Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
Комплексът за малоценност -Алфред Адлер.
Реферати, по Психология, брой страници 6, качен на 04/08/2018 от admin бр коментари 0
Комплексът за малоценност е изключително дълбоко чувство за малоценност, което може да доведе до песимистично настроение и предполагаема неспособност да се преодоляват трудностите. За разлика от нормалното чувство за малоценност, което може да действа като стимул за постигане, комплексът за малоценност е напреднало състояние на обезсърчение, което често води до отстъпление от трудности. Тази невроза е причинена от опитът да се постигне изключително нереалистична идеална личност, докато, в същото време, вярата в собствената значимост е сериозно разклатена от дълбоко чувство за малоценност. От д
ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 24/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Положителната връзката между иновациите и подобряването на националната конкурентоспособност е широко доказана, но не се знае много за каналите и механизмите чрез които те стимулират регионалната интеграция. Регионалната интеграция не изглежда да имат пряко въздействие върху иновационните възможности, които са от решаващо значение. Но конкурентоспособността е обикновено се свързва с усилията за интегриране на икономиките и нейните стимули включват активи като физическа инфраструктура, икономии от мащаба, факторна ефективност, бизнес среда, географска свързаност и културни връзки. Повишаването
СЪЩНОСТ НА ТЕРМИНА ''ПАРАДИГМА'' СПОРЕД ТОМАС КУН.
Реферати, по Социология, брой страници 3, качен на 16/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кун твърди, че парадигмите са несъизмерими (несъвместими), откъдето идва и кризата / проблема; резултатната промяна е сравнима с революция. Имплицитно в този аргумент е твърдението, че науката е инструмент за решаване на проблеми. По този начин, еволюционният и инструментален модел на науката на Кун поставя под въпрос телеология на научното занимание. Както Кун посочва, „ние... трябва да се оставим вярването ..., че промените в парадигмата водят учените по-близо и по-близо до истината” (1996). Както самият Кун пише, неговата употреба на думата парадигма е с цел да я свърже с примерното понят
АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
Реферати, по Право, брой страници 15, качен на 12/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В данъчно-правната литература се предлагат три схваща¬ния за същността на данъчните нарушения : те са вид финансови нарушения; теорията за данъчния деликт; те са вид административни нарушения. Трябва да се има предвид, че данъкът не е санкция, а редовен бюджетен приход, предвиден в Конституцията. Напълно възможно е да се плати данъкът, а да не се наложи санкция - и това е преобладаващата данъчна практика. Затова и данъчното право не е наказателно право. За да се плати данък не е необходимо да е налице правонарушение. От друга страна, няма никакви специфични данъчни санкции. Дори когато санкция
ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ – КЛАСИЧЕСКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 10/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Секюритизацията на дълг на МСП се извършва, когато паричните потоци от активи са прехвърлени във специализирана фирма, която използва паричния поток от активите в подкрепа на ценни книга с фиксиран доход, която се продават на инвеститори . В случай на секюритизация на заем на МСП, банката издател или подобно предприятие продава заемите на МСП на специализирана компания. Специализираната компания създава нов финансов инструмент, подкрепен с плащания на малките и средни предприятия, който се продават на инвеститорите. Инвеститорът поемат риска от изпълнение от страна на малките и средни предприя
Финансови пазари. Същност. Функции. Видове.
Реферати, по Финанси, брой страници 16, качен на 20/03/2018 от sladuranka_2010 бр коментари 0
Финансовите пазари са съвкупно понятие, зад което се крият много различни видове пазари. Те представляват местата или съвкупността от отношения, свързани с покупко - продажбата на ценни книги, нар. още финансови инструменти. Единственият финансов пазар свързан с определено място е фондовата борса. Другите пазари са неприсъствени пазари. По същество на финансовия пазар придобиването на парични ресурси може да стане чрез емисия на даден инструмент или чрез продажба на издаден документ. В Република България подобно на други европейски страни има банки, които осъществяват влогови, кредитни (заемни
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ НА РЕГИОНАЛНО (ОБЩИНСКО) НИВО ЗА ПЕРИОД ОТ 1 ГОДИНА.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 10/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Спортът и физическата активност за жизненоважни за здравето и благосъстоянието. Подходящите форми на спорт и физическа активност могат да играят съществена роля в превенцията и излекуването на водещи незаразни болести. Има емпирични резултати, които свидетелстват, че редовната физическа активност предоставя редица физически, социални и ментални ползи. Активното участие също е в пряко взаимодействие със стратегии за подобряване на хранителния режим на подрастващите, води до намаляване на зависимостта от тютюн, алкохол и наркотици и подобрява функционалните способности. Следователно, физическата
АНАЛИЗ НА РЕСУРСНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТРУКТУРИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА СВП.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съществуват пропуски, а така също и прилики между успешните спортни системи страните. Също така съществуват и различни концептуални модели, които помагат за анализ на микро, мезо и макро ниво на интеграцията в спортните дейности с оглед ефективност на спорта за високи постижения. Въпреки всичко, спортни треньори, мениджъри и публични институции се нуждаят от повече конкретни препоръки, тъй като те се опитват да изградят мостове между масовото спортно участие и спорта за високи постижения. Основната теория е , че в основата на спорта за високи постижения стои по-широката основа на масовия спорт
ЛИЧНОСТТА НА ДОБРИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.
Реферати, по Психология, брой страници 9, качен на 09/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В настоящата разработка, говорейки за ефективен и добър мениджър, имаме предвид, че това трябва да бъде преди всичко лидер. Лидерството е важно, тъй като „лидерите се очаква да повлияят на техните служители да бъдат енергични и сръчни в преследването на целите на организацията” . Лидерството е олимпийският огън, който води други в преследване на олимпийското златото - успеха на организацията. Лидерството се счита за съществено важен елемент на организационната култура. Някои личностни черти са положително свързани с ефективността на ръководителя и представянето на екипа. Тези личностни черти в
ОЛАФ – ВЪЗНИКВАНЕ, СТРУКТУРА, ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДАЧИ.
Реферати, по Право, брой страници 13, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
ОЛАФ е абревиатурата, с която се нарича Европейската служба за борба с измамите. Названието ѝ идва от наименованието на службата на френски език - Office européen de lutte antifraude. Тя е генерална дирекция в структурата на Европейската комисия. Натоварена е от Европейския съюз да защитава неговите финансови интереси. Основна задача на ОЛАФ е да се бори с финансовите измами, които засягат бюджета на Европейския съю, по отговорен, прозрачен и ефективен начин. Също така дирекцията води борба с корупцията и с други нередни дейности, включително с лошото управление на европейските институции.
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 7, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Икономическите, екологични и социални предизвикателства, пред които са изправени пристанищата са: нарастващият и концентриран обем на трафика, предизвикан от все по-големите размери на корабите; разходите за адаптация на портовете и наземната инфраструктура на пристанищата; променящия се пазар в резултат на увеличените съюзи между корабните линии; ограниченията на националните бюджетни, затрудняващи възможностите за публично финансиране за транспортната инфраструктура; колебливост на цените на енергията, новият енергиен ландшафта и преминаване към алтернативни горива; влизане в сила на по-стро
Анализ на банковата система в България ?
Реферати, по Икономика, брой страници 19, качен на 25/10/2017 от tedu_95 бр коментари 0
Според доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) от януари 2013 г. банките в България са от групата на малките банкови институции, тъй като българската банкова система формира под 200% от брутния вътрешен продукт на страната. В тази връзка в доклада се посочва, че големите банки, каквито са тези от Западна Европа, са по-зависими от икономическите сътресения, отколкото малките. Специалистите посочват, че показателят за капиталовата възвращаемост на големите европейски банки отчита сериозен спад вследствие на финансовата криза от 2008 г. При малките обаче това не се случва толкова значително.Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics