Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 77 Сортирай по:
Инвестиционна привлекателност на земята в строителството
Курсови работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 16, качен на 19/04/2015 от фанфан бр коментари 0
1. Увод Обектът ,който ще се изследва е земята за стоителството. Предметът на изследване са основните теоритични въпроси произтичащи при изясняване на инвестиционната привлекателност на земята в стоителството. Целта на автора на курсовата работа е да се изяснят някои теоретико-методологичеси и приложно-практически аспекти, свързани с привлекатеността на земята в стоителството. Земята е задължително условие за извършване на производствена дейност. Тя участва като активен ресурс в селското стопанство и добивната промишленост и като пасивен ре¬сур
Цени и ценообразуване на строителната продукция с междинно потребление-инвестиционни проучвания на строителна фирма в България.
Курсови работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 22, качен на 03/04/2015 от mariq.yordanova@mail.bg бр коментари 0
Предметът на настоящата курсова работа е ценообразуване на строителната продукция с междинно потребление, чрез прилагането на икономически параметри с помощта, на които се остойностяват чисто технологични процедури и процеси. Като последица от този анализ се извеждат стойности представляващи размера на разходите по елементи на инвестиционния процес разходи за предпроектни проучвания, правен анализ, проектиране с фази идейна, техническа и работна,за създаване на актива- строителна себестойност, анализ на риска, финансов анализ, маркетингови проучвания н
Анализ на пазара на недвижими имоти (на примера на агенция „Форос” – национална компания недвижими имоти гр. Варна)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 30, качен на 27/04/2014 от mima1991 бр коментари 0
Правните сделки, осъществени на пазара на недвижими имоти винаги имат и инвестиционен характер. Инвестициите в недвижими обекти обикновено имат по-висока възвръщаемост отколкото ако са предложени като кредит. Придобиването на недвижима собственост почти винаги се осъществява и чрез заемен капитал. Доходността се изразява във: • Прираст от пазарната стойност по време на реализация и на продажба • Текущ доход под формата на наем от предоставяне за ползване и експлоатация • Доход от реинвестиране, получаван през текущия доход от недвижима собственост Инвестициите в недвижима собственост имат
Анализ на дейността на фирма“РЕГЕНТ” ООД
Курсови работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 11, качен на 18/06/2013 от Biliana бр коментари 0
Персоналът на „РЕГЕНТ” се състои от висококвалифицирани и професионално подготвени служители, обединени в енергичен и ефикасен екип, който винаги е готов да посрещне предизвикателствата на бизнеса, да отговори на изискванията на своите клиенти. Управленският екип на фирмата се състои от:  Георги Георгиев – управител на “РЕГЕНТ” ООД;  Румен Георгиев – главен брокер;  Христо Лалев – главен брокер;  Бойка Цанкова – брокер;  Цветомир Йовчев – брокер;  Татяна Халачева – технически сътрудник;  Елена Шопова – офис-организатор; “РЕГЕНТ” ООД работи с отличен екип адвокати, които могат да
Строителните фактори, оказващи влияние на пазара на недвижими имоти в гр Варна
Курсови работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 15, качен на 10/06/2013 от pavka7aa бр коментари 0
Възникването и либерализирането на свободен пазар на недвижимата собственост у нас се предизвика от настъпилите структурни промени в икономическата, политическата и социални области. Сложната същност на пазара на недвижима собственост изисква да бъдат конкретно обособени и по-точно формулирани основните сектори, интереси и предвиждания, което ефективно подпомага, съдейства и допринася за неговото изучаване, прогнозиране и развитие отнасящо се до: - функционално предназначение и основната класификация на недвижими имоти – жилища, търговски, офиси, индустриално – стопански, земеделски и др. -
Храмът Саграда Фамилия или вечния строеж на църквата.
Курсови работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 10, качен на 19/10/2012 от xperia бр коментари 0
Гауди посвещава последните си години на проекта, и след смъртта му през 1926 г., по-малко от четвърт от проекта е пълна. Строителството на Саграда Фамилия, напредва бавно, като тя разчита на частни дарения и е прекъснато от Испанската гражданска война само за да възобнови интермитентен напредък през 1950. Възложител е община Барселона, а главен изпълнител на обекта – строителния съвет на Саграда фамилия. Очаква се Саграда фамилия да е готова през 2026 година – за 100-годишнината от смъртта на Гауди. Предистория Символът на Барселона е започнат през 1882 година по идея на каталунския книжар
ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ / 104стр./
Готови дипломни работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 104, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Обект на изследване е недвижимата собственост. Предмет на разработката представляват сделките с недвижима собственост. От 1989г. до днес страната ни премина през нови и все по-сложни динамични социални и икономически процеси на развитие. Качествено нов облик придобиха цели отрасли в социалната и икономическата ни сфера на живот, някои от които бяха променени изцяло. В контекстa на това, пазарът на недвижими имоти като част от икономиката ни, придоби нови измерения и характеристики, обусловени от цялостната промяна в развитието на страната. Сделките с недвижими имоти за периода от 2000г. до нас
Управление на персонала в строителна фирма.
Курсови работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 8, качен на 18/03/2011 от svilen бр коментари 0
Строителна компания „Мега Билд” е създадена през 2001 г. в град Варна и представлява дружество с ограничена отговорност 100 % частна собственост. Целта на това изследване е да се анализира персоналът на фирмата като се разгледа неговата възрастова, образователна и квалификационна структура. Строителна фирма „Мега Билд“ ООД е основана през 2001 година от екип със значителен опит в строителния бранш. От самото си основаване фирмата залага на професионализма, компетентността и доброто партньорство в дейността си. Компанията е с богат опит в изграждането на еднофамилни и многофамилни сгради. Сл
Анализ на пазара на имоти под наем в България.
Курсови работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 21, качен на 17/03/2011 от sil бр коментари 0
Целта на настоящата курсова работа е да направи анализ на пазара на имоти под наем в България, като проследи динамиката и тенденциите му на развитие в по-големите градове в страната, където този сегмент е по-развит. Развитието на пазара на имоти през 2008 година доведе до ръст на търсенето и броят на сделките за жилища под наем. Данните на някои от най-големите брокерски компании сочат, че през първите месеци на 2008 година са сключени с 12 % повече такива сделки в сравнение със същия период на 2007 г. Основната причина е в намаляването на сделките за покупко-продажба, предизвикано от н
Местно управление и самоуправление.
Пищови, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 4, качен на 17/03/2011 от margo бр коментари 0
1.Видове и х-ка на АТЕ-АТЕ са области и общини.Областта е дефинирана ч/з своята територия, граници,наименование и адм. Център.Тя може да се състои от 1 или повече съседни общини, чиято територия е територ. На областта.Наименованието се определя от името на нас. Място, к’ е адм. Център.Общ. е осн. АТЕ в Б-я, в която се осъществява местно самоупр. 2.Системи на местното самоупр.-Различават се 3 осн. с-ми: англосаксонска(англ.) и континентална(френски).3-та с-ма е смесен тип от 1-те 2.В 1-та с-ма местните представителни органи формално встъпват като действащи автономно в пределите на представенит
Урбанизационен икономикс: жилищни райони във Варна.
Курсови работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 6, качен на 17/03/2011 от filip бр коментари 0
Варненска област се състои от 12 общини с общ брой на населението 489 809 души. Населението само в община Варна наброява 346 000 души и представлява 70% от населението в региона. Варна е третият по големина град, заемащ площ от 205 кв.км. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия в черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Средния изток и Западна Европа. Климатът и природните условия създават благоприятни възможности за раз
Урбанизация
Курсови работи, по Икономика на недвижимата собственост/ Строителство, брой страници 26, качен на 17/03/2011 от anonimna бр коментари 0
Много характерна съвременна тенденция в развитието на човечеството е неговата урбанизация. Изследванията на всяка от многобройните организации, проучващи състоянието на човечеството, свидетелстват за непрекъснатото нарастване на броя на градското население. Исторически погледнато, градовете винаги са били двигатели на културата и обществения прогрес. Те са центровете на търговията и икономическия живот, на науката, на просветата. Там живеят най-напредналата част от гражданите на едно общество. Изследванията сочат, че това съсредоточаване на хората в големите градове се извършва през цялатаСтр 1 2 3 4 5 6 7

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2292 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 704 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 77 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Икономика на недвижимата собственост/ Строителство
Real Time Web

Analytics