Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 8 Сортирай по:
Моделиране и анализ на решения.
Курсови работи, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 7, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В рамките за развитие на жизнения цикъл на продукта си и във връзка с увеличеното търсене, фирма-производител решава да увеличи своя производствен капацитет с цел да задоволи потребителското търсене на пазара. Фирмата разработва три стратегии - реалистична, оптимистична и песимистична. 1. Реалистичен вариант - да се увеличи цената на изделието, с което търсенето на пазара и производствения капацитет на фирмата ще се изравняват; 2. Оптимистичен вариант - сключване на договор с подизпълнител, който да подпомогне производството. Това ще доведе до намаляване на печалбата на фирмата от единица
Моделиране и анализ на решения.
Курсови работи, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 6, качен на 24/10/2017 от gabi222 бр коментари 0
Идентифицирането на вида на обкръжение е най-важно, защото от него зависи какви модели и методи ще бъдат използвани за сравнение между алтернативите и обосновка на решението. От заданието на казуса става ясно, че вида обкръжение е определеност, тъй като не може да се предвидят явления като икономическа криза, срив в банковата система и т.н. Какъв метод за моделиране ще използвате и защо ? Поради наличието на обкръжение на решението – определеност , подходящия метод за моделиране е оптимизация (с цел възвращаемостта на инвестициите да е максимална.)  Формулирайте модел за максимизиране н
„Моделиране и анализ на решения” КАЗУС 2015 – 16
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 6, качен на 05/04/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Този казус представя проблемна ситуация, която се дефинира с понятието „неопределеност“. Неопределеността е по отношение на бъдещите състояния на околната среда (природата), понеже те могат да заемат различни положения със съответното ниво на вероятност. За такъв случай на вземане на решение („неопределеност“), най-ефективен е алгоритъма „матрица на полезността“. Този алгоритъм се прилага при спазването на следното задължително условие:не трябва състоянията на природата да настъпват едновременно. Това е изпълнено, ако ∑р=1.
КАЗУС 2015 – 16.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 6, качен на 17/03/2017 от те бр коментари 0
На най-високо ниво и точност според зададеното условие е възможно да се предрешават резултатите от предприетите действия. Затова средата на решение е от типа определеност. Тя съществува, защото състоянието се посочва за всяка от взаимноизключващите с е варианта, че търсенето и предлагането на производствения капацитет ще се изравнят- в първия вариант; ще доведе до намаляване на печалбата на единица продукция - при втория вариант; ще се увеличат производствените разходи за изход на съществуващия производствен капацитет – в трети вариант. Така определената среда позволява да бъдат предоставени
Моделиране и анализ на решения 2015-16.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 6, качен на 01/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първоначално се определя параметър. След отва се сравняват разултатите и както посочихме по-горе ще се избере вариант, при който се максимизира резултата или очакваната полезност. Всъщност, в казуса това е печалбата. Обемът на продажбите е 118 654 = 100 000 + 18 654. Алгоритъм: I. Матрицата на полезност: Състояния на природата Възможни случаи Равно на пълен текущ производствен капацитет 15 % над текущ производствен капацитет 30 % над текущ производствен капацитет увеличаване на цената на продукцията 1281463,2 1308160,35 1329518,07 сключване на договор с подизпълнител 1265213,2 28672
Моделиране и анализ на решенията.
Курсови работи, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 10, качен на 21/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според данните предоставени в условието на казуса се изисква да се предвидят явленията и резултатите от действията които се предприемат. Тъй като е известно и количеството собствен капитал (19 370 х 100 = 1 937 000 лв.) следва , че характера на средата, в която трябва да се вземе решение е „определеност“. Тя е налице тогава, когато причините за явленията и резултатите от действията могат да бъдат предвидени. Също така имаме и годишната доходност при инвестицията във всеки от посочените продукти. 2. Избор на метод за моделиране. На определената база в точка 1 среда на „ опред
Моделиране на решенията и анализ.
Курсови работи, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 6, качен на 18/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всяко решение има положителен ефект върху едни аспекти от организацията и негативен върху други. В конкретния казус се изисква от анализатора да предвиди явленията и резултатите от действията които предприема, от което следва, че характера на средата , в която трябва да се вземе решение е определеност. Тя е налице тогава, когато причините за явленията и резултатите от действията могат да бъдат предвидени. 2. За какъв период от време ще е съставен моделът? Моделът ще е съставен за период от 5 години, тъй като икономическия живот на всеки е 5 години . 3. Какъв метод за моделиране ще използват
КУРСОВА РАБОТА ПО Дисциплина “Моделиране на решенията и анализ”
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 8, качен на 14/01/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всяко решение има положителен ефект върху едни аспекти от организацията и негативен върху други. В конкретния казус се изисква от анализатора да предвиди явленията и резултатите от действията които предприема, от което следва, че характера на средата , в която трябва да се вземе решение е определеност. Тя е налице тогава, когато причините за явленията и резултатите от действията могат да бъдат предвидени. 2. За какъв период от време ще е съставен моделът? Моделът ще е сътсавен за перод от 5 години, защото икономическия живот на всеки от проектите е 5 години . 3. Какъв метод за моделиране щеПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 8 )

ВИД
Курсови работи ( 4 )
Казуси ( 4 )

КАТЕГОРИЯ
Mоделиране и анализ на решенията ( 8 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Mоделиране и анализ на решенията
Real Time Web

Analytics