ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5330)

ВИД
Курсови работи (2318)
Готови курсови работи / реферати / казуси (738)
Теми (394)
Дипломни работи (251)
Задачи (229)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (193)
Лекции (190)
Реферати (171)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (71)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (847)
Мениджмънт / Управление (736)
Икономика (538)
Маркетинг (431)
Финанси (405)
Технически и инженерни специалности (282)
Право (251)
Туризъм (246)
Психология (227)
Статистика (171)
Публична администрация (123)
МИО (112)
История (96)
Информатика (85)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (77)
Логистика (76)
Педагогика (70)
Математика (54)
Медицина (50)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (44)
Социология (43)
Екология (34)
Биология (30)
Данъци (30)
Политология (22)
Планиране и прогнозиране (16)
Транспорт (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (14)
Философия (13)
Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D) (11)
Химия (9)
Пожарна и аварийна безопасност (9)
Mоделиране и анализ на решенията (9)
ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО (8)
Европейска интеграция. (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)
Етика (8)
Литература (8)
ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (7)
География (7)
Социални дейности (6)
Журналистика (6)
Бизнес администрация (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 5330 Сортирай по:
Студенти
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 02/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните години Daimler Trucks експериментират самоходен камион - концепцията Inspiration. Компанията е далече пред Uber Technologies, Tesla Inc. и Nikola Motor, които са се ангажирали да разработят електрически камиони с възможности за самоуправление. Volvo Trucks тества автоматизирана технология и е изпратило самоходно камионно средство за работа в рудодобивната промишленост . Но Даймлер предприема разумен подход към технологията. Например, когато Divizia Freightliner на Daimler представи през 2016г. своя камион Cascadia 2018, автомобилът има някои съвременни технологични функции ка
Управление на операциите (+превю есе + решение на задача)
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници ХХ, качен на 02/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В турбулентни времена, ефективните решения и действия трябва да предхождат комуникацията. Реалността е, че щом се случи негативния случай започва процес на възстановяване. Възстановяването може да бъде доста сложно и продължително. Целта на оперативната реакция е да се гарантира, че темпото, обхватът и намерението са установени ясно и конструктивно. Приоритетите за реакция трябва да отговарят на подходящите оперативни действия и да отговарят на очакванията на всички потенциални заинтересовани страни, които биха могли да бъдат засегнати от действията на организацията или от оперативната трудна
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 02/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интеграционният проект, започнал с малки, но конкретни стъпки преди повече от половин век между Италия, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция, днес се състои от двадесет и осем държави, които споделят своите цели да осигурят икономически и социален прогрес за народите си. Един от инструментите за постигане на икономическо и социално развитие е вътрешният пазар, който в чл. 26 от Договора за функциониране на Европейския съюз е дефиниран като „пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е осигурено в съответствие с разпоредбите на Договори
ЦЕНОВА ЕЛАСТИЧНОСТ ОТ ТЪРСЕНЕТО И ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДОВЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 02/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Еластичността е концепция в икономическата теория, която се появява доста късно, но бързо се превръща в един от основните. Общата концепция на еластичност в икономиката идва от областта на природните науки. Първо, понятието "еластичност" е било използвано през XVII., като химика и физик Робърт Бойл (1626-1691) изучаване на свойствата на газовете (известния закон на Бойл). Икономическото определение на еластичността за първи път е дадена от Алфред Маршал през 1885 г. Английският учен не е измислил тази концепция, а използва на постиженията на английските класици (Адам Смит и Дейвид Рикардо) и
РАЗРАБОТВАНЕ НА ON-LINE МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ПО ПРИМЕРА НА AIRBNB.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социалните медии са сравнително нова концепция, особено когато се приеме перспективата B2B. Според Кар и Хейс (2015) определението за социални медии е: „Интернет-базирани канали, които позволяват на потребителите опортюнистично да взаимодействат и селективно самостоятелно да представят, в реално време или асинхронно, както с широка, така и с тясна аудитория, извличайки полза от генерираното от потребителите съдържание и възприятието на другите” . Причината, поради която компаниите започват да използват социалните медии е, че искат да се доближат до своите клиенти. Бренън и Крофт (2012) твърдя
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ФОНДАЦИЯ „МЛАДЕЖКИ СЕЛИЩА”.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В сегашния икономически климат е изкушаващо за организациите с нестопанска цел да търсят пари навсякъде, където могат да ги намират. В трудни времена е по-важно от всякога фондациите да прегледат внимателно стратегията си за финансиране и да бъдат дисциплинирани за това как те набират пари. Начините на финансиране, които нетърговските организации предприемат са различни и не всички намират модели, които да поддържат мащабни програми. Добрата новина е, че всички организации с нестопанска цел могат да се възползват от по-голямата яснота относно най-ефективния си модел на финансиране и е възмож
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ФОНДАЦИЯ BULGARICARES.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Неправителствената организация, Фондация BulgariCares, ще събира дарения от корпорации и физически лица и след това ще разпределя тези дарени на нуждаещите, които нямат възможност да си ги позволят. Организацията с нестопанска цел ще използва модел за финансиране, който се нарича „рециклиране на ресурси”. Предприятията са склонни да даряват стоки, защото в противен случай те ще ги изхвърлят (например храни с изтекъл срок на годност) или защото пределните разходи за приготвяне на стоките са ниски и няма да бъдат разпределени на пазари. Даренията в натура обикновено представляват по-голямата час
КАЗУС: Eat Cheap & Easy
Казуси, по Маркетинг, брой страници 1, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
С оглед ограничения бюджет е целесъобразно компанията да използва Facebook, който предоставя невероятна възможност за връзка с клиентите. Относно сегментирането е трудно да се отговори на въпроса, ако компанията досега не е провеждала онлайн кампании. Защото самите онлайн кампании или оптимизиране на търсенето в Google може да даде насоки за основните потребители на Eat Cheap & Easy. Страницата на Eat Cheap & Easy трябва да има следните основни компоненти: 1. изображение – трябва да се използва максимално качествено изображението на корицата. Може да се използва 851x351 пиксела. Трябва да с
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДСТВО /редовна сесия/.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въз основа на посочените данни определете дали предприятието да произвежда компонент или да го доставя. Предприятие възнамерява да внедри нов продукт, за който е необходим продукт „А“. Необходимите седмични количества са 400 единици. Компонентът може да се осигури чрез: • Доставка с доставна цена 150 лв. • Собствено производство при следните разходи за единица: - Преки материални разходи 70 лв. - Преки трудови 4 човекочаса по 7лв. за човекочас - Променливи непреки 8лв. машиночас - Необходимо машинно време 2 машиночаса. Постоянните разходи са 600 лв. седмично. Предприятието н
КАМПАНИЯ НА КОМПАНИЯТА “ЛАКСИ”, НАСОЧЕНА КЪМ ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ И ВРЕДНИТЕ ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ДИЕТИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 9, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кампанията „Яж по-добре, живей по-дълго” е насочена към нарастващия проблем с поддържането на диети и избора на здравословен начин на хранене по един много практичен и позитивен начин, като вдъхва, че здравословното хранене и физическите упражнения са много важни за хората от най-ранна възраст. Идеята е, че добрите хранителни навици, формирани в началото на живота, ще бъдат пренесени напред в зряла възраст. Лозунгът на кампанията "Яж по-добре, живей по-дълго" е просто послание като то е разработено така, че да се създаде холистичен подход към здравословните проблеми. То има за цел да насърчи
Казус по управление на проекти.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Със сигурност комуникацията със служителите в Z ще намали съпротивлението им. Ръководството трябва да направи срещи и обучения, на които всеки служител ще има възможност да говори, да даде своя принос и да окаже влияние върху промените, които Z преследва. В усилията за промяна, приносът на всеки служители най-вероятно ще повлияе на това как ще се приложат промените на ниво отдел. Затова трябва да се търси от висшите ръководители на Z обратна връзка от персоналa . Възможно е също така да се създаде лидерски екип от двете компании, който да ръководи промените в методологиите. Тези екипи е добр
РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИ.
Задачи, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 13/08/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
На 11.02 предприятие закупува 10 000 бр. акции на емитент X с покупна цена 58 лв./ бр. На 28.02 пазарната цена на акциите е 59 лв./ бр. На 31.03 пазарната стойност на акциите е 53 лв./ бр. На 30.04 пазарната стойност на акциите е 40 лв./ бр. Предприятието класифицира финансовите си активи като финансови активи на разположение за продажба. Съставете счетоводните статии на съответните дати, като имате предвид, че съгласно счетоводната политика на предприятието, акциите се считат за обезценени, ако спадът в пазарната им стойност спрямо покупната им цена е повече от 30 %. Счетоводните записвания сСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 445
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни