ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5346)

ВИД
Курсови работи (2322)
Готови курсови работи / реферати / казуси (745)
Теми (394)
Дипломни работи (251)
Задачи (229)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (195)
Лекции (190)
Реферати (172)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (73)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (64)
Маркетинг (28)
Икономика (22)
Счетоводство (21)
Финанси (14)
Право (10)
Психология (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 195 Сортирай по:
Студенти, Казуси
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространство в Мудъл.
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /по примера на ТБ FIBANK/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите предприятия съществуват следните възможности за банково финансиране: Срочни заеми: съществуват различни видове срочни заеми – краткосрочни заеми, дългосрочни заеми и междинни заеми, които предприемачът може да заеме съобразно искане и финансово състояние. Максималният срок за краткосрочен заем може да бъде до 3 години, а за дългосрочен заем - 10-15 години. Има леки вариации в лихвите. Срочните заеми са два вида - обезпечени и необезпечени. При обезпечените заеми обезпечението може да бъде собственост, бизнес сграда или машина и обикновено ще има по-ниски лихвени проценти от н
КАЗУС ПО ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Доставени са съгласно фактура материали с покупна стойност 8 800 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер на 20 %. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. Изплатени са в брой съгласно фактура транспортни и товаро-разтоварни разходи по доставката в размер на 320 лв. Материалите са заприходени в склада. /Предприятието използва с/ка Доставки/. Дт с/ка Доставки - 8 800 Дт с/ка ДДС
КАЗУС ПО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мисля, че компанията и нейните продукти нямат нужда от представяне. Те се свързват в иновативност и творчество. Нещо повече, продуктите на Apple са ориентирани към потребителите. Следващото поколение смартфон на Apple несъмнено ще бъде хедлайнер. Промените са в почти всяко едно отношение, физическия дизайн, качеството на екрана и сензорите в него. Apple никога не оповестява информация за бъдещите си продукти, но в исторически план те винаги са имали процесори от последно. Така, че iPhone 8 ще се захранва от чипсет от следващо поколение, "Apple A11". Тази нова система на процесора се очак
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници 10+, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете данни за цената на 10 произволни акции и изчислете без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел: Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространст
Международната експанзия на франчайзите за храни през 2017 г.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
FFCo е възприела подход за кобрандиране в своята продуктова политика. Така например Cold Rock Express, най-достъпният брат на Cold Rock, заема ко-брандираното пространство заедно с Video Ezy и Souvlaki Hut. Компанията търси нови и иновативни начини да увеличим присъствието на марка по безброй начини. Нещо повече, компанията се обръща и към продуктови партньорства включително с други търговци на дребно. Моделът на веригите за бързи хранене с използване на франчайз помага на франчайзополучателите да инвестират своите разходи. Продуктовата политика на FFCo е насочена към стоки, които взаимн
КАЗУС ПО МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно данните от АТКearney 2017, 2016 и 2015 година България не присъства в индекса. Последната класация за страната е през 2014 година. Съгласно нея България е на пътя на средния растеж, където бавната реформа след падането на комунизма първоначално е възпрепятствала растежа на търговията на дребно. Пазарната позиция на България може да се оцени като „заседнала“ или с други няма развитие и затова тя е отпаднала от класацията. През 2016 г. потребителите от ЕС-28 разполагат със средно 16 153 евро на човек, което е +0,7% (номинално) по-висока покупателна способност в сравнение с предходната
Семестриален казус № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 24/10/2020 от admin бр коментари 0
1. Счетоводните амортизации не са признават за данъчни цели 2. Начислени лихви за просрочени авансови вноски се посочват в увеличение 3. Установените липси вина на МОЛ не са признат разход за данъчни цели 4. Компенсаруемите разходи не се признават за данъчни цели 5. Дарение в полза на БЧК е признат разход. Командировъчните на чуждестранно физическо лице не оказват влияния върху данъчната основа. 6. Съгласно чл.117 трябва да се признае еднократно намаление в годината на назначаване (изминали са 12 мес). Намалението е 12х600 + 12х102 = 7200 + 1224 = 8424 Данъчна основа на корпоратив
Казус по основи на маркетинга: Дъвки Colgate.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 22/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Пазарът на дъвки регистрира спад от 1% по текущи цени и 2% в обемно изражение през 2016 г., за да достигне 15 040 тона и 489,4 милиона долара; това е незначително подобрение в стойността в сравнение с 2015 г., докато ръстът на обема продължава да се влошава. Wrigley Canada и Cadbury Adams Canada остават доминиращи играчи на пазара на дъвки през 2016 г., съответно с дял от 49% и 47%, като по-малките играчи ще получат оставащия дял. Основните търговци предприемат решителни мерки за ограничаване на разходите, за да поддържат своята рентабилност. Например Wrigley Canada е обявила в началото на 201
Моделиране и анализ на решения.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 5, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ще се приложи метод на моделиране, чиято цел е да се минимизират възможно най-много максималните разходи. Също така, ще се въведе и матрица на решенията, която предоставя вероятностните вход-изход, представени по степен на приоритет. В основата на матрицата са оптимистични, песимистични и варианти на минимално съжаление. Крайния вариант трябва да бъде насочен към максимизиране на очакваната полза. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ЩЕ Е СЪСТАВЕН МОДЕЛЪТ? Моделът ще се изготви за едногодишен период. РАЗРАБОТЕТЕ МОДЕЛ ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ. Изходните данни за състоянията на средата са: - Равно на пъл
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под комуникацията не трябва да се разбира само говорене и слушане, а и разбиране на цялото послание. Така че един успешен ръководител на проекти трябва да може да увеличи максимално ефективността на комуникацията в рамките на екипа. Той трябва да може да общува с всички заинтересовани страни на съответните нива. Той трябва да може да представи и предаде визията на проекта на всеки участник и член на екипа. Целият екип трябва да може да визуализира крайния резултат, за да работи за постигане на обща цел. Редовното отчитане на напредъка и състоянието на проекта е от решаващо значение за усп
Казус №8 по инвестиционен мениджмънт.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се изчислят еднократните разходи за двата варианта, по периоди и общо за проекта I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ в нaчaлото 740 000,00 лв. 720 000,00 лв. в крaя нa I год. 1 800 000,00 лв. 1 200 000,00 лв. в крaя нa II год. 360 000,00 лв. 280 000,00 лв. Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. 2. Да се изчислят разходите по финансирането на проекта (плащанията по кредита) и среднопретеглената цена на финансирането: I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. Рaзмер нa бaнков кредит (60% от Общите рСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни