Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
Логистиката в глобализиращия се свят – национални и кроскултурни феномени. /индивудуален реферат/
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 03/05/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разработката на темата на посочената цена е за 8-10 стр., шрифт 12, междуредие 1,5 и срок за разработване 4-7 дни.
Проблеми на логистиката в национален и международен аспект. (индивидуална разработка)
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 03/05/2013 от admin бр коментари 0
Разработката на реферата е в обем 8-10 за срок между 5-8 дни. Цената е съобразно тези условия и изискванията посочени в указанията. Рефератът е индивидуален.
Логистика и зелени технологии /иновации/ (индивидуална разработка)
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 03/05/2013 от admin бр коментари 0
Разработка на реферат по логистика в обем 8-10 стр. за МВБУ по Логистика съгласно посочените изисквания. Цената е за срок за разработване в рамките на 4-7 дни.
Логистика и устойчива икономика /индивидуална разработка/.
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 02/05/2013 от admin бр коментари 0
Поръчай реферат по логистика. Съгласно изискванията, в рамките на 8-10 стр. За 5 стр. цената е 50 лв. Повече информация на info@tetradka.bg.
За природата и динамиката на глобализацията.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 18, качен на 22/03/2013 от little_vili бр коментари 0
Понятието „глобализация” напоследък се използва все по-често в публичното пространство – в изказвания на политици и експерти, в публикации и документи на различни организации, дори в ежедневното общуване. Поради тази си честа употреба, на пръв поглед значението на понятието изглежда достатъчно ясно. Но всъщност то е натоварено с твърде различни смисли, поради наличието на различни измерения на глобализацията и трудно може да се даде еднозначно определение. Тези различни измерения обаче са взаимно и неразривно свързани, както е показано на следващата схема. При разглеждането на различните из
Зодиакални съзвездия
Реферати, по Физика, брой страници 9, качен на 10/03/2013 от lifta бр коментари 0
ТЕЛЕЦ (TAURUS) История: Астролозите превеждат “Taurus” като “Телец”, но “Бик” е по-точен превод, и за това в астрономията е известно като “Бик”.Бик е едно от най – старите съзвездия на зодиака, описани и наблюдавани от хората. В много от древните култури, бикът е символ на сила и плодородие, за това и е бил важен символ в митологиите на почти всички ранни цивилизации. За астрологията: ТЕЛЕЦ е вторият знак от зодиака и се управлява от Венера, планетата на красотата и изяществото. Телците обичат хубавите неща в живота и обикновено съсредоточават енергията си върху придобиването на материални
Същност на дистрибуционият канал. Цели и задачи. Дейности.
Реферати, по Логистика, брой страници 13, качен на 18/02/2013 от m_eeri бр коментари 0
В съвременната високо конкурентна среда дистрибуционите канали се превръщат в базови източници на въздействия върху всяка една промяна в дистрибуционната активност на икономическите субекти. Резултатността от функционирането на тези канали предопределя ефективната пазарна реализация на произвежданата продукция, а също и степента на удовлетворяване на целевите пазарни сегменти. Съобразно параметрите на своята дейност, икономическите субекти, разглеждани в качеството им на производители, използват на договорна или друга основа собствени или чужди /посреднически/ канали за дистрибуция. В канали
Политически лидер и политическо лидерство
Реферати, по Политология, брой страници 16, качен на 27/01/2013 от D103292 бр коментари 0
Политическият лидер е този, който е способен да променя хода на събитията и насочеността на политическите процеси. Не е просто човек, който ръководи политическите процеси и осъщес-твява функции, свързани с управлението на обществото, полити-ческата организация или движение. Всеки премиер, министър и ръководител на политическа партия става политически лидер. Политическите лидери активизират политическите процеси в обществото. Към политическите лидери не се отнасят многобройните изб-рани лица в законодателните органи, членовете на ръководство-то на политическите партии и движения, ръководителит
Възникване на правота
Реферати, по Право, брой страници 16, качен на 17/01/2013 от rosallinda1983 бр коментари 0
Въпросът за възникването на правото е изключително дискусионен.Той е свързан не само с изследване на проблема за появата на първото известно човешко право,но и с изследване на причините ,довели до това явление. Това не е въпрос само за началото на правото като явление, но и въпрос на философското третиране на зараждащия се процес. Появата на правото оказва влияние върху цялостното развитие на обществото,като налага ново качество както на самото общество,така и на държавата.Възникването на правото се разбира в два смисъла-възникване на историческото право и основанието за правото.Едната стра
Бюджетна технология.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 5, качен на 17/01/2013 от boginq94 бр коментари 0
Обща характеристика като синоними използват се и понятията бюджетна процедура и бюджетен процес. Представлява процесът от съставянето на проекто бюджета до приключване и отчитане изпълнението на бюджета. Тя се регламентира конституционално и със съответен закон. У нас това е закон за устройство на ДБ. Етапи : съставяне на проекто бюджета; обсъждане и приемане на бюджета; изпълнение на бюджета; приключване и отчитане изпълнението на бюджета. Главна определяща роля в бюджетния процес има министерството на финансите. Бюджетният процес е предмет на превантивен и последващ контрол, наричан бюджете
Реферат по българска стопанска история.
Реферати, по История, брой страници 8, качен на 09/01/2013 от 4ок бр коментари 0
В историята на българския народ Възраждането се разглежда като епоха на преход от Средновековието към Новото време. В рамките на възрожденската епоха се осъществяват радикални промени в стопанския, социалния, духовния и политическия ж ивот на българите, които създават благоприятни предпоставки за постепенното преодоляване на изостаналостта и изолираността на българското общество от модерната европейска цивилизация. Основа на иновационните процеси в българските земи е постепенното капитализиране на икономическите отношения в Османската империя. Под влиянието на сложен комплекс от вътрешни и вън
Общуването в сестринската професия.
Реферати, по Медицина, брой страници 5, качен на 18/12/2012 от Dyzi бр коментари 0
Бих искала да започна с мисията на всяка медицинска сестра, а тя е именно следната: Сестринските грижи включват оказване на помощ на конкретни хора, семейства и групи лица при определянето и постигането на физическото, умственото и социалното здраве в изменящите се условия на средата, в която те живеят и работят. Мисията на съвременната медицинска сестра е да изпълнява определени функции, способстващи за укрепване и запазване на здравето, както и профилактика на отклоненията в здравето. Сестринската работа включва в себе си планиране и осъществяване на грижи в периода на заболяване и в периодСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics