ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5512)
Ученици (3)

ВИД
Курсови работи (2357)
Готови курсови / реферати / казуси (849)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (93)
Есета (79)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (549)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 544 Сортирай по:
Студенти, Икономика
ПРОБЛЕМЪТ МОНОПОЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 11, качен на 08/03/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Българският железопътен сектор има добре развита инфраструктура, но лошата поддръжка и липсата на инвестиции, заедно с макроикономическите фактори са допринесли за цялостното влошаване на сектора по отношение на качество, размер, доходи и доверие. Съществува модернизация главно на пътническите услуги и станции, които са монополизирани от държавата. Секторът на пътническите мрежи изостава в процеса на либерализация, като няколко частни оператори на товари нарушават монопола в областта на товарните превози. Въз основа на националните стратегии се предвиждат подобрения на качеството на пътнически
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 12, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Факторите, които най -много са повлияли на икономическото развитие на страните от Европейския съюз през периода 1995-2014 г. са били: 1) развитие на ИКТ технологиите; 2) структурни промени в икономиката, особено нарастващата роля на сектора на услугите за БВП и заетостта; 3) последиците от единния европейски пазар; 4) макроикономическата политика, насочена към изпълнението на договорните критерии на Икономическия и паричен съюз; 5) въвеждането на еврото и последиците от общата парична политика в страните с висока и ниска инфлация; 6) интернет балона на Нюйоркската фондова борса от 2001 г. и по
ДЖОУЗЕФ СТИГЛИЦ. СВОБОДНО ПАДАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 26/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нобеловият лауреат икономистът Саймън Кузнец твърди, че с развитието на една икономика, естественият цикъл на икономическо неравенство се случва, представен от обърната U-образна крива, наречена крива на Кузнец (виж фиг. 1). От кривата се вижда, че с развитие на икономиката, първо се появява неравенство, след това намалява след определено ниво на средния доход. В началото на развитието, инвестиционните възможности за тези, които вече имат богатство се увеличават многократно така, че собствениците на капитала могат да натрупат богатство. В същото време, има приток на евтина селска работна ръка
LOW COST МОДЕЛЪТ НА АВИОКОМПАНИИТЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 23/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Button и колектив (2008) дефинират нискотарифните превозвачи като такива, които се конкурират въз основа на разходи . Те са в състояние да предложат по-ниски такси за кратки маршрути, тъй като те се занимават със стратегии за намаляване на разходите. Нискотарифният оператор разделя разнообразните услуги, предоставяни от традиционните доставчици. Например, няма сгъваеми седалки и развлеченията по време на полета. Използват се второстепенни летища и се предлага услуга "точка до точка", за да се намали размера на летищните такси и таксите за кацане. Времето за обръщане на въздухоплавателните сред
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗНАНИЕТО В ОБЩЕСТВОТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 5, качен на 22/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доколкото днес света се обръща към някакъв вид централизиран икономически контрол, в своята концепция Хайек описва това, което той нарича "проблема за рационалния икономически ред." Акцентът на Хайек е как една система на икономически ред може да преодолее проблема, който представлява, че голяма част от информацията, свързана с решенията е разпръсната сред много хора; и то често сред тези, които не са в пряка връзка с вземащия решения. Решението за използването на ресурсите обаче неизбежно ще бъде направено от вземащия решения. Хайек описва планирането като „комплекс от взаимосвързани решения
БИЗНЕС АНАЛИЗЪТ В ИНОВАТИВНИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 5, качен на 16/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Повечето хора имат погрешното схващане, че предприемачът се отнася само до създаване на бизнес, със или без партньори, и това са Стив Джобс или Марк Зукерберг. Предприемачеството надхвърля това. Предприемачеството е по същество способността да се разпознават проблемите и възможностите в околната среда и ефективно да се използват наличните ресурси, за да се намерят решения на тези нужди. Това е независимо от това дали човек работи самостоятелно или работи са някого. Ако има способност да разпознава възможности и да предлагате решения, човек е предприемач. Служителите, които имат способността да
Позитивна или негативна е перспективата за развитие на Българската икономика. Основни пречки пред развитието.
Есета, по Икономика, брой страници 4, качен на 08/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според прогнозите икономиката на България ще продължи да расте стабилно. Това ще се дължи основно на частното и публично потребление и възстановяването на инвестициите в страната. Годишният принос на ръста на нетния износ ще се намали, понеже вносът расте по-бързо от износа. В момента инфлацията е отрицателна за трета поредна година . Това се очаква да се запаси като това явление има положително влияние върху силното вътрешно търсене. Положително се оценяват данните за намаляване на безработицата, докато заплатите се очаква да растат. В тази благоприятна макроикономическа рамка правителствот
ПРИЧИНИ ЗА ФИНАНСОВАТА КРИЗА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В допълнение към ниските лихвени проценти, Фликенщайн и Шийхън (ФШ) правят преглед на вече познатия арсенал от събития и условия, които са допринесли за напомпване на балона на недвижимите имоти: илюзиите за богатство от фондовия балон, "иновативното" финансиране, „лошите” емисии, измамната документацията за заеми, свободните кредитни стандарти, натиска върху оценките на недвижимите имоти, спекулациите от собствениците на жилища и така нататък. Те не споменават законовите изисквания и политическия натиск, които са съществували. ФШ отбелязват положителното отношение на Грийнспан в момента на ра
ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В СФЕРАТА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Казуси, по Икономика, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последното десетилетие, ПЧП в Австралия се свързват с редица инфраструктурни проекти в различни сектори, включително транспорта, здравеопазването, образованието, правосъдието, отбраната, енергетиката и комуналните услуги. Успехът на ПЧП е в установяване на добра рамка за тяхното осъществяване. През 2012 г. общите инвестиции на частния сектор възлизат на $ 125 милиарда в енергийния, водния и транспортен сектор. Финансирането пътната мрежа възлиза на 9,3% от тази стойност. Частно-финансираните проекти за пътна инфраструктура включват тунела Харбър; магистрали M2, M4 и M5 през Сидни; връзка
ФРЕДЕРИК ТЕЙЛЪР.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фредерик Тейлър е променил начинът, по който мениджмънта разглежда производство чрез използване на научна методология за проучване на работните движения на работниците, като по този начин развива основите на управленското счетоводството. Модерните системи за управленско счетоводство като стандартна себестойност, ABC, теорията на ограничения и стегнато производство отразяват множество поуки от ерата на Тейлър. С развитието на системите за управленско счетоводство през 21 век, някои теоретици прогнозират връщане към Тейлъризма, теория адаптирана за отразяване на съвременния работник с познания
Етапи на интеграцията и механизми за нейното осъществяване.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесът на доброволнa, силно институционализирана интеграция, олицетворяващ се от Европейския съюз ("ЕС"), е генерирал интензивна транснационална дейност и е променил политическата и икономическата обстановка в Европа. Без съмнение, ЕС и процеса на интеграция са основите на изключителната отвореност на съвременна Европа, което е в рязък контраст с несигурността преди 1945г. Европейската интеграция е създала ново ниво на управление с ефективен и иновативен институционален дизайн. Вече не се разглежда като нещо забележително това, че държавните глави или правителствените ръководители на двадес
Макро-икономическо равновесие - кейнсиански и класически модел.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от те бр коментари 0
Кейнсианската теория е повлияла през 60-те години на 20 век и много икономисти остават Кейнсианци до днес. Но кейнсианското мислене започва да губи влияние през 70-те години , когато кейнсианският модел е изглеждал неспособен да обясни стагфлацията - едновременно с безработицата и инфлацията, които са характерни за този период. Оттогава кейнсианците преосмислят и променят техните възгледи, и нови школи се появяват, за да оспорват тяхната позиция. Интересното е, че някои от тези „претенденти” - монетаристи и школата на рационалните очаквания - поразително приличат класическите икономисти. По-Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни