ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5330)

ВИД
Курсови работи (2318)
Готови курсови работи / реферати / казуси (739)
Теми (394)
Дипломни работи (251)
Задачи (229)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (193)
Лекции (190)
Реферати (171)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (71)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (155)
Икономика (109)
Маркетинг (108)
Финанси (46)
Право (42)
Туризъм (41)
Информатика (34)
Медицина (25)
Счетоводство (25)
Логистика (16)
МИО (15)
Статистика (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Социология (11)
Педагогика (8)
Психология (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 738 Сортирай по:
Студенти, Готови курсови работи / реферати / казуси
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S на ДИЕЛ СПОРТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът на McKinsey 7S предоставя полезна рамка за оценка на това доколко служители работят в подкрепа на изпълнението на стратегията на компанията и за анализиране на силните и слабите страни на организацията. Консултантската фирма McKinsey определя стратегията като един от седемте елемента, които са налице единствено в най-добре управляваните компании. Компонентите на 7S модела могат да бъдат разделени на две категории: стратегията, структурата и системите могат да се разглеждат като "хардуер" на успеха, докато Стил, Персонал, Умения и Споделени ценности могат да се разглеждат като "софтуер"
Анализ на продуктовата политика на фирма „Мес-ко” ЕООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 17, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Използвайки принципите на портфейлния анализ , Бостънската консултантска група (БКГ) разработва матрица, характеризираща връзката между темпа на ръста на пазара и пазарния дял, контролиран от фирмата. В основата на методиката е залегнала концепцията за „кривата на натрупания опит“, съгласно която доходът на фирмата е функция от контролирания от нея дял на пазара. БКГ матрицата има две ключови оси - “Пазарен дял” и “Пазарен ръст”. В зависимост от това дали пазарният дял или ръст на даден продукт е нисък или висок, той се отнася към някоя от двете оси. Така продуктът попада на специфично място
УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В WAL-MART.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Walmart използва ценова стратегия на ежедневно ниската цена (EDLP). В действителност рекламите "Всекидневна ниска цена" често се срещат в магазините на Walmart. Целта на тази ценова стратегия е да привлече колкото се може по-голям поток от клиенти. Тази стратегия подкрепя общата бизнес стратегия на Walmart, която е лидерство на разходите. Компанията има ниски разходи и ниски цени. Големият обем от продажби обаче позволява на Walmart да генерира печалби. По този начин, в маркетинговия микс, компонентът на ценообразуването е основният фактор за конкурентоспособността на Walmart . Промоционалния
АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кампанията е насочена предимно към Китай, като китайските туристи са се увеличили в Австралия с над 20% през 2012 година, така че това е най-голямото нарастване от всички целеви пазари. Това е най-големия пазар по разходи и определено има най-голямата траектория на растеж за следващите пет или шест години. Китайският потребител е много добре насочен към Австралия; те мислят, че е страхотно място за почивка. Това е антидот за много неща там, ако се сравнят живеещите в Шанхай и живеещи в Австралия. Кампанията използва и социалните мрежи като Facebook, където феновете са достигнали три милиона,
Управление на маркетинга в търговията на дребно.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 9, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бизнес мисията на Lidl е да предлага на клиентите висококачествени продукти на евтини цени. Евтините цени са възможно, поради големи обеми, с които компанията търгува, логистични решения и тясното ценообразуване, заедно с плоската организационна структура. Lidl обикновено обикновено оперира самостоятелно, но понякога включва и партньорства. Днес повечето от магазините на Lidl разполагат със собствена пекарна, където произвежда пресни хлебни продукти. Основното предложение на Lidl за потребителите са несравнимо ниските цени. Високо съотношение качество-цена определя конкурентната позиция на тъ
КАЗУС по ТЪРГОВСКО ПРАВО (Химснаб)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 4, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно представения казус Химснаб изявява желание да закупи поточна линия, която е близо ½ от неговия капитал. Нейното придобиване се очаква да доведе до производство / подобряване на продукта на предприятието. Така машина е била на разположение в Моторплас, която е имала нужда да замени старата поточна линия с нова. Така, че това предприятие явно разполага с финансовия ресурс, за да извърши инвестиция за покупка на нова. Но проблемът е, че Химснаб не разполага с близо 400 хил лв. за покупка на поточна линия. Като е ясно желанието на двете страни сделката да се случи. І. Възможно ли е придо
КАЗУС ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Graamen bank.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Успехът на банката е устойчив единствено ако е институционално, икономически и финансово жизнеспособна, а също и ако генерира устойчиви ползи за кредитополучателите, които помагат за намаляване на бедността. Субсидираните средства и безвъзмездните средства са от съществено значение за развитието и институционалното развитие на Грамин Банк. Въпреки това с течение на времето тя демонстрира способността си да работи с ресурси от пазара, разчитайки по-малко на субсидирани средства. Грамин Банк отчита последователно процентите на възстановяване на кредитите над 90% и има положително въздействие вър
Новата икономика, новите професии, новото неравенство.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 8, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Много е написано за връзката между неравенството и икономическото развитие, но теорията остава неубедителна. Когато доходите са по-концентрирани в ръцете на няколко отделни лица, това може да доведе до по-малко търсене от страна на населението и по-малко инвестиции в образованието и здравеопазването, което ограничава дългосрочния растеж. В същото време определено ниво на неравенство дава на богатите средства за започване на бизнес и създава стимули за увеличаване на производителността и инвестициите, насърчавайки икономическата активност. Първоначалните равнища на неравенство също имат значени
Основни тенденции при международната трудова миграция. Ефекти за страните на емиграция и държавите на имиграция.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 15, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първо, емигрантите обикновено могат да бъдат самооценявани по положителен начин въз основа на образование. Тъй като е вероятно да се предположи, че по-образованите хора са склонни да бъдат по-политически ангажирани и да допринасят повече за обществените политически дебати, емиграцията вероятно ще се отрази негативно върху качеството на политическите институции. В същото време, перспективите за миграция могат да повишат стимулите на хората да инвестират в личното си образование като средство за максимизиране на вероятността за емиграция, при положение, че те ще се възползват от по-високите запл
Сравнение между Европейски съюз, Европейска асоциация за свободна търговия, Европейското икономическо пространство
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта на Договора за ЕИП е да създаде хомогенно Европейско икономическо пространство. Цялото съответстващо законодателство на ЕС в областта на единния пазар е интегрирано в Договора за ЕИП, така че да се прилага в цялата ЕИП, като се гарантира еднаквото прилагане на законите, свързани с единния пазар. Договорът за ЕИП предвижда включване на законодателството на ЕС във всички области на политиката на единния пазар. Това обхваща четирите свободи, т.е. свободното движение на стоки, услуги, лица и капитали, както и правилата за конкуренцията и държавните помощи, но и следните хоризонтални политик
СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА - ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Не е достатъчно обаче въпросът да се ограничава само до деривати и да не се посочи като причина за кризата световната парична и кредитна система. Това е прекомерно отделяне на финансовата сфера от нуждите на производство и продажбата на стоки и услуги, които постепенно са се развивали след Втората световна война. Най-важният процес, стимулиран от настоящата криза, е бил финансирането на световната икономика. Ако през 50-те години във финансовия сектор са били създавани 3,9% от БВП на Съединените щати и 3,0-4,1% от БВП на повечето европейски страни, то в средата на 2000-те години, тези показате
Научно есе: ХРИСТИЯНСТВО СРЕЩУ ИСЛЯМ
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвременната ислямска реформа е просто отговор на успеха на Запада и на заплахата от колониализма. С напредването на Запада и разширяването на глобализма Близкия изток не може да пренебрегне Запада. Ето защо Близкият изток трябва да намери начин да се справи с културни, религиозни и глобални въпроси за напредъка и как ислямът ще се развие като една от световните доминиращи религии. За повечето от тези реформатори, възраждането на мюсюлманската общност беше първата стъпка към национална независимост или освобождение от омразното иго на колониализма - възстановяването на мюсюлманската власт . ЗСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 62
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни