ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5462)

ВИД
Курсови работи (2346)
Готови курсови работи / реферати / казуси (815)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (230)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (208)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (75)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (58)
Финанси (33)
Маркетинг (25)
Туризъм (18)
Мениджмънт / Управление (17)
Педагогика (13)
МИО (7)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 221 Сортирай по:
Студенти, Готови дипломни работи
РАЗРАБОТВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ СТ.АНДАРТИ (КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА) КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ИМИДЖ
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 100, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
По своето естество организационната култура е личността на организацията. Организационната култура е система от споделени вярвания на членовете на организацията, която до голяма степен определя как те действат. Културата на организацията е наложителна за успеха на организацията и контролира начина, по който служителите се държат както между тях, така и с хората извън организацията. Естеството на корпоративната култура, която съществува в дадена компания, определя степента, до която се реализират желаните резултати от служителите. Фокусирането върху изграждането и поддържането на организационна
Креативни подходи в публичната комуникация.
Готови дипломни работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 60, качен на 22/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Потребителите намират ценност в SNS, защото те най-често публикуват личния си живот и различни мнения. Тези публикации могат да предоставят валидиране на лицата, когато те получават отзиви от своите онлайн приятели. „Очакванията са, че SNS ще удовлетворят социално-емоционалните потребности, а не информационните нужди, и те свързват хората по един по-пряк и междуличностен начин“ . Проучването установява значението на социално-емоционалната обратна връзка намирайки, че SNS имат значително влияние върху поведението на дадено лице в онлайн среда. SNS може да се използва и за изразяване на романти
СОЦИАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ ПРИ ХОРА В АКТИВНА ВЪЗРАСТ.
Готови дипломни работи, по Психология, брой страници 71, качен на 13/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Хората се разглеждат своето поведение на хранене като въпрос на оцеляване, обикновено на всекидневна база. Това означава, че човек трябва да направи избор за това какво да яде, кога и колко. Въпреки, че за разлика от нашите предци, чиято основна задача е била да търсят някаква храна, която да осигурява енергия и хранителни вещества, днес тези решения стават все по-трудни. По-конкретно в западните общества, храната е изобилна, евтина и се предлага в голямо разнообразие. Освен това яденето е фундаментално възнаграждаващо поведение и поради това е свързано с настроението и емоциите . В съвременн
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО /ПО ПРИМЕРА НА ”НЕДЕЛЯ-49” ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН/.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 63, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В настоящите условия счетоводството у нас се е превърнало в един от най-важните елементи на управленския процес. Това е така, защото чрез него се проследява развитието на дадено предприятие и се очертават неговите бъдещи тенденции. По мнение на Душанов, И. „Счетоводството е едновременно функция и средство за управление”. Счетоводството се осъществява в рамките на обособените в организационно, административно и имуществено отношение отчетни единици, наречени предприятия. Организацията на счетоводството се определя от изискванията на нормативните актове, от технологичната и организационна ст
УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В КОРАБОПЛАВАНЕТО. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЖИВОТ НА БОРДА. ОБУЧЕНИЕ И ПРАВОСПОСОБНОСТ НА КОРАБНИЯ ЕКИПАЖ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 68, качен на 12/09/2020 от admin бр коментари 0
Системата на корабоплаването е жизненоважна за световната търговия и играе ключова роля в глобалната икономика включително в подкрепа на икономическия растеж. Докато основата на икономиката на корабоплаването остава до голяма степен с непроменена - корабоплаването е движено от законите на търсенето и предлагането, още от най-ранната морска търговия в Месопотамия преди 5 000 години - корабите и търговската инфраструктура постоянно се развиват в силно индустриализирания свят . Световният флот се е увеличил по брой, размер и специализация. Технологичните разработки на корпусни, задвижващи и товар
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА АМУЕЙ.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 63, качен на 11/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
При прехода от конкуренция в производството към сферата на комуникациите, вече не е достатъчно качеството на стоките или услугите, за да се отговори на нуждите и изискванията на клиента. В този смисъл основната цел на маркетинга е в създаването и развитието на отношенията с потребителите. Комуникациите предоставят конкурентното предимство на тези предприятия, които се стремят основно към намиране и установяване на персонализирани отношения, идентифициране и задоволяване на потребностите чрез създаване на дългосрочни взаимоотношения с клиентите. На преден план е способността на компанията да
Предизвикателства при българските фермери за преминаване от конвенционално към биофермерство.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 55, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тенденциите включват пазарни въпроси за биологичните производители , политически последици и възможността за развитие на селските райони . Изследванията са насочени и към по-индивидуално ниво, където се обхващат причините за преминаване . За целите на тази теза основен акцент ще бъде поставен върху прехода към биологично земеделие и индивидуалните нагласи на фермерите. Преминаването към биологично земеделие е дълъг процес. Той обхваща периода, през който земеделския стопанин замени съществуващата си (конвенционална) практика с органичен / био / еко тип управление. През този период трябва да
Взаимодействие на училището с фактори на външната среда.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 83, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
А. Ангелов разглежда вътрешната среда на всяка една организация като съвкупност от вътрешните променливи или фактори, притежаващи взаимна връзка и зависимост. Основните компоненти на вътрешната среда на организацията той определя, както следва : • Цели – това е най-важният от т.нар. вътрешни фактори и се дефинира като желан резултат или някакво конкретно крайно състояние, към което се стреми групата; • Организационна структура – тя представлява съвкупност от връзки и взаимоотношения между отделните нива на управление и отделните функционални области. Те са построени във форма, която да дав
Проблеми в управлението на вътрешната и външна среда на Хилтън.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 46, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Маркетингът e еволюирал в резултат на икономически и бизнес натиск, поради необходимостта от съсредоточаване върху приемането на набор от управленски мерки с оглед на удовлетворяване на нуждите на клиентите. Еволюцията на маркетинга в хотелиерската индустрия е подобна на тази във всяка друга индустрия. Основната причина за поява на маркетинга в хотелиерския бизнес е нарастването на броя на гостите / пътуванията / туристическия поток, които се нуждаят от настаняване и увеличаването на конкуренцията в услугите по настаняване. Освен това хотелската индустрия се е превърнала във все по-голям марк
РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ / ПО ПРИМЕРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /
Готови дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 67, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20 век само няколко организации (предимно военни), провеждат индивидуални атестации. Атестациите са били изключение. Освен това, за дълъг период от време на хората не е било позволено да се поставят под въпрос работата на държавните служители. Тъй като понятието за социални услуги не е съществувало (до 1950г. само няколко страни имат програми за борба с бедността и инициативи в областта на безопасността на храните, социалната сигурност или опазване на околната среда), повечето съществуващи "обществени услуги" са в областите на данъците, транспорта, здравеопазването, контрола, вое
Проучване на законодателната рамка за промени в разрешенията за употреба на лекарствени продукти и практиката на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 53, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Националната здравна стратегия 2014-2020 , приета от Министерския съвет на Република България на 21.09.2013 г. произтича от обнародваните през последното десетилетие няколко взаимодопълващи се здравни стратегии и концепции за развитие на здравната система в Република България. Тя е израз на очертаващия се консенсус, както между експертите в областта на здравеопазването, така и между институционализираните и неформалните структури на гражданското общество относно необходимостта от рязък прелом в здравната политика за трансформиране на здравната система с акцент върху промоцията на здраве и проф
Разработване на маркетингов план на Сдружение „Празнични герои“ Holiday Heroes.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 65, качен на 18/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
ВЪВЕДЕНИЕ. Цел и задачи Предмет и обект на изследване ПЪРВА ЧАСТ ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКА 1. Литературен обзор върху проблемите на маркетинговото планиране 1.1. Същност, място и значение на маркетинговото планиране 1.2. Същност на понятията Корпоративна социална отговорност и Маркетинг с кауза 2. Процес на маркетинговото планиране 2.1. Основни етапи в Маркетинг Мениджмънта 2.2. Принципи и етапи на разработване на маркетинг план 2.3. Ситуационен анализ SWOT 2.4 Поставяне на маркетингови цел и задачи ТАКА ОК ЛИ Е да е тази точка ? Видях в конспекта по маркетинг сега ,че съмСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни