Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 2292 Сортирай по:
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 10, качен на 30/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Китай е най-голямата икономика в света за втора поредна година. Тя е реализирала 21,3 трлн. долара икономическа продукция. Европейският съюз е на второ място, като генерира $ 19,2 трилиона. Заедно Китай и ЕС генерират 33,9% от световната икономическа продукция от 119,4 трлн. Долара. Съединените щати са паднали на трето място, като са реализирали 18,6 трлн. долара. Трите най-големи световни икономики в света са произвели 59 трилиона долара. Това е почти половината от световната икономика. Никоя друга икономика дори не е близо до никоя от тези три. Четвъртата по големина икономика е Индия, коя
Икономическо развитие на България в периода между двете световни войни 1919-1939.
Курсови работи, по История, брой страници 8, качен на 30/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според М. Димитров от средата на ХIХ в., с началото на втората индустриална революция започва процес на замяна на пазарното стопанство с протекционизъм, който се прилага с различна степен на интензивност в отделните държави. След обединението на Германия от 1871 г. конституцията налага един модел на икономическо развитие, контролирано и насърчавано от държавата. Последната има решаващо участие в изграждането на пътната и съобщителната инфраструктура и банковата система. Централното правителство формулира стопанската политика, администрира приходите, регулира паричните отношения, защитава гер
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 28/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Това е технология за социални взаимодействия. Въпросите за това дали VR е антисоциална технология са поставени от най-ранните й дни, но сега са поставени с по-ясен фокус. Виртуалната реалност е средство, което ни позволява да споделяме опит с другите по начини, които никога преди това не са били възможни. Най-важното нещо за виртуалната реалност не е идеята, че виждаме това драматично 3D нещо. А това е, че човек се е променил. Това, че човек преживява себе си по различен начин, отколкото някога преди означава, че той преживява своето бъдещо същество или може да прави неща като да лети. Очилат
ИМА ЛИ В ЧОВЕШКИЯ ИНДИВИД „СПОСОБНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ”?
Курсови работи, по Психология, брой страници 5, качен на 28/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Да, считам, че човек има способност да се развива. Археолозите, които изкопават пещера край бреговете на Южна Африка неотдавна са открили и необичайна находка. Вътре е имало ръждиво червено вещество. След анализа на сместа и близките инструменти за смилане на камъни учените са установили, че са открили най-ранната известна боя на света, направена преди 100 000 години от въглен, натрошени животински кости, богати на желязо скали и неизвестна течност. Това разкрива не само факта, че хората са използвали бои толкова отдавна. Това дава друг поглед за умовете на ранните хора. Съчетаването на мате
СИСТЕМА НА СПОРТА В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 16/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Физическото възпитание и спортът са основна част от социалните дейности в сферата на обществените отношения. Осъществяването им е средство за възпитание и здравословен начин на живот. Спортът е интегриращ фактор, който приучва към толерантност и приемане на различията между хората от най-ранна детска възраст. През последните 20 години системата на физическото възпитание и спорта изпадна в криза, която се изразява в ограничаване обхвата на децата, юношите, възрастните и хората в неравностойно социално положение в практикуването на спорт и социален туризъм и представянето на елитните състезатели
СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АУТСОРСИНГА В СВЕТА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 7, качен на 14/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Аутсорсингът е икономическа концепция, а не правна - стремеж за подписване на споразумение. Може да се следното определение за "аутсорсинг" - метод за оптимизиране на организацията, която се фокусира върху изпълнението на основните си дейности и трансфер на дългосрочна база на някои второстепенни (поддържащи) дейности, както и на част от основните производствени функции на организация в трета страна, която специализира в тази област, което води до съответното намаляване на персонала . Съгласно това определение основните характеристики на аутсорсинга са: 1) "метод за оптимизиране на операциит
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 14/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Харесва ми, защото тази иновация може да даде тласък на други технологии като например, по-евтината енергия може да допринесе за създаването на по-евтини батерии, които биха могли да се използват за електрическите автомобили. Другият аспект, който ми допада е безжичното захранване на крушката. А резултатът е електрическа крушка с ниска мощност, която левитира и се върти във въздуха. Простотата на иновацията е впечатляваща - Лампата съдържа капачка. Вътре в капачката е магнит. Вътре в магнита е намотка и тази бобина получава електричеството и захранва светлината. Тя дава светлина чрез намоткат
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕНИДЖМЪНТА И МАРКЕТИНГА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ.
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 10, качен на 03/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да се разбере понятието „маркетинг на дестинация” трябва да се обясни термина "дестинация". Според речника на Оксфорд „дестинацията” е: „Място, на което някой или нещо отива или се изпраща”. Световната организация по туризъм (UNWTO) определя дестинацията и като място което се посещава от хора . За туризма това означава, че туристите посещават място за определено време. Дестинациите могат да варират от държава до местна общност или от курорт до ресторант. Дестинациите имат многоизмерен характер. Следователно колкото по-малка е дестинацията толкова по-високо е нивото на вътрешна хомогенност
ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА (по примера на Бенитур)
Курсови работи, по Туризъм, брой страници 8, качен на 28/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобализацията може да се отнася до различни явления: политика, технология, поведение на потребителите, фирмена стратегия, пазари, търговски и капиталови потоци. Интернационализацията е процес, чрез който фирмите участват в обслужването на пазари извън родната им страна. Глобализацията може да се определи като най-високото ниво на развитие на интернационализацията. Двата основни инструмента са международната търговия и комуникацията, които правят информацията търгуема стока. Основните агенти на глобализацията са мега корпорации, мултинационалните компании като правило и все пак потребителите.
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 11, качен на 21/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесът на вземане на решения в Европейския съюз е сложна комбинация от институционални интереси, правителствени преференции, лидерски стратегии и нормативни процедури за постигане на споразумение и изготвяне на политики. Някои автори дори дефинират процеса на вземане на решения в ЕС като "безспирен маратон на преговори". Съветът на ЕС е основната сцена на междуправителствените преговори, но тяхното ефективно и плавно функциониране зависи до голяма степен от председателството. Приет е принципа на ротация за всеки шест месеца за председателството на всяка държава-членка . Държавите-членки, ко
Потребителската среда - акростих.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 1, качен на 14/02/2020 от те бр коментари 0
Един от ключовите аспекти за обяснение на този подход е връзката между организмите и природата. Това означава, че трябва да се изследва „какво става там някъде” през културната призмата, но по лесно е да се вгледаме това, което се е случило в миналото т.е. какви промени са се случили от тогава до днес. Разбирането за връзката време-пространство е най-наблюдаваната тенденция в съвременното общество. Ако се приеме горепосоченото, фирмата е организъм, който се опитва оцелява като вземе предимство съобразно възможностите и се опитва да избягва заплахите включително отговаряйки на предизвикател
ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.
Курсови работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 4, качен на 14/02/2020 от те бр коментари 0
Значимостта и ценността на фирмената култура може да се обясни с нейната роля и функции. Хампден-Търнър подчертават ролята на културата, твърдейки, че „културата на една организация определя подходящото поведение, обвързва и мотивира хората, и осигурява решения там, където съществува неяснота” . Тя направлява начина, по който компанията обработва информацията, вътрешните й взаимоотношения и нейните ценности. Културата е израз и на това, как организацията е избрала да се справя с работния процес и взаимоотношенията със служителите, клиентите, партньорите и инвеститорите, както и посоката на раз


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2325 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 377 )
Мениджмънт / Управление ( 341 )
Икономика ( 213 )
Маркетинг ( 161 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 151 )
Туризъм ( 124 )
Психология ( 119 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 61 )
Публична администрация ( 55 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 22 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 18 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Курсови работи
Real Time Web

Analytics