ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (427)
Ученици (3)

ВИД
Реферати (178)
Курсови работи (156)
Готови курсови работи / реферати / казуси (50)
Лекции (16)
Казуси (10)
Пищови (4)
Готови реферати (3)
Тестове (2)
Коментар (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Дипломни работи (1)
Теми (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Документи (1)
Изследвания (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Право (262)
Психология (19)
Икономика (18)
Финанси (17)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 9 Сортирай по:
Реферати, Право
АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
Реферати, по Право, брой страници 15, качен на 12/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В данъчно-правната литература се предлагат три схваща¬ния за същността на данъчните нарушения : те са вид финансови нарушения; теорията за данъчния деликт; те са вид административни нарушения. Трябва да се има предвид, че данъкът не е санкция, а редовен бюджетен приход, предвиден в Конституцията. Напълно възможно е да се плати данъкът, а да не се наложи санкция - и това е преобладаващата данъчна практика. Затова и данъчното право не е наказателно право. За да се плати данък не е необходимо да е налице правонарушение. От друга страна, няма никакви специфични данъчни санкции. Дори когато санкция
ОЛАФ – ВЪЗНИКВАНЕ, СТРУКТУРА, ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДАЧИ.
Реферати, по Право, брой страници 13, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
ОЛАФ е абревиатурата, с която се нарича Европейската служба за борба с измамите. Названието ѝ идва от наименованието на службата на френски език - Office européen de lutte antifraude. Тя е генерална дирекция в структурата на Европейската комисия. Натоварена е от Европейския съюз да защитава неговите финансови интереси. Основна задача на ОЛАФ е да се бори с финансовите измами, които засягат бюджета на Европейския съю, по отговорен, прозрачен и ефективен начин. Също така дирекцията води борба с корупцията и с други нередни дейности, включително с лошото управление на европейските институции.
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА – РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ.
Реферати, по Право, брой страници 11, качен на 17/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във всяка институционална система, функцията на одита като цяло се счита за един от елементите, който гарантира, че дейностите на публичния сектор са проведени демократично. Следователно, финансовото управление в публичния сектор не може да остане без подходящ външен одит. Това изискване е довело до обширен дебат в рамките на общности, особено през 60-те години Две събития са инструментални в създаването на Сметната палата, като външно одитно тяло: разширяването на правомощията на Европейския парламент в областта на бюджетния контрол и премине към финансиране на бюджета на ЕС изцяло от собств
МЯСТОТО И ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ СВОБОДИ В ЕС.
Реферати, по Право, брой страници 11, качен на 03/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Със създаването на Европейската икономическа общност държавите-членки се договарят да създадат помежду си „Общ пазар” , който да стане основа на разгръщащата се между тях икономическа интеграция, имаща за цел да допринесе за ускореното повишаване на жизнения стандарт на населението им и за по-тясно сътрудничество между тях. По-късно, след като към началото на 90-те години на миналия век Общият пазар вече е почти завършен, с Договора от Маастрихт за създаването на Европейски съюз, се поставя и новата цел - изграждането на Икономически и валутен съюз Общият пазар е една от формите на международ
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РЕГЛАМЕНТ И ДИРЕКТИВА НА ЕС?
Реферати, по Право, брой страници 11, качен на 12/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Естеството на даден акт на общността не се определя от наименованието, което му е дадено от приемащия орган, а от съдържанието и юридическите му характеристики. В съдебната си практика Съдът на ЕО, основавайки се на същността, а не на формата, е имал случай да промени квалифицирането на определени актове на общността. На практика отделните актове не са така ясно разграничени. Тъй като юридическата система на ЕС е основана на принципа на предоставените правомощия, т. е. институциите й нямат обща компетентност, правната основа за издаването на всеки отделен нормативен акт се съдържа в конкретен
ТЪРГОВИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР.
Реферати, по Право, брой страници , качен на 14/08/2016 от admin бр коментари 0
С влизането в сила на Директивата за електронна тьрговия 2000/ 31/ЕС, Директивите за електронни пари 2000/46/ЕС, 2000/28/ЕС, Директивата за електронните подписи 1999/91/ЕС, Директивата за банкиране 2000/12/ЕС, както и Директива за инвестиционни услуги 91 /22/ЕЕС се дава минималната юридическа основа на пакета от дейности свьрзани с оперирането с електронни пари, като това е важен стимул и гарант за последващото развитие и усъвършенстване на мрежата за електронна търговия в ЕС . Целта на тези директиви е да се изгради доверие в електронните начини за разлащане и да се отговори на нуждите на опр
Възникване на правота
Реферати, по Право, брой страници 16, качен на 17/01/2013 от rosallinda1983 бр коментари 0
Въпросът за възникването на правото е изключително дискусионен.Той е свързан не само с изследване на проблема за появата на първото известно човешко право,но и с изследване на причините ,довели до това явление. Това не е въпрос само за началото на правото като явление, но и въпрос на философското третиране на зараждащия се процес. Появата на правото оказва влияние върху цялостното развитие на обществото,като налага ново качество както на самото общество,така и на държавата.Възникването на правото се разбира в два смисъла-възникване на историческото право и основанието за правото.Едната стра
Лидерство и ръководство. Власт и влияние на империята Coca -Cola марка №1 в света
Реферати, по Право, брой страници 18, качен на 26/04/2011 от venelina88 бр коментари 1
Правото, разгледано както в своята цялост, така и в отделни структурни единици, които го съставляват, винаги е представлявало и ще представлява непреодолим и непобедим интерес за професионалисти – юристи, за начинаещи кандидат юристи, дори за любители. Затова и определенията, подходите, теориите и идеите, които са същностна част от правото, имат различен характер, ползват се от силата на авторитета, на творческите потенции, на сериозни амбиции и усърдни научни изследвания, на нелегални, но ценностни съждения. Някои от тях намират място тук, ползвайки и претворявайки опита на видни учени – юрис
Финансови правоотношения – обща характеристика, същност и структура на финансовите правоотношения
Реферати, по Право, брой страници 15, качен на 30/01/2011 от silvena бр коментари 0
В това отношение не прави изключение и финансовото право т.е. финансовото правоотношение може да възникне само на основата на финансовоправната норма и на един правнорелевантивен юридически факт. Изхождайки от тези принципни позиции на обективното право се вижда, че правото не се интересува от всички факти на обективната действителност (поначало изключително разнообразни), а само от онези, които представляват правен интерес. Или другояче, казано повседневните, множеството на брой и различни по характер обществени отношения ще представляват правен интерес само тогава, когато се регулират от пра


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни