Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 9 Сортирай по:
АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
Реферати, по Право, брой страници 15, качен на 12/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В данъчно-правната литература се предлагат три схваща¬ния за същността на данъчните нарушения : те са вид финансови нарушения; теорията за данъчния деликт; те са вид административни нарушения. Трябва да се има предвид, че данъкът не е санкция, а редовен бюджетен приход, предвиден в Конституцията. Напълно възможно е да се плати данъкът, а да не се наложи санкция - и това е преобладаващата данъчна практика. Затова и данъчното право не е наказателно право. За да се плати данък не е необходимо да е налице правонарушение. От друга страна, няма никакви специфични данъчни санкции. Дори когато санкция
ОЛАФ – ВЪЗНИКВАНЕ, СТРУКТУРА, ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДАЧИ.
Реферати, по Право, брой страници 13, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
ОЛАФ е абревиатурата, с която се нарича Европейската служба за борба с измамите. Названието ѝ идва от наименованието на службата на френски език - Office européen de lutte antifraude. Тя е генерална дирекция в структурата на Европейската комисия. Натоварена е от Европейския съюз да защитава неговите финансови интереси. Основна задача на ОЛАФ е да се бори с финансовите измами, които засягат бюджета на Европейския съю, по отговорен, прозрачен и ефективен начин. Също така дирекцията води борба с корупцията и с други нередни дейности, включително с лошото управление на европейските институции.
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА – РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ.
Реферати, по Право, брой страници 11, качен на 17/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във всяка институционална система, функцията на одита като цяло се счита за един от елементите, който гарантира, че дейностите на публичния сектор са проведени демократично. Следователно, финансовото управление в публичния сектор не може да остане без подходящ външен одит. Това изискване е довело до обширен дебат в рамките на общности, особено през 60-те години Две събития са инструментални в създаването на Сметната палата, като външно одитно тяло: разширяването на правомощията на Европейския парламент в областта на бюджетния контрол и премине към финансиране на бюджета на ЕС изцяло от собств
МЯСТОТО И ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ СВОБОДИ В ЕС.
Реферати, по Право, брой страници 11, качен на 03/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Със създаването на Европейската икономическа общност държавите-членки се договарят да създадат помежду си „Общ пазар” , който да стане основа на разгръщащата се между тях икономическа интеграция, имаща за цел да допринесе за ускореното повишаване на жизнения стандарт на населението им и за по-тясно сътрудничество между тях. По-късно, след като към началото на 90-те години на миналия век Общият пазар вече е почти завършен, с Договора от Маастрихт за създаването на Европейски съюз, се поставя и новата цел - изграждането на Икономически и валутен съюз Общият пазар е една от формите на международ
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РЕГЛАМЕНТ И ДИРЕКТИВА НА ЕС?
Реферати, по Право, брой страници 11, качен на 12/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Естеството на даден акт на общността не се определя от наименованието, което му е дадено от приемащия орган, а от съдържанието и юридическите му характеристики. В съдебната си практика Съдът на ЕО, основавайки се на същността, а не на формата, е имал случай да промени квалифицирането на определени актове на общността. На практика отделните актове не са така ясно разграничени. Тъй като юридическата система на ЕС е основана на принципа на предоставените правомощия, т. е. институциите й нямат обща компетентност, правната основа за издаването на всеки отделен нормативен акт се съдържа в конкретен
ТЪРГОВИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР.
Реферати, по Право, брой страници , качен на 14/08/2016 от admin бр коментари 0
С влизането в сила на Директивата за електронна тьрговия 2000/ 31/ЕС, Директивите за електронни пари 2000/46/ЕС, 2000/28/ЕС, Директивата за електронните подписи 1999/91/ЕС, Директивата за банкиране 2000/12/ЕС, както и Директива за инвестиционни услуги 91 /22/ЕЕС се дава минималната юридическа основа на пакета от дейности свьрзани с оперирането с електронни пари, като това е важен стимул и гарант за последващото развитие и усъвършенстване на мрежата за електронна търговия в ЕС . Целта на тези директиви е да се изгради доверие в електронните начини за разлащане и да се отговори на нуждите на опр
Възникване на правота
Реферати, по Право, брой страници 16, качен на 17/01/2013 от rosallinda1983 бр коментари 0
Въпросът за възникването на правото е изключително дискусионен.Той е свързан не само с изследване на проблема за появата на първото известно човешко право,но и с изследване на причините ,довели до това явление. Това не е въпрос само за началото на правото като явление, но и въпрос на философското третиране на зараждащия се процес. Появата на правото оказва влияние върху цялостното развитие на обществото,като налага ново качество както на самото общество,така и на държавата.Възникването на правото се разбира в два смисъла-възникване на историческото право и основанието за правото.Едната стра
Лидерство и ръководство. Власт и влияние на империята Coca -Cola марка №1 в света
Реферати, по Право, брой страници 18, качен на 26/04/2011 от venelina88 бр коментари 1
Правото, разгледано както в своята цялост, така и в отделни структурни единици, които го съставляват, винаги е представлявало и ще представлява непреодолим и непобедим интерес за професионалисти – юристи, за начинаещи кандидат юристи, дори за любители. Затова и определенията, подходите, теориите и идеите, които са същностна част от правото, имат различен характер, ползват се от силата на авторитета, на творческите потенции, на сериозни амбиции и усърдни научни изследвания, на нелегални, но ценностни съждения. Някои от тях намират място тук, ползвайки и претворявайки опита на видни учени – юрис
Финансови правоотношения – обща характеристика, същност и структура на финансовите правоотношения
Реферати, по Право, брой страници 15, качен на 30/01/2011 от silvena бр коментари 0
В това отношение не прави изключение и финансовото право т.е. финансовото правоотношение може да възникне само на основата на финансовоправната норма и на един правнорелевантивен юридически факт. Изхождайки от тези принципни позиции на обективното право се вижда, че правото не се интересува от всички факти на обективната действителност (поначало изключително разнообразни), а само от онези, които представляват правен интерес. Или другояче, казано повседневните, множеството на брой и различни по характер обществени отношения ще представляват правен интерес само тогава, когато се регулират от праПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 401 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Курсови работи ( 151 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 40 )
Лекции ( 16 )
Казуси ( 10 )
Пищови ( 4 )
Готови реферати ( 3 )
Тестове ( 2 )
Коментар ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Документи ( 1 )
Изследвания ( 1 )
Презентации ( 1 )
Готови дипломни работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Право ( 246 )
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати, Право
Real Time Web

Analytics