Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5553)

ВИД
Курсови работи (2362)
Готови курсови / реферати / казуси (872)
Теми (397)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (222)
Казуси (212)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (82)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Логистика (81)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 81 Сортирай по:
Студенти, Логистика
НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ В РАМКИТЕ НА ЕС.
Готови дипломни работи, по Логистика, брой страници 50, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Устойчивата ефективност на логистичните услуги носи важни ползи за околната среда, които се дължат на:  по-удачното маршрутизиране на транспортирането на товари, особено в автомобилния превоз, спад на нивата на емисиите на въглероден диоксид чрез подобряване на коефициентите на натоварване и избягване на задръстванията;  по-ефикасния електронен мониторинг на движението на товарите и предвидимостта на доставките, което помага за избягване на излишните курсове и решенията за „бързи“ доставки за непрекъсваемо производство или дистрибуция, свързани с консумацията на много енергия;  експлоата
ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИКАТА В ТУРИЗМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съответствие с логистичния микс (правило 7R) целта на логистичното управление на туристическия поток е да предостави на всички туристи в точното количество в определено време на точното място с максимална сигурност и да се осигури необходимите висококачествени услуги. Освен това някои автори предлагат да се разпределят потоците от клиенти, закупуващи туристически продукти и потоци от туристи, които консумират придобити туристически продукти . Материалният поток в туризма съчетава потока от услуги, предоставяни на туриста в съответствие с туристическия ваучер, т.е. потоци, които съпътстват п
ЛОГИСТИКА В ТУРИЗМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Все по-голяма популярност придобива и бързо развиващото се оnline резервиране. Възможността то да бъде осъществено от дома или от офиса го прави изключително привлекателно и предпочитано от все повече потребители. Разработени с цел да обслужват крайния клиент, тези информационно-резервационни системи значително съкращават времето за резервация в която и да е част на света. В тях са интегрирани две подсистеми - информационна и резервационна, насочени главно към маркетинг и дистрибуция на туристическите продукти. Информационната подсистема осъществява представянето, промоцията и рекламата на тур
Е-ЛОГИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интернет на нещата - от гледна точка на клиента – е предложил решение през 2013 г. , от което Volvo се е възползвала като идеята е била развита в сътрудничество на Audi с DHL и Amazon през 2014 г. Тези компании са предложили доставка на малки колети директно в багажника на клиента, напълно премахвайки на ангажираността на клиентите в логистичния процес. Куриера е получавал специален код на мобилния си телефон, за да отвори багажника на автомобила на правилния клиент. Роля са имали технологиите за локализация, които въз основа на GPS система са позволявали на куриера да проследи колата. Пакети
ИНТЕЛИГЕНТНА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Транспортът е основен сектор за икономическо развитие на Европейския съюз. Според европейската статистика сухоземният транспорт генерира около 11% от БВП на ЕС и в него са заети почти 16 млн. човека. Обществото и икономиката изискват европейска транспортна услуга, която да осъществява свободното движение на хора и стоки с висока степен на сигурност, безопасност, екологичност и комфорт. В резултат от множеството проекти, които се изпълняват, през последните години транспортът се превръща в един от динамичните и бързо развиващи се сектори на българската икономика с водеща роля за социалното и ик
ОСОБЕНОСТИ НА РЕЧНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мястото на вътрешния воден транспорт (ВВТ) в общите транспортни операции в страните от Европа силно варира както между страни така и в рамките на отделните граници на държавите. Количеството на стоки транспортирани по ВВТ обикновено е доста скромно в сравнение с другите режими на сухопътен транспорт. През 2013-2014 ВВТ в Европейския съюз (ЕС) е реализирал товоропоток от 1446 млн. Белгия, Германия и Холандия имат дял от 80% от този трафик. В Русия обема на товарите, превозвани от ВВТ през 2013 г. е достигнал 153,4 милиона тона (за разлика от 108,9 през 2012г.). От тях вътрешен превоз - 131.6 м
ОСОБЕНОСТИ НА ХУМАНИТАРНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на веригата за доставки и оперативните изследвания (SCM / OR) разпознават това, моделирайки системен подход с помощта на аналитични инструменти като прогнозиране, симулация, оптимизация, теория на игрите и т.н. Въпреки това, съществува необходимост от разширяване на сегашните и развиване на нови модели и методологии за SCM / OR, за да се отчетат специфичните предизвикателства на хуманитарните операции. За да се постигне това, трябва да се признае и да се отговори на основните предизвикателства пред хуманитарната логистика: 1. Висока несигурност в търсенето. Две земетресения от сх
Логистика и устойчива икономика /индивидуална разработка/.
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Поръчай реферат по логистика. Съгласно изискванията, в рамките на 8-10 стр. За 5 стр. цената е 50 лв. Повече информация на info@tetradka.bg.
Логистика и зелени технологии /иновации/ (индивидуална разработка)
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Разработка на реферат по логистика в обем 8-10 стр. за МВБУ по Логистика съгласно посочените изисквания. Цената е за срок за разработване в рамките на 4-7 дни.
Проблеми на логистиката в национален и международен аспект. (индивидуална разработка)
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Разработката на реферата е в обем 8-10 за срок между 5-8 дни. Цената е съобразно тези условия и изискванията посочени в указанията. Рефератът е индивидуален.
Логистиката в глобализиращия се свят – национални и кроскултурни феномени. /индивудуален реферат/
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разработката на темата на посочената цена е за 8-10 стр., шрифт 12, междуредие 1,5 и срок за разработване 4-7 дни.
Логистика и устойчива икономика.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Логистиката ще окаже влияние върху бъдещото развитие на интермодалния транспорт, както и ще предостави набор възможности и предизвикателства. Изискванията към обслужването са най-голямото предизвикателство за интермодалния транспорт. Логистиката ще допринесе до все по-строги изисквания спрямо услугите и до пазар на все по-голям брой малки пратки, който интермодалния транспорт е загубил почти напълно. Въпреки това, увеличаване на обема на товарните потоци транспортирани на дълги разстояния с по-добро планиране и координация чрез информационни и комуникационни средства може да доведе до увеличаСтр 1 2 3 4 5 6 7 ... 7
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни