ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5512)

ВИД
Курсови работи (2355)
Готови курсови / реферати / казуси (850)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (78)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (181)
Маркетинг (126)
Икономика (115)
Право (51)
Финанси (49)
Туризъм (46)
Информатика (36)
Счетоводство (32)
Медицина (27)
МИО (22)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 848 Сортирай по:
Студенти, Готови курсови / реферати / казуси
Приемане на Конституцията на Република България. Постижения и слабости.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 7, качен на 08/03/2024 от reni бр коментари 0
Основен недостатък на конституцията е липсата на държавническа концепция за развитието на страната. Това е конституция на прехода, чиято задача е да гарантира такова държавно устройство, което да легитимира пред света политическия преход и трансформацията на старата политическа власт в нова. В нея обаче не са достатъчни конституционните гаранции за спазването на индивидуалните и малцинствени права на българските граждани. А разпоредбите, които дават възможност за ограничение на основни човешки права, не са достатъчно конкретни. Това дава възможност за различни тълкувания. Венецианска комисия
ИЗГРАЖДАНЕ НА БРАНД УЕЛИ – ПРАХОВЕ ЗА ПРАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 14/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Брадирането ще бъде извършено от външна агенция след като компанията ми завърши с инженеринга и мърчандайзинга на продуктите. Така ще започне да се събира мозайката около идентичността на марката, за да се кристализират качествата на продукта в една популярно изображение. Основният лозунг около който рекламната агенция може да работи е „О, Уели прави океан от пяна“. "Този лозунг може да се превърне в основен елемент на брандинга и маркетинга на Уели. Много е важно, опаковката на праха да предаде извънредната сила на новия продукт. Предлагам кутията да излъчва концентрични пръстени с ярък оранж
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА Blue Bottle Coffee Company.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът 7-S е ефективен начин за анализиране на една организация. Архитектите на модела, всички консултанти в McKinsey & Company, предлагат дадена организация да бъде разбрана като динамична връзка между седем ключови елемента: Стратегия, Структура, Системи, Споделени ценности, Стил, Служители, Способности. Основна предпоставка на модела е, че много проблеми на производителността се коренят в липсата на съответствие между различните стилове на управление. Впоследствие, във високопроизводителните организации различните S-елементи следва да бъдат подредени, взаимосвързани и да работят заедно. Им
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА BRITISH AIRWAYS (BA).
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
УЧР в ВА насърчава индивидуалното обучение чрез достъп до две основни програми за обучение - "Принцип на отвореното обучение" и "Върховен полет". С тези две програми повечето от служителите са станали по-квалифицирани, за да се справят с или да отговорят на неочаквани бизнес обстоятелства. За да се подобри връзката между възнаграждението и изпълнението ВА е въвела схема "Схема за оценка на изпълнението", чрез която отделът по УЧР може оценява резултатите на служителите. Тази система помага за: > Постигане на значителна промяна в организационната култура. > Идентифициране на най-силните и най
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 80-те години Том Питърс и Робърт Уотърман разработиха модела McKinsey 7s и той се използва за анализиране на фирмата. Меки и твърди компоненти съставляват модела McKinsey. Твърдите елементи на модела са система, структура и стратегия. Когато се сравнят с меките елементи, те са по-лесни за управление и идентифициране . От друга страна, основата на организацията са меките компоненти и те са по-трудни за управление с оглед постигане на устойчиво конкурентно предимство. Стратегията е строго развит план за успешно конкуриране на пазара и за постигане на устойчиво конкурентно предимст
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЛАГАЩИ МСС /КОНКРЕТНО ПРИЛАГАНЕТО НА МСС 1 И МСС 7/.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Връзката между двата стандарт е изискване на МСС 1 Представяне на финансови отчети параграф 66, буква г) да се класифицира като текущ актив, когато: "... активът е пари в брой или паричен еквивалент (съгласно определението в МСС 7), освен ако активът не е обект на ограничения за обмен или уреждане на задължение за най-малко дванадесет месеца след отчетния период. " Това е много специфично изискване, което не е възможно да се оцени и анализира въз основа на информацията за разглежданите предприятия, защото е важно да се разбират ефектите на всичко ограничения, които са поставени върху времето
Актуалност, информационно осигуряване и технология на контрола върху инвестиционните обекти придобити чрез възлагане. Характерни нарушения в практиката.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Плановете трябва да са смислени, ясно структурирани и фиксирани, за да осигурят основа за контрола. Ако плановете се актуализират често и без прилагането на контролни процедури за промени, то контролът няма да е ефективен. Докладите следва да отразяват състоянието на проекта спрямо базовите планове, основани на общи подходи и критерии. В резултат на анализа на събраните данни контролните органи трябва да определят дали сегашната ситуация съответства на планираната, а ако не, тогава да се изчисли размера на последиците от отклоненията. Специални отчети трябва да се използват за прогнозиране на
Новите информационни технологии и предизвикателствата пред обучението по география и икономика.
Готови курсови / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 15, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
информационни, комуникационни, технологии, човешкия, напредък, информатизация , технологизация, продукти, съвременно, образование, България, учебна, среда, компетентности икономика, общество, преподаване, усвояване, умения, стратегии, програми, мултимедия, процес, грамотност, МОН, платформа, Мудъл, дистанционно, философски, недостатъци телекомуникации, гимназиалния, етап, култура, учителите
СОФИЯ - ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Един умел водач е един от най-ценните активи за туристическа компания може. В много отношения екскурзовода е лицето на дадена дестинация, туроператор и т.н.. Много чуждестранни посетители са склонни да разглеждат екскурзоводите като представители на регион или държава. Въпреки че Оксфордският речник определя го определя "човек, който показва другите пътя", изследователите считат, че ролята на екскурзовода е много по-широкообхватна. Фокусът на ранните изследвания върху екскурзоводските ръководства е бил ролята на екскурзоводите. Според Cohen (1985) двете линии на съвременното екскурзоводство са
Характеристика и особености на туроператорската и турагентската дейност в Черна гора.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Пътническите агенции представляват стопански субекти, които пряко и/или косвено посредничат между търсенето и първичното предлагане в туризма чрез създаване и реализация на собствени и/или продажби на чужди продукти и услуги. Терминът туроператор означава специализиран (професионален) организатор на туристически пътувания. В специализираната терминология това се тълкува като туристическа агенция, ангажирана преобладаващо или изцяло с извършването на организаторска дейност в туризма. Богатото съдържание и характер на посредническата (агентската) и организаторската (туроператорската) дейност в т
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МЕДИЦИНАТА С ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ПРОФИЛ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на качеството в здравеопазването се състои от три основни дейности: качествен дизайн, подобряване на качеството и контрол на качеството. Това включва всички видове дейности, насочени към създаване на нова система за висококачествена работа, като например подобряване на качеството на съществуващата система и контрола на качеството (определяне на стандарти, одит, мониторинг, за самооценка, за обратна връзка, решения за контрол, за осигуряване на качеството, процес (пре) дизайн) В съвременното здравеопазване се наблюдава нарастване на сложността и динамиката на производствените проц
КОМПЛЕКСНИТЕ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ В СЪВРЕМЕННИЯ МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Комплексните външнотърговски отношения в съвременния бизнес изискват използване, приложение и познаване на глобалните вериги за доставки. Използването на глобални доставки за намаляване на разходите и растеж на пазарите са станали стратегически решения в международния бизнес на много компании през последните години. Макар да има огромно развитие във външнотърговските отношение, предизвикателството и рискът при управлението на по-дълги, по-сложни вериги за доставки се увеличават. Област, която поражда особена загриженост, е разпространението на международните регулаторни търговски изисквания. ТСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 71
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни