Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 704 Сортирай по:
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НОВАРТИС АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Информатика, брой страници 9, качен на 28/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Клиничните изпитания (КИ) са сложен процес, който изисква големи инвестиции. В процеса се включват множество служители на компанията като същевременно се търси качество на резултатите от събраните данни, както и тяхната обработка. Затова се изисква и приложението на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). За целта се предлагат разнообразни информационни продукти. Те осигуряват автоматизация на различните елементи на клиничните изпитания. Въпреки това, други все още се изпълняват ръчно. Новартис АД прилага специфичен информационен продукт за управление на КИ. В търсене на подобряв
ФИЛОСОФИЯТА НА ХЕГЕЛ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Философия, брой страници 16, качен на 28/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Подобно на всеки естетик, Г. В. Хегел не се занимава с никакво специално движение, стил или произведение на изкуството, а той е много категоричен за вида на изкуството – там, където може да се намери Красотата. Подобно на Емануел Кант, Хегел обединява изкуството и свободата и очаква идеята за изкуство, заради изкуството. За Хегел идеята винаги се противопоставя на природата. Умът е в контраст с безсмислеността на материята или природата. Умът създава изкуство, което дава представа за природата. Тази идея е единството на външността или обективността на природата и субективността или личната виз
Електронен бизнес по модела „Канава на бизнеса“ (ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 14, качен на 17/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Канвас (Канава) е стратегически мениджмънт и инструмент за илюстриране на нещо ново или представяне на вече действащ бизнес модел. Този модел се състои от девет ключови елемента: партньори, дейности, ресурси, канали, предлагана стойност, клиентски взаимоотношения, пазарни сегменти, разходна структура и източници на приходите. Всички те представят 4 бизнес области: клиенти, предлагане, инфраструктура и финансовата жизнеспособност. Моделът може да се разглежда оценка за успешното изпълнение на стратегия чрез организационна структура, процес и системи. Целта на е-бизнеса е да се създаде резервац
BAEB 559D Самостоятелна работа: Теория на организацията.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 17/03/2020 от Rossen бр коментари 0
BASF има вътрешен отдел, наречен "Научни изчисления", който е компетентния математически център. Отделът се състои от интердисциплинарен екип с познания по математика, статистика, химия, физика и количествена икономия. Докато със сигурност има други звена и лица в рамките на всяка бизнес единица на BASF, всички те прилагат предимно един конкретен метод или приложение. За разлика от тях, експертите от Научния изчисления разполагат с обширен методологичен набор от инструменти. Той им дава възможност да изберат най - подходящия подход за решаване на конкретен проблем и за създаване на специализир
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 16/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социална Европа не е празна концепция. През последните 20 години европейската социална политика Постепенно се утвърждава в контекста на икономическата и парична интеграция и постоянно високата безработицата прави от жизненоважно значение Европа да се доближи до нейните граждани и да се погрижи за тяхното благосъстояние. Всъщност Европейските институции играят все по-важна роля чрез различни механизми или инструменти като Европейската стратегия по заетостта и Лисабонската стратегия. Въпреки, че в миналото, социалната политиката се е ограничавала до въпросите за здравето и безопасността на работ
Принципи на микроикономиката.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 13, качен на 14/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В условията на съвършена конкуренция в краткосрочен план всяка фирма разполага с относително неизменно оборудване и по тази причина тя не може да промени съществено количеството на произвежданата продукция. Поради това при положение, че цената е постоянна и пазарният дял е определен предварително, маргиналните и средните приходи на фирмата са равни на цената – MR = AR = p. Постоянните разходи не оказват влияние върху маргиналните и средните разходи в краткосрочен период, но компанията е задължена да ги покрива, дори и когато производството й е равно на нула. В желанието си да постигне максима
РЕСТОРАНТ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Информатика, брой страници 12 , качен на 13/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
По принцип планиране на въвеждането на киоск трябва да започне от периферни устройства и дизайна на средата. Трябва да се отчете и мястото, на което те ще бъдат разположени. Трябва да се отчете и въздушния поток спрямо компонентите на външното тяло. Може да е незначително дали касовия бон се откъсва или нарязва, но това допринася за удовлетвореността на потребителите. Тъй като принтерите пряко въздействат на клиента, не трябва да се прави компромис с качеството. Много е важно киоска да има физическа и софтуерна сигурност. Компонентите и консумативите могат да бъдат обезпечени чрез заключващи
Идеен проект за изграждане на ново средство за настаняване.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 23, качен на 08/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Този тип туризъм може да се определи като „съвкупност от устойчиви туристически форми и практики, които са насочени едновременно към задоволяване на индивидуалните интереси и потребности на туриста и към съхраняване на местната природа и култура“ . Акцентът при алтернативния туризъм пада върху досега със „съхранената природна среда, автентичната атмосфера и кухня и запазените традиции“. Той представлява алтернатива на масовия туризъм и се предлага под формата на туристически пакети или отделни туристически услуги (селски, здравен, спортен и екотуризъм). Новата сграда, в която търговското дру
Как се формира цената на електрическата енергия в България?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 14, качен на 05/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Представа за цените на електроенергията за домакинствата в ЕС дава табл. 2, а за промишлените предприятия – табл. 3. Данните в табл. 2 показват, че цените на електроенергията за домакинствата в България са най ниски, въпреки постоянното им повишение във времето, с изключение за 2014 г., където стойността е по-ниска в сравнение с тази през 2013 г. Повишение на цените през периода 2003-2014 г. се наблюдава и за Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Португалия и Словения, като цената на електроенергията е от два до три пъти по-голяма от тази в България. В останалите държави-членки на ЕС, цен
КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТ ЗА LIGHTHOUSE GOLF AND SPA HOTEL.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 10, качен на 04/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В основата на всички проблеми в хотел Lighthouse е липсата на програма за системно обучение на персонала и текучеството на същия. Обучението е част от развитието на човешките ресурси, заедно с набиране, подбор и компенсация. Ролята на отдел "Човешки ресурси" е да подобри ефективността на хотела, като предостави на служителите знания, умения и нагласи за подобряване на текущото или бъдещо изпълнение на трудовите задължения. За да се приложат правилното методи на обучение, обучаващият специалист трябва да е наясно с плюсовете и минусите и ефективността на всеки от тях. Хотелът се нуждае и от оце
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ НА ДУНАВА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, брой страници 15, качен на 03/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Хотел Райско кътче е семеен хотелски комплекс разположен в центъра на малкото дунавско градче Оряхово. Собственици в продължение на повече от 10 години са моите баба и дядо по майчина линия – Георги и Силвия Сейкови. След задомяването и на трите им деца, хотелът спира да функционира, но остава вписан в търговския регистър. Обучението ми в НБУ ми даде идеята да възстановя семейния бизнес и с помощта на наученото и прилагайки знанията си придобита в колежа, да поема управлението на хотелския комплекс. Моята идея е да продължа семейния бизнес като направя някои промени, необходими за усъвършен
КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАШАТА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 10, качен на 23/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Компаниите за консултантски услуги се занимават с широк спектър от стратегическо и тактическо планиране и разработване на дестинации както на международно, така и на местно ниво. Тази работа варира от големи до малки географски райони, от отделни туристически сектори до групи от допълващи се сектори, както и от политически региони до туристически дестинации. Процесът се ръководи от пазара, като за последните 30 години това е доказано чрез чрез безброй създадени приложения. Ефективната консултация и ангажираност на индустрията и общността е предпоставка за успешни резултати. 2) Маркетингови ст


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 5235 )
Виж всички ?

ВИД
Курсови работи ( 2292 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Теми ( 393 )
Дипломни работи ( 251 )
Задачи ( 228 )
Готови дипломни работи ( 212 )
Лекции ( 190 )
Казуси ( 176 )
Реферати ( 165 )
Теми за държавен изпит ( 90 )
Есета ( 71 )
Бизнес план ( 59 )
Доклади ( 57 )
Презентации ( 56 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 55 )
Пищови ( 38 )
Тестове ( 31 )
Изследвания ( 26 )
Дисертация ( 22 )
Анализи ( 21 )
Коментар ( 18 )
Учебници ( 16 )
Уроци ( 11 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 11 )
Поръчай казус ( 7 )
Готови реферати ( 6 )
Документи ( 6 )
Проекти ( 4 )
Поръчай изготвяне на реферат ( 3 )
Упражнения ( 3 )
Поръчай задача ( 3 )
Поръчай есе ( 2 )
Биографии ( 2 )
Книги ( 2 )
Протоколи ( 1 )
Конспекти ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 149 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Студенти, Готови курсови работи / реферати / казуси
Real Time Web

Analytics