ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (390)
Ученици (3)

ВИД
Реферати (178)
Курсови работи (119)
Теми (51)
Готови курсови / реферати / казуси (11)
Есета (9)
Казуси (7)
Лекции (4)
Доклади (3)
Готови дипломни работи (3)
Дипломни работи (2)
Изследвания (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Теми за държавен изпит (1)

КАТЕГОРИЯ
Психология (233)
Икономика (18)
Финанси (17)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 19 Сортирай по:
Реферати, Психология
Митът за Едип и психоанализата.
Реферати, по Психология, брой страници 7, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Може да изглежда, че теориите са нещо като митология и теорията за Едип е нещо, с което човек не може да се съгласи. „Но в края на краищата не всяка наука стига до някакъв вид митология” . Тези думи, адресирани до Алберт Айнщайн, са написани от Зигмунд Фройд през 1932 г., седем години преди неговата смърт. В своите уводни лекции по психоанализа, публикувани в същата година, сравнението с митологията се е появило още веднъж: „Теорията за инстинктите е така да се каже нашата митология. Инстинктите са великолепни митични същества по тяхната неопределеност” . Тези твърдения, направени от Фройд
ТЕСТА НА РОРШАХ С МАСТИЛЕНИТЕ ПЕТНА.
Реферати, по Психология, брой страници 6, качен на 09/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Роршах не е мислил, че тестовете му се отнасят до въображението. Той е мислил, че се тества възприятието и как ние разбираме света. Той смята, че, по някакъв начин, подсъзнанието кара хората да избират някои неща, които са много разкриващи за това какви сме. Херман Роршах е роден на 8 ноември през 1884г. в Цюрих (Швейцария). Той е най-големият син на художник, който е трябвало да изкарват прехраната си чрез уроци по рисуване в училище. Херман се възхищавал на цветните петна (вероятно в резултат на творческите усилия на баща му и собствената му любов към рисуването). Когато Херман е бил на дван
Комплексът за малоценност -Алфред Адлер.
Реферати, по Психология, брой страници 6, качен на 04/08/2018 от admin бр коментари 0
Комплексът за малоценност е изключително дълбоко чувство за малоценност, което може да доведе до песимистично настроение и предполагаема неспособност да се преодоляват трудностите. За разлика от нормалното чувство за малоценност, което може да действа като стимул за постигане, комплексът за малоценност е напреднало състояние на обезсърчение, което често води до отстъпление от трудности. Тази невроза е причинена от опитът да се постигне изключително нереалистична идеална личност, докато, в същото време, вярата в собствената значимост е сериозно разклатена от дълбоко чувство за малоценност. От д
ЛИЧНОСТТА НА ДОБРИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.
Реферати, по Психология, брой страници 9, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В настоящата разработка, говорейки за ефективен и добър мениджър, имаме предвид, че това трябва да бъде преди всичко лидер. Лидерството е важно, тъй като „лидерите се очаква да повлияят на техните служители да бъдат енергични и сръчни в преследването на целите на организацията” . Лидерството е олимпийският огън, който води други в преследване на олимпийското златото - успеха на организацията. Лидерството се счита за съществено важен елемент на организационната култура. Някои личностни черти са положително свързани с ефективността на ръководителя и представянето на екипа. Тези личностни черти в
ПРЕЖИВЯВАНИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВИДОВЕ. ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ.
Реферати, по Психология, брой страници 7, качен на 22/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съзнанието в медицината (например, анестезиологията) се оценява чрез наблюдение на бдителността и реактивността на пациента, и може да се разглежда като поредица от състояния, вариращи от тревога, ориентирана по време и място и комуникативност, дезориентация, последвана от делириум, загуба на всякакво пълноценното общуване и завършва със загуба на реакции в отговор на болезнено стимулиране. Съзнанието в психологията и философията има четири особености: субективност, промяна, непрекъснатост и селективност. В рамките на псохилогията на ума няма консенсус относно целенасочеността или преднамерен
Комуникация в медицинската психология.
Реферати, по Психология, брой страници 12, качен на 22/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Комуникацията е процес на обмен на информация, идеи, мисли, чувства и емоции чрез слово, сигнали или поведение. В процеса на комуникация, подателят (комуникатор) кодира съобщението и след това с помощта на посредник / канал я изпраща до приемника (комуникант), който декодира съобщението и след обработка на информацията, изпраща обратно подходяща обратна връзка / отговор, използвайки посредник / канал: Фиг. 1 Комуникационен модел на Шенън и Уивър Хората комуникират един с друг по редица начини, които зависят от съобщението и контекста, в който се изпраща то. Изборът на канал за комуникация и
ТЕОРЕТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ОТНОСНО СЪЩНОСТТА НА ПСИХИЧНИЯ ФЕНОМЕН
Реферати, по Психология, брой страници 12, качен на 20/09/2015 от admin бр коментари 0
В специализираната научна литература различните тълкувания относно същността на психичния феномен въображение са повече от терминологичен характер, отколкото по същество. Според Г. Пиръов и Л. Десев въображението е „познавателен психичен процес на създаване на нови образи и идеи посредством мисленето та основата на минал опит”, своеобразна форма на отразяване действителността, при което се преобразуват налични представи и понятия и се изграждат нови образи и идеи, реализиращи се в практиката. В изложения цитат се очертават няколко характерни момента, заслужаващи внимание: Първо. Въображение
НАЦИОНАЛНАТА ПСИХИЧЕСКА ИНДИВИДУАЛНОСТ
Реферати, по Психология, брой страници 12, качен на 20/09/2015 от admin бр коментари 0
Проблемът с изясняването на особеностите на националната ни психика е не само философски и психологически, това е проблем със съдбовно значение за всички нас. Това, как ще реализираме типичните черти на характера си в близко и в по-далечно бъдеще, това, дали ще заемем полагащото ни се място на европейската и световна сцена, защото да можем сами да решаваме съдбата си, до голяма степен се определа от нивото, до което познаваме себе си като национална психика и характер, като народна душевност. За да можем сами да си определяме хала, трябва да разкрием онази дълбока същност на националния ни пси
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ОБЩУВАНЕ
Реферати, по Психология, брой страници 7, качен на 20/09/2015 от admin бр коментари 0
Организационното общуване е ключово понятие, свързано с осъществяване на комуникативни отношения между определени лица с цел постигане на ефективни резултати в сферата на деловото общество. В една социална среда общуването се налага като необходимост за осъществяване на контакт, взаимодействие, което има обратна връзка. В основата на организационното общуване са заложени конкретни цели, които събеседниците си поставят и постигат. Участниците в това общуване преследват намеренията си като признак за добра ефективност е придържането към добрия тон и положителната нагласа към разговора. В ком
Дневният център за деца с увреждания като институция
Реферати, по Психология, брой страници 13, качен на 15/09/2013 от angie_dj бр коментари 0
Съвременната дефектология има за обект аномалните деца и възрастни, страдащи от интелектуални, речеви, слухови, зрителни, физически или психо-социални отклонения в развитието. Изучаването на техните особености, организацията на рехабилитационната работа с тях и оказването на социална помощ за вграждането им в обществения живот са важни страни от теорията и практиката на дефектологията. Терминът „аномални” деца включва в себе си значителни отклонения от нормалното физическо или психическо развитие. В широкия смисъл на думата за аномални могат да се смятат децата, които вследствие на сериозен пс
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
Реферати, по Психология, брой страници 10, качен на 13/07/2013 от dedimitrov бр коментари 0
Педагогиката и педагогическата психология имат общ обект, но различен предмет. Ако първата се занимава с принципи на обучение, възпитание и научна организация на педагогическия труд, съдържание, организационни форми, средства и методи за включване на учащите се във възпитателно - образователния процес, неговата интензификация и израстването на учениците като субекти на възпитателната и образователната дейност, то педагогическата психология се интересува от психологическите закономерности и особености на педагогическото действие и взаимодействие, на развитието на ученика, учителя и възпитателни
1 Внимание 2 Фройд 3 Памет 4 Темперамент
Реферати, по Психология, брой страници 18, качен на 17/05/2013 от nedi1313 бр коментари 0
Вниманието е специализиран психичен процес , обслужващ интегрирането на ситуацията в цялостно смислено и действено преживяване. Ритъмът на вниманието става вътрешен ритъм на субективно действие в пределите на ситуацията. Вниманието е механизъм на реализация на субективния блок на психиката и специално на активността на Аза и затова не случайно вниманието често се отъждествява със съзнанието. Това схващане има сериозно основание, защото фокусът на вниманието прави отчетливо преживявана т. нар. тема на преживяване. Вниманието е част от реализацията на цялостната координация на психичните функциСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни