ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (123)

ВИД
Курсови работи (55)
Дипломни работи (19)
Теми (14)
Реферати (13)
Готови курсови / реферати / казуси (7)
Казуси (4)
Теми за държавен изпит (2)
Готови дипломни работи (2)
Доклади (1)
Есета (1)
Пищови (1)
Задачи (1)
Бизнес план (1)
Готови реферати (1)
Поръчай изготвяне на реферат (1)

КАТЕГОРИЯ
Публична администрация (123)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 123 Сортирай по:
Публична администрация
АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /По примера на МОСВ/.
Готови дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 47, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20 век само няколко организации (предимно военни), проведеждат индивидуални атестации. Атестациите са били изключение. Освен това, за дълъг период от време на хората не е било позволено да се поставят под въпрос работата на държавните служители. Тъй като понятието за социални услуги не е съществувало (до 1950г. само няколко страни имат програми за борба с бедността и инициативи в областта на безопасността на храните, социалната сигурност или опазване на околната среда), повечето съществуващи "обществени услуги" са в областите на данъците, транспорта, здравеопазването, контрола,
ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН - ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Томас Джеферсън никога не е публикувал нито един том, който да съдържащ най-важното от неговата философия, политически идеи или друго. И все пак чрез неговите статии, писма, една книга, както и други произведения има безспорно единство на мисълта и съгласуваност на теорията и вярванията му, които остават непроменени от ранните години до смъртта му. Във всички негови работи той дълбоко уважава човечеството, неговите възможности и капацитет, както и човешкия дух. Той поставя вярата в "обикновения човек" над всичко друго, като приема, че ако „правилно образовани и освободен от софистика, суеверие
ПРЯКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните няколко десетилетия на 20-ти век дебатът за участието на гражданите в собственото им управление е имало тенденция да се отдалечава от разбиранията на Аренд. Немският критик теоретик Юрген Хабермас доказва, че то е от изключителна важност за дебата, като се аргументира с това, което той нарича "комуникативна рационалност", при която компетентните и информирани граждани се ангажират един с друг добросъвестно и чрез предоставянето (или приемането) на причините стигат до споделено разбиране за ситуацията . Хабермас твърди, че гражданите ще считат демократичните правителства - и по
Разработени 20 от 37 теми за държавен изпит на специалност “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.
Теми за държавен изпит, по Публична администрация, брой страници 60-70, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Управление на системите. 2. Организацията и нейната среда. 3. Мениджърът - централна фигура в процеса на управление 4. Основни управленски функции. Целеполагане. Ръководене. Планиране. Организиране. Контрол. Регулиране. 5. Управленски подходи. Принципи на управление. Методи на управление. 6. Управленски решения. 7. Организационно-управленска структура. 8. Технология на управлението. 9. Комуникации в управлението. 10. Устойчиво развитие. 11. Устройство на публичната администрация. - Обхват и съдържание на публичната администрация. Структура и функции на публичната администрация .
ПРИНЦИПИ НА ЕТИКАТА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поведението на човека в организацията има своите етични измерения. Обикновено се смята, че те са израз на спонтанните реакции, на емоциите и отразява особеностите на моментната ситуация. Често и без основание се приема, че подобни проблеми се разрешават от само себе си и имат междуличностен характер. Да се свежда етиката само до възпитанието („първите седем години“) и до личните качества е все едно да се следва логиката на умозаключението „Ако ватманът е честен, трамваят ще ни заведе на хубаво място“. Етичната страна в поведението има универсални и рационални измерения, които могат да се насоч
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Централното банкиране в Европа винаги е било свързвано с издаването и управлението на националните валути: националната валута се е превърнала в незаменим компонент на националния суверенитет. Националните банкноти, които заемат все по-важна роля в обръщението на парите. Същевременно с нарастващата роля на банкнотите като средство за плащане в съвременния икономически живот, техните емитенти, централните банки, имат все по-голяма важност и изпълнението на паричната политика се е превърнало в съществена част от икономическата политика на всяка държава В този исторически контекст, реализиранет
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Готови курсови / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-известното достижение в информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е появата на интернет, уеб базирани технологии (e-Technologies) и глобалните мрежови икономики. Днес, е-технологиите играят все по-важна роля в нашия всекидневен живот. Те фундаментално са трансформирали технологичните, икономически, политически и социални пейзажи. Конкурентният императив на частния сектор е довел до постоянно нарастване на дигиталния бизнес. Това се отнася до своевременна доставка на продукти и / или услуги по икономически ефективен начин. В резултат на това частният сектор непрекъснато определя п
РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ / ПО ПРИМЕРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /
Готови дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 67, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20 век само няколко организации (предимно военни), провеждат индивидуални атестации. Атестациите са били изключение. Освен това, за дълъг период от време на хората не е било позволено да се поставят под въпрос работата на държавните служители. Тъй като понятието за социални услуги не е съществувало (до 1950г. само няколко страни имат програми за борба с бедността и инициативи в областта на безопасността на храните, социалната сигурност или опазване на околната среда), повечето съществуващи "обществени услуги" са в областите на данъците, транспорта, здравеопазването, контрола, вое
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Готови курсови / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното управление е важна иновация за подобряване на доброто управлението и укрепването на демократичния процес. Освен това се признава, че то може да улесни достъпа до информация, свободата на изразяване, по-голяма равнопоставеност, ефективност, растеж на производителността и социално включване . Успешните инициативи за електронно управление предлагат осезаеми възможности, които включват: трансформация на тромавата публична администрация и процесите на предоставяне на услуги, като по този начин се повишава ефективността на правителствата, овластяването и участието на гражданите; укрепва
Държавен служител.
Готови курсови / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 15, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно чл.2 ал. 1 държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в „Държавен вестник“. Съгласно чл.2 ал.4 длъжностните характеристики се утвърждават от главния секретар, съответно от секретаря на общината, или от упълномощен от него служител на ръководна
Изготвяне на реферат по ДЪРЖАВНО И ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ за НБУ.
Поръчай изготвяне на реферат, по Публична администрация, брой страници 3-5, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
23. Анри Файол (1841-1925 г.) Fayol, Henri. Administration industrielle et gemeral. Paris: Dunod, 1966. 151 p. Сигнатура: 351 / 5201 24. Макс Вебер (1864-1920г.) Вебер, Макс. Социология на господството. Социология на религията. София : УИ "Св. Климент Охридски" 1992. 532 с. 25. Питър Фърдинанд Дракър (1909-2005 г.) Дракър, Питър Ф. Ефективният ръководител. София: Класика и Стил, 2003. 188 с. Сигнатура: 338.2 / Д 872 Дракър, Питър Ф. Ефективно управление. София: Класика и Стил, 2002. 272 с. Сигнатура: 338.2 / Д 872 Дракър, Питър Ф. Иновации и предприемачество. София: Класика и Стил, 2002. VIII
МАКС ВЕБЕР: СОЦИОЛОГИЯ НА ГОСПОДСТВОТО. СОЦИОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА.
Готови реферати, по Публична администрация, брой страници 5, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В своето есе „Социалната психология на световните религии” Вебер разширява анализа си от „Протестантската етика” като разглежда пет основни световни религии -конфуцианството, индуизъм, будизъм, ислям и християнство – като основната му цел е да разгледа по-общо връзката между религията и „икономическата етика”. По този начин, той представя своя религиозен опит, който се отклоняват от тези, предлагани от Маркс и Дюркем. За разлика от марксистките възгледи, Вебер твърди, че религията не е „проста функция на социалното положение на даден слой, която се появява, като характерен приносител на неговаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 11
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни