Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 167 Сортирай по:
Акцизи и акцизно облагане
Реферати, по Финанси, брой страници 22, качен на 26/01/2012 от KSaeva бр коментари 0
Акцизите са стара или по-скоро древна и класическа форма на косвени данъци. Те не са загубили своето значение и продължават да се прилагат и днес. Акцизите са една от най-старите форми на косвени данъци ( още от Римската империя ).С понятието косвени данъци популярно се наричат данъците върху потреблението , консумацията или потребителските разходи. Тези данъци се включват в цената на стоките и услугите, поради което техен носител са крайните потребители. Косвените данъци са първата по значение съвкупност от данъци в нашата данъчна система. Чрез тях се акумулират около 60% от държавните приход
Методи и системи за оценка на персонала /4ти курс, русенски университет, спец. индустриален мениджмънт/
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 09/12/2011 от irena_13 бр коментари 0
Оценяването на персонала е процес на събиране и обобщаване на информация за характеризиране дейността на отделни работници и служители, както и за формиране на становище за качеството на тяхната работа съобразно изискванията за стандартите и целите на организацията. Главните цели, които се преследват с реализирането на функцията по оценяването на действащия персонал са насочени към цялостното подобряване на неговия състав и структура, създаване на постоянна нагласа за повишаване на знанията и уменията. Оценяването се извършва предимно чрез атестиране. То е добре структурирана система от конк
ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ РОД PSEUDOTSUGA, СРЕЩАЩИ СЕ ЕСТЕСТВЕНО В СЕВЕРНА АМЕРИКА
Реферати, по Биология, брой страници 9, качен на 03/11/2011 от admin бр коментари 0
Зелената дугласка е бързорастящ дървесен вид като по този показател превъзхожда почти всички иглолистни представители в Европа. Растежът и по височина в първите 1-2 години е забавен, а след третата година се засилва като прираста и достига и надхвърля един метър. В следващите две – три десетилетия буйния разтеж продължава, след което се забелязва известно намаляване. Растежът по дебелина е най – активен през третото и четвъртото десетилетие. По данни на Отто Юрген на 60 – 70 години тя достига диаметри до 30 – 50 см. В родината си зелената дугласка достига извънредно големи размери – височин
ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ.
Реферати, по Иконометрия, брой страници , качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Теорията на игрите придобива голяма популярност през 50-те години на миналия век. Основите на теорията на игрите се поставят през 1944 г. в Принстън с издаването на монографията "Теория на игрите и икономическото поведение" на американските математици Джон фон Нойман и Оскар Моргенщерн (първият има унгарски произход, а вторият - австрийски). И двамата са работили в Принстънския университет. Теорията на игрите е дисциплина, към която проявяват интерес не само математици и икономисти, но и военни. 1.2. Същност на Теория на игрите Когато се решават практически задачи (в областта на икономикат
Интелектуалната собственост в икономиката. Плюсове и минуси.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 11/09/2011 от gf бр коментари 0
Интелектуалната собственост е старо понятие. Венецианският закон от 1474г. се споменава често като първи систематизиран подход за опазване на изобретенията под формата на патент, тъй като той предоставя изключителното право на индивида, с което за първи път се ограничава общественият интерес. В Англия през ХVI век, по време на Тюдорите, вече е съществувала патентна система, а Законът на монополите от 1624 г. е първият писмен закон, с който се разрешава предоставянето на монопол за изобретение за ограничен период от време.През ерата на Ренесанса някои страни създават своите първи патентни сис
Възникване на класическата школа в научния мениджмънт в САЩ. Ф. У. Тейлър.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 05/09/2011 от яница бр коментари 0
В края на XIX век САЩ представлява най-големият, единен пазар в света. По онова време практически не съществувало държавно регулиране в бизнеса. Този и редица други фактори са довели до създаването на редица крупни предприятия. Те са предявили претенции към теорията, свързана със стопанското управление. Така че големият бизнес стимулира оформянето на управлението като самостоятелна наука и като самостоятелна научно-изследователска област. В сравнително кратката си история (около 100 години) управленската наука преминава през няколко основни етапа, които се различават по начина на разг
Как да си направим Озонатор на въздуха в домашни условия.
Реферати, по Технически и инженерни специалности, брой страници 4, качен на 23/06/2011 от stella бр коментари 0
Може би много от вас вече са виждали голямата високоволтова сфера на новия светлинен ефект, автентично пресъздаващ красотата на атмосферните гръмотевични разряди. Ефектът наистина е впечатляващ и навярно това е причината за разнообразните му приложения - от дискотечни ефекти до икони в компютърни програми и символи на телевизионни предавания. За тези от вас, които не са го виждали, устройството най-общо представлява стъклена сфера, в центъра на която е фиксирано малко метално ядро. От повърхността на ядрото към периферията на сферата преминават електрически дъги с произволна форма, силно напод
АСПЕКТИ ПРИ КООРДИНАЦИЯ НА ИЗОЛАЦИЯТА. КООРДИНАЦИЯ НА ИЗОЛАЦИЯТА НА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ЕЕС.
Реферати, по Технически и инженерни специалности, брой страници 32, качен на 20/06/2011 от admin бр коментари 0
Много е важно и от съществено значение е определянето на остатъчния ресурс на изолацията на съоръжение в експлоатация, което се свързва с диагностиката на изолацията на съоръжения в експлоатация. Наличието на разрушение или остатъчни продукти при нарушаване на електрическата якост е критерий за разделянето на изолациите на две групи: - самовъзстановяваща се изолация – това е изолация, която изцяло възвръща изолиращите си свойства след пълен разряд, т.е. електрическата якост се възстановява без наличие на разрушения или остатъчни продукти. Разряд имаме, когато е налице разрушаване на изолация
Изграждане на ефективни екипи.
Реферати, по Социология, брой страници 7, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Понятието „екип” означава единство на целта, сътрудничество, кооперация. В социалната психология съществува съществена разлика между разбирането за работна група и съответно за екип. В работната група всеки член е ръководен от общ мениджър или супервайзър, но не е задължително отделните членове да си сътрудничат, за да изпълнят задачите си. Тук всеки служител върши работата си според указанията на мениджъра и действа според директивите на груповия лидер. Комуникацията между членовете в групата не е необходимо условие, защото те са парциални, независими единици. Оценката на ефективността им се
Как е възможен социалният ред?
Реферати, по Социология, брой страници 4, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Естествено хората във всекидневния си живот се интересуват преди всичко от социалния ред, който ги засяга пряко, и по правило изпитват безразличие към отвлечени разсъждения за някакъв социален ред изобщо и за обществото изобщо. Това обаче е наистина така, когато всекидневният обществен живот протича в русло, което тъй или иначе се приема за нормално. Обществените норми могат да се сраснат така здраво с всичко онова, което е в обсега на всекидневния живот, че да се представят като самоочевидна истина, без която не може. Ние впрочем не бихме могли да си представим всекидневния живот без определе
Теории на личността.
Реферати, по Психология, брой страници 30, качен на 19/06/2011 от admin бр коментари 0
Гоген е жилав,упорит,самоуверен и егоистичен.След като радикално настроеният му баща умира,докато Гоген е много млад,той е отгледан от майка си,чиято собствена майка напуска своя съпруг,за да стане войнстваща социалистка.Началото на 30-те си години Гоген коравосърдечно изоставя съпругата и семейството си,както и успешната кариера на банкер,за да следва своите артистични интереси и да живее с цяла поредица от жени.Изкуството му-а това са широко известните картини на красавици от Южният Пасифик,е чувствено и неограничавано от нищо За разлика от него Ван Гог е кротък,интровертен и изтерзан ч
Консултиране на приемно семейство.Описание на случай.
Реферати, по Психология, брой страници 7, качен на 16/06/2011 от admin бр коментари 0
Времето за оставане на детето в приемното семейство се съгласува с приемните родители – хората, които поемат отговорността и грижата за детето за определен период.Те осигуряват всички необходими условия за живот, заместват изцяло родителите, но без да прекъсват изкуствено връзката му с тях. Развитието на приемната грижа у нас би предоставило възможност на децата, които поради различни причини не могат да останат в биологичното си семейство, да израснат в семейна среда, а за децата от институциите това би било шанс да израстнат в среда, близка до семейната.Целта е да се осигури на децата сигуСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 165 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Реферати ( 167 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Психология ( 19 )
Финанси ( 17 )
Икономика ( 17 )
Логистика ( 16 )
Мениджмънт / Управление ( 13 )
Публична администрация ( 13 )
Счетоводство ( 10 )
Право ( 9 )
Маркетинг ( 7 )
Туризъм ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Реферати
Real Time Web

Analytics