Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 165 Сортирай по:
Коя е ефикасната форма една гражданска общност да заяви своите интереси пред цялото общество или съответните управляващи институции.
Реферати, по Публична администрация, брой страници 8, качен на 29/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въз основа на принципната и нормативната отвореност на българската Конституция към директното участие на гражданите в управлението на страната ЗПУГДВМС посочва три основни форми на това непосредствено включване на народа в управленския процес. Според неговия чл. 3 това са референдумът, гражданската инициатива и общото събрание на населението. От своя страна референдумите и гражданските инициативи се делят на два вида - национални и местни, докато общото събрание на населението може да се провежда само на местно ниво. Следва да се отбележи, че ЗПУГДВМС демонстрира известна категориална неяснот
ЛОГИСТИКА И ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Реферати, по Логистика, брой страници 6, качен на 19/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните години, осведомеността на обществото за опазване на околната среда, породи необходимостта от устойчиво развитие и екологично законодателство. Това доведе до това все по-голям брой учени и практици да се фокусират върху зелените вериги на доставки (ЗВД). В същото време, нараства и броят на фирмите, които прилагат зелени инициативи с оглед да се намали замърсяването с отпадъци и / или емисиите, свързани с производството, опаковането, транспортирането, разпределението и консумирането. Тази активност се основава на различни инициативи спрямо околната среда инициативи (например, ек
ТЪРГОВИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР.
Реферати, по Право, брой страници , качен на 14/08/2016 от admin бр коментари 0
С влизането в сила на Директивата за електронна тьрговия 2000/ 31/ЕС, Директивите за електронни пари 2000/46/ЕС, 2000/28/ЕС, Директивата за електронните подписи 1999/91/ЕС, Директивата за банкиране 2000/12/ЕС, както и Директива за инвестиционни услуги 91 /22/ЕЕС се дава минималната юридическа основа на пакета от дейности свьрзани с оперирането с електронни пари, като това е важен стимул и гарант за последващото развитие и усъвършенстване на мрежата за електронна търговия в ЕС . Целта на тези директиви е да се изгради доверие в електронните начини за разлащане и да се отговори на нуждите на опр
ЛОГИСТИКА И ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Реферати, по Логистика, брой страници 8, качен на 29/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поради нарастващата тенденция към аутсорсинга и глобализираните вериги за доставка, логистичната индустрия бързо се разраства . Много доставчици на логистични услуги се опитват да заемат своя дял в този разширяващ се сегмент на пазара. Жестоката конкуренция често води нисък марж на печалба за ДЛУ. В този контекст, иновациите позволяват на ДЛУ да стабилизират своята конкурентна позиция. Стартирането на нови услуги предлага и допълнителни източници на приходи, а също така и се създава уникална продажна точка на клиента. Подобрените процеси имат важен принос за намаляване на разходите, както и за
DST – контраразузнавателна служба във Франция.
Реферати, по Военни специалности, брой страници 8, качен на 04/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
DST е типична служба за контраразузнаване и сигурност. В нейните функции влиза защитата на вътрешната сигурност на държавата. Има правомощия да осъществява контраразузнавателна дейност и зад граница. Задачите и са определени със закон от 1982 г., според който тя има изключителни правомощия за издирване , предотвратяване и пресичане на дейности, подбудени , провеждани или подкрепяни от чуждестранни сили на територията на страната и застрашаващи националната сигурност. Дирекцията противодейства на шпионажа, тероризма и друга подривна дейност. Съдейства за защитата на икономическия,промишления,
Ползи и недостатъци от прилагането на диференцирани ДДС ставки
Реферати, по Финанси, брой страници 20, качен на 09/04/2016 от Fenomenalnia бр коментари 0
Прилагането на диференцирани ДДС ставки по отношение на някои стоки и услуги е част от данъчната политика на страните. Те прибягват до този подход с цел да направят определени категории стоки по-лесно достъпни за по-голяма част от обществото. Прилагането на диференцираните ДДС ставки е обект на множество обществени дискусии. В теорията са налице множество аргументи „за” и „против” подобна данъчна практика. Това до известна степен произтича от факта, че третирайки различните блага и сектори с различна ДДС ставка се достига до ситуация на пазарно изкривяване, което неминуемо води до загуба на и
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с тютюн в годините до приемането ни в ЕС (до 2006г.вкл.) и след това (до 2014 г.)
Реферати, по Икономика, брой страници 7, качен на 02/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
От графиката се вижда, че в началото на периода от 2000г. до 2003г се поддържат относително постоянни равнища на износа на тютюн. В началото на периода износа на тютюн е бил 83,9 млн.евро, след което от 1997г. е на лице значителен спад на износа на тютюн до 46,8 млн.евро. През следващите години се наблюдава трайна тенденция на запазване на износа на тютюн около едно постоянно ниво. След 2003г. се наблюдава отново увеличаване на износа на тютюн в размер на 92,2 млн.евро. През 2004г. се наблюдава рязко увеличение на експорта, като той увеличава почти двойно своята стойност в сравнение с предхо
Възможности за заетост според Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България за 2014-2020 г.
Реферати, по Икономика, брой страници 4, качен на 04/03/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Другата иновативна сфера, която концентрира заетост е производството на лекарствени продукти. Заедно с научните изследвания в медицинските науки, тя формира наличния и бъдещ потенциал за регионална специализация в областта на фармацията. Не на последно място може да се открои машиностроенето и по-конкретно потенциалът за специализация в електромобилостроенето. Поради това, основните технологични и продуктови ниши за интелигентна специализация, които са заложени в Стратегията, са в следните направления:  Мехатроника и чисти технологии;  Информатика и ИКТ;  Индустрия за здравословен живот
ВИДОВЕ ПРЕКИ ДАНЪЦИ. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ.
Реферати, по Публична администрация, брой страници 13, качен на 01/02/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Подоходните данъци, наричани още лични , поставят в основа на облагането личността на данъкоплатеца, било като се абстрахират от всичко онова, което характеризира неговото стопанство и се ограничават само с нея, било като имат предвид същата личност, но неразделно от общата съвкупност на имота и дохода й. В първия случай личните данъци са на глава, на семейство, според съсловното или класовото положение. И доколкото при данъците на глава и на семейство се изхожда из предположението, че стопанското развитие на всички е еднакво или приблизително еднакво, което не може да се приеме, че отговаря
Арт-терапевтична работа.
Реферати, по Педагогика, брой страници 8, качен на 08/12/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В България арт-терапията навлиза през 70-те години на ХХ в. и оттогава у нас се среща като програмна практика в много проекти на организации, работещи с и за хора с увреждания. Тя се развива усилено през последните 10 години, като днес в по-голямата си част се прилага от професионални психолози и психотерапевти, използващи средствата на изобразителното изкуство за терапевтични и диагностични цели. „Арт-терапията, или лечението с/ чрез изкуство се приема с право за едно уникално явление в началото на ХХІ век .” „Въпреки относително краткото си съществуване като вече етаблирана научна област
ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ. ЗЕЛЕНИ НАНОТЕХНОЛОГИИ (ВАЕВ 745D).
Реферати, по Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D), брой страници 8, качен на 03/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нанотехнологията за зелени иновации - зелената нанотехнология, има за цел продукти и процеси, които са безопасни, енергийно ефективни, водещи до намаляване на отпадъците и на емисиите на парникови газове. Тези продукти и процеси се основават на възобновяеми материали и/или имат ниско нетно въздействие върху околната среда. Зелените нанотехнологии, също така, се отнасят и до производството на процеси, които са икономически и екологично устойчиви. Зелените нанотехнологии все повече се посочват във връзка с други понятия, като зелена химия и устойчив и зелен инженеринг и производство. Принципи
Специфика на бизнес преговорния процес във виртуалната фирма /ConferAgent/.
Реферати, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 4, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
При организацията на конференция, агенцията се среща с редица проблеми при преговорите с хотела (ресторанта), в който ще се проведе събитието. Организаторът обикновенно преговаря или с хотелския мениджър по продажбите, или с конкретно определено лице. По-големите, скъпи и ангажиращи събития могат да включват Директора на Регионалните Продажби или дори генералния мениджър на хотела. Но това зависи и от категорията и политиката на хотела. Тези хора ще имат различни нива на преговорната сила и власт. Това е работата на агенцията – преговори, които да предоставят най-качествени услуги на клиентиСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 163 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 165 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics