ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5512)
Ученици (2)
Кандидат студенти (1)

ВИД
Курсови работи (2355)
Готови курсови / реферати / казуси (848)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (78)
Доклади (59)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (16)
Финанси (9)
Маркетинг (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 57 Сортирай по:
Студенти, Доклади
ЗИГМУНД ФРОЙД -ПСИХОАНАЛИЗАТА.
Доклади, по Психология, брой страници 7, качен на 04/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд е една от най-влиятелните както и противоречиви теории на двадесети век. Фройд въвежда термина Едипов комплекс и той се отнасят до етапа на развитието на младите момчета. Той смята, че в началото на развитието, на възраст около пет, младите момчета искат да имат цялата любов на майките си, като по този начин, ревността ги кара да негодуват и дори несъзнателно да искат смъртта на бащите си. Въпреки това, концепцията значително доминира модерния начин на мислене. По-специално, в литература тази теория е доста разглеждана, защото Фройд е взаимствал нейни
Маркетингов доклад: Тойота.
Доклади, по Маркетинг, брой страници 19, качен на 06/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разбирането за ролята на всеки маркетингов инструмент, който води до закупуване на автомобил е едно непрекъснато предизвикателство за Спекта Ауто ООД. Компанията е приела маркетингов модел, който предоставя възможност за оценка и оптимизиране на маркетинговите инвестиции по различни демографски и потребителски сегменти. Спекта Ауто ООД се сблъсква с редица уникални маркетингови предизвикателства. Стимулиращи програми за клиенти постоянно се развиват. Обикновено те се проявяват под формата на финансиране, лизинг и обратно изкупуване. Цикълът на закупуване на превозно средство също е много по-дъ
СТРАНА ДАНИЯ, 2005-2015 И ПРОГНОЗА ДО 2022.
Доклади, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 06/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Думата "Дания" датира от времето на викингите и е издълбана на известния камък, нарече Jelling от около 900 г. след Хр. Въпреки това, днес Дания е много различна в сравнение със своето историческо минало. Между 13-ти и 17-ти век, Дания е световна суперсила, чието влияние е толкова голямо, колкото на най-големите европейски държави. Днес, настоящата територия и влияние на Дания са в резултат от 400 години войни и техните негативни последици. Независимо от това, за една малка страна като Дания, тя има голямо влияние в много различни области като дизайн, архитектура, земеделие, зелени технологии
УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ ВЪВ МЕБЕЛНА ФАБРИКА „МЕЛА“.
Доклади, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на иновациите описва решения, дейности и практики, които се обединяват от реализацията с цел генериране на бизнес стойност. То отговаря за управлението на инвестициите в създаването на нови възможности за генериране на блага за клиентите, които са необходими за поддържането и развитието на компанията. Управлението на иновациите бързо се превръща в критично изискване за поддържането на устойчив бизнес. Основните ползи от доброто управление на иновациите включват: • Подобряване на времето за въвеждане на даден пазар. • Способност за поддържане или подобряване на бизнес маржовете.
Доклад от проучване на неценова промоция.
Доклади, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 11/03/2017 от tcudimanova бр коментари 0
Томболите са игрови промоции, при които се обещава награда, като победителите се определят на случаен принцип, без да са необходими конкретни знания, умения, компетенции, както и доказателства за извършена покупка. Томболите могат да се проведат по няколко начина. При най-простия начин е: потребителите попълват и предават формуляри за участие, победителят се избира на случаен принцип от всички подадени формуляри. Друг начин е да се присвоят на потребителите номера и предварително да се избира печелившият номер. Обикновено обаче, за да бъдат избрани, участниците трябва да върнат своите номера в
ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН СТАЖ В ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ.
Доклади, по МИО, брой страници 8, качен на 02/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Компанията е ЕcoAgencyTravel, която специализира в областта на туристическия маркетинг, проучване, планиране и насърчаване на специални събития. Тя е акционерно дружество, в сферата на туризма и обслужването, която организира устойчиви конгреси и мероприятия за големи и малки фирми от цяла Европа. Тези събития се комбинира с екологични пътувания, включително спортни дейности и релаксация. Компанията предлага пет различни програми в Германия, Италия, Австрия, Испания, Франция и Португалия. Клиентите нощуват в устойчиви хотели, които използват естествената енергия, рециклират отпадъците, използв
АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСТРАХОВКА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ В ЗАД АРМЕЕЦ И ДЗИ.
Доклади, по Финанси, брой страници 11, качен на 25/09/2015 от tetradka.bg бр коментари 0
Селското стопанство е от съществено значение за развитието на икономиката и населението на една стана. Този отрасъл в голяма степен е подложен на въздействието на различни природни бедствия и нещастни случаи. Много често градушки, наводнения, измръзване и други природни явления са причина за слабата реколта, което от своя страна води до загуби на селското стопанство. Застраховките в тази категория, какъвто е случая със земеделските култъри, са предназначени да защитават имуществените интереси на селскостопанските предприятия, фермерите и гражданите. Дискусиите между земеделските производите
Счетоводство - произход и развитие.
Доклади, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 22/09/2015 от Karry_al бр коментари 0
Счетоводството е научно изградена система за непрекъснато, цялостно, документално обосновано и взаимосвързано отразяване в стойност и със специална методология на дейността на всяко стопанско звено. Посредством тази система, се обхваща основната част от информацията, която се движи по линията на обратната връзка и, следователно, тя е един от важните компоненти на отчетната информационна система на всяко стопанско звено. Стопанската отчетност се появява на определен етап от развитето на живота на хората. Появява се нуждата от определен вид информация, за да може да функционира в живота на хора
Защита на практическо обучение
Доклади, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 19/09/2015 от djudjefina бр коментари 0
Дружеството „ЗСК- Девня” АД гр.Варна води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Предприятието се съобразява с настъпващите промени в законодателството, като при необходимост извършва съответните преизчисления или прекласификации. Счетоводството на фирмата се осъществява при спазването на основния счетоводен принцип: Текущо начисляване – т.е. приходите и разходите се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят, независимо от момента на паричните постъпления или плащани
СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА.
Доклади, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 13/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
При отчитане на разходите при застрахователите дружества следва да се имат предвид някои особености на застрахователната дейност, които оказват съществено влияние върху счетоводната трактовка на този отчетен обект: а) Застрахователната услуга е особен вид алиаторна услуга с нематериален характер. Тази особеност е свързана с акумулирането на голям обем парични средства за натрупването на т.нар. застрахователен фонд, чието изплащане е свързано с отрицателни парични потоци във вид на плащания към застраховани лица. От счетоводна гледна точка тези плащания всъщност представляват основна част от о
Организация на облагането при доставки в условията на комисионен договор
Доклади, по Финанси, брой страници 10, качен на 26/04/2015 от aмадис бр коментари 0
Комисионният договор е често срещана форма на договорни взаимоотношения в търговската практика. Това е договор, по силата на който срещу възнаграждение комисионерът се задължава да изпълни по поръчка на възложителя (наричан "комитент" или "доверител") една или повече сделки - чл.348, ал.1 от ТЗ. При изпълнението на поръчката комисионерът действа от свое име, но за сметка на възложителя й. Когато обект на поръчката, дадена на комисионера от страна на комитента, е продажбата на стоки на трети лица, за участниците в сделката възникват определени задължения във връзка с данъчното облагане на доста
Начини за управление и оценка на банковите рискове
Доклади, по Финанси, брой страници 5, качен на 26/04/2015 от дакоска бр коментари 0
Думата риск сама по себе си е страшна дума. Всяка минута банките рискуват, давайки кредити с риск те да на бъдат погасени. Поради навлизането в рецесия на икономиката през 2009г. се очаква фиксираните инвестиции да намалеят значително. Глобалната Финансова Рецесия има най-силно влияние върху растежа на БВП и Преките чуждестранни инвестиции и техните стойности през следващите 3 години. През 2011 се очаква растеж на БВП от 0.0%. Тенденцията за намаляване на безработицата се променя в нарастване. Силния спад на инфлацията ще подкрепи реалните доходи. Намаляването на притоците на капитали се очакСтр 1 2 3 4 5 ... 5
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни