Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА – РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ.
Реферати, по Право, брой страници 11, качен на 17/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във всяка институционална система, функцията на одита като цяло се счита за един от елементите, който гарантира, че дейностите на публичния сектор са проведени демократично. Следователно, финансовото управление в публичния сектор не може да остане без подходящ външен одит. Това изискване е довело до обширен дебат в рамките на общности, особено през 60-те години Две събития са инструментални в създаването на Сметната палата, като външно одитно тяло: разширяването на правомощията на Европейския парламент в областта на бюджетния контрол и премине към финансиране на бюджета на ЕС изцяло от собств
МЯСТОТО И ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ СВОБОДИ В ЕС.
Реферати, по Право, брой страници 11, качен на 03/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Със създаването на Европейската икономическа общност държавите-членки се договарят да създадат помежду си „Общ пазар” , който да стане основа на разгръщащата се между тях икономическа интеграция, имаща за цел да допринесе за ускореното повишаване на жизнения стандарт на населението им и за по-тясно сътрудничество между тях. По-късно, след като към началото на 90-те години на миналия век Общият пазар вече е почти завършен, с Договора от Маастрихт за създаването на Европейски съюз, се поставя и новата цел - изграждането на Икономически и валутен съюз Общият пазар е една от формите на международ
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 8, качен на 22/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изчислено е, че около 90 на сто от мърчандайзинга и стоковата търговия в света се извършват с кораби. Този процент е сравнително постоянен през миналия век, въпреки че търговските обеми са се увеличили неимоверно през последните две десетилетия. Това увеличаване на глобалните търговски обеми е в резултат на това, което Feenstra (1998) описва като „разпадане на производството и интеграция на световната търговия” . Откакво международните бариери пред търговията са ефективно вдигнати от GATT / WTO от 1980 г. насам, световните производители вертикално са дезинтегрирали своите Фордови производствен
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РЕГЛАМЕНТ И ДИРЕКТИВА НА ЕС?
Реферати, по Право, брой страници 11, качен на 12/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Естеството на даден акт на общността не се определя от наименованието, което му е дадено от приемащия орган, а от съдържанието и юридическите му характеристики. В съдебната си практика Съдът на ЕО, основавайки се на същността, а не на формата, е имал случай да промени квалифицирането на определени актове на общността. На практика отделните актове не са така ясно разграничени. Тъй като юридическата система на ЕС е основана на принципа на предоставените правомощия, т. е. институциите й нямат обща компетентност, правната основа за издаването на всеки отделен нормативен акт се съдържа в конкретен
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 8, качен на 05/04/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Логистиката и управлението на веригата за доставки (УВД) са всеобхватни дейности, които могат да окажат голямо влияние върху стандарта на живот на едно общество. В Западните развити общества има големи очаквания за перфектни логистични услуги и те са склонни да разглеждат въпросите свързани с логистиката и УВД само, когато е установен проблем. За да се разбере приложението за потребителите на логистичните дейности, може да се помисли за: ● трудностите в пазаруването на храна, облекло и други консумативи, ако логистиката и системите за управление на веригата за доставки не могат ефективно и на
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 7, качен на 19/03/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Просперитетът на една страна, заедно с нейното икономическо и социално развитие, зависи до голяма степен от нивото на производителност на сектора на логистиката. Днешните икономики са немислими без веригите на доставки и добавена стойност, които са възможни благодарение на съвременната логистика. И не може да има дългосрочен мир без просперитет. Все повече и повече правителствата са принудени да признават важността на логистиката като важен фактор за икономически растеж. По този начин, те се опитват да подобрят ефективността на своите логистични сектори. Една ефективна инфраструктура е предпос
ПРЕЖИВЯВАНИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВИДОВЕ. ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ.
Реферати, по Психология, брой страници 7, качен на 22/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съзнанието в медицината (например, анестезиологията) се оценява чрез наблюдение на бдителността и реактивността на пациента, и може да се разглежда като поредица от състояния, вариращи от тревога, ориентирана по време и място и комуникативност, дезориентация, последвана от делириум, загуба на всякакво пълноценното общуване и завършва със загуба на реакции в отговор на болезнено стимулиране. Съзнанието в психологията и философията има четири особености: субективност, промяна, непрекъснатост и селективност. В рамките на псохилогията на ума няма консенсус относно целенасочеността или преднамерен
Комуникация в медицинската психология.
Реферати, по Психология, брой страници 12, качен на 22/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Комуникацията е процес на обмен на информация, идеи, мисли, чувства и емоции чрез слово, сигнали или поведение. В процеса на комуникация, подателят (комуникатор) кодира съобщението и след това с помощта на посредник / канал я изпраща до приемника (комуникант), който декодира съобщението и след обработка на информацията, изпраща обратно подходяща обратна връзка / отговор, използвайки посредник / канал: Фиг. 1 Комуникационен модел на Шенън и Уивър Хората комуникират един с друг по редица начини, които зависят от съобщението и контекста, в който се изпраща то. Изборът на канал за комуникация и
ЛОГИСТИКА И ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Реферати, по Логистика, брой страници 6, качен на 08/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проблемите на околната среда, като например изменението на климата, глобалното затопляне, разрушаването на озоновия слой, твърдите отпадъци, замърсяването на въздуха и шума, изчерпването на природните ресурси и непоправимата загуба за биологично разнообразие са основните опасности за света днес. Поради увеличаване на човешките и промишлени въздействия върху околната среда, опазването на околната среда е станало по-интензивно и по-широко разпространено. Екологичните проблеми се възприемат с потенциал да доведат до изчезване на човечеството . Екологичното съзнание на бизнеса получава все по-гол
Икономически отношения на България със страните от БРИК - Китай-тенденции и проблеми.
Реферати, по Икономика, брой страници 14, качен на 02/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Външнотърговското партньорство е изключително важно за всяка една съвременна държава. То се основава на вноса и износа, като общият стокообмен и формираното външнотърговско салдо имат важно макроикономическо значение. Важно значение за нашата страна имат нейните водещи външнотърговски партньори и особено тези, които през последните години заемат водещи позиции по отношение на реализиран износ и внос. Външната търговия е основна част от външноикономическите дейности на всяка съвременна държава. Тя се развива въз основа на интереса на съответната страна и стремежа да се осигурява печалба. Друга
Конфуций (551-479 г. пр. н. е.)
Реферати, по Публична администрация, брой страници 4, качен на 01/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-забележителното в политическата философия на Конфуций са неговите управленчески идеали и възгледи . Изграждането на хармонично общество е политическият идеал на Конфуций. Трактатът на „Добрият път: Мисли на великия китайски мъдрец” на мислителя Конфуций представя неговата мъдра философия на държавното управление и лидерството, на организацията на обществото като цяло. Това е първата, макар и не докрай систематизирана теория за управлението на държавата. Според философа „добрият път” е пътят на умереността във всичко - на морала, благородството, мъдростта, справедливостта и хуманността.
КАКВО СА ИНСТИТУЦИИТЕ? ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА В ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД (ПО ДЪГЛАС НОРТ).
Реферати, по Публична администрация, брой страници 7, качен на 01/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Започвайте с дефинирането на институциите като социална система от правила, то е очевидно, че организациите са специален вид институция, с допълнителни функции. Организациите са специални институции, които включват (а) критерии за установяване на техните граници и за разграничаване на техните членове от тези, които не са членове, (б) принципи на суверенитета относно кой е отговорен, и (в) командни вериги, очертаваща отговорности в рамките на организацията. Въпреки това, в няколко показателни становища на Норт, той характеризира институциите и организациите по различен начин. Целта на тази чаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics