ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (123)

ВИД
Курсови работи (55)
Дипломни работи (19)
Теми (14)
Реферати (13)
Готови курсови работи / реферати / казуси (7)
Казуси (4)
Теми за държавен изпит (2)
Готови дипломни работи (2)
Доклади (1)
Есета (1)
Пищови (1)
Задачи (1)
Бизнес план (1)
Готови реферати (1)
Поръчай изготвяне на реферат (1)

КАТЕГОРИЯ
Публична администрация (123)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 123 Сортирай по:
Публична администрация
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 11, качен на 21/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесът на вземане на решения в Европейския съюз е сложна комбинация от институционални интереси, правителствени преференции, лидерски стратегии и нормативни процедури за постигане на споразумение и изготвяне на политики. Някои автори дори дефинират процеса на вземане на решения в ЕС като "безспирен маратон на преговори". Съветът на ЕС е основната сцена на междуправителствените преговори, но тяхното ефективно и плавно функциониране зависи до голяма степен от председателството. Приет е принципа на ротация за всеки шест месеца за председателството на всяка държава-членка . Държавите-членки, ко
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 14/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното управление е важна иновация за подобряване на доброто управлението и укрепването на демократичния процес. Освен това се признава, че то може да улесни достъпа до информация, свободата на изразяване, по-голяма равнопоставеност, ефективност, растеж на производителността и социално включване . Успешните инициативи за електронно управление предлагат осезаеми възможности, които включват: трансформация на тромавата публична администрация и процесите на предоставяне на услуги, като по този начин се повишава ефективността на правителствата, овластяването и участието на гражданите; укрепва
РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ / ПО ПРИМЕРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /
Готови дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 67, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20 век само няколко организации (предимно военни), провеждат индивидуални атестации. Атестациите са били изключение. Освен това, за дълъг период от време на хората не е било позволено да се поставят под въпрос работата на държавните служители. Тъй като понятието за социални услуги не е съществувало (до 1950г. само няколко страни имат програми за борба с бедността и инициативи в областта на безопасността на храните, социалната сигурност или опазване на околната среда), повечето съществуващи "обществени услуги" са в областите на данъците, транспорта, здравеопазването, контрола, вое
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-известното достижение в информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е появата на интернет, уеб базирани технологии (e-Technologies) и глобалните мрежови икономики. Днес, е-технологиите играят все по-важна роля в нашия всекидневен живот. Те фундаментално са трансформирали технологичните, икономически, политически и социални пейзажи. Конкурентният императив на частния сектор е довел до постоянно нарастване на дигиталния бизнес. Това се отнася до своевременна доставка на продукти и / или услуги по икономически ефективен начин. В резултат на това частният сектор непрекъснато определя п
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 10, качен на 16/08/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Централното банкиране в Европа винаги е било свързвано с издаването и управлението на националните валути: националната валута се е превърнала в незаменим компонент на националния суверенитет. Националните банкноти, които заемат все по-важна роля в обръщението на парите. Същевременно с нарастващата роля на банкнотите като средство за плащане в съвременния икономически живот, техните емитенти, централните банки, имат все по-голяма важност и изпълнението на паричната политика се е превърнало в съществена част от икономическата политика на всяка държава В този исторически контекст, реализиранет
ПРИНЦИПИ НА ЕТИКАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 06/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поведението на човека в организацията има своите етични измерения. Обикновено се смята, че те са израз на спонтанните реакции, на емоциите и отразява особеностите на моментната ситуация. Често и без основание се приема, че подобни проблеми се разрешават от само себе си и имат междуличностен характер. Да се свежда етиката само до възпитанието („първите седем години“) и до личните качества е все едно да се следва логиката на умозаключението „Ако ватманът е честен, трамваят ще ни заведе на хубаво място“. Етичната страна в поведението има универсални и рационални измерения, които могат да се насоч
Разработени 20 от 37 теми за държавен изпит на специалност “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Теми за държавен изпит, по Публична администрация, брой страници 60-70, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Управление на системите. 2. Организацията и нейната среда. 3. Мениджърът - централна фигура в процеса на управление 4. Основни управленски функции. Целеполагане. Ръководене. Планиране. Организиране. Контрол. Регулиране. 5. Управленски подходи. Принципи на управление. Методи на управление. 6. Управленски решения. 7. Организационно-управленска структура. 8. Технология на управлението. 9. Комуникации в управлението. 10. Устойчиво развитие. 11. Устройство на публичната администрация. - Обхват и съдържание на публичната администрация. Структура и функции на публичната администрация .
ПРЯКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 8, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните няколко десетилетия на 20-ти век дебатът за участието на гражданите в собственото им управление е имало тенденция да се отдалечава от разбиранията на Аренд. Немският критик теоретик Юрген Хабермас доказва, че то е от изключителна важност за дебата, като се аргументира с това, което той нарича "комуникативна рационалност", при която компетентните и информирани граждани се ангажират един с друг добросъвестно и чрез предоставянето (или приемането) на причините стигат до споделено разбиране за ситуацията . Хабермас твърди, че гражданите ще считат демократичните правителства - и по
ДЪРЖАВНА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ОБЩЕСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЯ. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Курсови работи, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 11/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Механизмът за превенция и контрол на престъпността в България функционира въз основа на институционалната рамка, съставена от министерства, агенции и неправителствени организации. Всяко звено съобразно своите правомощия, дадени от законите, изпълнява свои собствени функции и специфични дейности. Разбира се, общата дейност по превенция и контрол трябва да се разглежда като мрежа от взаимосвързани институционални участници. - Министерски съвет – той е най-висшия орган в държавната система, който се занимава както с престъпността на национално, така и на местно ниво. Министерският съвет разрабо
МАКС ВЕБЕР: СОЦИОЛОГИЯ НА ГОСПОДСТВОТО. СОЦИОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА.
Готови реферати, по Публична администрация, брой страници 5, качен на 31/05/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В своето есе „Социалната психология на световните религии” Вебер разширява анализа си от „Протестантската етика” като разглежда пет основни световни религии -конфуцианството, индуизъм, будизъм, ислям и християнство – като основната му цел е да разгледа по-общо връзката между религията и „икономическата етика”. По този начин, той представя своя религиозен опит, който се отклоняват от тези, предлагани от Маркс и Дюркем. За разлика от марксистките възгледи, Вебер твърди, че религията не е „проста функция на социалното положение на даден слой, която се появява, като характерен приносител на негова
ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН - ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 18/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Томас Джеферсън никога не е публикувал нито един том, който да съдържащ най-важното от неговата философия, политически идеи или друго. И все пак чрез неговите статии, писма, една книга, както и други произведения има безспорно единство на мисълта и съгласуваност на теорията и вярванията му, които остават непроменени от ранните години до смъртта му. Във всички негови работи той дълбоко уважава човечеството, неговите възможности и капацитет, както и човешкия дух. Той поставя вярата в "обикновения човек" над всичко друго, като приема, че ако „правилно образовани и освободен от софистика, суеверие
АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /По примера на МОСВ/.
Готови дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 47, качен на 29/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20 век само няколко организации (предимно военни), проведеждат индивидуални атестации. Атестациите са били изключение. Освен това, за дълъг период от време на хората не е било позволено да се поставят под въпрос работата на държавните служители. Тъй като понятието за социални услуги не е съществувало (до 1950г. само няколко страни имат програми за борба с бедността и инициативи в областта на безопасността на храните, социалната сигурност или опазване на околната среда), повечето съществуващи "обществени услуги" са в областите на данъците, транспорта, здравеопазването, контрола,Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 11
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни