ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5452)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2374)
Готови курсови работи / реферати / казуси (811)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (230)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (207)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (75)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (353)
Икономика (217)
Маркетинг (170)
Право (156)
Технически и инженерни специалности (156)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (33)
Математика (31)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 2341 Сортирай по:
Студенти, Курсови работи
ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОМИНЪК НА СЕЛИЩЕТО БАЛЕЙ.
Курсови работи, по История, брой страници 8, качен на 24/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В Балей са представени два културни и хронологически период - 1. Вербичоара; 2. Балей-Орсоя, докато от най-ранния (Вербичоара) не са разкрити структури и е под въпрос къде са живели. Проведените археологическите проучвания дават информация за характера на погребалния обичай на древното население, обитавало селището Балей. Резултатите от пространствения анализ разкриват, че преходът между двата периода е преминал без сътресения. Голяма част от уникално декорираните керамични съдове от около 1400 г.пр.Хр. са описани по време на археологически разкопки в Некропола. Селището е принадлежало към
ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС.
Курсови работи, по Право, брой страници 9, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. По принцип данъкът по този закон става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие. Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена (чл. 25, ал. 2 във вр. с ал. 6 ЗДДС). Необходимо е стоките и услугите да се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Само тогава лицето има право да приспадне: 1. данъка за стоките или услугите, които доставчикът — регистрирано по този закон лице,
ЕТИКАТА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА - МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА. БИЗНЕС ЕТИКА, ИЛИ ЗАЩО ПРИЯТЕЛСТВОТО СИ Е ПРИЯТЕЛСТВО, А СИРЕНЕТО Е С ПАРИ?
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 30/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-общо казано, моралът е термин, който се отнася до природата на доброто или лошото, правилното или грешното. Етиката в организацията се свързва с изпълнението на организационни роли. Като такава тя не се занимава с абсолютни, универсални принципи, а има ограничен, ситуационен характер. Най-добре се разбира като "морал на ролите", защото обхваща само определен аспект (или роля) от живота на човек. Етиката е по-тясно понятие в сравнение с морала. Неетично поведение се разбира като отклонение от уместността т.е разбиване на един или повече поведенчески стандарти, които определят функциониране
СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В МОДНАТА ИНДУСТРИЯ.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 30/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно изследване на McKinsey Global Fashion Survey модната индустрия планира да се съсредоточи върху органичния растеж, а не съкращаване на разходите. Много малка част от мениджърите обръщат внимание, че само разходите - а не продажбите - ще бъдат основен фокус за увеличаване на печалбите. Тенденциите са, че потенциалът за последващо намаляване на разходите е на път да бъде изчерпан: през последните години компаниите разполагат с множество лостове, за да намалят допълнително разходите си, но се изисква и намаляване на печалбите в други области на бизнеса. Това вероятно ще доведе до нов фо
ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 8, качен на 13/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Закрилата при уволнение е израз на социалната защита на правото на труд. Нейното предназначение е да търси социална справедливост при уволнението. Уредена е основно в разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Закрилата е предварителна, тъй като предхожда извършването на уволнението. В изброените в разпоредбата на чл. 333 КТ случаи уволнението е поставено в зависимост от получаване на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган. Тя е относителна, тъй като може да бъде преодоляна чрез получаване на съгласие от съответния орган. Както искането на разрешение от стр
ВОЙНИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И НАДМОЩИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО.
Курсови работи, по История, брой страници 11, качен на 09/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Установяването на българската държава в земите северно от Стара планина поставя началото на коренен прелом в цялостното политическо, икономическо и културно развитие на Балканския полуостров. Най-сериозната опасност идва от страна на Византия. През пролетта на 680 г., Аспарух опустошава ромейските територии в Добруджа, които имат важно стратегическо значение за Византия. В отговор Конастантин IV Погонат организира поход срещу прабългарите. В последвалата битка прабългарите разгромяват императорската армия, преминават Дунав и нахлуват в Долна Мизия. Там влизат в преговори със седемте славянски
Акростих по маркетинг за МВБУ.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 1, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мислещият или по-точно рационален потребител претегля ползите и разходите на различните алтернативи. И при равни други условия може да се очаква, че бизнеса по-малко ще търси несъвършенства в интернет пазара, особено когато интернет средата е толкова конкурентна. Личността е на почит в дигиталния пазар, което е обратна тенденция в сравнение с глобализирания масов пазар. Активността на потребителите ги превръща в т.нар. „проконсюмъри“ Разликата между „консюмър“ и „проконсюмъри“ е, че последните освен, че са потребители, те създават и съдържание, което ги прави производители. Аукционните уе
Оценка и анализ на капиталовата адекватност, ликвидност и рентабилността на ЦКООП.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 22, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Банките са юридически и икономически обособени лица в условията на пазарна икономика. Те в своята дейност се ръководят единствени и само от интересите си. Тези интереси се изразяват в повишаването на адекватността на капитала, на рентабилността и осигуряване на ликвидността им. В търговските банки към настоящия момент не се създава организирана, последователна и систематизирана счетоводна информация за капиталовата адекватност и ликвидността, което дава основание да се постави проблемът за тях като елемент от предмета на счетоводството. От една страна търговките банки са длъжни да притежават
Оценка и анализ на капиталовата адекватност, ликвидност и рентабилността на ЦКООП.
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 22, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Банките са юридически и икономически обособени лица в условията на пазарна икономика. Те в своята дейност се ръководят единствени и само от интересите си. Тези интереси се изразяват в повишаването на адекватността на капитала, на рентабилността и осигуряване на ликвидността им. В търговските банки към настоящия момент не се създава организирана, последователна и систематизирана счетоводна информация за капиталовата адекватност и ликвидността, което дава основание да се постави проблемът за тях като елемент от предмета на счетоводството. От една страна търговките банки са длъжни да притежават
Моделът 7-S: Lufthansa
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 10/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите за анализ на организационните проблеми или организационни промени са много, но само малко могат да анализират една организация толкова изчерпателно като рамковия модел 7S, на McKinsey & Company. Моделът 7S, разработен от консултантите на McKinsey & Company Том Питърс, Робърт Уотърман и Джулиън Филип през 80-те години на миналия век е модел, който се стреми да покаже как седемте предварително дефинирани твърди и меки елементи на една организацията трябва да бъдат приведени в съответствие, за да може тя да достигне ниво на достатъчна ефективност. Това е модел за организационен анализ,
Икономиката и демографската система.
Курсови работи, по Планиране и прогнозиране, брой страници 9, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Демографската подсистема има териториална роля от другите подсистеми, тъй като тя задава основните изисквания при тяхното развитие подчинено на решаване на основната задача. Все по-пълно задоволяване на материалните потребности на населението и осигуряване, нарастване на жизнения стандарт. Отношенията на обуславяне между елементите на демографската подсистема се определят от писани и неписани закони: традиции, морал, специфична народопсихология и култура. Икономиката на ХХІ век е икономика, основана на знанието. Поради това основен фактор за бъдещото развитие на световното стопанство е човешки
ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ ОНЛАЙН ДОСТЪП.
Курсови работи, по Информатика, брой страници 6, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
E-ID е технология, която позволява използването на идентификационните данни на лицето в електронен вид. Съгласно Регламент № 910/2014 на Европейския съюз технологията може да бъде материална и нематериална, съдържаща идентификационните данни на предприятието, която може да се използва както за физическа идентификация, така и за удостоверяване на онлайн услуги. С други думи тя се описва както като портативна (пластична), така и като виртуална (база данни). Терминът субект според Европейския съюз Регламент № 910/2014 може да бъде физическо или юридическо лице или физическо лице представляващо юрСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 196
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни