ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5273)

ВИД
Курсови работи (2303)
Готови курсови работи / реферати / казуси (719)
Теми (393)
Дипломни работи (251)
Задачи (228)
Готови дипломни работи (219)
Лекции (190)
Казуси (180)
Реферати (166)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (71)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (149)
Икономика (108)
Маркетинг (103)
Финанси (44)
Право (41)
Туризъм (41)
Информатика (34)
Медицина (25)
Счетоводство (24)
Логистика (16)
Статистика (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
МИО (12)
Социология (11)
Педагогика (8)
Психология (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 718 Сортирай по:
Студенти, Готови курсови работи / реферати / казуси
ПРИЧИНИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО НЕРАВЕНСТВО В МОДЕРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. КЪДЕ Е ИЗТОЧНИКЪТ НА ВИСОКИТЕ ДОХОДИ - ВИСОКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ИЛИ УМЕНИЕТО ДА СЕ ПРИСВОЯВА?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 17/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
"Принципи на икономиката" на Алфред Маршал 1890 г. се счита за най-важната крачка към появата на неокласическата икономика. Маршал обяснява цената като пресечна точка на кривите на търсенето и предлагането. Въвеждането на различни пазарни периоди е било важно нововъведение на Маршал. Той разглежда търсенето и предлагането като стабилни функции. Той твърди, че предлагането е по-лесно да се променя за по-дълги времеви хоризонти и по този начин става по-важен определящ фактор за цената в дългосрочен план. Въз основа на класическата традиция, неокласическата теория подчертава ролята на неравномер
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КИТАЙ И САЩ ПРЕЗ ВТОРИЯ МАНДАТ НА БАРАК ОБАМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 15, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Китай отдавна се счита за "черна кутия" за Съединените щати. Стратегическите отношения между двете страни се характеризират с недоверие и несигурност. От американска перспективата, нарастването на Китай е както възможност, така и заплаха. Политиката във Вашингтон е усложнена от липсата на яснота относно баланса на властта между китайското цивилно правителство, комунистическата партия и военните, както и техните съответни интереси и цели. Това е довело до преобладаващата политика на САЩ на ангажиране и хеджиране на рисковете. От гледна точка на Китай също има несигурност по отношение на намерен
Анализ на стратегията на продажбени промоции на марки "Пиринско светло", "Загорка Ретро" и "Шуменско пиво".
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 28, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
"Пиринско пиво" успява да привлече вниманието и да преодолее противопоставянето на потребителите чрез ценови промоции и предлагането на допълнително количество за същата цена. По този начин марката успява да увеличи чувството на удовлетвореност у българският потребител, че е пазарувал изгодно и е спестил пари, което оказва изключително голямо влияние при избора за покупка на еднородни стоки. "Загорка Ретро" разчита главно на своите промоции от типа "Намаление на цената" и "Оригинални ети
Анализ на стратегията на продажбени промоции на марки "Мъкдоналдс", "KFC" и "Аладин Фуудс".
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 14, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
McDonalds използва преди всичко стратегия на продуктово диференциране. На потребителите се предлага богата гама от асортимент и ценови възможности, помагайки им сами да намират отговор на разнообразните си потребности. Подобен подход е основан на обективно съществуващите различия в предпочитанията на клиентите по отношение параметрите на продукта и прогресивната смяна в тези предпочитания. McDonalds има и система за сегментиране на потребителската маса въз основа на продуктова специализация. Фирмата се съсредоточава върху тясно специализиран продукт, задоволяващ един род потребности, но койт
Определение и същност на технологиите в здравеопазването. Видове ЗТ, регулация и управление. Сфери и цели на приложение.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 11/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 20 век здравните системи са разработени на различни нива и в различна степен на сложност, отразявайки различните политически и социалните условия във всяка страна. Независимо от тяхното разнообразие, всички системи обаче споделят обща причина за тяхното съществуване, а именно подобряване на здравето на цялото население. За постигането на тази цел, здравната система е приела серия от функции, от които най-значими са финансиране и предоставянето на здравни услуги. Тъй като наличните ресурси са ограничени, предоставянето на здравни услуги включва вземане на решения. Необходими са решения з
Реимбурсиране в други страни на ЕС по отношение на България.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 10/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Биологичните препарати са сложни, базирани на протеини лекарства, използвани при различни заболявания, включително диабет (инсулини), възпалителни заболявания и рак. Те се произвеждат в живи организми, като бактерии, дрожди, животни или растения. Въвеждането на биологични вещества е основен пробив в лечението на многобройни състояния, но лекарствата често са скъпи . Биоподобен е биологичен продукт, който е одобрен за използване въз основа на висока прилика с оригиналния биологичен продукт, известен като референтен продукт, и който не показва клинично значими разлики по отношение на безопасност
ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА АНТРОПОЛОГИЯ НА ФРАНЦ БОАС. ШКОЛАТА "КУЛТУРА И ЛИЧНОСТ".
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 13, качен на 10/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Преди Боас, антропологията като предмет не е нищо повече от разнообразие от антропометрични, езикови, етнографски и археологически данни за еволюцията на човека. Расата и езикът, или расата и културата, разбирани като фази от същата еволюция, се третират като присъщо взаимосвързани. Културата е определена по същество като израз на рационалното мислене на човешкия ум и се счита за едно хуманистично и еволюционно явление, което се проявява от цялото човечество, но в различна степен. Културните различия или прилики се обясняват с различия или сходства в расовите фактори, с географските фактори ил
ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА НАУКАТА СРАВНИТЕЛНО-КУЛТУРНА ПСИХОЛОГИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК. СЪЩНОСТ И ПРЕДИМСТВА НА КОРПОРАТИВНИЯ АНАЛИЗ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 12, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сравнително-културната психология исторически се е развивала от естествените научни изследвания в психологията и антропологията, и стои в противовес на херменевтичните изследвания в тези области . Тя продължава да се развива успоредно с допълнителните перспективи на културната психология и местните психологии и се прилага международно за решаване на редица практически въпроси, Термините „сравнително-културна психология“, „междукултурна психология“ и „културна психология“ са различни, но донякъде и размити концепции, чиито елементи и характеристики частично се припокриват. Методологически, с
Алтернативна учебна практика: МАРКЕТИНГОВ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДАКЕЛ ПЛАТФОРМА (SHAREPOINT) НА МТ&М КОЛЕЖ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Без подходяща технологична подкрепа, обучението става по-малко ефективно. Проучванията показват, че електронното обучение е отличен начин за постигане на качествени резултати в кратък срок. Онлайн ученето в контекста на продължаващото образование се смята за стратегическо решение, защото: • Прави преподавателите да се чувстват ценени т.е. мотивира ги; • Помага на преподавателите да добият нови знания и умения, които да им помогнат да напреднат в своята научна сфера; • Позволява на организацията да контролира бюджета за обучение, да развива и запазва съществуващите служители и да намалява ра
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 11, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки че не съществува универсално прието определение за електронно правителство , електронното правителство може да се определи като използване на ИКТ в oбществения сектор за създаване на по-добро управление . Свързаната на нея концепция е е-управление. Според ЮНЕСКО електронното управление е по-широко понятие от електронното правителство, тъй като то също така поставя акцент върху разработването на политики и нови начини на действие . Но може да се приеме, че е-правителството включва интернет базирани технологии в публичния сектор, както и идеи за трансформация на работата на правителствот
ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като цяло глобалният растеж продължава, но той е бавни темпове. По-специално, развитите страни са изправени пред анемично и неравномерно възстановяване, с неприемливо висока безработица. Финансовите рискове се увеличават. И отново - без колективни, смели действия, съществува реален риск големите икономики да се свият, вместо да се движат напред. И докато много развити икономики са изправени пред тази ситуация, много нововъзникващи пазари са изправени пред твърде голям инфлационен натиск, силен кредитен ръст, увеличаващ се дефицит по текущата сметка. Страните с ниски доходи преживяват разумен
ЦЕНОВА ЕЛАСТИЧНОСТ ОТ ТЪРСЕНЕТО И ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДОВЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 02/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Еластичността е концепция в икономическата теория, която се появява доста късно, но бързо се превръща в един от основните. Общата концепция на еластичност в икономиката идва от областта на природните науки. Първо, понятието "еластичност" е било използвано през XVII., като химика и физик Робърт Бойл (1626-1691) изучаване на свойствата на газовете (известния закон на Бойл). Икономическото определение на еластичността за първи път е дадена от Алфред Маршал през 1885 г. Английският учен не е измислил тази концепция, а използва на постиженията на английските класици (Адам Смит и Дейвид Рикардо) иСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2020, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни