Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 43 Сортирай по:
„Организационна култура в „Балкан Подем“ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 5, качен на 16/08/2019 от те бр коментари 0
В случая на Японската култура и от гледна точка на „Lean” производството, което вероятно Емилов иска да въведе, то трябва да знае, че промяната на организационната култура не е просто смяна на реда на операционните, производствените процеси и т.н. Такава култура преди всичко подчертава факта, че тя трябва да направи всички хора да се чувстват част от Балкан Подем и Балкан Подем част от тях (собственост). Считам, че най-добре е Емилов да премине към усъвършенстване на традиционната култура. Защото освен всичко подобна култура на “Lean” изисква внедряване още в началото на живот на предприятието
Социални неравенства в българското общество.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 15, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Определянето на социалните отношения като отношения от субектен тип, имащи интегративен характер, не говори достатъчно за тяхното специфично съдържание или обществена субстанция. Общото за участието на хората в обществения процес е, че те участват в обществения процес по различен начин, заемат различно място и имат различна роля. В този смисъл обществената субстанция на социалните отношения е неравенството. Неравенството е резултат от обществения процес (поради разделението на труда и процесите на социална диференциация), но и фактор (предпоставка) за неговото осъществяване. Социалното в най
Механизъм на социалното действие на правото.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 10, качен на 03/08/2019 от те бр коментари 0
Едва в края на XIX век, с отделянето на социологията от философията и на правната догматика от социалното действие на правото, става възможно обособяването на научни области като социология на морала, социология на религията и социология на правото. Самите юристи, по думите на Дюркем, Ерлих, Петражицки и др., започват да се чувстват неуютно в тесните рамки на закостенялата правна теория на юридическия позитивизъм. Появяват се първите емпирични правно-социологически изследвания, за да се стигне до знаменитата фраза на основоположника на американската социология на правото Р. Паунд, че вече е к
ФИРМЕНА КУЛТУРА НА БАЛКАН ПОДЕМ АД.
Казуси, по Социология, брой страници 5, качен на 03/07/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
При традиционния контрол на качеството, инспекцията на стоките (проверката за уверение на това, че всичко което се произвежда отговаря на всички очаквания) се извършва в края на операционния процес. Проблемът с този вид контрол е, че той не работи в случая на Балкан. Според Емилов това няма да гарантира качество. В тази връзка не е ясно какво Борда на директорите разбира под качество. Той трябва да помисли как да убеди Борда на директорите колко е трудно да се осъществи конкретна характеристики за определен ограничен период от време. Той е прави, че традиционният контрол е много по-труден, ко
ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОЛЕСТТА В ТРАДИЦИОННАТА НАРОДНА КУЛТУРА И ХИПЕРМОДЕРНАТА КУЛТУРА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 10, качен на 23/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Традиционната медицина постепенно е била изместена в много общества поради натиска на мисионери и правителства, които са възприемали такива практики като нещо забранено. Противно на тези вярвания обаче, традиционната медицина се е доказала като доста ефективна при лечението както на хроничните заболявания, така и на психологически проблеми, особено тези, свързани със стреса, които често произтичат от социално отчуждаване, безпокойство или загуба на самоуважение. Примери за заболявания, повлияни от стреса, са някои видове язви, кожни проблеми и бронхиални разстройства. Традиционната медицина е
ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
Курсови работи, по Социология, брой страници 15, качен на 20/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Икономическата активност е вид социално - демографски фактор, който зависи от редица условия. Тези условия подлежат на анализ и изследване, тъй като са важни както за държавата, така и за отделните икономически агенти. Коефициентът за икономическата активност е и стандартен измерител, който се използва при международни сравнения. По определение текущо икономически активно население (работна сила) са всички лица, които влагат или предлагат своя труд за производство на стоки и услуги, т.е. заетите и безработните през наблюдавания период. В групата на трудоспособните (икономически активно) насел
ВЛИЯНИЕ НА МЕДИИТЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 12, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В продължение на десетилетия, политиците и обществеността са загрижени за ефектите от насилието в медиите върху деца. Въпреки, че многобройните правителствени и неправителствени доклади показват значителни вредни ефекти от излагането на насилие в медиите, много хора в обществото все още не знаят (или не са убедени) от изследванията, и все още има значителен обществен дебат дали да се вземе на сериозно въпроса за насилието в медиите. Притесненията спорадично се увеличават след стрелби в училища. Тези силно рекламирани събития понякога водят до въвеждането на политически инициативи. Въпреки това
СЪЩНОСТ НА ТЕРМИНА ''ПАРАДИГМА'' СПОРЕД ТОМАС КУН.
Реферати, по Социология, брой страници 3, качен на 16/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кун твърди, че парадигмите са несъизмерими (несъвместими), откъдето идва и кризата / проблема; резултатната промяна е сравнима с революция. Имплицитно в този аргумент е твърдението, че науката е инструмент за решаване на проблеми. По този начин, еволюционният и инструментален модел на науката на Кун поставя под въпрос телеология на научното занимание. Както Кун посочва, „ние... трябва да се оставим вярването ..., че промените в парадигмата водят учените по-близо и по-близо до истината” (1996). Както самият Кун пише, неговата употреба на думата парадигма е с цел да я свърже с примерното понят
Социална Мобилност - понятие за социална мобилност и значение на мобилността за функционирането на съвременните общества. Типове социална мобилност. Изследвания на мобилността.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 8, качен на 16/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дефиницията на социалната мобилност е обект на някои дискусии, и въпреки че е налице обща нишка, която преминава през всички тези дискусии, самата дефиниция варира. Има консенсус, че социалната мобилност се отнася до „движения на конкретни лица между периоди съобразно показатели за социално-икономически статус” и че тя има за цел да определи количествено „движението на дадени лица чрез разпределение на икономическото благосъстояние във времето, определяйки доколко зависимо е нечие настоящо икономическо състояние позиция от неговото / нейното минало и свързващо мобилността на хората с общите у
СЕМАНТИКА НА ПЪТЯ В ПРЕДМОДЕРНИТЕ И ХИПЕРМОДЕРНИТЕ ВРЕМЕНА.
Курсови работи, по Социология, брой страници 10, качен на 24/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Страхът, от любов или зло, се нарича с много думи и се подчинява на различни предлози. Той не кореспондира единствено на ефикасна кауза и той се проявява по много начини. За да навлезе в тази множественост от причинно-следствени връзки, то това формално разнообразие отива далеч отвъд границите на тази настоящата разработка. Начините, по които човешките същества са си представяли, че могат да се освободят от тази емоция, макар и временно, също са много сложни. Всички човешки същества, в някакво време в техния живот, изпитват страх, и срещу него, те трябва да се разработят механизми за спасение,
Теми за държавен изпит.
Теми за държавен изпит, по Социология, брой страници 86, качен на 18/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социологията е наука, която изучава човека в отношенията му с другите хора в конкретна социална среда. В центъра на социалното внимание е отношението на човека към социалната среда и нейното влияние върху неговото развитие. Социологията изучава индивидуалното и груповото поведение като социално по своята природа. Човек „обучава” поведението си под влиянието на други хора и „обучава” с поведението си други хора. В социологическото изследване се търсят отговори и обяснения на поведението на хората и на отношенията между тях в социален контакт в понятията; структура – структура на личността, на г
Социални неравенства и солидарност в съвременното българско общество.
Курсови работи, по Социология, брой страници 12, качен на 18/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Теоретичното осмисляне на неравенството има свои исторически, идеологически, политически и теоретични предпоставки, които в своята съвкупност създават днешното многообразие от теории за неравенството. С преодоляването на първобитнообщинните форми на социална организация възникват разнотипни по структурната си организация социални системи. В повечето случаи те са резултат от целенасочени действия на определени хора и социални групи и от нивото на мислене за обществото в съответната историческа епоха. По-систематичните опити да се осмисли и „оптимизира” социалната структура на обществото датираСтр 1 2 3 4

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 43 )

ВИД
Курсови работи ( 20 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 11 )
Реферати ( 4 )
Есета ( 2 )
Казуси ( 2 )
Теми ( 1 )
Доклади ( 1 )
Изследвания ( 1 )
Теми за държавен изпит ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Социология ( 43 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Социология
Real Time Web

Analytics