Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 2283 Сортирай по:
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 11, качен на 21/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесът на вземане на решения в Европейския съюз е сложна комбинация от институционални интереси, правителствени преференции, лидерски стратегии и нормативни процедури за постигане на споразумение и изготвяне на политики. Някои автори дори дефинират процеса на вземане на решения в ЕС като "безспирен маратон на преговори". Съветът на ЕС е основната сцена на междуправителствените преговори, но тяхното ефективно и плавно функциониране зависи до голяма степен от председателството. Приет е принципа на ротация за всеки шест месеца за председателството на всяка държава-членка . Държавите-членки, ко
Потребителската среда - акростих.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 1, качен на 14/02/2020 от те бр коментари 0
Един от ключовите аспекти за обяснение на този подход е връзката между организмите и природата. Това означава, че трябва да се изследва „какво става там някъде” през културната призмата, но по лесно е да се вгледаме това, което се е случило в миналото т.е. какви промени са се случили от тогава до днес. Разбирането за връзката време-пространство е най-наблюдаваната тенденция в съвременното общество. Ако се приеме горепосоченото, фирмата е организъм, който се опитва оцелява като вземе предимство съобразно възможностите и се опитва да избягва заплахите включително отговаряйки на предизвикател
ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.
Курсови работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 4, качен на 14/02/2020 от те бр коментари 0
Значимостта и ценността на фирмената култура може да се обясни с нейната роля и функции. Хампден-Търнър подчертават ролята на културата, твърдейки, че „културата на една организация определя подходящото поведение, обвързва и мотивира хората, и осигурява решения там, където съществува неяснота” . Тя направлява начина, по който компанията обработва информацията, вътрешните й взаимоотношения и нейните ценности. Културата е израз и на това, как организацията е избрала да се справя с работния процес и взаимоотношенията със служителите, клиентите, партньорите и инвеститорите, както и посоката на раз
Характеристиките на маркетинга в социалните медии.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 1, качен на 14/02/2020 от Dillowa бр коментари 0
Размяна – промените в поведението обикновено включват отказ от нещо (разход) и получаване на някаква насрещна изгода (ползи); Интегрирани маркетингови усилия – акцентът е върху интеграцията и координацията на всички маркетингови дейности от организация; Социална ориентация – организацията трябва да е социално отговорна с оглед повишаване на интереса на потребителите и насърчаване на социално благополучие. Така, че може да се заключи, че социалният маркетинг не е наука, а професионално начинание, което разчита на приложението на множество дисциплини с оглед да се повлияе на поведението на по
Измерване на паричното предлагане: парични агрегати. Компоненти на паричните агрегати в ЕС и в СAЩ. Паричните агрегати в България през 2012 г.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 10, качен на 14/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Парите могат да се определят като всички средства, които улесняват обмена на стоки и услуги между хората. Обменът е придобил различни форми в историята като се започне с бартерната система през най-ранните векове, когато стоките са били директно разменяни една за друга. По време на ерата на търговията, хората са търгували с неща, които са имали, като са получавали неща, от които са имали нужда. Бартерът е имал недостатъка „двойно съвпадение на желанията”. До края на XIX в. е имало широко разпространено използване на благородните метали, които са заменили примитивните стокови пари. Тези метали
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА БРАТЯ ПЕПЕЧ ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 06/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основен обект на анализ на околната среда на Братя Пепеч ООД е регулаторната рамка и предпочитанията на потребителите. Тези два фактора са най-значими както за производствената, така и за търговската дейност на компанията. Това произтича от регламентите на ЕС относно намаляване на емисиите на въглерод, преследване на зелен и устойчиви стандарти за производство. Неспазването на редица закони и наредби могат да доведат до санкции, които да заплашат съществуването на предприятието. Затова компанията трябва да поддържа своя фокус върху подкрепянето на конкурентоспособността на отрасъла (веригата н
ИКОНОМИЧЕСКА И ВАЛУТНА ПОЛИТИКА НА ЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 06/02/2020 от aya бр коментари 0
Приетите през 2004 г. в ЕС десет държави получават оценка за напредъка си по пътя към еврото още в края на същата година. Тя се съдържа в публикувания от ЕЦБ Доклад за конвергенцията 2004. Таблица 1 обобщава изпълнението на критериите за членство в Еврозоната от новоприетите страни. Към август 2004 г. единствено Естония и Литва покриват всички конвергентни критерии. Двете страни не са изпълнили изискването за двугодишен престой във ВКМ 2 (Естония, Литва и Словения се присъединяват към ВКМ 2 на 28 юни 2004 г.), затова не получават покана за членство в Еврозоната. Таблица 1 Изпълнение на Маастр
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРАЗИЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2015 Г.
Курсови работи, по МИО, брой страници 10, качен на 30/01/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
На 1 януари 2015 г. споразумението за Евразийския икономически съюз (EEU) влезе в сила. Това води до следващия етап на интеграционния проект на Беларус, Казахстан и Русия, създаден през 2007 г. и който прилича на модела на Европейския съюз по много аспекти. В рамките на съюза съществува напрежение между устремите за задълбочаване и разширяване. След серия от неуспешни опити за интегриране на постсъветския регион под лидерството на Русия, EEU представлява най-сериозния подход за постигане на тази цел. Въпреки това, икономическата страна на нещата понастоящем е заплашена от бързото разширяване,
Моделиране и анализ на решения.
Курсови работи, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 7, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В рамките за развитие на жизнения цикъл на продукта си и във връзка с увеличеното търсене, фирма-производител решава да увеличи своя производствен капацитет с цел да задоволи потребителското търсене на пазара. Фирмата разработва три стратегии - реалистична, оптимистична и песимистична. 1. Реалистичен вариант - да се увеличи цената на изделието, с което търсенето на пазара и производствения капацитет на фирмата ще се изравняват; 2. Оптимистичен вариант - сключване на договор с подизпълнител, който да подпомогне производството. Това ще доведе до намаляване на печалбата на фирмата от единица
Курсова работа по сигурност и безопасност в стопанския сектор.
Курсови работи, по СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, брой страници 5, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Частната охранителна дейност е специфична по своето естество стопанска дейност. Затова тя зависи от динамиката на икономическите процеси и общественото развитие. Частната охранителна дейност заема значим дял от пазара на обществените услуги, а от друга страна не малко работоспособни български мъже са заети в тази сфера.. Както в другите европейски страни, така и в България сигурността на гражданите – опазването на техният живот, здраве и имущество е задача, с която не биха могли да се справят единствено правоохранителните органи. Ролята на частния охранителен сектор нараства. Обществото се нуж
ФАКТОРИТЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА, КОИТО ВЛИЯЯТ/ВЪЗДЕЙСТВАТ ВЪРХУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МСП.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 8, качен на 21/10/2019 от stia_98 бр коментари 0
Класическата икономическа гледна точка на интернационализацията се основава на теорията за конкурентното предимство. През годините интернационализацията се е разглеждала в различни контексти; въпреки това тя рядко се е разглеждала като конкурентна необходимост в Европа, а единствено тя е ограничавана в рамките на потенциална фирмена експанзия. Освен това традиционните теории за интернационализация са се фокусирали основно върху големите мултинационални корпорации и са били по-малко адекватни за МСП . Дори и днес много малки фирми се концентрират върху своя вътрешен пазар, пренебрегвайки между
КУРСОВА РАБОТА ПО ЦИВИЛИЗАЦИИ И РЕЛИГИИ: НАЧАЛОТО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА - НЕОЛИТНИТЕ СЕЛИЩА.
Курсови работи, по История, брой страници 7, качен на 15/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Това, което ще представя в следващите редове е не просто описание на различни градове с значение за възникването и развитието на нашата цивилизацията. Въпреки, че е по-подходящо за заключение, настоящото въведение иска да акцентира на това, че връзката между по-долу разглежданите градове трябва да се разглежда като връзка за възникването на селското стопанство като критерии за началото на цивилизацията на Земята. Селскостопанската революция не е събитие като Троянската война, изолирано в далечното минало и без значение за живота днес. Работата, започнала от тези неолитни фермери в Близкия Изто


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5209 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2316 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 690 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 175 )
Реферати ( 163 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 377 )
Мениджмънт / Управление ( 338 )
Икономика ( 211 )
Маркетинг ( 161 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 151 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 61 )
Публична администрация ( 55 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 18 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Курсови работи
Real Time Web

Analytics