ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (17)

ВИД
Теми (4)
Курсови работи (2)
Доклади (2)
Дипломни работи (1)
Реферати (1)
Казуси (1)
Изследвания (1)
Лекции (1)
Бизнес план (1)
Презентации (1)
Теми за държавен изпит (1)
Готови курсови / реферати / казуси (1)

КАТЕГОРИЯ
Планиране и прогнозиране (17)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 17 Сортирай по:
Планиране и прогнозиране
Разработване на въпросник по държавен изпит по планиране и прогнозиране 2013г.
Теми за държавен изпит, по Планиране и прогнозиране, брой страници , качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Разработването на въпросника и посочената цена се отнасят за обем от макс. 2 стр. на тема, шрифт 12, м/уредие 1,5. Срок за разработване в рамките на 5-10 дни.
ПЛАНИРАНЕ НА АГРАРНAТА ФИРМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Планиране и прогнозиране, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Плановото развитие на аграрната фирма се осъществява в рамките на стратегическия план, който се конкретизира с тактически и оперативни планове. Стратегическият план трябва да формулира стратегическите цели и стратегията на развитие на земеделското сто-панство. Методиката на формулиране и изпълнение включва изучаване на условията на средата, в която се развива стопанството; прогнозиране и оценка на евентуалните условия и събития, които ще се случат в бъдеще; проучване на тенденциите и количествените промени в показателите, предвидени в стратегията на аграрното предприятие; конкретизиране на пар
Икономиката и демографската система.
Курсови работи, по Планиране и прогнозиране, брой страници 9, качен на 05/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Демографската подсистема има териториална роля от другите подсистеми, тъй като тя задава основните изисквания при тяхното развитие подчинено на решаване на основната задача. Все по-пълно задоволяване на материалните потребности на населението и осигуряване, нарастване на жизнения стандарт. Отношенията на обуславяне между елементите на демографската подсистема се определят от писани и неписани закони: традиции, морал, специфична народопсихология и култура. Икономиката на ХХІ век е икономика, основана на знанието. Поради това основен фактор за бъдещото развитие на световното стопанство е човешки
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ.
Курсови работи, по Планиране и прогнозиране, брой страници 6, качен на 29/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Кои според Вас са основните възможности и заплахи от външната среда (в България) или в конкретния регион за развитието на организацията? Демографска среда - тенденциите в демографското развитие би следвало да оказват положително влияние върху развитието на фирмата. Но трябва да се има впредвид, че България е на първо място по застаряване на населението е ЕС. Според данните за 2011г. на Евростат и НСИ хората над 65 год. са 18.5%, а на тези под 15 години – 13.2%. Очакванията са бързи нарастване на през следващите 10 години на населението над 65 години до 35%. Като това е в съответствие с про
ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ
Теми, по Планиране и прогнозиране, брой страници 139, качен на 27/07/2015 от Ив_Иванов88 бр коментари 0
Встъпителната тема от курса по прогнозиране и планиране има за цел да ви запознае с основните понятия и категории, познаването на които е необходима предпоставка за работата ви по-нататък. След като завършите тази тема, ще бъдете в състояние: • Да дефинирате планирането като процес и да характеризирате неговите специфични елементи. • Да формулирате системата от цели и нейните съставни елементи. • Да дефинирате понятието стратегия и да изясните необходимоста от разработването на стратегии и програми на различните равнища на управление. • Да познавате прогнозирането като процес и неговото
Статистически контрол на процеса – С-карта
Реферати, по Планиране и прогнозиране, брой страници 8, качен на 15/02/2014 от vik4oto бр коментари 0
Основната задача на статистическия контрол на процеса е регулярно да снабдява с информация за това, дали произведената продукция в хода на процеса отговаря на техническите изисквания, а също и за отклонения в процеса. Целта на статистическия контрол на процеса е да открие роблемите и да ги отстрани преди да бъде произведен брак. Използването на извадкови данни за нуждите на статистически контрол обезпечава производството на висококачествена продукция, без да се проверява всяка отделна единица. Ефективният контрол изисква: определяне обекта на контрол, измерване, сравнение със стандарта, оце
Стратегически анализ на фирма
Презентации, по Планиране и прогнозиране, брой страници 12, качен на 06/07/2013 от mentirosa бр коментари 0
Мисия,визия,цели - Мисията на фирмата е да стане една от водещите компании както в региона, така и в Европа. Да предложи на клиенти си по-голямо разнообразие от продукти и по-качествено обслужване. Да открие нови работни места, да подобри условията на труд, да повиши квалификацията на служителите си, да повиши рентабилността и запази възходящ ръст на развитие. Същевременно осъзнава, че за просперитета и стабилността главна роля има клиента. Затова той е поставен на главно място и стремежа им е да удовлетворят всички негови изисквания и очаквания, както и да запази дълготрайно сътрудничество.
Сравнителен анализ по индекс на човешко развитие и структура на разходите по домакинските бюджети
Доклади, по Планиране и прогнозиране, брой страници 15, качен на 08/06/2013 от greta0555 бр коментари 0
Индексът измерва достигнатото средно равнище в дадена страна или регион по отношение на: продължителността на живота; равнището на образование; доходите на населението.. Той е алтернатива на показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението, който отразява само икономическото благополучие. Индексът на човешкото развитие показва доколко условията на живот в дадена страна са близки до общоприетите критерии за благополучие на хората. Критериите кореспондират с трите основни елемента на човешкия избор:възможността да се живее дълго, да се получи образование и да се достигне достойно матер
Стратегическото бъдеще на фирма“ Караджъ Турс Интернешънъл „
Казуси, по Планиране и прогнозиране, брой страници 5, качен на 27/03/2013 от elimir бр коментари 0
Караджъ Турс Интернешънъл“ започва своята дейност през 1998г. в град Истанбул. През тази година добива лиценз за туроператор и се присъединява към ТУРСАБ и към днешна дата е един от най-големите й участници. Фирмата започва да се разраства през 2004 година в България и Турция, а до 2010 година „Караджъ Турс Интернешънъл“ се състои от 25 офиса и повече от 200 агенции. През 2009 година става участник в IATA, а през 2010 година и в БАТА. Година по-късно въпреки свиването на пазара на туристическите продукти, фирмата разширява дейността си в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и много други държав
Теми за изпита по планиране и прогнозиране.
Теми, по Планиране и прогнозиране, брой страници 20, качен на 09/08/2012 от daridy1912 бр коментари 0
Експертите в областта на бизнес планирането твърдят,че намрането на добра идея за бизнес е по-трудно от набирането на капитал за нейното финансиране. Много от добрите идеи в бизнеса възникват спонтанно, но независимо от това всеки предприемач трябва да познава начините за възникване на бизнес идеите и техния избор. Идеята,която се превръща в проспериращ бизнес не винаги е уникална или генилна. Някои от златните правила за генериране на идеи са: 1. Да бъдат набирани разнообразни идеи,без да се отхвърлят веднага дори и най-налудничавите от тях. 2. Квалификацията на предприемача не трябва да о
Ориентация на планирането.
Теми, по Планиране и прогнозиране, брой страници 18, качен на 02/06/2012 от bilqna coneva бр коментари 0
Планирането е ориентирано към организацията на фирмата и има за задача да я приспособи към промените във външната и вътрешна среда, до определи какво трябва да се направи, как, какво и от кого. Планирането можем да считаме, че е умение да се предвиди бъдещето на организацията, резултатите от нейната дейност и ресурсите, необходими за постигане на целите. Системата за планиране в развитите капиталистически страни е силно развита. Крайната цел на планирането е разработване на система от планове. Процеса на планиране обхваща всички системи на планиране и обхваща необходимите предпоставки. На м
Бъдещето на е-правителството.
Доклади, по Планиране и прогнозиране, брой страници 8, качен на 26/01/2012 от ralito88 бр коментари 0
Изграждането на ефективно електронно управление в България е важна част от процеса на модернизиране на държавната администрация, повишаване качеството на административното обслужване и гарантиране ефективното функциониране на администрацията в условията на пълноправно членство в Европейския съюз. Електронното правителство представлява един от основните елементи на публичното електронно управление заедно с другите компоненти като: електронна демокрация, електронна търговия, електронни публични доставки, електронно здравеопазване, електронно обучение и пр. Е-управлението включва като свои компоСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни