ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5346)

ВИД
Курсови работи (2322)
Готови курсови работи / реферати / казуси (746)
Теми (394)
Дипломни работи (251)
Задачи (229)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (195)
Лекции (190)
Реферати (172)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (73)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (157)
Икономика (109)
Маркетинг (108)
Финанси (47)
Право (43)
Туризъм (41)
Информатика (34)
Медицина (25)
Счетоводство (25)
МИО (16)
Логистика (16)
Статистика (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Социология (11)
Педагогика (8)
Психология (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 745 Сортирай по:
Студенти, Готови курсови работи / реферати / казуси
АРГУМЕНТАЦИЯ. ВИДОВЕ АРГУМЕНТИ; АРГУМЕНТИ И КОНТРААРГУМЕНТИ. ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯ. КАК ДА БЪДЕМ УБЕДИТЕЛНИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по , брой страници 6, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
По същество аргументът е общуване, който включва различни гледни точки. Първоначалната гледна точка е иск и това искане може да бъде отхвърлено с друго искане. Исковете са подкрепени с доказателства, които също могат да бъдат посочени като основания. Един индивид конструира аргумент, който представя неговата позиция и по този начин той обяснява на другите доказателствата, които да довели до тяхната позиция (твърдението и основания, които те използват, за да подкрепят това). А насрещната претенция предизвиква първоначалната позиция, като предоставят допълнителни доказателства или информация. То
СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА – ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Световната финансова криза се явява катализатор на процесите, започнали през 2009 г., и проявили се през 2010 г. в ИПС, а икономисти, приемат дълговата криза в ЕЗ за последна фаза на световната финансова и икономическа криза в Европа. Двете кризи се характеризират с общ климат на изключително ниско доверие на финансовите пазари в ЕС, особено в ЕЗ (Паскалева, 2015, с. 244). Изследвания на Bulow и Rogoff (1989) и Reinhart и Rogoff (2009) потвърждават възгледа сред икономистите, че глобалните икономически фактори, включително цените на суровините и основните лихвени проценти, имат значимо влияние
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременното информационно общество информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са ядро, около което най-успешните организации и администрации изграждат своите бизнес и управленски системи. Електронно управление, електронно правителство и електронни услуги са присъщи на напредналите държави. Естествена цел на България като член на Европейския съюз е да развива електронното управление на ниво, съответстващо на средните показатели в ЕС. Електронното управление е управление в електронна среда на нормативните взаимовръзки, административните процеси, обслужване и взаимодействието с потреб
Решения на задача по Бизнес изчисления за НБУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
ЕТ е отчел оборот от 450 000 лв. за 2016 г. Определете на колко е възлизал оборотът на ЕТ за предходната година, ако той сега е: а/ с 25% в повече; б/ с 10% по-малко. ЗАДАЧА 2. Да се определи каква сумарна лихва ще се натрупа от сумите вложени в банка и олихвявани с проста лихва, при условията дадени в следната таблица: № Сума Годишен лихвен процент Лихвено време в месеци 1 30 000 5,8 % 4 2 5 000 5,4 % 6 3 14 000 5,2 % 9 4 10 000 4,6 % 3 5 20 000 4,2 % 7 Пресметнете и общо набраната сума, след прибавяне на сумарната лихва. ЗАДАЧА 3. Вложена е сумата от 70 000 лв., която се олих
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ (ПО ПРИМЕРА НА ДОМИНОС ПИЦА).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 11, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Начинът, по който компаниите комуникират със заинтересованите страни по време на кризисно събитие, бързо се променя с оглед на 24-часовия отворен достъп до Интернет, Facebook, Twitter и YouTube. Практиците по връзки с обществеността и други специалисти по комуникациите се опитват да излязат с послания и да поддържат контрол върху потока от съобщения в рамките на този динамичен пейзаж. Както обяснява Шилер (2007), в периоди на криза, докато корпоративните специалисти по комуникациите подготвят изявления, клиентите едновременно блогуват, изпращат електронна поща и публикуват снимки на ярост и от
Отвън-навътре в процеса на
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Качеството на вътрешната организация става все по-важно за съществуването и евентуалния успех на дадено предприятие. В същото време организацията трябва да има потенциала да притежава или развива способности, знания и динамични компетенции, за да се превърне в ефективна организация и за да може да поддържа устойчиво конкурентно предимство. Съвременните организации се нуждаят от усъвършенствано лидерство и предприемачество. Балансирано и добре разработено гъвкаво управление, наречено също модела за оперативна ефективност , е от съществено значение за такива организации. Разработката има за це
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 26/01/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Структурираното интервю, което използва поведенчески въпроси, помага на интервюиращия да идентифицира потенциалното представяне на кандидата въз основа на критични компетентности, идентифицирани за тази позиция . Базираните на компетентност поведенчески интервюта са широко използвани за интервюиране за работа, има доказателства, че както стандартизацията, така и използването на поведенчески въпроси увеличават психометричните свойства на интервютата. - Назначаване на персонала За новопостъпилият служител се определя ментор, който го въвежда в дейността и спецификата на компанията. Той го
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S на ДИЕЛ СПОРТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът на McKinsey 7S предоставя полезна рамка за оценка на това доколко служители работят в подкрепа на изпълнението на стратегията на компанията и за анализиране на силните и слабите страни на организацията. Консултантската фирма McKinsey определя стратегията като един от седемте елемента, които са налице единствено в най-добре управляваните компании. Компонентите на 7S модела могат да бъдат разделени на две категории: стратегията, структурата и системите могат да се разглеждат като "хардуер" на успеха, докато Стил, Персонал, Умения и Споделени ценности могат да се разглеждат като "софтуер"
Анализ на продуктовата политика на фирма „Мес-ко” ЕООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 17, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Използвайки принципите на портфейлния анализ , Бостънската консултантска група (БКГ) разработва матрица, характеризираща връзката между темпа на ръста на пазара и пазарния дял, контролиран от фирмата. В основата на методиката е залегнала концепцията за „кривата на натрупания опит“, съгласно която доходът на фирмата е функция от контролирания от нея дял на пазара. БКГ матрицата има две ключови оси - “Пазарен дял” и “Пазарен ръст”. В зависимост от това дали пазарният дял или ръст на даден продукт е нисък или висок, той се отнася към някоя от двете оси. Така продуктът попада на специфично място
УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В WAL-MART.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Walmart използва ценова стратегия на ежедневно ниската цена (EDLP). В действителност рекламите "Всекидневна ниска цена" често се срещат в магазините на Walmart. Целта на тази ценова стратегия е да привлече колкото се може по-голям поток от клиенти. Тази стратегия подкрепя общата бизнес стратегия на Walmart, която е лидерство на разходите. Компанията има ниски разходи и ниски цени. Големият обем от продажби обаче позволява на Walmart да генерира печалби. По този начин, в маркетинговия микс, компонентът на ценообразуването е основният фактор за конкурентоспособността на Walmart . Промоционалния
АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кампанията е насочена предимно към Китай, като китайските туристи са се увеличили в Австралия с над 20% през 2012 година, така че това е най-голямото нарастване от всички целеви пазари. Това е най-големия пазар по разходи и определено има най-голямата траектория на растеж за следващите пет или шест години. Китайският потребител е много добре насочен към Австралия; те мислят, че е страхотно място за почивка. Това е антидот за много неща там, ако се сравнят живеещите в Шанхай и живеещи в Австралия. Кампанията използва и социалните мрежи като Facebook, където феновете са достигнали три милиона,
Управление на маркетинга в търговията на дребно.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 9, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бизнес мисията на Lidl е да предлага на клиентите висококачествени продукти на евтини цени. Евтините цени са възможно, поради големи обеми, с които компанията търгува, логистични решения и тясното ценообразуване, заедно с плоската организационна структура. Lidl обикновено обикновено оперира самостоятелно, но понякога включва и партньорства. Днес повечето от магазините на Lidl разполагат със собствена пекарна, където произвежда пресни хлебни продукти. Основното предложение на Lidl за потребителите са несравнимо ниските цени. Високо съотношение качество-цена определя конкурентната позиция на тъСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 63
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни