ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5519)

ВИД
Курсови работи (2360)
Готови курсови / реферати / казуси (854)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (79)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (780)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 775 Сортирай по:
Студенти, Мениджмънт / Управление
Мотивацията е основна предпоставка за създаване на успешен бизнес.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 15/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджърите, които са могли да мотивират служителите си успешно осъзнават колко лесно е да постигнат задачи, когато служителите се чувстват вдъхновени. Въпреки това, съществуват много управленски практики, които могат да убият мотивацията на служителите. - Непризнаване и невъзнаграждение на ефективността: Когато служителите никога не получават никаква награда или признание за работата си, те бързо започват да чувстват, че на никой не му пука за тях. И ако на никой не му пука, защо трябва да се притесняват и да полагат допълнителни усилия. - Неспазване на проблеми с ефективността: Тъй като
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА EPAY.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 11/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Няма универсална дефиниция или разбиране за културата, нито за организационната култура. Като цяло, както е посочено от Knapp (2006) организационната концепция за култура е адаптация на антропологичната концепция. Изследователи в академичния сектор са дали различни начини за определяне на организационната култура. Louis (1980) определя организационната култура като набор от разбирания или значения споделяни от група хора, които до голяма степен са „мълчаливи“сред членовете и са ясно релевантни и отличителни за конкретна група, като те също се предават на новите членове. Това определение предп
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 11/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ролята на изпълнителния мениджмънт е да гарантира, че той институционализира очакванията, че мениджърите ще водят непрекъснатото усъвършенстване на техните екипи и че им е отделено време да водят инициативи за подобряване. Иновациите трябва да са очакване на всички работници и да обхващат отговорността на всички мениджъри. Въз основа на моя опит, мениджърите не се отчитат систематично за непрекъснато усъвършенстване на екипите си. Освен това повечето смятат, че иновативността и творчеството са характерни за няколко избрани и че е необходимо да се случват само на най-високите нива в организаци
КУРСОВА РАБОТА ПО КОРПОРАТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ХОРАТА (по примера на Zendesk Inc.)
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Конфликтите са всекидневен феномен във всяка организация. Конфликтите са невъзможни за избягване, но е възможно да се управляват по начин, който симптомите се разпознават навреме. Необходимо е непрекъснато проследяване на организационните сигнали, които посочват за тяхното съществуване. В случай, че не се реагира своевременно, това може да доведе до ситуация, при който самият конфликт управлява организацията. Преди всичко, проблеми се случват в тези организации, където бизнесът зависи пряко от сътрудничество, работа в екип и креативност, и там където се преследват единствено резултати, хората
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА ПИЦА ХЪТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 07/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
McKinsey 7S е полезен начин за визуализация от мениджърите на ключовите компоненти, които трябва да се обмислят, когато се въвежда в изпълнение стратегия в организацията . Концепцията на стратегията е обяснява защо някои фирми с много различни подходи към своята индустрия постигат успех, докато други, които следват подобни подходи, не са били еднакво успешни. Силните страни на модела на McKinsey 7S са неговата способност да опише седемте променливи, признавайки значението на взаимовръзките, които съществуват сред всички седем променливи, и неговата обща форма го прави приложим както за произво
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА Blue Bottle Coffee Company.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът 7-S е ефективен начин за анализиране на една организация. Архитектите на модела, всички консултанти в McKinsey & Company, предлагат дадена организация да бъде разбрана като динамична връзка между седем ключови елемента: Стратегия, Структура, Системи, Споделени ценности, Стил, Служители, Способности. Основна предпоставка на модела е, че много проблеми на производителността се коренят в липсата на съответствие между различните стилове на управление. Впоследствие, във високопроизводителните организации различните S-елементи следва да бъдат подредени, взаимосвързани и да работят заедно. Им
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА BRITISH AIRWAYS (BA).
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
УЧР в ВА насърчава индивидуалното обучение чрез достъп до две основни програми за обучение - "Принцип на отвореното обучение" и "Върховен полет". С тези две програми повечето от служителите са станали по-квалифицирани, за да се справят с или да отговорят на неочаквани бизнес обстоятелства. За да се подобри връзката между възнаграждението и изпълнението ВА е въвела схема "Схема за оценка на изпълнението", чрез която отделът по УЧР може оценява резултатите на служителите. Тази система помага за: > Постигане на значителна промяна в организационната култура. > Идентифициране на най-силните и най
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 80-те години Том Питърс и Робърт Уотърман разработиха модела McKinsey 7s и той се използва за анализиране на фирмата. Меки и твърди компоненти съставляват модела McKinsey. Твърдите елементи на модела са система, структура и стратегия. Когато се сравнят с меките елементи, те са по-лесни за управление и идентифициране . От друга страна, основата на организацията са меките компоненти и те са по-трудни за управление с оглед постигане на устойчиво конкурентно предимство. Стратегията е строго развит план за успешно конкуриране на пазара и за постигане на устойчиво конкурентно предимст
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МЕДИЦИНАТА С ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ПРОФИЛ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на качеството в здравеопазването се състои от три основни дейности: качествен дизайн, подобряване на качеството и контрол на качеството. Това включва всички видове дейности, насочени към създаване на нова система за висококачествена работа, като например подобряване на качеството на съществуващата система и контрола на качеството (определяне на стандарти, одит, мониторинг, за самооценка, за обратна връзка, решения за контрол, за осигуряване на качеството, процес (пре) дизайн) В съвременното здравеопазване се наблюдава нарастване на сложността и динамиката на производствените проц
Анализ на Under Armor.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Under Armour е започнала своята дейност въз основа на идеята на нейния основател Кевин Планк, че спортистите се нуждаят от по-добри тениски. След като създава и усъвършенства първия си продукт, той го продава на футболен отбор, Georgia Tech. След това компанията се разширява, за да включи много футболни отбори от NCAA, няколко отбора от NFL и започва да предлага продукти за други спортове и пазари по целия свят. Днес компанията е нараснала като в нея работят 1900 души, базирани в централата в Балтимор. Тя продава продукти под марките UNDER ARMOR, COLDGEAR, HEATGEAR и ALLSEASONGEAR. През 2008 г
Работа в екипи.
Презентации, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 22/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Формиране  “Развихряне“  “Нормиране“  Изпълнение  Продължителността на всеки етап зависи от това колко дълго групата е заедно и естеството на задачите Екипите са динамични, а не статични единици
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА БЕЛСТРОЙ ООД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 19/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Културата е социално явление, което зависи от действията на хората и техните взаимодействия и се проявява преди всичко на ниво поведение. Следователно, две организации, дори работещи в едни и същи условия, могат да имат различни култури. Организационната култура може да служи като ефективен инструмент, който осигурява фокуса на персонала върху по-висока производителност и по-високо качество на работа. Създаването и поддържането на такава култура, която би увеличила влиянието на хората, работещи в организацията, спомагаща за повишаване на нейната ефективност и конкурентоспособност, е една от наСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 65
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни