ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5519)
Ученици (1)

ВИД
Курсови работи (2356)
Готови курсови / реферати / казуси (853)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (79)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (64)
Финанси (49)
Маркетинг (23)
Технически и инженерни специалности (21)
Публична администрация (19)
Мениджмънт / Управление (18)
Туризъм (17)
МИО (10)
Пожарна и аварийна безопасност (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 251 Сортирай по:
Студенти, Дипломни работи
Дипломна работа относно Стратегическото маркетингово планиране
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 89, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 1
Като групираме насоките, в които текат мислите ни през един ден, неизбежно констатираме, че те най-продължително се задържат върху проблеми на настоящето. Анализирайки критично постъпките си всички търсим поуки от вчерашния ден. И млади и стари обаче гледат и към утре. Без конкретни виждания нашето движение към бъдещето е затруднено и забавено. Така е и с предприятието, с организацията. Стратегическото планиране не се ограничава дотова да разработва методология за опознаване на утре. То не е просто футурология или прогнозиране. То трябва да генерира знания, при помощта на които да се откриват
Проблеми при данъчното облагане на ЕТ
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 53, качен на 20/07/2023 от krasimir бр коментари 1
Дипломна тема по финанси в 3 глави, подходяща за бакалаври и магистри.
Търговски и банков кредит; видове, форми, историческо развитие, принципи на банковото кредитиране
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 75, качен на 20/07/2023 от slavena бр коментари 0
Дипломна работа по финанси в 5 глави с множество таблици, графики и реални примери.
Ситуационен анализ при разработването на маркетинговата стратегия за развитие на продажбите на “Агрополихим” АД
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 75, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
След като се определи маркетинговата стратегия на фирмата, на нейна основа се формира маркетинговият микс. Той е комплекс от контролируеми пазарни променливи, които фирмата използва, за да достигне желаното ниво на продажбите на целевия пазар. Маркетинговият микс се състои от четири основни стратегии: продуктова, ценова, дистрибуционна и ценова стратегия. Те се разработват съвместно в комплекс. От изключителна важност е тяхната добра синхронизация. Те могат да се регулират, но до определени граници. Силно зависими са от факторите на обкръжаващата среда. Продуктова стратегия Продуктът е вс
Анализ на пенсионно-осигурителната система в България
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 67, качен на 20/07/2023 от vampire1987 бр коментари 0
Системата на социалното осигуряване е основен елемент в политиката на всяка цивилизована държава. Компонентите и възникват и търпят развитие на база на разнообразието на осигурителните рискове. Този принцип за изграждане на защита от страна на обществените институции при настъпване на рискови събития, свързани със здравословното състояние, трудоспособността, инвалидността и старостта е в основата на съвременните системи за социално осигуряване.
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 44, качен на 20/07/2023 от pinko бр коментари 0
Когато се говори за риск, трябва да се има в предвид, че рискът, е непредвидимо действие или събитие, което със своето проявление, може да доведе до неблагоприятни последици. Когато същият този риск се пренесе в банковата сфера, тогава той може да причини големи загуби за банката. Тези загуби могат да се състоят в загуба позициите на банката на пазара, загуба на доверието на нейните клиенти и на другите банки и други, а в най – лошия случай и до банков фалит. В своята дейност всяка една банка извършва множество операции, чиято крайна цел е реализиране на печалба. Такива операции могат да бъд
Управление на риска в банковия сектор
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 73, качен на 20/07/2023 от kasandra бр коментари 0
Проблемът за управлението на рисковете в банковата сфера стана особено актуален след като много от банките в България натрупаха лоши кредити, което в крайна сметка доведе до техния фалит. Изграждането на оптимални системи за ограничение на рисковете трябва да бъде от първостепенно значение за топ-мениджмънта на банковите институции. Глобализацията на финансовите пазари, увеличаващият се брой финансови операции на българските банки поставя нови условия и трудности пред риск-мениджмънта. Дори в индустриално развитите страни често явление е фалитът на банки, чиито риск-мениджмънт системи не от
Реформата към фискалната децентрализация в България
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 115, качен на 20/07/2023 от pavkata бр коментари 0
Настоящата дипломна работа е избрана от нейният автор поради актуалността й, а именно доколко необходима беше фискалната децентрализация, по най-добрия начин ли се осъществи тя и какво е бъдещето й. Твърде дългият период на преход забави развитието на икономиката и затрудни общините при набиране на необходимия им финансов ресурс. От друга страна, скорошното присъединение на страната ни към ЕС постави нови изисквания по отношение качеството на предоставяните местни публични блага. Наложи се нов поглед и начин на организация на общинските финанси. Ето защо в центъра на настоящата разработка сто
Управление на външния дълг на Република България
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 121, качен на 20/07/2023 от milenita бр коментари 0
Държавния дълг е неизплатеното, непогасеното задължение на държавата към кредиторите й по всички сключени от нея заеми към определена дата. Държавния дълг е сложно явление с динамичен характер и множественост на факторите, които го определят и последиците от него. Държавния дълг може да се разглежда на основна част ( главница ) и лихви по нея.
ТЕХНИКА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ХАРМОНИЗИРАНЕ В ЕС /по примера на подоходното облагане на физическите лица./
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 71, качен на 20/07/2023 от siyana бр коментари 0
Предмет на настоящето изследване е анализът на данъчното облагане и данъчната система в Република България. То си поставя за основна цел да изследва същността и особеностите на данъчното облагане в страната и на тази основа да очертае перспективите за тяхното развитие във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. За да бъде постигната така формулираната цел в дипломната работа са изпълнени следните задачи: Анализирана е техниката на данъчното облагане в България; Разкриват се техниките на облагане на доходите на физическите лица от теоретична и практическа гледна точка. Ра
ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ.
Дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 118, качен на 20/07/2023 от radostina бр коментари 0
Същността на процеса на управление се изразява чрез неговите планиращи, организиращи, координиращи, мотивиращи и контролни функции, с помощта на които се обезпечава изпълнението на поставените пред стопанската организация цели. Една от основните задачи на мениджмънта като вид човешка дейност е не само ефективно използване и координиране на ресурсите на организацията (труд, капитал, оборудване, материали, информация) в производствения процес, но и подбуждане на човешката енергия за осъществяване линията за непрекъснато усъвършенстване и развитие в условията на влиянието на многобройни външни и
Стратегически маркетингов анализ на „Дунапак Родина” АД.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 60, качен на 20/07/2023 от tanev87 бр коментари 0
Стратегическото планиране на фирмената дейност е основна предпоставка и условие за успешен бизнес, защото означава вземане на ключови управленски решения с дългосрочен характер, от които зависи както съществуването, така и прогресивното развитие на дадено предприятие. Стратегическият маркетингов анализ има за цел да изясни миналото и сегашното състояние на стратегическите бизнес единици и техния бъдещ потенциал. На тази основа ръководството на фирмата, поставя стратегическите си цели и стратегиите за тяхното постигане, а именно, коя стратегическа бизнес единица да подкрепи ресурсно и от кoяСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни