Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
Жан Пиаже за когнитивното развитие.
Реферати, по Психология, брой страници 5, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
За да обясни как се осъществява развитието швейцарският психолог въвежда понятието схема. Схемата е когнитивна структура, която се отнася към клас от действия, организирани в определена последователност или цялост. Тя отразява насочеността и последователността на действията, категория, която обединява различните действия и функционално единство, изграждане на нещо ново. Тук е даден примерът, че бебетата учат за обектите като ги хапят, смучат, хвърлят и блъскат. Всеки от тези подходи към взаимодействието с обектите е схема. Според Пиаже има три основни схеми – асимилация , акомодация и уравнов
Представа.
Реферати, по Психология, брой страници 7, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Представата това са образите на предметите и явленията, които възникват и непосредствено въздействат върху сетивните органи на човека, не изчезват с прекъсване на въздействието, а се запазват в съзнанието за определено време и могат да бъдат възстановени. Представата е отражение под формата на образ на обект или явление в съзнанието на личността. Тя е вторичен образ и има неясна структура. Разглежда се като символна дейност, която спомага на човека да пресъздава и умствено да манипулира перцептивните свойства на средата. За представата е характерна пространствена панорамност (полиизмерност)
Етапите протичащи в зрялата възраст.
Реферати, по Педагогика, брой страници 18, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Зрелостта е времето,в което човек разгръща своите сили,време в което се разширява битието.Съмненията отлитат и сега идва стремежът към експанзия,към нахлуване в бъдещето, създаване на собствено жизнено пространство,доминирано от стремежа да се изгради дом,интимна връзка,потомство,професионално самоопределение и осъществяване. Зрелостта може да се преживее като отговорност,като разширяване,като творчество,но и като загуба, овещняване-Аз сам жертва на силите на живота.Зрелостта напомня за отговорността пред живота.Зрялата личност започва да се заслушва в живота,иска да разбере какво животът очак
Психология на управлението.
Реферати, по Психология, брой страници 22, качен на 15/06/2011 от kili_m бр коментари 0
Тази област можем да означим като психологизиране на управленческите проблеми и решаването им по аналогия с психологическите. 3. разработване на практически системи, програми и методики за формиране на психологическа управленска култура у бъдещите и вече практикуващи менаджери от различен ранг. Тази област ще означим като внедряване на приложните психолого- управленски знания. Казано най-общо , психологията на управлението изучава психологическите аспекти на управленския труд, разграничава и изследва психологическите проблеми, възникващи в управленската практика, като твори идеи и разработв
Природа на ръководната дейност. Стилове и типове ръководство. Авторитарност и демократичност. Лидерство и власт.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 15/06/2011 от ivelinamat бр коментари 0
Ръководната дейност е основен механизъм за осъществяване на силно влияние върху поведението на отделния човек и върху ефективността на дадена организация. Ръководството е съществен елемент на ефективното управление като ръководителят на една формална организация стои начело на тази организация и има делегирани пълномощия в някакви граници. Той е длъжен да направлява усилията на неформалните групи и отделните личности за изпълнение на целите и задачите на организацията. Също така трябва да прави това и в ситуации, в които взаимоотношенията му с групите и личностите не се вписват в препоръчани
Цена.
Реферати, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 15/06/2011 от dandarelka бр коментари 0
Цената е равновесната точка между търсенето и предлагането в пазарната икономика. . Цените имат обективен характер, тъй като отразяват обективно формиралите се потребности и разходи на ресурси. Цената е единственият елемент на маркетинговия микс, който формира доходи, докато другите елементи реализират доходи. Цената също така е един от най-гъвкавите елементи на микса, тъй като може бързо и сравнително лесно да бъде променян. 4.Фактори определящи цената. Върху формирането на цената влияят много външни и вътрешни фактори поведение на потребителите, правителствени мерки в областта на ценит
Климато – балнеолечебни , лечебно – възстановителни услуги в хотела.
Реферати, по Туризъм, брой страници 10, качен на 14/06/2011 от deni__g бр коментари 0
В резултат на масажа настъпват и общи изменения в целия организъм - подобрение на апетита, съня и самочувствието и отслабване на невротични оплаквания. Тези изменения се обясняват с рефлекторното влияние на масажа върху централната нервна система и повишението на обмяната на веществата. За да има полза от прилагането на масажите трябва предварително да сте наясно, какъв точно ефект искате да постигнете. Ние ще ви обясним накратко за видовете масаж, които можете да намерите в козметичните салони и SPA центрове. Класически масаж Класическият европейски масаж, който се прилага с цел тонизира
Влияние на новите технологии върху СМК :Глобалната световна медия интернет
Реферати, по Маркетинг, брой страници 9, качен на 14/06/2011 от merinko_f бр коментари 0
Използвана във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", по дисциплината: Теория и практика на медиатекста, 4 курс. Преподавател доц.А. гецов През 1969г. се създава първата мрежа ARPANET, под ръководството на научния институт ARPA(Advanced Research Projects Agency) на министерството на отбраната. Като за начало са били свързани само 4 компютъра – от Университета на Юта, Калифорнийския университет в Санта Барбара, Калифорнийския университет в Лос Анджелис и Международния научен институт в Станфорд. Целта на създателите е била да се проучат възможностите дали отдалечени един от друг ком
Системи и техники при облагане доходите на физическите лица. Идеите за плоския данък и тяхната реализация
Реферати, по Финанси, брой страници 21, качен на 14/06/2011 от admin бр коментари 0
Плосък данък (или пропорционален данък) е система от данъци, при която всички участници в дадена група (обикновено граждани или компании) се облагат с една и съща ставка (процент от дохода). Терминът „плосък данък“ най-често се използва за подоходния данък. Плоският данък се прилага на национално ниво в ограничен брой страни, като по света е по-разпространен прогресивният данък върху доходите, при който гражданите или компаниите с по-висок доход плащат по-висока данъчна ставка от тези с по-нисък доход. Глава І Характеристика на закона за облагане доходите на физическите лица и плоският
Община Тетевен.
Реферати, по Публична администрация, брой страници 18, качен на 25/05/2011 от koitui бр коментари 0
Структурата на Община Тетевен е представена графично на следващата диаграма. Нагледно са представени всички звена и отдели, в които се извършват работата и дейностите в общинската администрация. Всяка година се приема Устройствен правилник, който определя дейността, структурата и организацията на работа в общинската администрация Тетевен. В този Правилник се определят съдържанието и правомощията на кметът на общината, заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници, освен това се дефинират структурните звена на общинската администрация, която е обща и специализирана и правата и
Тенденции в развитието на международното митническо сътрудничество.
Реферати, по МИО, брой страници 3, качен на 28/04/2011 от freyaline бр коментари 0
Международното митническо сътрудничество е преминало през много етапи в развитието си, които са повлияни в голяма степен от развитието на световното стопанство. Докато през първата половина на ХХ век се е развивало в процеси на нежелание за съдействие, взаимопомощ, облекчен търговски стокообмен и обмен на информация от страна на отделните държави, в средата на ХХ век международните търговски и други организации постепенно започват да прокарват собствените си виждания за облекчаване на търговския обмен, опростяване на митническите формалности, даване на преференции на транзитните превози и др.
Стандартизация.
Реферати, по Технически и инженерни специалности, брой страници 4, качен на 27/04/2011 от dilqna_rt бр коментари 0
Чрез стандартизацията се гарантира определено качес¬тво на пазарната продук¬ция, нейната взаимозаменяемост и конкурентноспособност на вътрешния и международен пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересуваните страни; осигуряват се стоки, които отговарят на определени потребителски характеристики; човекът и природата получават необходимата защита от вредното въздействие на използваните технологии и процеси, а също и от въздействието на продуктите при тяхното съхраняване, транспортиране и употреба; регламентират се общоприети класификационни признаци; определят се условията зСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics