ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (930)
Ученици (3)

ВИД
Курсови работи (356)
Готови курсови / реферати / казуси (181)
Реферати (178)
Казуси (66)
Теми (41)
Дипломни работи (18)
Готови дипломни работи (17)
Есета (14)
Лекции (14)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (8)
Анализи (6)
Доклади (2)
Поръчай казус (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (776)
Психология (19)
Икономика (18)
Финанси (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 17 Сортирай по:
Реферати, Мениджмънт / Управление
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните години фирмите по целия свят са осъзнали необходимостта от отговор на предизвикателствата на устойчивото развитие. За да се смекчат устойчивите предизвикателства компаниите трябва да балансират финансовите, социалните и екологичните резултати от своята дейност . Но мащабът на екологичните проблеми, съчетани с финансовите и социалните предизвикателства поражда необходимостта от промяна на бизнес практиките и модели. Тази промяната е довело до разработването на няколко екологични рамки с термина "еко" в областта на управлението на околната среда, например екологична ефективност,
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въвеждането на екологичните иновации на пазара може да бъде разделено на два сегмента, обозначени като екоиндустрии и свързани еко-индустрии . Докато екологичните отрасли се отнасят до пазари на екологични стоки и услуги, последните се отнасят до по-общи екоиновации включително процеси, продукти и системни иновации в различни икономически аспекти засягащи намаляването на използването на ресурсите . По-голямата част от съществуващите проучвания се опитват да определят количествено еко-иновациите на стоки и услуги в екологичните отрасли, които най-вече се определят като eкo-индустрии. Еко-индуст
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В днешната силно динамична и конкурентна бизнес среда компаниите са изправени пред сериозни предизвикателства с оглед удовлетворяване на непрекъснато нарастващия пазар и нужди и очаквания на клиентите, справяне със сложни регулации и изисквания и те са изправени пред технологични прегради. В това отношение концепцията за иновации придобива значение като средство за поддържане на представянето и растежа. Иновациите имат синоними като "новост", "успех" и "промяна" и могат да бъдат определени съответно като "генериране, разработване и адаптиране на идея или поведение, нови за приемащата организ
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 21/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Концепцията за екоиновации се е развила във времето. Дефиницията в Ръководството на Осло за традиционните иновации - внедряване на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или процес, нов маркетингов метод или нов организационен метод в бизнес практиката, организация на работното място или външните отношения помага да се опише типологията на еко-иновациите. Според определението на ОИСР, екологичната иновация може да бъде анализирана по отношение на три различни измерения: иновационна целт, механизъм и въздействие . Целта и механизмът от своя страна могат да бъдат обобщени като н
ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Зеленият растеж се стреми да установи начини за устойчиво развитие чрез комбинация от иновации в частния сектор и ангажимент в рамките на националните и международни политики. Той има за цел едновременно справяне с три предизвикателства: насърчаване на развитието и намаляване на бедността; създаване на нови и по-живи икономики въз основа на чисти технологии; и осигуряване на все по-зелен свят. Разбира се, справянето с такива предизвикателства като изменението на климата, достъпа до енергия, влошаването на околната среда, хигиената и наличието на вода ще изисква необичайни иновативни подходи, о
ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 24/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Положителната връзката между иновациите и подобряването на националната конкурентоспособност е широко доказана, но не се знае много за каналите и механизмите чрез които те стимулират регионалната интеграция. Регионалната интеграция не изглежда да имат пряко въздействие върху иновационните възможности, които са от решаващо значение. Но конкурентоспособността е обикновено се свързва с усилията за интегриране на икономиките и нейните стимули включват активи като физическа инфраструктура, икономии от мащаба, факторна ефективност, бизнес среда, географска свързаност и културни връзки. Повишаването
ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ – КЛАСИЧЕСКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 10/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Секюритизацията на дълг на МСП се извършва, когато паричните потоци от активи са прехвърлени във специализирана фирма, която използва паричния поток от активите в подкрепа на ценни книга с фиксиран доход, която се продават на инвеститори . В случай на секюритизация на заем на МСП, банката издател или подобно предприятие продава заемите на МСП на специализирана компания. Специализираната компания създава нов финансов инструмент, подкрепен с плащания на малките и средни предприятия, който се продават на инвеститорите. Инвеститорът поемат риска от изпълнение от страна на малките и средни предприя
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ НА РЕГИОНАЛНО (ОБЩИНСКО) НИВО ЗА ПЕРИОД ОТ 1 ГОДИНА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 10/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Спортът и физическата активност за жизненоважни за здравето и благосъстоянието. Подходящите форми на спорт и физическа активност могат да играят съществена роля в превенцията и излекуването на водещи незаразни болести. Има емпирични резултати, които свидетелстват, че редовната физическа активност предоставя редица физически, социални и ментални ползи. Активното участие също е в пряко взаимодействие със стратегии за подобряване на хранителния режим на подрастващите, води до намаляване на зависимостта от тютюн, алкохол и наркотици и подобрява функционалните способности. Следователно, физическата
АНАЛИЗ НА РЕСУРСНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТРУКТУРИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА СВП.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съществуват пропуски, а така също и прилики между успешните спортни системи страните. Също така съществуват и различни концептуални модели, които помагат за анализ на микро, мезо и макро ниво на интеграцията в спортните дейности с оглед ефективност на спорта за високи постижения. Въпреки всичко, спортни треньори, мениджъри и публични институции се нуждаят от повече конкретни препоръки, тъй като те се опитват да изградят мостове между масовото спортно участие и спорта за високи постижения. Основната теория е , че в основата на спорта за високи постижения стои по-широката основа на масовия спорт
Инвестициите в човешки ресурси и просперитетът на банковата корпорация
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 19/01/2014 от popova89 бр коментари 0
Банковото дело е област, която непрекъснато се разраства и развива. Ето защо управлението на всяка банка е изправено пред необходимостта и задължението непрекъснато да балансира разнопосочните интереси на различните групи субекти, каквито са: акционерите, клиентите, персонала. Банките работят във високо конкурентна и постоянно изменяща се среда и дейността им има високорисков характер. За успеха на кредитната институция голямо значение има подбора и качеството на работещите управленски и изпълнителни кадри. От банковия персонал се изисква висока отговорност и разбирането , че всеки един служит
Джордж Елтън Джон Майо
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 06/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Джордж Елтън Джон Майо е австралийски психолог, социолог и теоретик по организация. Той изнася лекции в Университета на Куинсланд 1911-1923, преди да се прехвърли към Университета на Пенсилвания, но прекарва по-голямата част от кариерата си в Harvard Business School (1926 - 1947), където той е бил професор по индустриални изследвания. Майо е известен като основател на движението за човешки отношения, и е известен с неговите изследвания, включително Hawthorn Studies, и книгата му The Human Problems of an Industrialized Civilization (1933). Изследванията му показват важността на групите да влияя
Особености на размерната структура на предприятията в българската икономика.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 26/10/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
За изпълнението на тази цел ще се изпълнят следнитя задачи: 1) анализ на размерната структура на предприятията в ЕС. 2) анализ на възможностите на икономиката в България да се приближа до постиженията в страните в ЕС с оглед представяне на страната в конкурентно положение съгласно природните, трудовите и икономически ресурси. Периодът, който ще се обхване в разработката е 2010г. Този период съвпада с развитието на световната финансова и икономическа криза от 2007-2008г., като ще бъдат показани и графично изменения на структурата в предприятията между тези периоди. Отражението й върху бизнеса вСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни