ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5343)

ВИД
Курсови работи (2322)
Готови курсови работи / реферати / казуси (744)
Теми (394)
Дипломни работи (251)
Задачи (229)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (193)
Лекции (190)
Реферати (172)
Теми за държавен изпит (91)
Есета (73)
Бизнес план (59)
Доклади (57)
Презентации (56)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Документи (6)
Готови реферати (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Книги (2)
Протоколи (1)
Конспекти (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (847)
Мениджмънт / Управление (739)
Икономика (539)
Маркетинг (431)
Финанси (406)
Технически и инженерни специалности (282)
Право (252)
Туризъм (246)
Психология (227)
Статистика (171)
Публична администрация (123)
МИО (113)
История (96)
Информатика (88)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (77)
Логистика (76)
Педагогика (70)
Математика (54)
Медицина (50)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (45)
Социология (43)
Екология (34)
Биология (30)
Данъци (30)
Политология (22)
Планиране и прогнозиране (16)
Транспорт (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (14)
Философия (13)
Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D) (11)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (10)
Химия (9)
Пожарна и аварийна безопасност (9)
Mоделиране и анализ на решенията (9)
ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО (8)
Европейска интеграция. (8)
Етика (8)
Литература (8)
ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (7)
География (7)
Социални дейности (6)
Журналистика (6)
Бизнес администрация (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 5343 Сортирай по:
Студенти
ЗАЩИТНИ СТЕНИ - ТИПОВЕ, АРХИТЕКТУРА И ПРИЛОЖЕНИЕ.
Курсови работи, по Информатика, брой страници 12, качен на 24/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интернет осигурява двупосочен поток на трафика, който може да е нежелан в много организации, където дадена информация може е само и единствено вътрешна. Интранет е TCP / IP мрежа, която се моделира след Интернет, работейки само в рамките на организацията. За да се разграничи информацията, предназначена единствено за вътрешно ползване на организацията и тази, която е отворена за всички или предназначена за интернет, трябва да се използват определени мерки за сигурност за контрол на двупосочния поток на трафика. Мярката, известна като защитна стена, се използва за тази цел. Защитната стена е ко
CLOUD COMPUTING И СТРАТЕГИЯ НА IBM.
Реферати, по Информатика, брой страници 10, качен на 24/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
С многобройните широко обсъждани предимства на облачните изчисления, включително еластично мащабиране, по-бързото предоставяне на услуги и по-голямата ефективност на информационните технологии, бизнесът се интересуват все повече от приемането на облачни технологии. Но не е ясно какво това означава. Например някои доставчици гледат на изчислителните облаци като начин да предоставят изчисления или капацитет за съхранение като услуга, обезпечена от паралелна платформа за обработка, която използва икономии от мащаба. Други може да разглеждат като изчислителни облаци софтуера като услуга, модел за
КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕТРИКИТЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ.
Курсови работи, по СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, брой страници 9, качен на 24/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изпълнението на мерки за оценка на ефективността на системата за управление на информационната сигурността (ISMS) е свързано с голямо количество работа за получаване на показатели за качество. Взаимодействието между дейностите на ISMS се осъществява чрез оценки. По време на оценката на атрибутите на обектите се проучва документацията, работните и технически тестове . Работата с документацията и интервюирането несъмнено е важна част от проверките, но те имат някои недостатъци - ръчно събиране на информация, ниска степен на автоматизация, субективност на оценките, зависимост от нивото на компет
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТРИКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА.
Есета, по СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, брой страници 5, качен на 24/02/2021 от tetradka.bg бр коментари 0
Измерванията и мерките за киберсигурност могат да помогнат на организациите да (i) потвърдят, че техните контроли на сигурността са в съответствие с политиките, процесите или процедурите; (ii) идентифицират своите силните и слабите страни на сигурността; и (iii) идентифицират тенденциите в областта на сигурността в рамките на и извън контрола на организацията. Проучването на тенденциите позволява на дадена организация да наблюдава ефективността на сигурността във времето и да идентифицира промените, които налагат корекции в организацията за сигурност. На по-високо ниво тези ползи могат да бъд
СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА – ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Световната финансова криза се явява катализатор на процесите, започнали през 2009 г., и проявили се през 2010 г. в ИПС, а икономисти, приемат дълговата криза в ЕЗ за последна фаза на световната финансова и икономическа криза в Европа. Двете кризи се характеризират с общ климат на изключително ниско доверие на финансовите пазари в ЕС, особено в ЕЗ (Паскалева, 2015, с. 244). Изследвания на Bulow и Rogoff (1989) и Reinhart и Rogoff (2009) потвърждават възгледа сред икономистите, че глобалните икономически фактори, включително цените на суровините и основните лихвени проценти, имат значимо влияние
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременното информационно общество информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са ядро, около което най-успешните организации и администрации изграждат своите бизнес и управленски системи. Електронно управление, електронно правителство и електронни услуги са присъщи на напредналите държави. Естествена цел на България като член на Европейския съюз е да развива електронното управление на ниво, съответстващо на средните показатели в ЕС. Електронното управление е управление в електронна среда на нормативните взаимовръзки, административните процеси, обслужване и взаимодействието с потреб
Решения на задача по Бизнес изчисления за НБУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
ЕТ е отчел оборот от 450 000 лв. за 2016 г. Определете на колко е възлизал оборотът на ЕТ за предходната година, ако той сега е: а/ с 25% в повече; б/ с 10% по-малко. ЗАДАЧА 2. Да се определи каква сумарна лихва ще се натрупа от сумите вложени в банка и олихвявани с проста лихва, при условията дадени в следната таблица: № Сума Годишен лихвен процент Лихвено време в месеци 1 30 000 5,8 % 4 2 5 000 5,4 % 6 3 14 000 5,2 % 9 4 10 000 4,6 % 3 5 20 000 4,2 % 7 Пресметнете и общо набраната сума, след прибавяне на сумарната лихва. ЗАДАЧА 3. Вложена е сумата от 70 000 лв., която се олих
Моделът 7- S: МАЛКИЯТ ПРИНЦ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стилът се отнася до културата на бизнеса и начина, по който лидерите се държат към клиенти, служители и други заинтересовани страни . Стилът на лидерство, приет от "Малкият Принц", е демократичен. Гласът на служителите се слуша, тъй като всички служители се разглеждат като експерти сами по себе си. Персоналът работи съвместно като екип и всички служители са оправомощени да използват различните си таланти, които допринасят за успеха на организацията. Като част от стила е оценката на качеството на служителите. Признаването на служителите се осъществява чрез годишни стимули, които могат да бъдат
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ (ПО ПРИМЕРА НА ДОМИНОС ПИЦА).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 11, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Начинът, по който компаниите комуникират със заинтересованите страни по време на кризисно събитие, бързо се променя с оглед на 24-часовия отворен достъп до Интернет, Facebook, Twitter и YouTube. Практиците по връзки с обществеността и други специалисти по комуникациите се опитват да излязат с послания и да поддържат контрол върху потока от съобщения в рамките на този динамичен пейзаж. Както обяснява Шилер (2007), в периоди на криза, докато корпоративните специалисти по комуникациите подготвят изявления, клиентите едновременно блогуват, изпращат електронна поща и публикуват снимки на ярост и от
Големите петролни компании - спад в цените.
Есета, по Икономика, брой страници 4, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Понижението на цената на суровия петрол се отразява положително на потребителите, които могат да напълнят своите автомобили с по-евтино гориво. Индустриите, които разчитат на петрол като транспорт, производители на потребителски стоки и хранително-вкусовата промишленост също получават ползи от тези по-ниски цени. Ниските цени на петрола, обаче, не са добри новини за всички. Те могат да навредят на големите петролни компании, които от своя страна негативни резултатите да се отразят негативно и на други части на икономиката. Производителите на петрол и компаниите, които подкрепят енергийния сект
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В БИЗНЕСА.
Курсови работи, по Информатика, брой страници 6, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните години много компании са наясно с необходимостта от управление на информационната сигурност. Ефективното управление на проблемите на информационната сигурност става все по-важно за компаниите, тъй като те растат и се изместват към нови пазари на стоки и услуги. Важно е клиентите да знаят, че се спазва поверителността на техните лични и бизнес данни. Инвеститорите се нуждаят от увереност, че бизнес и информационните активи на компанията са защитени. Бизнес партньорите очакват, че компанията ще функционира без проблеми, които могат да бъдат причинени от грешки в работата на инфор
Отвън-навътре в процеса на
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Качеството на вътрешната организация става все по-важно за съществуването и евентуалния успех на дадено предприятие. В същото време организацията трябва да има потенциала да притежава или развива способности, знания и динамични компетенции, за да се превърне в ефективна организация и за да може да поддържа устойчиво конкурентно предимство. Съвременните организации се нуждаят от усъвършенствано лидерство и предприемачество. Балансирано и добре разработено гъвкаво управление, наречено също модела за оперативна ефективност , е от съществено значение за такива организации. Разработката има за цеСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 446
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни