ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5423)

ВИД
Курсови работи (2341)
Готови курсови работи / реферати / казуси (794)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (230)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (202)
Лекции (190)
Реферати (175)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (73)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (755)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 751 Сортирай по:
Студенти, Мениджмънт / Управление
Привличане, подбор и кариерно развитие на персонала в „Кауфланд" – България
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първият подход за набиране на кандидати може да бъде вътрешния подбор, където се използват вътрешните ресурси. С други думи се използват служителите за наемане на нови служители. Този подход е аргументиран, защото той дава възможност да се наеме служител, който ще спести разходи на Кауфланд за външно набиране. Икономията на средства е очевидна с оглед на това, че това ще бъде служител с дългогодишен опит и с проверени и тествани качества. Ако вътрешното набиране се окаже нерезултатно, то тогава може да се пристъпи няма външни източници. При външното набиране трябва да се изготви привлекателн
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В БЪЛГАРИЯ ЕЪР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В процеса на управление в България Еър е имало чувство за неотложност сред служителите, участващи в този проект. По-специално, бързото и точно разпространение на цялата необходима информация е довело до установяването на необходимото ниво на разбирателство сред служителите както по отношение на спешността, така и по отношение на значимостта на проекта. Въпреки това, това чувство за спешност идва от външен сигнал, който всъщност е било решението на IATA за въвеждането на електронния билет. Съществувало е и колебание в компанията да следва настоящите промишлени практики, както и бавните темпове
Организационна структура на компанията Евъргрийн.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 13/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно линейната структура, стилът на управление е авторитарен, централизиран с твърде личностен характер на взаимоотношенията ръководител - подчинен. На следващия етап, стилът на управление се е променил към по-демократичен, но се е затегнал контрола – борд на директорите. При тристепенната структура стилът на управление е изцяло либерализиран като се децентрализира управлението. Бордът е продължил са осъществява контрол. На последния етап, при дивизионната структура, стилът на управление е още по-децентрализиран, като контролът е протичал по етапно –директор на дивизия, вицепрезиденти и Бо
ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ МЕНИДЖЪР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 31/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Служителите са най-важните ресурси на организацията. Неудовлетворените мениджъри могат да не са ефективни в своята раота. Постоянната рентабилност на дадена организация зависи от удовлетворението на мениджърите и служителите от организационния ангажимент . Удовлетворения мениджър е мотивиран, производителен и без отсъствия. Удовлетворението от работата е отношението на мениджъра към неговата работа и организацията, в която той изпълнява задачите. Удовлетвореността от работата се свързва с заплати, обезщетения, признаване, повишение, колеги и подкрепа на висшия мениджмънт, условия на труд, вид
Моделът 7-S: Lufthansa
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 10/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите за анализ на организационните проблеми или организационни промени са много, но само малко могат да анализират една организация толкова изчерпателно като рамковия модел 7S, на McKinsey & Company. Моделът 7S, разработен от консултантите на McKinsey & Company Том Питърс, Робърт Уотърман и Джулиън Филип през 80-те години на миналия век е модел, който се стреми да покаже как седемте предварително дефинирани твърди и меки елементи на една организацията трябва да бъдат приведени в съответствие, за да може тя да достигне ниво на достатъчна ефективност. Това е модел за организационен анализ,
Изградете система за мотивация в организацията като използвате понятийния апарат, основните идеи от теориите с принос в организационното поведение и прилагате съвременни интегративни подходи
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 10/08/2021 от admin бр коментари 0
Мениджърът на Престиж АД ангажира своите подчинени да подобрят дизайна на своето работно място чрез взаимна дискусия така, че работата да се направи по-интересна, предизвикателна и по-творческа. Но това зависи от личностните характеристики на всеки служител. В Престиж АД подчинените имат две работни места : първо, това което се определя от функциите на проектираното работно място, а другото се определя от самия служител. Мениджърът изисква от служителите да представят план за това, която би било добре да се направи и да се дискутира как това би повлияло на работата на отдела или на компанията
ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИТЕ PEST И SWOT ПРИ АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА СРЕДА И СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Диференциацията на услугите може да се определи като ключов подход в бизнес стратегията на Hilton Hotels. По-конкретно, компанията отличава услугите си на базата на качество, поддържайки стандарти от най-високо ниво и интегриране на информационните системи в различни аспекти на предоставянето на услуги. Дигиталното гостоприемство е един от основните източници на конкурентно предимство на Hilton Hotels. Усилията за цифровизация на компанията се отнасят до резервационни канали, мобилни услуги, лоялност и персонализиране на данните, достъпа до персонала и неприкосновеността на личния живот. Осве
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въвеждането на екологичните иновации на пазара може да бъде разделено на два сегмента, обозначени като екоиндустрии и свързани еко-индустрии . Докато екологичните отрасли се отнасят до пазари на екологични стоки и услуги, последните се отнасят до по-общи екоиновации включително процеси, продукти и системни иновации в различни икономически аспекти засягащи намаляването на използването на ресурсите . По-голямата част от съществуващите проучвания се опитват да определят количествено еко-иновациите на стоки и услуги в екологичните отрасли, които най-вече се определят като eкo-индустрии. Еко-индуст
КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 03/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Конкурентоспособността е многоизмерна концепция. Тя може да се разглежда от три различни нива: страна, индустрия, и фирма. Конкурентоспособността произтича от латинската дума "конкурент", което означава участие в бизнес съперничество за пазари. Обичайно се описва икономическата мощ на едно предприятие спрямо неговите конкуренти в световната пазарна икономика, при която стоките, услугите, хората, уменията и идеите се движат свободно . С прости думи, това е способността да се конкурират. В литературата думата "конкурентоспособност" има различно значение, когато се прилага за отделна фирма или от
КАЗУСЪТ „Anwar Aluminum Works“.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 03/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Металургичната промишленост е основа за развитието на редица индустрии в глобалната икономика: отбранителната промишленост, транспорт и тежкото инженерство, енергетиката и строителството (включително въздухоплавателно и корабоплавателно строителство). Освен това, металургичната промишленост е тясно свързана с химическата промишленост и леката промишленост. Това показва, че производството на желязо и стомана има потенциала да допринесе за конкурентоспособността на националните производители както и за растежа на националната икономика. През последните 35 години секторът на металургията наблюда
РАЗЛИКИ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАДИЦИОНЕН БИЗНЕС ПРОЕКТ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 27/07/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В допълнение към изложеното в предишните две основни точки, трябва да се има предвид и още един много важен фактор - подходяща култура на иновативно лидерство. Иновативното лидерство има два компонента: 1. Иновативен подход към лидерството. Това включва прилагане на нов начин на мислене и различни действия при управлението на организацията, вземане на решения как ръководството да се справи с трудните проблеми и в същото време да бъде достатъчно гъвкаво и бързо в реакциите си при липса на информация или предвидимост. 2. Лидерство за иновативност. Лидерите трябва да се научат как да създадатСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 63
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни