ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5330)

ВИД
Курсови работи (2318)
Готови курсови работи / реферати / казуси (738)
Теми (394)
Дипломни работи (251)
Задачи (229)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (193)
Лекции (190)
Реферати (171)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (71)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (847)
Мениджмънт / Управление (736)
Икономика (538)
Маркетинг (431)
Финанси (405)
Технически и инженерни специалности (282)
Право (251)
Туризъм (246)
Психология (227)
Статистика (171)
Публична администрация (123)
МИО (112)
История (96)
Информатика (85)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (77)
Логистика (76)
Педагогика (70)
Математика (54)
Медицина (50)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (44)
Социология (43)
Екология (34)
Биология (30)
Данъци (30)
Политология (22)
Планиране и прогнозиране (16)
Транспорт (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (14)
Философия (13)
Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D) (11)
Химия (9)
Пожарна и аварийна безопасност (9)
Mоделиране и анализ на решенията (9)
ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО (8)
Европейска интеграция. (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)
Етика (8)
Литература (8)
ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (7)
География (7)
Социални дейности (6)
Журналистика (6)
Бизнес администрация (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 5330 Сортирай по:
Студенти
ЦЕНТРАЛНИ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.
Курсови работи, по Медицина, брой страници 8, качен на 10/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Установяване на независимостта в България през 90-те години бе белязан от огромен оптимизъм и заявено желание за по-силна фискална децентрализация и прехвърляне на правомощия, отговорности и ресурси на местните и регионалните самоуправляващи се органи, които се предполага, че са най-близо до гражданите в решаването на техните ежедневни проблеми. Това обаче не се е случило в тези страни, поне не според основните показатели за финансова децентрализация. Въпреки многобройните промени в местното самоуправление самоуправляващата се организация на местните власти все още не е постигната. Местните и
Реимбурсиране в други страни на ЕС по отношение на България.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 10/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Биологичните препарати са сложни, базирани на протеини лекарства, използвани при различни заболявания, включително диабет (инсулини), възпалителни заболявания и рак. Те се произвеждат в живи организми, като бактерии, дрожди, животни или растения. Въвеждането на биологични вещества е основен пробив в лечението на многобройни състояния, но лекарствата често са скъпи . Биоподобен е биологичен продукт, който е одобрен за използване въз основа на висока прилика с оригиналния биологичен продукт, известен като референтен продукт, и който не показва клинично значими разлики по отношение на безопасност
ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА АНТРОПОЛОГИЯ НА ФРАНЦ БОАС. ШКОЛАТА "КУЛТУРА И ЛИЧНОСТ".
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 13, качен на 10/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Преди Боас, антропологията като предмет не е нищо повече от разнообразие от антропометрични, езикови, етнографски и археологически данни за еволюцията на човека. Расата и езикът, или расата и културата, разбирани като фази от същата еволюция, се третират като присъщо взаимосвързани. Културата е определена по същество като израз на рационалното мислене на човешкия ум и се счита за едно хуманистично и еволюционно явление, което се проявява от цялото човечество, но в различна степен. Културните различия или прилики се обясняват с различия или сходства в расовите фактори, с географските фактори ил
ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА НАУКАТА СРАВНИТЕЛНО-КУЛТУРНА ПСИХОЛОГИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК. СЪЩНОСТ И ПРЕДИМСТВА НА КОРПОРАТИВНИЯ АНАЛИЗ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 12, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сравнително-културната психология исторически се е развивала от естествените научни изследвания в психологията и антропологията, и стои в противовес на херменевтичните изследвания в тези области . Тя продължава да се развива успоредно с допълнителните перспективи на културната психология и местните психологии и се прилага международно за решаване на редица практически въпроси, Термините „сравнително-културна психология“, „междукултурна психология“ и „културна психология“ са различни, но донякъде и размити концепции, чиито елементи и характеристики частично се припокриват. Методологически, с
Физикогеографска характеристика на изследвания район.
Реферати, по География, брой страници 9, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Витоша планина се разположена на юг от София. Планинският масив е разположен приблизително в средата на северната половина на Балканския полуостров (югозападна България). Витоша е оградена от Пернишката (на запад), Самоков¬ската (на юг) и Софийската котловина (на север) и планините Лозенска, Плана, Верила, Голо бърдо и Люлин. Площта на Витоша е 278 km2 и пред¬ставлява 0,25% от територията на България. Средна надморска планина 1500 м. Хубенов (1990) е синтезирал становищата в специализираната литература за границите на планината Според него северната граница на планината следва хоризонталите
Конспект за държавен изпит (бакалавърска степен): Туризъм (НБУ) (2017)
Теми за държавен изпит, по Туризъм, брой страници около 65, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микроикономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност - брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Проектна задача: Икономически растеж – видове и фактори. 2. Икономическото развитие във времето. Стадии и видове икономически растеж. Основни характеристика и показатели на икономическия растеж в стопанската история и новата икономическа ист
Алтернативна учебна практика: МАРКЕТИНГОВ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДАКЕЛ ПЛАТФОРМА (SHAREPOINT) НА МТ&М КОЛЕЖ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Без подходяща технологична подкрепа, обучението става по-малко ефективно. Проучванията показват, че електронното обучение е отличен начин за постигане на качествени резултати в кратък срок. Онлайн ученето в контекста на продължаващото образование се смята за стратегическо решение, защото: • Прави преподавателите да се чувстват ценени т.е. мотивира ги; • Помага на преподавателите да добият нови знания и умения, които да им помогнат да напреднат в своята научна сфера; • Позволява на организацията да контролира бюджета за обучение, да развива и запазва съществуващите служители и да намалява ра
Предизвикателства при българските фермери за преминаване от конвенционално към биофермерство.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 55, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тенденциите включват пазарни въпроси за биологичните производители , политически последици и възможността за развитие на селските райони . Изследванията са насочени и към по-индивидуално ниво, където се обхващат причините за преминаване . За целите на тази теза основен акцент ще бъде поставен върху прехода към биологично земеделие и индивидуалните нагласи на фермерите. Преминаването към биологично земеделие е дълъг процес. Той обхваща периода, през който земеделския стопанин замени съществуващата си (конвенционална) практика с органичен / био / еко тип управление. През този период трябва да
Взаимодействие на училището с фактори на външната среда.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 83, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
А. Ангелов разглежда вътрешната среда на всяка една организация като съвкупност от вътрешните променливи или фактори, притежаващи взаимна връзка и зависимост. Основните компоненти на вътрешната среда на организацията той определя, както следва : • Цели – това е най-важният от т.нар. вътрешни фактори и се дефинира като желан резултат или някакво конкретно крайно състояние, към което се стреми групата; • Организационна структура – тя представлява съвкупност от връзки и взаимоотношения между отделните нива на управление и отделните функционални области. Те са построени във форма, която да дав
Проблеми в управлението на вътрешната и външна среда на Хилтън.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 46, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Маркетингът e еволюирал в резултат на икономически и бизнес натиск, поради необходимостта от съсредоточаване върху приемането на набор от управленски мерки с оглед на удовлетворяване на нуждите на клиентите. Еволюцията на маркетинга в хотелиерската индустрия е подобна на тази във всяка друга индустрия. Основната причина за поява на маркетинга в хотелиерския бизнес е нарастването на броя на гостите / пътуванията / туристическия поток, които се нуждаят от настаняване и увеличаването на конкуренцията в услугите по настаняване. Освен това хотелската индустрия се е превърнала във все по-голям марк
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки че не съществува универсално прието определение за електронно правителство , електронното правителство може да се определи като използване на ИКТ в oбществения сектор за създаване на по-добро управление . Свързаната на нея концепция е е-управление. Според ЮНЕСКО електронното управление е по-широко понятие от електронното правителство, тъй като то също така поставя акцент върху разработването на политики и нови начини на действие . Но може да се приеме, че е-правителството включва интернет базирани технологии в публичния сектор, както и идеи за трансформация на работата на правителствот
ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като цяло глобалният растеж продължава, но той е бавни темпове. По-специално, развитите страни са изправени пред анемично и неравномерно възстановяване, с неприемливо висока безработица. Финансовите рискове се увеличават. И отново - без колективни, смели действия, съществува реален риск големите икономики да се свият, вместо да се движат напред. И докато много развити икономики са изправени пред тази ситуация, много нововъзникващи пазари са изправени пред твърде голям инфлационен натиск, силен кредитен ръст, увеличаващ се дефицит по текущата сметка. Страните с ниски доходи преживяват разуменСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 445
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни