Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 402 Сортирай по:
СРАВНЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ / КЛУБНИ КАРТИ НА ДВА СУПЕРМАРКЕТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 02/11/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Дванадесет месеца след началото на схемата на Tesco Clubcard през 1995 г., статистиките са показали, че притежателите на Clubcard за започнали да харчат 28% повече в Tesco и 16% по-малко в Sainsbury. Sainsbury е отговорил с въвеждането на схема за лоялност Nectar през 2002 година. Съгласно данните от Nielsen, публикувани в края на 2016 г., британските потребители са сред най-големите почитатели на картите за лоялност, но и те са потребителите с най-малко вероятност да ги използват. От анкетираните от Nielsen само 51% са казали, че при равни условия, те ще купят от търговец на дребно, който п
ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРИМЕРА НА HAIER.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 08/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продуктовата политика на Haier има за цел позициониране на външните пазари съгласно стратегията "Три-в-едно". Това означава, че Haier проектира продуктите си така, че те да отговорят на нуждите на местните потребители и техния начин на живот. Например, Haier е създала усъвършенствана "перилна машина", която има високо изискване за качеството на водата. Haier е събирала проби вода от цял свят, защото пералнята трябва да е проектирана така, че да зависи от местните водни характеристики. Продуктите Haier включват повече от 15,100 различни спецификации и 96 категории. Тъй като бизнесът расте знач
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБЩИНА БУРГАС И РЕГИОНА, ВКЛ. ПРОУЧВАНЕ ЗА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ .
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 07/10/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Подходът на въпросник е избран като средство за събиране на съответните данни, защото това е инструмент, използван за събиране на данни за променливи, представляващи интерес и се състои от редица въпроси, които респондентът прочита и отговаря. Tuckman (1994) посочва, че въпросници се използват за преобразуване на данните предоставени от респондентите директно в информация . Според Malhotra (2010), въпросникът е формализиран набор от въпроси, използвани за получаване на информация от респондентите . Други твърдят, че въпросникът е набор на въпроси, свързани с определена тема или свързана група
ИНТЕГРИРАНА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 03/10/2019 от admin бр коментари 0
Тъй като кампанията е насочена към всички аудитории, усилието за тяхната осведоменост трябва да е насочено отгоре надолу. Овластяването отвътре е ключът към изграждането на позитивен имидж на марката на индивидуална основа. Комбинацията от вътрешни, външни и партизанските тактики свързва НЦТХ с всекидневния живот и е критична точка за досег с настоящи служители / доброволци, колкото и за Милениумите. ›Мейлинг към настоящите донори - Ангажирането и мотивирането на огромната база от поколението на Baby Boomers е от изключителна важност за изграждане на осведоменост и предпочитания сред Милени
КАЗУС ПО BAMB519D ПАЗАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 03/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Tyson Foods се е трансформирала от компания със силно наследство в пилешко месо в модерна хранителна компания, която поставя под въпрос статуквото на индустрията. Потребителите днес очакват повече от хранителните компании. Компанията съчетава размер и мащаб с гъвкавост. Това е движещата сила на бизнеса и помага да се гарантира висока възвращаемост за акционерите. Силните оперативни парични потоци, разумна стратегия за разпределение на капитала и финансовата гъвкавост за стратегическите придобивания са позиционирали дългосрочния и рентабилен растеж на компанията. 5.3. Оценка на пазарната сила
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ФОНДАЦИЯ „МЛАДЕЖКИ СЕЛИЩА”.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 28/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В сегашния икономически климат е изкушаващо за организациите с нестопанска цел да търсят пари навсякъде, където могат да ги намират. В трудни времена е по-важно от всякога фондациите да прегледат внимателно стратегията си за финансиране и да бъдат дисциплинирани за това как те набират пари. Начините на финансиране, които нетърговските организации предприемат са различни и не всички намират модели, които да поддържат мащабни програми. Добрата новина е, че всички организации с нестопанска цел могат да се възползват от по-голямата яснота относно най-ефективния си модел на финансиране и е възмож
РАЗРАБОТВАНЕ НА ON-LINE МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ПО ПРИМЕРА AIRBNB.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 28/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Airbnb е преминала през огромно усилие за ретаргетиране през 2014 г. Компанията е създала ново лого и го нарекла Бело. Опитът на Airbnb е твърде разнообразен и отличителен, за да бъде представен от едно традиционно лого. Така мениджърите са дали творческия контрол на пътуващите и домакините. Потребителите могат да посетят Create Airbnb, за да персонализират символа, като променят цвета и формата му, да добавят икони или модели за съществуващото лого. Те дори могат да нарисуват и нарекат символ така, че да се отрази техния опит. Символът може дори да бъде представен под формата на халби, благод
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ФОНДАЦИЯ BULGARICARES.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Неправителствената организация, Фондация BulgariCares, ще събира дарения от корпорации и физически лица и след това ще разпределя тези дарени на нуждаещите, които нямат възможност да си ги позволят. Организацията с нестопанска цел ще използва модел за финансиране, който се нарича „рециклиране на ресурси”. Предприятията са склонни да даряват стоки, защото в противен случай те ще ги изхвърлят (например храни с изтекъл срок на годност) или защото пределните разходи за приготвяне на стоките са ниски и няма да бъдат разпределени на пазари. Даренията в натура обикновено представляват по-голямата час
КАЗУС ПО ВЪВЕДЕНИЕ В Е-МАРКЕТИНГА.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 2, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
С оглед ограничения бюджет е целесъобразно компанията да използва Facebook, който предоставя невероятна възможност за връзка с клиентите. Относно сегментирането е трудно да се отговори на въпроса, ако компанията досега не е провеждала онлайн кампании. Защото самите онлайн кампании или оптимизиране на търсенето в Google може да даде насоки за основните потребители на Eat Cheap & Easy. Страницата на Eat Cheap & Easy трябва да има следните основни компоненти: 1. изображение – трябва да се използва максимално качествено изображението на корицата. Може да се използва 851x351 пиксела. Трябва да с
КАМПАНИЯ НА КОМПАНИЯТА “ЛАКСИ”, НАСОЧЕНА КЪМ ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ И ВРЕДНИТЕ ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ДИЕТИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 9, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една питателна диета е ключът към оптималното здраве и благополучие, и играе важна роля в превенцията на много хронични заболявания. Комбинацията от енергийно-наситена храна, ниско съдържание на хранителни вещества и по-заседнал начин на живот допринася към нарастващи здравни проблеми. Кампанията „Яж по-добре, живей по-дълго” е насочена към нарастващия проблем с поддържането на диети и избора на здравословен начин на хранене по един много практичен и позитивен начин, като вдъхва, че здравословното хранене и физическите упражнения са много важни за хората от най-ранна възраст. Идеята е, че до
АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ.
Есета, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 23/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки че по-малките конкуренти на IKEA имат по-малка покупателна сила от доставчиците (поради по-малките обеми поръчки), те биха могли да реагират по-бързо на нововъзникващите тенденции на пазара. Въпреки това, IKEA поддържа полезни взаимоотношения с доставчиците, за да осигури директна комуникация, с оглед отговор на нуждите на клиентите. Спрямо по-големите конкуренти, IKEA има основен фокус минимизиране на разходите, за да се запази конкурентно предимство. Друго конкурентно предимство е липсата на производствени мощности, фабрики и складове, тъй като цялата производствена дейност е въз
КАЗУС ПО БРАНДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 11/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ежегодната кампания на групата Publicis обикновено генерира много шум по социалните медии. За Publicis Groupe е жизненоважно да може да определи количествено обхватът на една кампанията и да получи конкретно разбиране за това кои елементи от кампанията са отговорили най-добре на нейната аудитория. Компанията се интересува от реакцията на обществеността, но и също така и от нивото на постигнато взаимодействие с кампанията. Количественото определяне на социално- медийните усилия помага за оценка на успеха или неуспеха на една корпоративна кампания, но също така това допринася и за изгражданетоСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5180 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2275 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 672 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 211 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 174 )
Реферати ( 163 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 70 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Маркетинг ( 402 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Маркетинг
Real Time Web

Analytics