ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (176)
Ученици (3)

ВИД
Реферати (178)

КАТЕГОРИЯ
Психология (19)
Икономика (18)
Финанси (17)
Мениджмънт / Управление (17)
Логистика (16)
Публична администрация (13)
Счетоводство (11)
Право (9)
Маркетинг (7)
Туризъм (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 178 Сортирай по:
Реферати
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D), брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 1991 г. в статията си "Американска зелена стратегия" икономистът от Харвард Майкъл Д. Портър посочва, че това строгите екологични разпоредби неизбежно възпрепятстват получаването на конкурентното предимство пред конкурентите; наистина, те често го повишават . Този революционен поглед върху връзката между регулациите за околната среда и конкурентоспособността е станал известен като Porter Hypothesis (PH) и е провокирал траен дебат за това как най-добре да се стимулират иновациите, като се вземат предвид екологичните проблеми. Хипотезата била толкова революционна, защото тя противоречала на
Логистика и устойчива икономика /индивидуална разработка/.
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Поръчай реферат по логистика. Съгласно изискванията, в рамките на 8-10 стр. За 5 стр. цената е 50 лв. Повече информация на info@tetradka.bg.
Логистика и зелени технологии /иновации/ (индивидуална разработка)
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Разработка на реферат по логистика в обем 8-10 стр. за МВБУ по Логистика съгласно посочените изисквания. Цената е за срок за разработване в рамките на 4-7 дни.
Проблеми на логистиката в национален и международен аспект. (индивидуална разработка)
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Разработката на реферата е в обем 8-10 за срок между 5-8 дни. Цената е съобразно тези условия и изискванията посочени в указанията. Рефератът е индивидуален.
Логистиката в глобализиращия се свят – национални и кроскултурни феномени. /индивудуален реферат/
Реферати, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разработката на темата на посочената цена е за 8-10 стр., шрифт 12, междуредие 1,5 и срок за разработване 4-7 дни.
Промяна във фискалната политика на България – бъдеще за бизнеса и конвергенция в ЕС
Реферати, по Финанси, брой страници 23, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Балансирането на държавния бюджет е крайъгълен камък на цялостната икономическа политика на правителството. При непроменена фискална политика, главен риск за бюджетната позиция представлява застаряването на населението и неговия ефект върху публичните финанси. Според демографските прогнози населението на страната се очаква да намалее значително. Застаряването на населението ще доведе до по-високи разходи за пенсии и здравеопазване, както и до по-ниски разходи за образование, поради намаление на децата в училищна възраст. Двата ефекта се компенсират взаимно и нетният ефект от застаряването на н
Развитие на нравственото възпитание като субективна и групова дейност
Реферати, по Педагогика, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нравите и морала обхващат всеки аспект от живота ни. Дори и тази част от работата е обхваната от морални съображение. Как мога да разбера това, въпреки че никой не е всъщност ми каза, че това тук и сега? Бул в книгата си "Морално образование” (1969 г.) обяснява този момент по този начин:" Детето не се ражда с вградена моралната съвест. Но то се ражда с тези природни, биологично целенасочени мощности, които го правят потенциално морално същество "(стр.15). Според Уилсън (1967, стр.129): "Детето трябва да приеме определен код на поведение, родителски команди, традиционни правила и т.н." Разбира
Здравеопазването в ЕС: неравенства в достъпа – сравнителен анализ България и Германия.
Реферати, по Европейска икономическа и социална политика, брой страници 22, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Диспропорциите се отнасят до: броя, географското положение, характера на дейността, организацията на болничните лечебни заведения в страната и ресурсната обезпеченост на лечебните заведения за болнична помощ в различните области. Анализът показва, че например през 2008 г. в област Ловеч със 153 474 жители и в област Перник със 137 449 жители има съответно по 7 и 6 болници. В област Смолян функционират 8 болници при население от 126 536 жители. Ако страната бъде разделена условно на шест големи региона - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен
Управление на иновациите.
Реферати, по Управление на иновациите / иновационния процес (ВАЕВ 745D), брой страници 7, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Технологията може да се определи като прилагането на знания за практически цели. В този контекст, технологията позволява на хората да станат по-ефективни или да правят неща, които не са били възможно преди. За да се възползват от технологията, тя трябва да бъде успешно обвързана с общите цели за развитие на страната и да се прилага при решаване на социално-икономическите проблеми. Увеличението на производителността е възможно чрез екологосъобразни и печеливши технологии. Не е необходимо всички печеливши технологии да бъдат приети, тъй като бариерите за практикуване на нови технологии и липсата
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА /ЗДДФЛ/.
Реферати, по Данъци, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във връзка с данъка върху доходите е необходимо да се посочат две важни понятия. В международното данъчно право е възприето понятието „агрегация“. Този термин се използва за сумиране на доходите на данъкоплатеца от всички източници с цел определяне на съответната ставка за данък върху доходите. За данъчни цели в някои страни, където се практикува облагане с данък на домакинството, се сумират доходите на съпруга и съпругата, а често и на непълнолетните им деца, но не се включва доходът от трудови правоотношения, който се облага отделно при източника . Когато минималната работна заплата е по-ви
Ползи и недостатъци от прилагането на диференцирани ДДС ставки
Реферати, по Финанси, брой страници 20, качен на 20/07/2023 от Fenomenalnia бр коментари 0
Прилагането на диференцирани ДДС ставки по отношение на някои стоки и услуги е част от данъчната политика на страните. Те прибягват до този подход с цел да направят определени категории стоки по-лесно достъпни за по-голяма част от обществото. Прилагането на диференцираните ДДС ставки е обект на множество обществени дискусии. В теорията са налице множество аргументи „за” и „против” подобна данъчна практика. Това до известна степен произтича от факта, че третирайки различните блага и сектори с различна ДДС ставка се достига до ситуация на пазарно изкривяване, което неминуемо води до загуба на и
ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИНОВАЦИИ).
Реферати, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните години фирмите по целия свят са осъзнали необходимостта от отговор на предизвикателствата на устойчивото развитие. За да се смекчат устойчивите предизвикателства компаниите трябва да балансират финансовите, социалните и екологичните резултати от своята дейност . Но мащабът на екологичните проблеми, съчетани с финансовите и социалните предизвикателства поражда необходимостта от промяна на бизнес практиките и модели. Тази промяната е довело до разработването на няколко екологични рамки с термина "еко" в областта на управлението на околната среда, например екологична ефективност,Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни