Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 165 Сортирай по:
Сертификация на продуктите - основни понятия, принципи, етапи.
Реферати, по Икономика, брой страници 12, качен на 09/05/2014 от mayavel бр коментари 0
Сертификатът се издава за определен период от време. Процедурата по първоначална сертификация трае между 1 и 3 месеца, считано от датата на подаване на заявка към органа за сертификация. Това важи, ако системата съответства напълно или в голяма степен на изискванията на съответния стандарт. Този срок от 1 до 3 месеца тече след като системата е вече изградена, а не преди това. Сертификатът е валиден 3 години, който се нарича "надзорен период". През надзорния период се извършват надзорни одити, с които се проверява и оценява дали системата продължава да съответства на изискванията на стандарта,
Статистически контрол на процеса – С-карта
Реферати, по Планиране и прогнозиране, брой страници 8, качен на 15/02/2014 от vik4oto бр коментари 0
Основната задача на статистическия контрол на процеса е регулярно да снабдява с информация за това, дали произведената продукция в хода на процеса отговаря на техническите изисквания, а също и за отклонения в процеса. Целта на статистическия контрол на процеса е да открие роблемите и да ги отстрани преди да бъде произведен брак. Използването на извадкови данни за нуждите на статистически контрол обезпечава производството на висококачествена продукция, без да се проверява всяка отделна единица. Ефективният контрол изисква: определяне обекта на контрол, измерване, сравнение със стандарта, оце
Инвестициите в човешки ресурси и просперитетът на банковата корпорация
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 19/01/2014 от popova89 бр коментари 0
Банковото дело е област, която непрекъснато се разраства и развива. Ето защо управлението на всяка банка е изправено пред необходимостта и задължението непрекъснато да балансира разнопосочните интереси на различните групи субекти, каквито са: акционерите, клиентите, персонала. Банките работят във високо конкурентна и постоянно изменяща се среда и дейността им има високорисков характер. За успеха на кредитната институция голямо значение има подбора и качеството на работещите управленски и изпълнителни кадри. От банковия персонал се изисква висока отговорност и разбирането , че всеки един служит
Развитие на нравственото възпитание като субективна и групова дейност
Реферати, по Педагогика, брой страници 8, качен на 26/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нравите и морала обхващат всеки аспект от живота ни. Дори и тази част от работата е обхваната от морални съображение. Как мога да разбера това, въпреки че никой не е всъщност ми каза, че това тук и сега? Бул в книгата си "Морално образование” (1969 г.) обяснява този момент по този начин:" Детето не се ражда с вградена моралната съвест. Но то се ражда с тези природни, биологично целенасочени мощности, които го правят потенциално морално същество "(стр.15). Според Уилсън (1967, стр.129): "Детето трябва да приеме определен код на поведение, родителски команди, традиционни правила и т.н." Разбира
Джордж Елтън Джон Майо
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 06/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Джордж Елтън Джон Майо е австралийски психолог, социолог и теоретик по организация. Той изнася лекции в Университета на Куинсланд 1911-1923, преди да се прехвърли към Университета на Пенсилвания, но прекарва по-голямата част от кариерата си в Harvard Business School (1926 - 1947), където той е бил професор по индустриални изследвания. Майо е известен като основател на движението за човешки отношения, и е известен с неговите изследвания, включително Hawthorn Studies, и книгата му The Human Problems of an Industrialized Civilization (1933). Изследванията му показват важността на групите да влияя
Фотостудио - бизнес идея.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 06/12/2013 от тетрадка.бг бр коментари 1
Факторите, които влияят на процеса на покупка са добрата реклама на продуктите и тяхното качество, но заплаха за продажбите е по-високата цена на стоките или услугите. Основно купувачите са туристи от чужди страни. Факт е, че съществуват много потенциални клиенти, които нямат все още създадена култура на потребление, предпочитат продукти в зависимост от цената, без да вземат предвид какви параметри притежава закупената стока или услуга. Фирмата е защитена от конкуренти в областта, защото няма други фотостудиа в близост. Вътрешен анализ на организацията. Продуктово портфолио Портофолиото, ко
Особености на размерната структура на предприятията в българската икономика.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 26/10/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
За изпълнението на тази цел ще се изпълнят следнитя задачи: 1) анализ на размерната структура на предприятията в ЕС. 2) анализ на възможностите на икономиката в България да се приближа до постиженията в страните в ЕС с оглед представяне на страната в конкурентно положение съгласно природните, трудовите и икономически ресурси. Периодът, който ще се обхване в разработката е 2010г. Този период съвпада с развитието на световната финансова и икономическа криза от 2007-2008г., като ще бъдат показани и графично изменения на структурата в предприятията между тези периоди. Отражението й върху бизнеса в
Взаимовръзки логистика, иновации и предприемачество.
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 12/10/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
Поръчай реферат за МВБУ. Срок за разработване 7-10 дни. За повече информация: info@tetradka.bg.
Инфлацията
Реферати, по Икономика, брой страници 16, качен на 29/09/2013 от vallobm бр коментари 0
Инфлацията е основен дял от макроикономиката. Тя е показател за състоянието и развитието на икономиката на всяка страна в даден момент. Нейното възникване можем да отбележим в средата на 19в. Инфлацията е спад в покупателната способност на парите, която се изразява в повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите. Макроикономиката разглежда инфлацията като сложно многофакторно явление, което се обославя от фактори, породени както от търсенето, така и от предлагането. В зависимост от размера си тя се класифицира на: умерена, галопираща и хиперинфлация. С увеличаване на инфлацията се
ДЕПОЗИТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Реферати, по Финанси, брой страници 15, качен на 20/09/2013 от ayla89 бр коментари 0
Основна причина за депозирането на средства от страна на физическите лица е сигурната доходност в резултат на лихвите, които банката предоставя. Депозитите не изискват особено голяма сума за инвестиране и не носят риск за своите вложители. Друга причина е съхранението на тези средства. Мотив може да бъде и предимството, което дава депозитът при кандидатстване за кредит. Депозитният продукт може да послужи и за обезпечение на поискания банков заем. А не трябва да се забравя и фактът, че има постоянен достъп до вложенитие средства, тъй като те са високо ликвидни. Съвременният депозит, по своя п
Екологична ниша
Реферати, по Екология, брой страници 4, качен на 20/09/2013 от ivanko90 бр коментари 0
Според Хатчинсон има два типа екологична ниша 1. Фундаментална ниша- това е мястото, територията на средата, които даден вид би заел при идеални условия на средата(т.е. да няма конкуренция в средата) 2.Реализуема- определеното пространство, което би заел даден вид при реални условия на средата. Отделните видове се стремят да заемат различна екологична ниша за да се намали конкуренцията. Близкородствените видове имат припокриване в екологичната ниша, но достатъчно е и 1 компонент да е различен и видовете могат да просъществуват. Ако екологичните ниши напълно се припокриват , 1-ят вид трябва да
Дневният център за деца с увреждания като институция
Реферати, по Психология, брой страници 13, качен на 15/09/2013 от angie_dj бр коментари 0
Съвременната дефектология има за обект аномалните деца и възрастни, страдащи от интелектуални, речеви, слухови, зрителни, физически или психо-социални отклонения в развитието. Изучаването на техните особености, организацията на рехабилитационната работа с тях и оказването на социална помощ за вграждането им в обществения живот са важни страни от теорията и практиката на дефектологията. Терминът „аномални” деца включва в себе си значителни отклонения от нормалното физическо или психическо развитие. В широкия смисъл на думата за аномални могат да се смятат децата, които вследствие на сериозен псСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 163 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 165 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics