ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5423)

ВИД
Курсови работи (2337)
Готови курсови работи / реферати / казуси (795)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (230)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (202)
Лекции (190)
Реферати (175)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (73)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (168)
Маркетинг (117)
Икономика (111)
Право (49)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (28)
Медицина (25)
МИО (20)
Логистика (19)
Статистика (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Социология (12)
Психология (9)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 794 Сортирай по:
Студенти, Готови курсови работи / реферати / казуси
ПРАВЕН РЕЖИМ НА КООПЕРАЦИИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 12, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперациите възникват в началото на XIX в. в Англия. Важно е да се отбележи фактът, че бързо доказват, че са изключително подходяща форма за обединяване на усилията на дребни собственици, и получават много бързо голямо разпространение. Първият закон, регламентиращ кооперациите в света, е приет в Германия като закон за кооперативните сдружения през 1868 г. С течение
Привличане, подбор и кариерно развитие на персонала в „Кауфланд" – България
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първият подход за набиране на кандидати може да бъде вътрешния подбор, където се използват вътрешните ресурси. С други думи се използват служителите за наемане на нови служители. Този подход е аргументиран, защото той дава възможност да се наеме служител, който ще спести разходи на Кауфланд за външно набиране. Икономията на средства е очевидна с оглед на това, че това ще бъде служител с дългогодишен опит и с проверени и тествани качества. Ако вътрешното набиране се окаже нерезултатно, то тогава може да се пристъпи няма външни източници. При външното набиране трябва да се изготви привлекателн
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В БЪЛГАРИЯ ЕЪР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В процеса на управление в България Еър е имало чувство за неотложност сред служителите, участващи в този проект. По-специално, бързото и точно разпространение на цялата необходима информация е довело до установяването на необходимото ниво на разбирателство сред служителите както по отношение на спешността, така и по отношение на значимостта на проекта. Въпреки това, това чувство за спешност идва от външен сигнал, който всъщност е било решението на IATA за въвеждането на електронния билет. Съществувало е и колебание в компанията да следва настоящите промишлени практики, както и бавните темпове
АНТИ-КАРТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕК.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 8, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разпоредбите на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз забраняват и обявяват за несъвместими с общия пазар всички споразумения между организации, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които могат да засегнат търговията между държавите-членки и които възпрепятстват, ограничават или нарушават конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Споразуменията между предприятия, решенията на асоциации и съгласувани практики могат да бъдат групирани в концепцията за Антантата. Картелите са споразумения между два или повече икономически оператора, насочени към нару
Организационна структура на компанията Евъргрийн.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 13/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно линейната структура, стилът на управление е авторитарен, централизиран с твърде личностен характер на взаимоотношенията ръководител - подчинен. На следващия етап, стилът на управление се е променил към по-демократичен, но се е затегнал контрола – борд на директорите. При тристепенната структура стилът на управление е изцяло либерализиран като се децентрализира управлението. Бордът е продължил са осъществява контрол. На последния етап, при дивизионната структура, стилът на управление е още по-децентрализиран, като контролът е протичал по етапно –директор на дивизия, вицепрезиденти и Бо
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА СТАРЕЕНЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 12, качен на 13/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Теориите в модернизационната традиция по този начин са се превърнали в усилия за отчитане на състоянието или поведението на отделните възрастни хора, когато те стареят. Те също така предлагат обяснение на възрастта като културен идеал. Тоест, те предполагат, че символичният смисъл и природа на стареенето също се променят, когато възрастните хора вече не се разглеждат като носители на знание, богатство и възможности. Според по-общият модел на теорията за модернизацията основните принципи, въз основата на които обществото изпълнява основните си функции, ще диктуват значението и местоположението
КОМПЛЕКСНИТЕ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ В СЪВРЕМЕННИЯ МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 09/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според теорията за управление на запасите нужните гаранционни запаси за защита срещу несигурността в търсенето зависят от размера на прогнозната грешка. Следователно поради проблемите с прогнозирането и за да избягнат честата поява на ситуации на дефицит, участниците в ГВД поддържат по-високи нива на запасите. Ако запасите са на сезонни продукти или такива с кратък жизнен цикъл, може да се стигне до значителен брак вследствие на моралното им остаряване. Тези ефекти се подсилват и от трудното координиране на маркетинговите кампании и промоционалните дейности в една разширена мрежа от отдалечени
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 09/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното правителство се очертава като концепция и практика през 90-те години. В днешно време най-използваната дефиниция за електронно правителство е тази на ОИСР - "използване на информационните и комуникационните технологии, и по-специално интернет за постигане на по-добри резултати от правителство. Това определение акцентира върху защо страните прилагат електронно правителство, а не самите инструменти на ИКТ. Електронното правителство надхвърля обикновеното използване на онлайн и онлайн услуги и може да бъде използвано като мощен инструмент за трансформиране на структурите, процесите и
Kурсова работа BAEB008D „Бизнес изчисления”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 13, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма е взела кредит от 200 000 лв. за срок от 12 години при постоянен ГЛП в размер на 15.5% без допълнителни такси. Кредитът е изплатен 3 години предсрочно. При сключване на договора е предвидена годишна сконтова лихва от 10%. Определете сумата на сконтото, като приложите подхода на точното /математическо/ дисконтиране. лв Където: К0 - главницата на заема р – сконтов процент за един период на дисконтиране t – периоди на дисконтиране ЗАДАЧА 5. ЕТ е взел 4 краткосрочни кредита в левове на една и съща дата – 10 март 2016 г. Размерите на тези кредити, съответните ГЛП и датите на технит
РЕЗЮМЕ НА «ЧОВЕКЪТ - СОЦИАЛНО ЖИВОТНО»
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 6, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Арънсън обяснява социалното разбиране за съответствието и обсъжда с помощта на експерименти и практически примери факторите, които определят степента на съответствие на реакцията на даден индивид в обществото по даден въпрос. Арънсън също дискутира своята генерична визуализация като положителна или отрицателна характеристика на хората и начините, по които тя може да повлияе на резултатите. Основното му твърдение е, че хората са склонни да се движат заедно с тълпата като цяло, защото ако не го направят, им се предлага социална съпротива. Те могат да променят своето лично мнение в полза на мнози
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ (Facebook)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 11, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
На темата дали процесите (включително продажбите, разработването на продукти, отношенията с клиентите) са предназначени да гарантират социална отговорност, има силно чувство, че служителите на Facebook живеят съобразно ценността да се опитат да свържат хората по целия свят за получаване на едно по-голямо благо. „Ние се интересуваме от света. Ето защо искаме да предотвратим кибер-тормоза и да предоставим помощ за Непал. Ние сме живи и дишащи същества и ние наистина мислим, че светът ще бъде по-добро място, ако хората могат да комуникират по-свободно.“ В докладите за връзки с инвеститорите ням
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 8, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният европейски правен акт е Директива 2001 /29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информацион¬ното общество. В посочената директива и по-специално в нейния чл. 6 са предвидени различни технологични марки за защита на правата, разпространявани в интернет. За целите на Директива 2001 /29/ЕО изразът „технологична мярка“ означава технология, устройство или компонент, който в нормалния ход на работата си е предназначен да предотврати или ограничи действия по от¬ношение на произведения илиСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 67
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни