ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5285)

ВИД
Курсови работи (2304)
Готови курсови работи / реферати / казуси (724)
Теми (393)
Дипломни работи (251)
Задачи (228)
Готови дипломни работи (219)
Лекции (190)
Казуси (183)
Реферати (168)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (71)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (62)
Маркетинг (24)
Икономика (22)
Счетоводство (19)
Финанси (11)
Право (10)
Психология (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?



ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 183 Сортирай по:
Студенти, Казуси
КАЗУС ВUBВ 501D ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 24/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Безопасността на жените е в основата на предлаганите от Always дамски превръзки. Материалите, които се използват са винаги внимателно подбирани, за да бъде сигурен крайния продукт. Всички продукти се оценяват от независими експерти, включително лекари, учени и здравни власти. От 1983 г. фокусът на продуктите на Always е бил винаги комфорта и защитата, а в основата им е безопасността. Безопасността на жените, които използват дамски връзки е всичко. На следващо място мога да посоча, че продуктите не водят до алергии или дразнене на кожата. Включително аромата на самите превръзки не е дразнещ.
Казус по теория на риска за НБУ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 24/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Борсов код Падеж Номинал Купон Брой пл. Чиста цена (% от номинала) Текущ купон Лихвена конвенция номинал на 100 лв Цена на 100 лв Дата на закупуване Доходност до падежа дюрация BI6A 15.5.2015 1000 100 5,00% 4 100,00% 100 5,00% ACT/360 1.5.2011 5,00% 3,64 TXVA 29.9.2014 1000 100 8,00% 1 100,00% 100 8,00% ACT/365 1.5.2011 7,97% 2,99 X26A 19.5.2014 943 94,3 8,50% 2 100,00% 94,3 8,50% ACT/360 1.5.2011 9,01% 2,65 5V2A 18.10.2013 600 60 8,00% 1 105,60% 63,36 8,00% ACT/365 1.5.2011 10,56% 2,24 6N3A 15.12.2013 600 60 8,00% 1 105,00% 63 8,00% ACT/365 1.5.2011 10,96% 2,4
Международната експанзия на франчайзите за храни през 2017 г.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 21/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният въпрос за компанията при международната експанзия на бизнеса трябва да бъде избора на точния партньор. Като това включва познаване на неговите културни ценности и особености включително на потребителите на новия пазар. Затова факторите на средата могат да се определят въз основа на отговорите на няколко въпроси, съгласно които може да се прецени дали продължението на стратегията на кобрандирането ще бъде добра на международния пазар: • Предлага ли ко-брандинга бизнес стойност? - Кобрикантът ще увеличи трафика за различни часове от деня? Т.е. какви са навиците на потребителите на но
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /ПО ПРИМЕРА НА ТБ БАКБ/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 13/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите земеделски производители БАКБ АД предоставя кредит за покупка на земеделска земя. Кредитът има за цел да предостави заем на малки / маргинални земеделски стопани, включително земеделски производители, за да закупят земеделски земи. Инвестиционният заем е предназначен за закупуване на земеделска земя от първа до шеста категория. Изисквания по отношение на земеделския производители са: - Трябва да е регистриран през последните най-много през последните 6 месеца; - Не трябва да има просрочени данъчни задължения. По тази кредитна линия могат да кандидатства както земеделци та
КАЗУС: Eat Cheap & Easy
Казуси, по Маркетинг, брой страници 1, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
С оглед ограничения бюджет е целесъобразно компанията да използва Facebook, който предоставя невероятна възможност за връзка с клиентите. Относно сегментирането е трудно да се отговори на въпроса, ако компанията досега не е провеждала онлайн кампании. Защото самите онлайн кампании или оптимизиране на търсенето в Google може да даде насоки за основните потребители на Eat Cheap & Easy. Страницата на Eat Cheap & Easy трябва да има следните основни компоненти: 1. изображение – трябва да се използва максимално качествено изображението на корицата. Може да се използва 851x351 пиксела. Трябва да с
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДСТВО /редовна сесия/.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въз основа на посочените данни определете дали предприятието да произвежда компонент или да го доставя. Предприятие възнамерява да внедри нов продукт, за който е необходим продукт „А“. Необходимите седмични количества са 400 единици. Компонентът може да се осигури чрез: • Доставка с доставна цена 150 лв. • Собствено производство при следните разходи за единица: - Преки материални разходи 70 лв. - Преки трудови 4 човекочаса по 7лв. за човекочас - Променливи непреки 8лв. машиночас - Необходимо машинно време 2 машиночаса. Постоянните разходи са 600 лв. седмично. Предприятието н
Казус по управление на проекти.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Със сигурност комуникацията със служителите в Z ще намали съпротивлението им. Ръководството трябва да направи срещи и обучения, на които всеки служител ще има възможност да говори, да даде своя принос и да окаже влияние върху промените, които Z преследва. В усилията за промяна, приносът на всеки служители най-вероятно ще повлияе на това как ще се приложат промените на ниво отдел. Затова трябва да се търси от висшите ръководители на Z обратна връзка от персоналa . Възможно е също така да се създаде лидерски екип от двете компании, който да ръководи промените в методологиите. Тези екипи е добр
БРАНДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 13/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ежегодната кампания на групата Publicis обикновено генерира много шум по социалните медии. За Publicis Groupe е жизненоважно да може да определи количествено обхватът на една кампанията и да получи конкретно разбиране за това кои елементи от кампанията са отговорили най-добре на нейната аудитория. Компанията се интересува от реакцията на обществеността, но и също така и от нивото на постигнато взаимодействие с кампанията. Количественото определяне на социално- медийните усилия помага за оценка на успеха или неуспеха на една корпоративна кампания, но също така това допринася и за изграждането
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обратната връзка трябва да бъде дадена по начин, който най-добре ще отговори на ефективността. Тъй като хората реагират по-добре на представената по положителен начин информация, отзивите трябва да бъдат изразени по положителен начин. Това не означава, че информацията трябва да бъде представена със суперлативи. Тя трябва да бъде точна, фактическа и пълна. Когато се представя, обаче, обратната връзка е по-ефективна, когато се подчертае това, което служителят е направил правилно и след това се идентифицира какво трябва да се направи в бъдеще. Някои видове обратна връзка се проявяват естествено,
ИЗПИТЕН КАЗУС: Социални отговорности на мениджмънта. Кои насоки на социалната отговорност на мениджмънта откривате?
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 18/12/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджмънтът на „Олга Къмпани" управлява своите бизнес дела по начин, който стои близко до дефиницията на Карол за КСО. Тя обхваща пълен набор от отговорности : икономически, правни, етични и дискреционни. Това се потвърждава и от това, че самият успех на пазара на компанията т.е. нейните икономически функции са в основата на мениджърския стил по отношение на корпоративните социални отговорности. Всички тези отговорности не са отделни, а съставляват един непрекъснат процес, при който те често се преследват едновременно. Ян Ертешек не говори просто за отговорности; а неговата компания знае к
МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА - ЗАПЛАХИ И ВЪЗМОЖНОСТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мултикултурни и глобални компании са тези, в които се наблюдават мултикултурни вътрешни операции и взаимодействия. Adler (2002) подчертава, че точно в такава организация мултикултурализмът е очевиден в резултат на широк кръг от външни отношения, както и от вътрешни взаимодействия. Според него в мултикултурализма на мултинационалните и глобалните компании се засяга организационната култура и по този начин се изискват мултикултурни умения от всички лидери и служитело . Организацията може също да се счита за мултикултурна, когато нейните клиенти или партньори са с друга култура. Това се отнася д
Четвърт измерение – предприемачество на равни полови основи.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В България се наблюдава не просто миграция на млади хора, т.нар. изтичане на мозъци, но голяма част от младите, които търсят своята реализацията в чужбина са добре образовани млади жени. Тази тенденция води до липса на квалифицирана работна ръка и тежък дисбаланс на съотношението между половете в трудоспособна възраст в различни региони на страната. Социалното сближаване, икономическата конкурентоспособност и заетостта са под риск. Изходящата миграция на младите жени има двойно отрицателно въздействие върху регионалното демографско развитие: в краткосрочен план, намаляването на младите хора



Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16




Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, Анализ



МЕНЮ

Начало
Услуги
Контакти



ПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
Отзиви



КОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg






2020, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни