ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (5510)

ВИД
Курсови работи (2354)
Готови курсови / реферати / казуси (847)
Теми (396)
Дипломни работи (251)
Задачи (231)
Готови дипломни работи (221)
Казуси (209)
Лекции (190)
Реферати (176)
Теми за държавен изпит (92)
Есета (78)
Бизнес план (59)
Презентации (58)
Доклади (57)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (55)
Пищови (38)
Тестове (31)
Изследвания (26)
Дисертация (22)
Анализи (21)
Коментар (18)
Учебници (16)
Уроци (11)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (11)
Поръчай казус (7)
Готови реферати (6)
Документи (6)
Проекти (4)
Поръчай изготвяне на реферат (3)
Упражнения (3)
Поръчай задача (3)
Книги (2)
Поръчай есе (2)
Биографии (2)
Конспекти (1)
Протоколи (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (858)
Мениджмънт / Управление (776)
Икономика (548)
Маркетинг (469)
Финанси (412)
Технически и инженерни специалности (284)
Право (263)
Туризъм (252)
Психология (233)
Статистика (174)
Публична администрация (123)
МИО (119)
История (99)
Информатика (91)
Логистика (81)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (77)
Педагогика (73)
Математика (54)
Медицина (52)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (48)
Социология (46)
Екология (34)
Биология (30)
Данъци (29)
Политология (22)
Планиране и прогнозиране (17)
Транспорт (15)
Философия (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (14)
Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D) (11)
Литература (10)
Mоделиране и анализ на решенията (10)
Бизнес администрация (10)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (10)
Химия (9)
Пожарна и аварийна безопасност (9)
ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО (8)
Европейска интеграция. (8)
Етика (8)
ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (7)
Журналистика (7)
География (7)
Социални дейности (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 5510 Сортирай по:
Студенти
ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ НА CASAVINO.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 21/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В случаят на Casavino може да се говори за социален медиен маркетинг (SMM). Това е интегрираното използване на различни онлайн платформи за постигане на взаимодействие и видимост по един относително евтин и високоефективен начин . Casavino успешно прилага тази стратегия като магазина за вино понастоящем има високо ниво на взаимодействие във Facebook и Youtube. Това показва, че Casavino използва ефективно социалните платформи за достигане на нови клиенти. Нещо повече, това увеличава нуждата от актуализиране на SMM стратегията . Също така, значителното време изразходвано за потребителите в соци
БРАНД МИНЕРАЛНА ВОДА „ДЕВИН“.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 21/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Брандингът е ключова стратегия, широко използвана в търговския маркетинг, за да се направят продуктите по-привлекателни за потребителите. С изключение на бутилираната вода, брандингът до голяма степен не беше приет в контекста на водата за пиене, въпреки че общественото приемане е от решаващо значение за успехът на стратегията на компаниите, които се занимават в продажбата на продукт – вода. Тенденцията към бутилирана вода няма да изчезне скоро. Но, за да остане на пазара компанията, произвеждаща вода Девин, трябва да доставя уникална и привлекателна марка бутилирана вода. Брандирането на вода
ИЗГРАЖДАНЕ НА БРАНД УЕЛИ – ПРАХОВЕ ЗА ПРАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 14/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Брадирането ще бъде извършено от външна агенция след като компанията ми завърши с инженеринга и мърчандайзинга на продуктите. Така ще започне да се събира мозайката около идентичността на марката, за да се кристализират качествата на продукта в една популярно изображение. Основният лозунг около който рекламната агенция може да работи е „О, Уели прави океан от пяна“. "Този лозунг може да се превърне в основен елемент на брандинга и маркетинга на Уели. Много е важно, опаковката на праха да предаде извънредната сила на новия продукт. Предлагам кутията да излъчва концентрични пръстени с ярък оранж
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА Blue Bottle Coffee Company.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът 7-S е ефективен начин за анализиране на една организация. Архитектите на модела, всички консултанти в McKinsey & Company, предлагат дадена организация да бъде разбрана като динамична връзка между седем ключови елемента: Стратегия, Структура, Системи, Споделени ценности, Стил, Служители, Способности. Основна предпоставка на модела е, че много проблеми на производителността се коренят в липсата на съответствие между различните стилове на управление. Впоследствие, във високопроизводителните организации различните S-елементи следва да бъдат подредени, взаимосвързани и да работят заедно. Им
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА BRITISH AIRWAYS (BA).
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
УЧР в ВА насърчава индивидуалното обучение чрез достъп до две основни програми за обучение - "Принцип на отвореното обучение" и "Върховен полет". С тези две програми повечето от служителите са станали по-квалифицирани, за да се справят с или да отговорят на неочаквани бизнес обстоятелства. За да се подобри връзката между възнаграждението и изпълнението ВА е въвела схема "Схема за оценка на изпълнението", чрез която отделът по УЧР може оценява резултатите на служителите. Тази система помага за: > Постигане на значителна промяна в организационната култура. > Идентифициране на най-силните и най
4 Задачи по статистика за НБУ.
Задачи, по Статистика, брой страници 4, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Задача 0.1 Машина за бутилиране е настроена по такъв начин, че средната стойност на количеството, запълвано в бутилките е µ. Извадка от 100 бутилки показва, че средното количество течност в бу- тилките е 480ml. Пресметнете 90% и 95% доверителен интервал за средното количество течност. Предполагаме, че стандартното отклонение е σ = 50ml. Решение: Прави се оценка на хипотезата за нормално разпределение: 1/ Определя се доверителният интервал 95% Необходимо е да се намери Р ( -z ≤ Z ≤z) да бъде 95%. Р (Z≤z)= 0,975 Следователно z=1,96 Р ( -1,96 ≤ Z ≤1,96)= Р ( -1,96 ≤ ≤1,96)=Р ( - 5.1
КАЗУСЪТ ТРЪМП.
Есета, по Бизнес администрация, брой страници 5, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
"Моят стил на сключване на сделки е съвсем прост и ясен. Целта ми е много висока, а след това просто продължавам да бутам, бутам и бутам, за да получа това, което преследвам", пише Тръмп в "Изкуството на сделката". Неговата представа, че определянето цел, която не може да бъде постигната и след това постигане на по-малко, вероятно е това, което един търговец иска непрестанно. Но това, от друга страна, не може да бъде подход на дипломацията, отчитайки настоящата длъжност на Тръмп на президент. Определянето на цел, която не е постижима прави лидера да изглежда слаб, зле информиран и аматьор и
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 80-те години Том Питърс и Робърт Уотърман разработиха модела McKinsey 7s и той се използва за анализиране на фирмата. Меки и твърди компоненти съставляват модела McKinsey. Твърдите елементи на модела са система, структура и стратегия. Когато се сравнят с меките елементи, те са по-лесни за управление и идентифициране . От друга страна, основата на организацията са меките компоненти и те са по-трудни за управление с оглед постигане на устойчиво конкурентно предимство. Стратегията е строго развит план за успешно конкуриране на пазара и за постигане на устойчиво конкурентно предимст
ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от те бр коментари 0
През 1917 г. Т. Адамс пръв разработва основните принципи на облагане с ДДС. Началото на този данък е поставено в Европа, където през 1919 г. в Германия е въведен под първоначалното наименование “ облагороден данък или още наричан нетен данък върху оборота “. През 1921 г. Ф. фон Сименс чрез своите трудове се нарежда на челно място сред пионерите в разработването на същността на този данък заедно с Адамс. След Германия, през 1936 г. Франция втора въвежда този данък, но под друго наименование “ данък върху производството “. Това различно наименование е обусловено от факта, че обектите на облаган
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ. ВИДОВЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 9, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Има много разногласия по отношение на определението за социална компетенция. Въпреки това, някои безспорни генерализирани модели съществуват. Arnold et al. (2012), например, определят социалните компетенции като характеристики на хората, които могат да взаимодействат с другите по такъв начин, че тяхното поведение да има максимален положителен и минимален отрицателен резултат за партньора, с който се взаимодейства . От гледна точка на образованието, основната същност на това определение е много проблематично. Последствията са многобройните "поддефиниции", съдържащи конкретни способности, необхо
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЛАГАЩИ МСС /КОНКРЕТНО ПРИЛАГАНЕТО НА МСС 1 И МСС 7/.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Връзката между двата стандарт е изискване на МСС 1 Представяне на финансови отчети параграф 66, буква г) да се класифицира като текущ актив, когато: "... активът е пари в брой или паричен еквивалент (съгласно определението в МСС 7), освен ако активът не е обект на ограничения за обмен или уреждане на задължение за най-малко дванадесет месеца след отчетния период. " Това е много специфично изискване, което не е възможно да се оцени и анализира въз основа на информацията за разглежданите предприятия, защото е важно да се разбират ефектите на всичко ограничения, които са поставени върху времето
Актуалност, информационно осигуряване и технология на контрола върху инвестиционните обекти придобити чрез възлагане. Характерни нарушения в практиката.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 12, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Плановете трябва да са смислени, ясно структурирани и фиксирани, за да осигурят основа за контрола. Ако плановете се актуализират често и без прилагането на контролни процедури за промени, то контролът няма да е ефективен. Докладите следва да отразяват състоянието на проекта спрямо базовите планове, основани на общи подходи и критерии. В резултат на анализа на събраните данни контролните органи трябва да определят дали сегашната ситуация съответства на планираната, а ако не, тогава да се изчисли размера на последиците от отклоненията. Специални отчети трябва да се използват за прогнозиране наСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 460
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни