Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 710 Сортирай по:
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 28/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Това е технология за социални взаимодействия. Въпросите за това дали VR е антисоциална технология са поставени от най-ранните й дни, но сега са поставени с по-ясен фокус. Виртуалната реалност е средство, което ни позволява да споделяме опит с другите по начини, които никога преди това не са били възможни. Най-важното нещо за виртуалната реалност не е идеята, че виждаме това драматично 3D нещо. А това е, че човек се е променил. Това, че човек преживява себе си по различен начин, отколкото някога преди означава, че той преживява своето бъдещо същество или може да прави неща като да лети. Очилат
BAEB 559D Самостоятелна работа: Теория на организацията.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 17/03/2020 от Rossen бр коментари 0
BASF има вътрешен отдел, наречен "Научни изчисления", който е компетентния математически център. Отделът се състои от интердисциплинарен екип с познания по математика, статистика, химия, физика и количествена икономия. Докато със сигурност има други звена и лица в рамките на всяка бизнес единица на BASF, всички те прилагат предимно един конкретен метод или приложение. За разлика от тях, експертите от Научния изчисления разполагат с обширен методологичен набор от инструменти. Той им дава възможност да изберат най - подходящия подход за решаване на конкретен проблем и за създаване на специализир
СИСТЕМА НА СПОРТА В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 16/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Физическото възпитание и спортът са основна част от социалните дейности в сферата на обществените отношения. Осъществяването им е средство за възпитание и здравословен начин на живот. Спортът е интегриращ фактор, който приучва към толерантност и приемане на различията между хората от най-ранна детска възраст. През последните 20 години системата на физическото възпитание и спорта изпадна в криза, която се изразява в ограничаване обхвата на децата, юношите, възрастните и хората в неравностойно социално положение в практикуването на спорт и социален туризъм и представянето на елитните състезатели
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 14/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Харесва ми, защото тази иновация може да даде тласък на други технологии като например, по-евтината енергия може да допринесе за създаването на по-евтини батерии, които биха могли да се използват за електрическите автомобили. Другият аспект, който ми допада е безжичното захранване на крушката. А резултатът е електрическа крушка с ниска мощност, която левитира и се върти във въздуха. Простотата на иновацията е впечатляваща - Лампата съдържа капачка. Вътре в капачката е магнит. Вътре в магнита е намотка и тази бобина получава електричеството и захранва светлината. Тя дава светлина чрез намоткат
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИО ОТ ПРОЕКТИ НА ФИРМА НТЗ ЛОГИСТИКС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 22/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Критериите за подбор са много важни при създаването на портфолио от проекти. Стратегическото съответствие и финансовата стойност на проекта тежат повече, но могат да бъдат силно повлияни от управленското поведение. Някои мениджъри се фокусират повече върху финансовите методи, докато някои се фокусират повече върху маркетинга. Успехът на китайския пазар е бил толкова важен, че и финансовите стойности на проектите са били подчинени на други стратегически цели. В регион А, поради твърде много проекти и недостатъчни ресурси за тяхното изпълнение, подборът на проектите е започна преди оферти. Хора
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Работещата система за управление на изпълнението може да се изгради въз основа оценка въз основа на организационните ценности – трябва да се използват основните организационни ценности на фирмата като въпроси в системата за управление. Въпросите, базирани на ценностите, могат да бъдат еднакви за всички служители в компанията - позицията е без значение в този случай. Организационните ценности трябва да се споделят от всички служители. Използването на базирани на ценностите въпроси помага да се обедини онова, което се счита за релевантно в компанията. Пример: Ако основната ценност на компания е
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В ТЕРЕМ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/02/2020 от те бр коментари 0
Важно е да се разберат основните предположения, които водят до решенията за капацитета в Терем АД. Настоящата система за планиране няма способност да планира производствения капацитет. Тя предполага, че капацитетът е безкраен. Тъй като това не е така, графики за капацитет се разработват, за да се избегне приемането на работа, с която ще се надвиши капацитета на магазина и т.нар. Puget Sound се използва за планиране на тази работа. В Puget основно се планира времето за изпълнение. С други думи, съществуват методи за приспособяване на решения относно дългосрочния и краткосрочния капацитет. Комит
ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ И УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В изграждането на стратегическите решения мениджмънтът на Siemens винаги се опитва да получи възможно най-добрия поглед за ситуацията. Този поглед може да се състои от информация получена от хора в организацията или от хора със специални умения в тази област. Провеждат се дискусии с мениджъри от по-висше ниво, като се прави анализ на алтернативни варианти като се оценява дългосрочния ефект от това.. Що се отнася до краткосрочно ориентираните решения мениджърът обикновено използва своята интуиция и не се прилага някакъв конкретен процес на вземане на решения. Решенията се вземат по различен на
СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ВРЕДЯТ НА БИЗНЕСА?
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Европейските фондове за бизнеса могат да причиняват много видове вреди. Някои от основните проблеми са: • субсидиите намаляват ефективността и производителността на икономиката; • субсидиите натоварват данъкоплатците и / или потребителите; и • субсидиите са несправедливи за собствениците и служителите в частния сектор, които се опитват да се конкурират. Тези твърдения на г-н Пенчев са пресилени и по-скоро емоционални, а не обективни. Според мен неговото твърдение не е за бизнеса като цяло, а по-скоро за стартиращите предприятия и младите предприемачи. Още в по-тесен смисъл това са иноватив
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 10/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лидерството в кризисна ситуация е много по-различно от лидерството в условията на нормални условия. На пръв поглед г-н Василев може да е лидер, но в кризисни условия и в условията на промяна не считам, че той се справя добре. Казусът показва, че организационния оперативен модел, който осигурява базова линия за безпроблемно функциониране на предприятие Х по време на нормален период се е изпарил по време на криза, като решенията на Василев носят допълнителна несигурност и хаос. - Напрежение и стрес: Във всяка криза лидерите са подложени на стресова и напрегната среда, която ги поставя под ог
ПОЛИТИКА НА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И НЕЙНАТА ОТЧЕТНОСТ НА COCA--‐COLA LTD.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кока-Кола е изправена пред предизвикателства в областта на здравето и околната среда. Като се има предвид нарастващата загриженост за затлъстяването, компанията е била подложена на критики, поради захарта в напитки. И мащабният бизнес на компанията означава, че се използват значителни количества вода, енергия, пластмаси и други ресурси в процеса на производство. За да се справи с тези проблеми, компанията е разработила широкообхватна стратегия за устойчивост, която се нарича "Живей позитивно" и я е интегрирала с цялостния бизнес план на компанията. Тя обхваща инициативи, свързани с околната ср
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обратната връзка трябва да бъде дадена по начин, който най-добре ще отговори на ефективността. Тъй като хората реагират по-добре на представената по положителен начин информация, отзивите трябва да бъдат изразени по положителен начин. Това не означава, че информацията трябва да бъде представена със суперлативи. Тя трябва да бъде точна, фактическа и пълна. Когато се представя, обаче, обратната връзка е по-ефективна, когато се подчертае това, което служителят е направил правилно и след това се идентифицира какво трябва да се направи в бъдеще. Някои видове обратна връзка се проявяват естествено,


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2296 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics