ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (176)
Ученици (3)

ВИД
Реферати (178)

КАТЕГОРИЯ
Психология (19)
Икономика (18)
Финанси (17)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 178 Сортирай по:
Реферати
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните години фирмите по целия свят са осъзнали необходимостта от отговор на предизвикателствата на устойчивото развитие. За да се смекчат устойчивите предизвикателства компаниите трябва да балансират финансовите, социалните и екологичните резултати от своята дейност . Но мащабът на екологичните проблеми, съчетани с финансовите и социалните предизвикателства поражда необходимостта от промяна на бизнес практиките и модели. Тази промяната е довело до разработването на няколко екологични рамки с термина "еко" в областта на управлението на околната среда, например екологична ефективност,
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ.
Реферати, по Бизнес администрация, брой страници 5, качен на 25/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основната цел на управленското консултиране е създаването на управленска практика. За да изпълни тази цел, управленският консултант се състезава, но също така си сътрудничи с академични институции и медийни компании, като по този начин те са част от знанието управление на промишлеността. Kipping и Engwall (2002) твърдят, че практиката е от най-голямо значение. Обосновката е, че консултантите и медийните компании са обект на увеличаващ се натиск за приспособяване и фирмите непрекъснато увеличават тяхното влияние. Управленските консултанти принадлежат към група, която в модерната литература за у
РЕВОЛЮЦИЯТА В СЪЗНАНИЕТО И ПРАКТИКАТА НА ЧОВЕШКИЯ РОД ИЛИ ПРЕДСТОЯЩИЯТ ПРЕХОД ОТ НЕРАЗУМНОСТ КЪМ РАЗУМНОСТ.
Реферати, по Философия, брой страници 5, качен на 10/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Оуен е известен като бащата на личния мениджмънт. Неговите предложения произтичат от неговата отличителна икономическа философия. Макар че много от неговите концепции са останали неразвити, техните основни акценти са следите : (i) Оуен предлага т.нар. "икономика на високите заплати", според която увеличаването на заплатите може да доведе до увеличаване на производителността на труда поради прякото подобрение на ефективността на работниците, подобрения жизнен стандарт или на по-голяма ефективност при използването на другите фактори на производство в отговор на по-високите разходи за труд. При
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въвеждането на екологичните иновации на пазара може да бъде разделено на два сегмента, обозначени като екоиндустрии и свързани еко-индустрии . Докато екологичните отрасли се отнасят до пазари на екологични стоки и услуги, последните се отнасят до по-общи екоиновации включително процеси, продукти и системни иновации в различни икономически аспекти засягащи намаляването на използването на ресурсите . По-голямата част от съществуващите проучвания се опитват да определят количествено еко-иновациите на стоки и услуги в екологичните отрасли, които най-вече се определят като eкo-индустрии. Еко-индуст
CLOUD COMPUTING И СТРАТЕГИЯ НА IBM.
Реферати, по Информатика, брой страници 10, качен на 24/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
С многобройните широко обсъждани предимства на облачните изчисления, включително еластично мащабиране, по-бързото предоставяне на услуги и по-голямата ефективност на информационните технологии, бизнесът се интересуват все повече от приемането на облачни технологии. Но не е ясно какво това означава. Например някои доставчици гледат на изчислителните облаци като начин да предоставят изчисления или капацитет за съхранение като услуга, обезпечена от паралелна платформа за обработка, която използва икономии от мащаба. Други може да разглеждат като изчислителни облаци софтуера като услуга, модел за
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D), брой страници 6, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 1991 г. в статията си "Американска зелена стратегия" икономистът от Харвард Майкъл Д. Портър посочва, че това строгите екологични разпоредби неизбежно възпрепятстват получаването на конкурентното предимство пред конкурентите; наистина, те често го повишават . Този революционен поглед върху връзката между регулациите за околната среда и конкурентоспособността е станал известен като Porter Hypothesis (PH) и е провокирал траен дебат за това как най-добре да се стимулират иновациите, като се вземат предвид екологичните проблеми. Хипотезата била толкова революционна, защото тя противоречала на
БИЗНЕС АНАЛИЗЪТ В ИНОВАТИВНИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Реферати, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дисциплината "Бизнес анализ" се превръща в отговор на реалностите на 21-ви век: „Интернет на всичко“ е навсякъде; всяка компания трябва да бъде технологична компания; конкурентното предимство винаги е изложено на риск; софтуерът е вграден в почти всеки продукт и услуга; технологичните постижения са бързи, яростни и неумолими. В средата на тези предизвикателства компаниите се стремят да намалят разходите, да направят повече с по-малко, да предоставят на клиентите си стойност, да подобряват вземането на решения, да произвеждат иновации и да подобряват вътрешните възможности. В отговор на тези п
БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ: ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.
Реферати, по Икономика, брой страници 4, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според всеобхватната оценка от Глобалния индекс на конкурентоспособността / GCI / за 2014-15 и 2015-16 г. България е позиционирана на 54 място (от 140 страни) в сравнение с 62 място през 2012-13 г . По-специално, по критерии "Макроикономическа среда" страната е на 53 място. Въпреки това, по "Инфраструктура" страната е на 72 място; а именно критерии "Технологична готовност" (38) е много по-благоприятна от този по отношение на ефективността на пазара на труда (68). Според изследването на GCI петте най-проблемни фактори за бизнес средата в България са: (1) достъп до финансиране; (2) корупция; (3
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В днешната силно динамична и конкурентна бизнес среда компаниите са изправени пред сериозни предизвикателства с оглед удовлетворяване на непрекъснато нарастващия пазар и нужди и очаквания на клиентите, справяне със сложни регулации и изисквания и те са изправени пред технологични прегради. В това отношение концепцията за иновации придобива значение като средство за поддържане на представянето и растежа. Иновациите имат синоними като "новост", "успех" и "промяна" и могат да бъдат определени съответно като "генериране, разработване и адаптиране на идея или поведение, нови за приемащата организ
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 21/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Концепцията за екоиновации се е развила във времето. Дефиницията в Ръководството на Осло за традиционните иновации - внедряване на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или процес, нов маркетингов метод или нов организационен метод в бизнес практиката, организация на работното място или външните отношения помага да се опише типологията на еко-иновациите. Според определението на ОИСР, екологичната иновация може да бъде анализирана по отношение на три различни измерения: иновационна целт, механизъм и въздействие . Целта и механизмът от своя страна могат да бъдат обобщени като н
Физикогеографска характеристика на изследвания район.
Реферати, по География, брой страници 9, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Витоша планина се разположена на юг от София. Планинският масив е разположен приблизително в средата на северната половина на Балканския полуостров (югозападна България). Витоша е оградена от Пернишката (на запад), Самоков¬ската (на юг) и Софийската котловина (на север) и планините Лозенска, Плана, Верила, Голо бърдо и Люлин. Площта на Витоша е 278 km2 и пред¬ставлява 0,25% от територията на България. Средна надморска планина 1500 м. Хубенов (1990) е синтезирал становищата в специализираната литература за границите на планината Според него северната граница на планината следва хоризонталите
ГЕРГЬОВДЕН.
Реферати, по История, брой страници 7, качен на 16/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината, свързан със събуждането на природата. Името на празника идва от старогръцкото „Георгиус”, което значи „земеделец”. Гергьовден е празник с постоянна дата в народния и астрономическия календар - 6 май (23 април в миналото). Много древен по своя характер, днес все още няма пълно единство в мненията за произхода на този празник. Според някои автори той идва от тракийската древност , според други е славянски по произход , има и хипотези, че следите му се губят в далечното минало на прабългарите от Азия . ОбичСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни