Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (648)
Ученици (3)

ВИД
Курсови работи (179)
Реферати (178)
Готови курсови / реферати / казуси (131)
Казуси (36)
Готови дипломни работи (25)
Дипломни работи (23)
Теми (19)
Презентации (8)
Бизнес план (8)
Есета (7)
Лекции (7)
Дисертация (6)
Доклади (6)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (4)
Анализи (3)
Изследвания (2)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Поръчай казус (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Биографии (1)

КАТЕГОРИЯ
Маркетинг (479)
Психология (19)
Икономика (18)
Финанси (17)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Право (9)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 7 Сортирай по:
Реферати, Маркетинг
Фотостудио - бизнес идея.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 06/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 1
Факторите, които влияят на процеса на покупка са добрата реклама на продуктите и тяхното качество, но заплаха за продажбите е по-високата цена на стоките или услугите. Основно купувачите са туристи от чужди страни. Факт е, че съществуват много потенциални клиенти, които нямат все още създадена култура на потребление, предпочитат продукти в зависимост от цената, без да вземат предвид какви параметри притежава закупената стока или услуга. Фирмата е защитена от конкуренти в областта, защото няма други фотостудиа в близост. Вътрешен анализ на организацията. Продуктово портфолио Портофолиото, ко
Цени и ценова политика.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 12, качен на 27/07/2013 от marin1975 бр коментари 0
Фирменото ценообразуване е изкуство. То е пряко свързано с разработване на ценовата политика, която е непосредствената връзка между теорията й практиката на ценообразуването. Защото образно казано, ако теоретичните концепции и методи на ценообразуване дават отговор на въпроса -защо", то ценовата политика избира един от многобройните отговори , приема го за своя платформа и го привежда в действие за целите на практическото ценообразуване. В тази връзка за ценовата политика са давани следните определения;  система за стратегическо и оперативно управление на цените;  инструмент за реа
За природата и динамиката на глобализацията.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 18, качен на 22/03/2013 от little_vili бр коментари 0
Понятието „глобализация” напоследък се използва все по-често в публичното пространство – в изказвания на политици и експерти, в публикации и документи на различни организации, дори в ежедневното общуване. Поради тази си честа употреба, на пръв поглед значението на понятието изглежда достатъчно ясно. Но всъщност то е натоварено с твърде различни смисли, поради наличието на различни измерения на глобализацията и трудно може да се даде еднозначно определение. Тези различни измерения обаче са взаимно и неразривно свързани, както е показано на следващата схема. При разглеждането на различните из
Реклама
Реферати, по Маркетинг, брой страници 11, качен на 16/08/2012 от ggty_0930 бр коментари 0
Могат да се използват няколко промоционни метода за комуникация с хората и организациите.Когато се изработи комбинация от определени елементи,която се очаква да е ефективна за промоцирането нан даден продукт,тя се нарича промоционен микс за продукта. Компонентите на промоционния микс,наричан още комуникационен,са реклама,директен маркетинг,персонални продажби,връзки с обществеността и публичност,насърчаване на продажбите. Под реклама се разбира всяка платена форма на нелично представяне и лансиране на различни страни на бизнеса, осъществявано от конкретен източник. Тя се характеризира чре
Цена.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 15/06/2011 от dandarelka бр коментари 0
Цената е равновесната точка между търсенето и предлагането в пазарната икономика. . Цените имат обективен характер, тъй като отразяват обективно формиралите се потребности и разходи на ресурси. Цената е единственият елемент на маркетинговия микс, който формира доходи, докато другите елементи реализират доходи. Цената също така е един от най-гъвкавите елементи на микса, тъй като може бързо и сравнително лесно да бъде променян. 4.Фактори определящи цената. Върху формирането на цената влияят много външни и вътрешни фактори поведение на потребителите, правителствени мерки в областта на ценит
Влияние на новите технологии върху СМК :Глобалната световна медия интернет
Реферати, по Маркетинг, брой страници 9, качен на 14/06/2011 от merinko_f бр коментари 0
Използвана във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", по дисциплината: Теория и практика на медиатекста, 4 курс. Преподавател доц.А. гецов През 1969г. се създава първата мрежа ARPANET, под ръководството на научния институт ARPA(Advanced Research Projects Agency) на министерството на отбраната. Като за начало са били свързани само 4 компютъра – от Университета на Юта, Калифорнийския университет в Санта Барбара, Калифорнийския университет в Лос Анджелис и Международния научен институт в Станфорд. Целта на създателите е била да се проучат възможностите дали отдалечени един от друг ком
Рекламата-същност и необходимост в днешния динамичен свят.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 15, качен на 27/04/2011 от zlati_413 бр коментари 0
Рекламата предава информация с цел да бъде продадена стока или услуга –това е нейното най-просто определение.Табелката с името на улицата или на къща също предава информация, но това не е реклама, тъй като тя не се опитва да продаде нищо.Целта на рекламата е да убеди хората да купят.Следователно рекламното послание е пречупено през призмата на целта , която преследва – да продаде стока или услуга.Рекламата ще се провали , ако нейното послание не се възприеме.Ако тя е преувеличила, хората стават подозрителни, а ако е неточна-те не и вярват. Балансът трябва да се постигне внима


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни