ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5462)
Ученици (6)

ВИД
Курсови работи (2346)
Готови курсови работи / реферати / казуси (815)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (230)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (208)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (80)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (20)
Мениджмънт / Управление (14)
Психология (8)
Маркетинг (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 75 Сортирай по:
Студенти, Есета
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАЧИНИТЕ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ЧУЖД ПАЗАР.
Есета, по Маркетинг, брой страници 3, качен на 12/04/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджърите се опитват да определят вероятността от случване на екзогенни събития, които биха могли да заплашат стратегията на компанията и по-точно нейното позициониране. Тези преценки почиват на различни данни оценки въз основа на наличната информация за прогнозиране на бъдещето. Но всички резултати почиват на т.нар. вероятностно разпределение. Прогнозите могат да се основават на различни подходи – въз основа на сходно минало събитие, вероятност нещо да се случи, което не е случвало преди и т.н. Но като цяло тези събития не могат да се прогнозират. Ако техните последствия са значими по ефек
Разликата между евристичните модели на Канеман, Тверски и тяхното направление - от една страна и Гигерензер - от друга.
Есета, по Психология, брой страници 3, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Не е преувеличено да се каже, че днешната психология нямаше да бъде това, ако я нямаше е книгата на Даниел Канеман и Амос Тверски за евристиката и пристрастията, която е цитира повече от 7 000 пъти в списание Science. Няколко години преди това работата се e разпространявала светкавично. Рационалистическата метафора на компютърната човешка памет и аналозите на човека като учен, изразени в теориите за последователността, са довели до така наречената когнитивна революция. Този обаче наивно оптимистичен възглед за човешкия ум бързо се е превърнал в дефлация на песимизма, когато статистическите ин
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТРИКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА.
Есета, по СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, брой страници 5, качен на 24/02/2021 от tetradka.bg бр коментари 0
Измерванията и мерките за киберсигурност могат да помогнат на организациите да (i) потвърдят, че техните контроли на сигурността са в съответствие с политиките, процесите или процедурите; (ii) идентифицират своите силните и слабите страни на сигурността; и (iii) идентифицират тенденциите в областта на сигурността в рамките на и извън контрола на организацията. Проучването на тенденциите позволява на дадена организация да наблюдава ефективността на сигурността във времето и да идентифицира промените, които налагат корекции в организацията за сигурност. На по-високо ниво тези ползи могат да бъд
Големите петролни компании - спад в цените.
Есета, по Икономика, брой страници 4, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Понижението на цената на суровия петрол се отразява положително на потребителите, които могат да напълнят своите автомобили с по-евтино гориво. Индустриите, които разчитат на петрол като транспорт, производители на потребителски стоки и хранително-вкусовата промишленост също получават ползи от тези по-ниски цени. Ниските цени на петрола, обаче, не са добри новини за всички. Те могат да навредят на големите петролни компании, които от своя страна негативни резултатите да се отразят негативно и на други части на икономиката. Производителите на петрол и компаниите, които подкрепят енергийния сект
СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ВРЕДЯТ НА БИЗНЕСА?
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Европейските фондове за бизнеса могат да причиняват много видове вреди. Някои от основните проблеми са: • субсидиите намаляват ефективността и производителността на икономиката; • субсидиите натоварват данъкоплатците и / или потребителите; и • субсидиите са несправедливи за собствениците и служителите в частния сектор, които се опитват да се конкурират. Тези твърдения на г-н Пенчев са пресилени и по-скоро емоционални, а не обективни. Според мен неговото твърдение не е за бизнеса като цяло, а по-скоро за стартиращите предприятия и младите предприемачи. Още в по-тесен смисъл това са иноватив
АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ.
Есета, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 23/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки че по-малките конкуренти на IKEA имат по-малка покупателна сила от доставчиците (поради по-малките обеми поръчки), те биха могли да реагират по-бързо на нововъзникващите тенденции на пазара. Въпреки това, IKEA поддържа полезни взаимоотношения с доставчиците, за да осигури директна комуникация, с оглед отговор на нуждите на клиентите. Спрямо по-големите конкуренти, IKEA има основен фокус минимизиране на разходите, за да се запази конкурентно предимство. Друго конкурентно предимство е липсата на производствени мощности, фабрики и складове, тъй като цялата производствена дейност е въз
Етика и репутация в конфликти и социални ситуации.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвременните организации са изправени пред нови предизвикателства в бизнеса, изискващи гъвкаво приспособяване към средата и ресурси за ефективно управление. Като основен компонент на организационните процеси и дейности човешкият фактор се оказва изключително важен за фирмените промени, но още по-трудно е, когато хората трябва да се адаптират към целите на управлението. В този контекст кадрите заемат определено поведение, което невинаги съвпада с организационните ценности или методите на работа на висшестоящите. Това принуждава последните да предприемат различни действия за коригиране на отклон
СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ВРЕДЯТ НА БИЗНЕСА?
Есета, по Икономика, брой страници 6, качен на 06/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Европейските фондове за бизнеса могат да причиняват много видове вреди. Някои от основните проблеми са: • субсидиите намаляват ефективността и производителността на икономиката; • субсидиите натоварват данъкоплатците и / или потребителите; и • субсидиите са несправедливи за собствениците и служителите в частния сектор, които се опитват да се конкурират. Тези твърдения на г-н Пенчев са пресилени и по-скоро емоционални, а не обективни. Според мен неговото твърдение не е за бизнеса като цяло, а по-скоро за стартиращите предприятие и младите предприемачи. Още в по-тесен смисъл това са иноватив
ПОЛИТИКАТА КАТО ОБЩЕСТВЕНО ЯВЛЕНИЕ.
Есета, по Политология, брой страници 4, качен на 07/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дебатът за политиката като обществен феномен може да се фокусира върху преследването на нейните конкретни "обекти" и следователно върху съответното конструиране на политиката по отношение на силата или силата на нейната социална среда. "Обектът" на политическата наука, политическата власт, изглежда като даден и по същество очевиден, въпреки различията, отнасящи се до специфични аспекти Поради тази причина определянето на политиката не представлява особен проблем. Но по този начин разгледана, политиката притежава слабост, която се състои в това, че политиката се определя от гледна точка на един
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА (Snapchat).
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Присъствието на приложението (няма уеб интерфейс) е идея за ефимерни съобщения: веднъж, когато след като се прегледа съобщение или се появи, то изчезва завинаги. Иновацията се изразява в това, да се говори със снимки и начин да се изразиш пред другия в момента. Когато Snapchat се появява за първи път през 2012 и 2013 г., то е било известно като приложение за „sexting” . Основната му цел е била да се изпрати на приятели снимки и видеоклипове, които другите не могат да видят. 2. Причини за личното ми положително мнение Приложение ми харесва, защото това не е просто еднократна иновация, а ин
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА - Устройство, което може да чете мисли на хората чрез техните мозъчни вълни.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 27/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Технологията на изследователи в японския технологичен университет "Тойохаши" може да разпознае номерата от 0 до 9 с 90% точност чрез използване на мозъчни вълни. Умното устройство също е в състояние да разпознае 18 вида японски символи от EEG сигнали с 60 процента точност. Това, показва възможността в близко бъдеще да има EEG-активирана пишеща машина. Сканирането на мозъка показва промяната в мозъчната активност, когато участниците в теста изговарят сричка или номер. Устройството може да чете тези промени и да предполага какво мисли човек. Тези сканирания показват, че активираната област на м
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 23/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният принцип на дизайна на всяка една каска / шлем като цяло, е прост: Създаване на контейнер, който ще защити неговото съдържанието (мозъка на човек). Но успешното изпълнение е малко по-трудно. Със всяко външно взаимодействие, контакт каската отслабва. Понякога това е очевидно - смазаният капак е убедителен индикатор. Но понякога не е така. Фините деформации и микрофрактури могат да компрометират защитата, дори ако шлемът изглежда в добра форма. Системата за интегритет на каската POC следи здравето на каската. Дизайнерите вграждат сензори, които записват деформациите и измерват тежесттаСтр 1 2 3 4 5 6 7 ... 7
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни