Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 169 Сортирай по:
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ФОНДАЦИЯ „МЛАДЕЖКИ СЕЛИЩА”.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 28/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В сегашния икономически климат е изкушаващо за организациите с нестопанска цел да търсят пари навсякъде, където могат да ги намират. В трудни времена е по-важно от всякога фондациите да прегледат внимателно стратегията си за финансиране и да бъдат дисциплинирани за това как те набират пари. Начините на финансиране, които нетърговските организации предприемат са различни и не всички намират модели, които да поддържат мащабни програми. Добрата новина е, че всички организации с нестопанска цел могат да се възползват от по-голямата яснота относно най-ефективния си модел на финансиране и е възмож
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ФОНДАЦИЯ BULGARICARES.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Неправителствената организация, Фондация BulgariCares, ще събира дарения от корпорации и физически лица и след това ще разпределя тези дарени на нуждаещите, които нямат възможност да си ги позволят. Организацията с нестопанска цел ще използва модел за финансиране, който се нарича „рециклиране на ресурси”. Предприятията са склонни да даряват стоки, защото в противен случай те ще ги изхвърлят (например храни с изтекъл срок на годност) или защото пределните разходи за приготвяне на стоките са ниски и няма да бъдат разпределени на пазари. Даренията в натура обикновено представляват по-голямата час
КАЗУС ПО ВЪВЕДЕНИЕ В Е-МАРКЕТИНГА.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 2, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
С оглед ограничения бюджет е целесъобразно компанията да използва Facebook, който предоставя невероятна възможност за връзка с клиентите. Относно сегментирането е трудно да се отговори на въпроса, ако компанията досега не е провеждала онлайн кампании. Защото самите онлайн кампании или оптимизиране на търсенето в Google може да даде насоки за основните потребители на Eat Cheap & Easy. Страницата на Eat Cheap & Easy трябва да има следните основни компоненти: 1. изображение – трябва да се използва максимално качествено изображението на корицата. Може да се използва 851x351 пиксела. Трябва да с
Казус по управленско счетоводство.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Необходимо е да се определят разходите на новото изделие в собственото предприятие по посочените данни: При производство на 400 бр. общата сума на разходите е следната: - Преки материални разходи =>400 х 70=28 000 лв. - Преки трудови разходи=>400 х 4 х 7= 11 200 лв. - Непреки променливи разходи=>400 х 8 х 2= 6 400 лв. - Непреки постоянни разходи=>600 лв. - Алтернативни разходи =>((400 х 2)/2,5) x (120-70))=16 000 лв. - Общо разходи => 62 200 лв. При доставка от друга компания => 400 х 150 лв.= 60 000 лв. Извод: Предприятието би трябвало да се насочи към закупуване на компоне
КАЗУС ПО БРАНДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 11/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ежегодната кампания на групата Publicis обикновено генерира много шум по социалните медии. За Publicis Groupe е жизненоважно да може да определи количествено обхватът на една кампанията и да получи конкретно разбиране за това кои елементи от кампанията са отговорили най-добре на нейната аудитория. Компанията се интересува от реакцията на обществеността, но и също така и от нивото на постигнато взаимодействие с кампанията. Количественото определяне на социално- медийните усилия помага за оценка на успеха или неуспеха на една корпоративна кампания, но също така това допринася и за изграждането
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 03/09/2019 от admin бр коментари 0
Някои от основните предизвикателства при управлението на изпълнението могат да бъдат, както следва: 1. Грешен дизайн Системата и инструментите за управление на изпълнението трябва да отговарят на специфичните нужди на организацията. Това не може да бъде дублиране на система, проектирана и внедрена в друга организация, дори организация в същия отрасъл или в същата бизнес група. Необходими са интензивни консултации с различни заинтересовани страни и потребители на системата. Доверието на потребителите е абсолютна необходимост от успеха на системата. Дизайнът трябва да бъде изпробван съгласно п
КАЗУС ПО BAMB 639 ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 30/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Имайки предвид, че навикът задвижва повечето решения за покупки и поведението на потребителите, компаниите се фокусират върху първоначалното решение за покупка, за да получат предимство преди създаването на навик, като това гарантират, че техните продукти или услуги ще дадат информация за евентуалното формиране на навици. Тези усилия са насочени към следното: Според проучване на Блумбърг жените правят над 85% от потребителските покупки на домакинска техника. Жените като цяло се считат за по-сложни купувачи, отколкото мъжете, като на тях им трябва повече време за вземане на решение за покупка.
КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 27/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. В какво се състои разликата между предприемача Иванов и предприемача Петров? Същността на съвременната фирма се състои в специализацията на функциите. И двамата са бизнесмени, които управляват икономическа дейност, са в най-строгия смисъл на понятието т.е. те са мениджъри и предприемачи, но предприемачът Петров е нещо повече: бизнесмен (независим) и "бизнес предприемач", който без да участва със значителен капитал, контролира своята фирма. Индивидуалният бизнесмен открива или създава възможности за бизнес. В този контекст Иванов е реализирал тази възможност чрез създаване на фирма като уча
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ В ИНТЕРНЕТ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 3, качен на 20/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Посочените в табл.1 онлайн медии са избрани от компанията, поради това, че сайтове имат регистрирана най-висока посещаемост в България за последните години. Те съдържат, което се свързва както с естетическия аспект на живот на потенциалната аудитория така също и с здравния характер на предлагания продукт. Очаква се тези сайтове те генерират високо ниво на трафик към официалния портал / интернет магазин на Cana Therapy. Табл.1 Онлайн Медиа план на Cana Therapy № Медия аудитория очакван резултат 1 Lifestyle.bg домакини и млади жени импресии 2 Zajenata.bg семейни жени импресии 3 Vesti.bg
КАЗУС ПО ВЪВЕДЕНИЕ В Е-МАРКЕТИНГ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 2, качен на 20/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първо, Фуудс Трейдинг трябва да помисли за създаването на собствен уебсайт. Не е задължително да е нещо иновативно и скъпо, а може да представят просто кратък параграф информация за компания, за приложението и контактна форма. Това помага за изграждане на доверие, Основната причина за уебсайта е, че той осигурява лесен начин за намиране от потребителите да научат за компанията. Дори днес хората търсят повече в мрежата, отколкото по телефона. Има голяма вероятност хората да чуят името на приложението и след това да ги намерят в Google. Тук те трябва да попаднат на страницата на Фуудс Трейдинг,
КАЗУС по счетоводство за МВБУ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 16/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. От разплащателната сметка са изтеглени 5 000 лв., които са внесени в касата. 2. Продадена е продукция на стойност 8 000 лв. По сделката е начислен ДДС в размер на 20 процента от продажната цена. Сумата на сделката не е заплатена от купувача. Продукцията е изписана от склад по себестойност 7 000 лв. 3. Получен е банков заем в размер на 5 000 със срок на погасяване 6 месеца. Средствата са постъпили по разплащателната сметка. 4. Закупени са материали на стойност 5 000 лв. По сделката е начислен ДДС в размер на 20 процента от покупната цена. Сумата на материалите и дължимият данък са
КАЗУС ПО ВАЕВ 763D „ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА”.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 16/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Amazon използва Интернет, за да промени бизнеса с книги така, че да го направи много по-бърз, лесен и приятен. Amazon има повече от 2,5 милиона различни заглавия и много правилно се нарича "Най-голямата книжарница на Земята". Още от самото начало Amazon винаги е държала на търговците на едро и издателите, като им е позволила да поддържат не много голям инвентар и ниски разходи за съхранение. Тези връзки с търговцитена едро и издателски къщи не само са позволили на Amazon да намали разходите за складиране, но също така тя е получи огромни отстъпки, например от издателство Amazon ползва отстъпкаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5150 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2271 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 652 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 210 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 169 )
Реферати ( 163 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 70 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 54 )
Икономика ( 22 )
Маркетинг ( 20 )
Счетоводство ( 18 )
Право ( 10 )
Финанси ( 10 )
Психология ( 7 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Казуси
Real Time Web

Analytics