ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5512)
Ученици (6)

ВИД
Курсови работи (2355)
Готови курсови / реферати / казуси (848)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (83)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (21)
Мениджмънт / Управление (14)
Психология (9)
Маркетинг (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 78 Сортирай по:
Студенти, Есета
КАЗУСЪТ ТРЪМП.
Есета, по Бизнес администрация, брой страници 5, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
"Моят стил на сключване на сделки е съвсем прост и ясен. Целта ми е много висока, а след това просто продължавам да бутам, бутам и бутам, за да получа това, което преследвам", пише Тръмп в "Изкуството на сделката". Неговата представа, че определянето цел, която не може да бъде постигната и след това постигане на по-малко, вероятно е това, което един търговец иска непрестанно. Но това, от друга страна, не може да бъде подход на дипломацията, отчитайки настоящата длъжност на Тръмп на президент. Определянето на цел, която не е постижима прави лидера да изглежда слаб, зле информиран и аматьор и
ПСИХОЛОГИЧНОТО ПОЗНАНИЕ ПРЕДОСТАВЯ ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЧОВЕШКО ЩАСТИЕ, ЗАЩОТО ….
Есета, по Психология, брой страници 2, качен на 16/09/2023 от admin бр коментари 0
Виждам много болка в очите на децата, защото те са били принудени да напуснат своя дом, без никаква допълнителна помощ или подкрепа. Поради тази причина считам, че след като натрупам няколко години трудов стаж, опознавайки още повече принципите на психологията, искам да създам своя собствена организация с нестопанска цел, която да подпомага млади хора, израснали в приемни семейства или домове за сираци. След като навършат осемнадесет години, правителството вече няма да им оказва помощ. Искам да им осигуря допълнителните умения и услуги, от които се нуждаят и по този начин да има дам емоционалн
Позитивна или негативна е перспективата за развитие на Българската икономика. Основни пречки пред развитието.
Есета, по Икономика, брой страници 4, качен на 08/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според прогнозите икономиката на България ще продължи да расте стабилно. Това ще се дължи основно на частното и публично потребление и възстановяването на инвестициите в страната. Годишният принос на ръста на нетния износ ще се намали, понеже вносът расте по-бързо от износа. В момента инфлацията е отрицателна за трета поредна година . Това се очаква да се запаси като това явление има положително влияние върху силното вътрешно търсене. Положително се оценяват данните за намаляване на безработицата, докато заплатите се очаква да растат. В тази благоприятна макроикономическа рамка правителствот
„Да не рискуваш е най-големият риск”.
Есета, по Психология, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Да живееш, е риск да умреш. Не е лесен животът на човека, поел риска да бъде различен. Силната личност формира волята и калява духа си в изпитанията, които този избор ѝ поднася. Не една силна личност е наказвана, убивана, изгаряна на клада, пращана в каторга или в изгнание заради своите прогресивни идеи за реформиране на обществените практики или наложените норми. Световната история ни дава много примери за това. Нима през средновековието Джордано Бруно не заплаща с живота си своите научни открития, които прави достояние на света? Осъзнавайки риска, той го поема, а с това доказва правотата на
Есе по статията на Фридрих Хайек: Използването на знанието в обществото.
Есета, по Икономика, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Хайек разграничава два различни вида познание: научно познание (разбира като познаване на общите закони) и неорганизирано знание или познаване на конкретните обстоятелства по време и място. Според него, първото би могло да бъде централизирано чрез „тяло от подходящо избрани експерти”, а другото не. 3. Да отговорите на следните въпроси: a. Кой е най-ценният стопански ресурс в обществото? За Хайек това е познанието. b. Според вас, трябва ли и може ли да се планира стопанското развитие? c. Според вас, кой трябва да планира стопанското развитие, ако това е възможно? Краткият отговор е не. При со
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАЧИНИТЕ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ЧУЖД ПАЗАР.
Есета, по Маркетинг, брой страници 3, качен на 12/04/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджърите се опитват да определят вероятността от случване на екзогенни събития, които биха могли да заплашат стратегията на компанията и по-точно нейното позициониране. Тези преценки почиват на различни данни оценки въз основа на наличната информация за прогнозиране на бъдещето. Но всички резултати почиват на т.нар. вероятностно разпределение. Прогнозите могат да се основават на различни подходи – въз основа на сходно минало събитие, вероятност нещо да се случи, което не е случвало преди и т.н. Но като цяло тези събития не могат да се прогнозират. Ако техните последствия са значими по ефек
Разликата между евристичните модели на Канеман, Тверски и тяхното направление - от една страна и Гигерензер - от друга.
Есета, по Психология, брой страници 3, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Не е преувеличено да се каже, че днешната психология нямаше да бъде това, ако я нямаше е книгата на Даниел Канеман и Амос Тверски за евристиката и пристрастията, която е цитира повече от 7 000 пъти в списание Science. Няколко години преди това работата се e разпространявала светкавично. Рационалистическата метафора на компютърната човешка памет и аналозите на човека като учен, изразени в теориите за последователността, са довели до така наречената когнитивна революция. Този обаче наивно оптимистичен възглед за човешкия ум бързо се е превърнал в дефлация на песимизма, когато статистическите ин
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТРИКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА.
Есета, по СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, брой страници 5, качен на 24/02/2021 от tetradka.bg бр коментари 0
Измерванията и мерките за киберсигурност могат да помогнат на организациите да (i) потвърдят, че техните контроли на сигурността са в съответствие с политиките, процесите или процедурите; (ii) идентифицират своите силните и слабите страни на сигурността; и (iii) идентифицират тенденциите в областта на сигурността в рамките на и извън контрола на организацията. Проучването на тенденциите позволява на дадена организация да наблюдава ефективността на сигурността във времето и да идентифицира промените, които налагат корекции в организацията за сигурност. На по-високо ниво тези ползи могат да бъд
Големите петролни компании - спад в цените.
Есета, по Икономика, брой страници 4, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Понижението на цената на суровия петрол се отразява положително на потребителите, които могат да напълнят своите автомобили с по-евтино гориво. Индустриите, които разчитат на петрол като транспорт, производители на потребителски стоки и хранително-вкусовата промишленост също получават ползи от тези по-ниски цени. Ниските цени на петрола, обаче, не са добри новини за всички. Те могат да навредят на големите петролни компании, които от своя страна негативни резултатите да се отразят негативно и на други части на икономиката. Производителите на петрол и компаниите, които подкрепят енергийния сект
СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ВРЕДЯТ НА БИЗНЕСА?
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Европейските фондове за бизнеса могат да причиняват много видове вреди. Някои от основните проблеми са: • субсидиите намаляват ефективността и производителността на икономиката; • субсидиите натоварват данъкоплатците и / или потребителите; и • субсидиите са несправедливи за собствениците и служителите в частния сектор, които се опитват да се конкурират. Тези твърдения на г-н Пенчев са пресилени и по-скоро емоционални, а не обективни. Според мен неговото твърдение не е за бизнеса като цяло, а по-скоро за стартиращите предприятия и младите предприемачи. Още в по-тесен смисъл това са иноватив
АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ.
Есета, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 23/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки че по-малките конкуренти на IKEA имат по-малка покупателна сила от доставчиците (поради по-малките обеми поръчки), те биха могли да реагират по-бързо на нововъзникващите тенденции на пазара. Въпреки това, IKEA поддържа полезни взаимоотношения с доставчиците, за да осигури директна комуникация, с оглед отговор на нуждите на клиентите. Спрямо по-големите конкуренти, IKEA има основен фокус минимизиране на разходите, за да се запази конкурентно предимство. Друго конкурентно предимство е липсата на производствени мощности, фабрики и складове, тъй като цялата производствена дейност е въз
Етика и репутация в конфликти и социални ситуации.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвременните организации са изправени пред нови предизвикателства в бизнеса, изискващи гъвкаво приспособяване към средата и ресурси за ефективно управление. Като основен компонент на организационните процеси и дейности човешкият фактор се оказва изключително важен за фирмените промени, но още по-трудно е, когато хората трябва да се адаптират към целите на управлението. В този контекст кадрите заемат определено поведение, което невинаги съвпада с организационните ценности или методите на работа на висшестоящите. Това принуждава последните да предприемат различни действия за коригиране на отклонСтр 1 2 3 4 5 6 7 ... 7
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни