ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5512)

ВИД
Курсови работи (2355)
Готови курсови / реферати / казуси (848)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (78)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (58)
Финанси (33)
Маркетинг (25)
Туризъм (18)
Мениджмънт / Управление (17)
Педагогика (13)
МИО (7)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 221 Сортирай по:
Студенти, Готови дипломни работи
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО.
Готови дипломни работи, по Информатика, брой страници 60, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Напредъкът в областта на научноизследователската и развойна дейност доведоха до развитието на технологии като: управление на съдържанието, разпределени изчисления, извличане на данни и обработка. Въпреки че терминът „управление на съдържанието“ е сравнително нов, практиките свързани с него датират от края на 80-те години на ХХ в. Времевата рамка между края на 1995 г. и 1996 г. е тази, с най-агресивните периоди на растеж на Интернет. Огромният потенциал на пазара е бил очевиден за всички в сектора на информационните технологии. Фирмите се стремели с всички сили да изграждат уеб сайтове, за да с
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ФЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА /АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИ ПРЕЗ 2008 Г. НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ/.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 31, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
До август 2007г., напредъкът в теорията и практиката на паричната икономика са довели до това икономисти и политици да твърдят, че е налице добре дефинирана „науката на паричната политика”. Съществува консенсус между централните банки за повечето елементи на стратегията на паричната политика, както и паричната политика се възприема като изключително успешна в страните от ОИСР, не само в условията на ниска инфлация, но и при тези с ниска колебливост в инфлацията. В допълнение, нестабилността в производителността е намаляла в тези страни и за периода след началото на 1980г. е наречен „Велика уме
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ В ПРАКТИКАТА НА PROCREDIT BANK.
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 35, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Договарянето на документи по акредитива може да бъде или с или без рекурс на клиента. Ако документите за износ са съвместими с условията на акредитива и на акредитивът е потвържден от Прокредит Банк, тогава преговорите ще бъде без рекурс до клиента. От друга страна, ако акредитивът не е потвърден, след преговорите, то ще е необходим рекурс до клиента. (това, което се разбира под "рекурс" е, че в случай, че банката-издател откаже да плати или да приеме документи по L/C, Прокредит Банк ще има право да претендира за възстановяване, с лихва, по средствата, които са били преведени на клиента.). И
Облагане на стоки с акциз и счетоводното им отчитане.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 62, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Акцизите са косвен данък, което предполага, че данъкът се налага за транзакции, независимо от обстоятелствата за купувача и продавача. Друга разлика е, че косвените данъци са такива, че тяхното налагане се прехвърля така, че потребителя, а не на производителя на стоките е страната, която го плаща. Административният характер на акциза е безспорен факт. Това се дължи за движението на стоки с различни превозни средства и плавателни съдове, в и от складове и през границите и т.н. Налагането на този данък отговаря дори на тясната дефиниция за "данък", тъй като това е задължително плащане към прави
Значение на междукултурната комуникация в международното обучение / The Importance of Intercultural Communication in International Education.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 61, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Communication is the essence of human interaction and learning. It is a basic human right and essential to our quality of life as a social species. Communication is a process of exchanging information and meaning across space and time between humans and other living organisms and information systems, using various technical or natural means. The information exchange includes creating, editing and sending messages or information. It requires a sender, a message, a medium and a recipient. There are many ways of communicating and many different language methods. Speech and language are only pa
Скулптурна украса от Велики Преслав в периода IX - XI век
Готови дипломни работи, по История, брой страници 80, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Велики Преслав - втората столицата на България не само бележи един нов етап в развитието на държавата, но и се отличава със своите великолепни ансамбли, вплели най-модерната за съвремието си техника с оригиналността на преславските майстори. Чрез нейното устрояване България ознаменува влизането си в семейството на европейската християнска цивилизация и поема ролята на неин устой за Източна Европа. Успоредно с това в периода IX - XI век Велики Преслав става и книжовен център за развитието и разпространението на славянската писменост. С името на столицата Велики Преслав се свързва и името на
Перспективите за реформа пред пенсионната система на България.
Готови дипломни работи, по Икономика, брой страници 58, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проблемите на състоянието и развитието на пенсионната система фокусират общественото внимание върху необходимостта да се предприемат по-решителни стъпки за реформа. Предизвикателства пред правителствата са относно разработване и реализиране на мерки насочени както към изпълнение на общите европейски приоритети, така и към решаване на специфични за националната пенсионна система проблеми. Финансовата и дългова криза катализираха необходимостта да се предприемат важни, координирани, дефинирани във времето и финансово обезпечени мерки за реформиране на пенсионните системи или за по-радикални мерк
Внедряване на автоматизирани системи за счетоводно отчитане в държавно предприятие: предизвикателства и ползи.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 70, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Модерната епоха се характеризира с нарастваща сила на информационните и комуникационни технологии, които са по същество представят глобалната информационна революция, която в своя мащаб и последици превъзхожда индустриалната революция на XIX век и научно-техническата революция от средата на XX век. С ускорени темпове се създава информационното общество. В резултат на тези процеси на промяна икономиката произвежда нови форми на организация и управление, ново съдържание, изпълнено с много нови професии, променя се характера на трудовите отношения и т.н. Преди демокрацията висшите учебни заведен
АНАЛИЗ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НЕЙНАТА СТАБИЛНОСТ
Готови дипломни работи, по Финанси, брой страници 57, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Икономическият анализ се фокусира основно върху оценката на текущите икономически и финансови тенденции и късите до средносрочни рискове, които те представят за стабилността на цените. Целта на анализа е да се определи характера на сътресенията, засягащи икономиката, тяхното въздействие върху разходите и цените и потенциала им за увеличаване. Променливите, които са предмет на този анализ включват тенденции в световната икономика и платежния баланс, развитието на общия темп на производство или обмен, търсенето на стоки и услуги на пазара на труда, както и положението на финансовите пазари. В д
Димитраки Хаджитошев.
Готови дипломни работи, по История, брой страници 58, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
С унищожаването на българската държава турците премахват институциите, чрез които тя урежда до тогава административния, стопанския, политическия и културния живот на българския народ. В подножието на Врачанаския Балкан, върху наносния конус на р. Лева при излаза от живописния пролом Вратцата се намира град Враца. По времето на падането на града в ръцете на турците са преброени около 1500 души. По-късно турският хронист Евлия Челеби говори за Враца като град от 1500 къщи и близо 2000 души население, сред което турците са много малко. Челеби говори за съществуването на девет джамии, четири мюсю
Съвременни подходи при отчитане на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 74, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При разработването на стандартите МФС разчита на работата на Комитета по публичния сектор, който е пряко ангажиран с разработването на МССПС и на специална Консултативна група, която разглежда и използва становища, издадени от  СМССПС до степента, в която те са приложими в публичния сектор;  Национални създатели на стандарти, регулаторни органи и други авторитетни органи;  Професионални счетоводни органи;  Други организации, проявяващи интерес към финансовото отчитане в публичния сектор. Комитетът по публичния сектор, който функционира към Съвета на Международната федерация на счетово
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД”
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 69, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В условията на свободна пазарна икономика, неотменно изискване е осигуряването на стабилитет и просперитет на всяко едно предприятие, независимо от формата на собственост, при която то съществува. Един от критериите за оценка репутацията на предприятието е неговото финансово състояние. Най-общо финансовото състояние се характеризира с възможността на фирмата да създава пари и парични еквиваленти, с които тя да посреща навреме финансовите си задължения.. Финансовото състояние е и критерий за ефективност, тъй като то е следствие от определено равнище при използване на ресурсите, контролирани отСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни