност на всеки етап, като по този начин производството се разглежда като само един от елементит
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГ - ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕКУЩИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 03/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Трябва да се има предвид, че участникът поема всички разходи, свързани с подготовката и представянето на офертата си, а работодателят не носи отговорност или отговорност за тези разходи, независимо от провеждането или изхода от процеса на подаване на офертите. На международния търг, както и при цялата кореспонденция и документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на езика, определени в предложението. В случая това е френски език. Подкрепящи документи и литература, които са част от офертата могат да бъде на друг език при условие, че са придружени от точен превод на съответните пасажи. Докуме
МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 01/10/2018 от admin бр коментари 0
В този казус може да се види, че най-малко три поколения са засегнати от етническото прочистване от сръбската армия на мюсюлманите. Налице е не само историческия аспект за този случай, но и родственото измерение ни позволява да видим как семейството и етническите връзки имат голямо влияние върху индивидуалната съдба. Идеята, че "греховете на бащите" или миналите поколения могат да повлияят на бъдещите поколения, могат да бъдат проследени в много религии и философии. Тази идея оспорва западните идеи за "АЗ", които поставят индивида в една всемогъща позиция, който може да моделират собствената с
ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА НА P&G.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 29/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Отворените иновации, известни като краудсорсинг или съвместно творение, са начин, при който компаниите използват идеи извън организацията с оглед осъществяване на подобрения във вътрешните им процеси или продукти. Много компании се стремят към тях с оглед решаване на някои от най-трудните проблеми. Отворените иновации помагат за управление на производителността, лоялността на клиентите и по-добрите иновации. Този процес на отворени иновации се състои от три основни стъпки. Това са концептуална фаза, фаза на развитие и етап на изпълнение. Във фазата на концепцията се извършват изследователските
Извършване на одита на процедура по подбор (теоретична част).
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 30, качен на 17/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Удовлетворението от труда се характеризира чрез степента на удовлетвореност от съдържанието и характера на работата; от трудовото възнаграждение; от условията на работната микросреда; от перспективите за повишение и професионално развитие; от взаимоотношенията с началници, подчинени и колеги; от процедурите и политиките на организацията. Изследванията доказват, че има връзка между степента на удовлетвореност от труда, мотивацията и равнището на трудовото представяне на работника. В този смисъл още в процеса на подбора трябва да се проучват специфичните предпочитания на кандидатите и да се съпо
ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 13/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Значението на правилното хранене и вредите от диетите включително липсата на физическа дейност за намаляване на заболяванията и смъртните случаи от хронични заболявания е добре известно . Вредните диети и физическата неактивност причиняват от 31 000 до 58 000 смъртни случая годишно и са основни причинители на увреждания, произтичащи от диабет, остеопороза, затлъстяване и инсулт. Резултатите от едно проучване показват, че 14% от всички смъртни случаи в САЩ през 1990 г. могат да се дължат на неправилно хранене и диети. Този процент към момента се е увеличил значително. Питателната храна и подд
СТРАТЕГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НОКЕА АД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 13/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нокеа АД има линейната структура на управление. Линейната структура на управление е исторически първа възникнала и се основава на традиционната пирамидална йерархия. При нея разпорежданията се предават непосредствено от началника на неговия подчинен, който от своя страна ги свежда до своите подчинени и т.н. При тази структура се разглежда принципа на единочалието и единството на разпорежданията, така служителите са наясно, че получават нареждания само от прекия си началник и се отчитат само на него, по този начин се осигурява възможност за провеждане на единна политика и контрол на организация


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics