ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5330)

ВИД
Курсови работи (2322)
Готови курсови работи / реферати / казуси (738)
Теми (394)
Дипломни работи (251)
Задачи (229)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (193)
Лекции (190)
Реферати (171)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (71)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (736)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 732 Сортирай по:
Студенти, Мениджмънт / Управление
КАЗУС ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Graamen bank.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Успехът на банката е устойчив единствено ако е институционално, икономически и финансово жизнеспособна, а също и ако генерира устойчиви ползи за кредитополучателите, които помагат за намаляване на бедността. Субсидираните средства и безвъзмездните средства са от съществено значение за развитието и институционалното развитие на Грамин Банк. Въпреки това с течение на времето тя демонстрира способността си да работи с ресурси от пазара, разчитайки по-малко на субсидирани средства. Грамин Банк отчита последователно процентите на възстановяване на кредитите над 90% и има положително въздействие вър
РАЗРАБОТВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ СТ.АНДАРТИ (КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА) КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ИМИДЖ
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 100, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
По своето естество организационната култура е личността на организацията. Организационната култура е система от споделени вярвания на членовете на организацията, която до голяма степен определя как те действат. Културата на организацията е наложителна за успеха на организацията и контролира начина, по който служителите се държат както между тях, така и с хората извън организацията. Естеството на корпоративната култура, която съществува в дадена компания, определя степента, до която се реализират желаните резултати от служителите. Фокусирането върху изграждането и поддържането на организационна
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 22/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Иновативните, отговорни и устойчиви отговори на екологичните предизвикателства могат да възстановят и укрепят доверието в бизнеса. Това би могло да доведе до по-малка намеса и по-голяма зависимост от пазарните механизми. Това може да доведе до по-близко и по-продуктивно публично-частно сътрудничество, тъй като всеки по-добре разбира и оценява приноса на другия. Специфични цели от проекта са: (1) Ръководство за участие на обществеността в процеса на вземане на решения в областта на околната среда, както и провеждане на дейности за повишаване на осведомеността и обучения за изграждане на капаци
ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ ШУМЕН.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 22/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дигитализацията на библиотека Стилиян Чилингиров е започнала преди 11 години със създаването на т.нар. „Дигитално студио“. За неговото основаване е получено финансиране по програма на Корпуса на мира, както и спонсор е Американската агенция за международно развитие. В това студио са разположени модерни технологии за създаване на дигитални копия на разнообразни литературни източници. С това се спазват изискванията за качество на процесите и дейностите по дигитализация. Функциите на дигиталната библиотека са: - Достъп до голямо количество информация на потребителите, където и да се намират и
Задание за текущ контрол по социални иновации и бизнес
Теми, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесите и технологиите, които съставляват изкуството и науката на иновациите, са прогресирали в три отделни фази. В ерата "преди компютрите", новаторите са били нещо като ловци на идеи. Но в ерата на изобретяването на компютрите всичко се е променили, по същия начин, по който ръчните инструменти са променили пещерните хора. Сега изграждаме мозъчни инструменти, а не ръчни инструменти. Както Стив Джобс ги нарича "велосипеди за ума". Първата вълна на иновациите е дошла с изобретяването на инструменти за ранна иновация - улавяне на идеи. Втората вълна на еволюцията е започнала с внедряването
Научно есе: ХРИСТИЯНСТВО СРЕЩУ ИСЛЯМ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвременната ислямска реформа е просто отговор на успеха на Запада и на заплахата от колониализма. С напредването на Запада и разширяването на глобализма Близкия изток не може да пренебрегне Запада. Ето защо Близкият изток трябва да намери начин да се справи с културни, религиозни и глобални въпроси за напредъка и как ислямът ще се развие като една от световните доминиращи религии. За повечето от тези реформатори, възраждането на мюсюлманската общност беше първата стъпка към национална независимост или освобождение от омразното иго на колониализма - възстановяването на мюсюлманската власт . З
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под комуникацията не трябва да се разбира само говорене и слушане, а и разбиране на цялото послание. Така че един успешен ръководител на проекти трябва да може да увеличи максимално ефективността на комуникацията в рамките на екипа. Той трябва да може да общува с всички заинтересовани страни на съответните нива. Той трябва да може да представи и предаде визията на проекта на всеки участник и член на екипа. Целият екип трябва да може да визуализира крайния резултат, за да работи за постигане на обща цел. Редовното отчитане на напредъка и състоянието на проекта е от решаващо значение за усп
Казус №8 по инвестиционен мениджмънт.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се изчислят еднократните разходи за двата варианта, по периоди и общо за проекта I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ в нaчaлото 740 000,00 лв. 720 000,00 лв. в крaя нa I год. 1 800 000,00 лв. 1 200 000,00 лв. в крaя нa II год. 360 000,00 лв. 280 000,00 лв. Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. 2. Да се изчислят разходите по финансирането на проекта (плащанията по кредита) и среднопретеглената цена на финансирането: I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. Рaзмер нa бaнков кредит (60% от Общите р
Електронната библиотека (libi.com).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 24/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Печалбата на бизнес модела ще произтича от етикетирането на продуктите като фриймиум т.е. като "свободни". Използването на фриймиум като маркетингов инструмент, използващ изключително думата „свободно“, има за цел да заблуди крайните потребители на услуги или продукти. Пример за такъв маркетинг може да бъде открит във водещи магазини за закупуване и изтегляне на приложения, App магазини и магазин за игри, където хиляди деца теглят безплатни игри и след това привлечени от такова съдържание впоследствие купуват нови, подобрени версии и други подобрения . 4. Какви технологии ще използвате? В
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 24/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В околната среда възникват нови глобални и локални предизвикателства за организациите. Промените в климата, недостига на вода и загубите на биологично разнообразие водят до редица екологични проблеми, които застрашават оцеляването на земята . Дебатът вече не се върти около това дали обществото трябва да се промени, за да живее в определени екологични граници, а по-скоро как трябва да се постигне тази промяна. Необходимо е сътрудничество между правителство, бизнес и обществото като цяло, за да се заменят настоящите модели на неустойчиво развитие с нови практики, в чиято основа са принципите на
Казус по теория на риска за НБУ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 24/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Борсов код Падеж Номинал Купон Брой пл. Чиста цена (% от номинала) Текущ купон Лихвена конвенция номинал на 100 лв Цена на 100 лв Дата на закупуване Доходност до падежа дюрация BI6A 15.5.2015 1000 100 5,00% 4 100,00% 100 5,00% ACT/360 1.5.2011 5,00% 3,64 TXVA 29.9.2014 1000 100 8,00% 1 100,00% 100 8,00% ACT/365 1.5.2011 7,97% 2,99 X26A 19.5.2014 943 94,3 8,50% 2 100,00% 94,3 8,50% ACT/360 1.5.2011 9,01% 2,65 5V2A 18.10.2013 600 60 8,00% 1 105,60% 63,36 8,00% ACT/365 1.5.2011 10,56% 2,24 6N3A 15.12.2013 600 60 8,00% 1 105,00% 63 8,00% ACT/365 1.5.2011 10,96% 2,4
ИЗГРАДЕТЕ СИСТЕМА ЗА МОТИВАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 23/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Да се разбере как могат да се използват различните култури за организационен лост, което улеснява мотивацията на служителите, е необходимо да се идентифицират преобладаващите видове организационни култури. Quinn и Rohrbaugh (1983) откриват, че ценностите, допусканията и тълкуванията се събират заедно. Рамката определя културата по отношение на два набора на конкурентни ценности : (1) дилемата за гъвкавост или контрол на ценностите и (2) дилемата за хората (вътрешни) или организационния (външен) фокус. Четири вида култури произтичат от тези два набора конкурентни ценности: гъвкави култури, коитСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 61
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни