Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (779)

ВИД
Курсови работи (356)
Готови курсови / реферати / казуси (186)
Казуси (67)
Теми (41)
Дипломни работи (18)
Готови дипломни работи (17)
Реферати (17)
Есета (16)
Лекции (14)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (8)
Анализи (6)
Поръчай казус (2)
Доклади (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (784)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 784 Сортирай по:
Мениджмънт / Управление
Казус по ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 2, качен на 08/07/2024 от admin бр коментари 0
Уговорената забрана важи и по отношение на извършване на дейност като търговски представител за други търговци, които имат същия или сходен предмет на дейност като Търговеца. В ал. 4 е записан размера на обезщетението в размер на 5000 лева. В Приложение 1 са посочени банките, с които Търговеца е в договорни отношения във връзка с дейността му. В Приложението липсва използваната от представителя банка така, че задължението е надлежно възникнало. Неизпълнението от представителя на това негово договорно задължение е по причина, за която той отговаря и той, ако не обори с доказателства това т.е.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА CONNECT4ALL ТРАНСПОРТНО ПРИЛОЖЕНИЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 08/07/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Налице е нарастващо признание на важната роля на транспорта за икономическото, социално и екологично развитие. Понастоящем нараства международният интерес в предоставянето на местни транспортни услуги. Редица въпроси са довели до този интерес, включително разрастването на градските райони, трафика, задръстванията, необходимостта от намаляване на емисиите на парникови газове, нарастващото ниво на затлъстяване, лошо качество и неадекватно ниво на инфраструктура, водещи до неблагоприятно положение в градовете и до това много хора да имат неадекватни възможности за транспорт. По същото време също
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА МОТО ПФОЕ ЕООД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 06/07/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегията за постигане на тези цели трябва да отчита настоящите основни тенденции в индустрията, включително променящи се демографски характеристики на пазара на превозни средства, развиващи се дизайни на превозни средства, бъдещето на свързаните и автоматизираните превозни средства, задвижващите технологии, оползотворяването на по-леките материали и засиления акцент върху възникващите процеси на веригата за доставки. Освен това трябва да има сътрудничество между индустрията, университети и правителството - съсредоточаване върху развитието на автомобилни технологии и привличане на висококвал
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 04/07/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Това е сериозен пробив в начина, по който се лекувам В-клетъчния лимфом и левкемия. И това предлага надежда на хора, които преди това са имали само около шест месеца да живеят. Бъдещето изглежда много по-ярко сега, тъй като се определят механизмите на съпротива и се разработват все повече стратегии за противодействие. Ранните резултати от терапията с Т-клетки на CAR предполагат значителна полза за пациентите и по този начин тази терапия има потенциал за клиничен успех, което може да доведе до по-голямо глобално сътрудничество и хармонизация. Терапиите предоставят обещаваща възможност за създав
Мотивацията е основна предпоставка за създаване на успешен бизнес.
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 15/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджърите, които са могли да мотивират служителите си успешно осъзнават колко лесно е да постигнат задачи, когато служителите се чувстват вдъхновени. Въпреки това, съществуват много управленски практики, които могат да убият мотивацията на служителите. - Непризнаване и невъзнаграждение на ефективността: Когато служителите никога не получават никаква награда или признание за работата си, те бързо започват да чувстват, че на никой не му пука за тях. И ако на никой не му пука, защо трябва да се притесняват и да полагат допълнителни усилия. - Неспазване на проблеми с ефективността: Тъй като
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА EPAY.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 11/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Няма универсална дефиниция или разбиране за културата, нито за организационната култура. Като цяло, както е посочено от Knapp (2006) организационната концепция за култура е адаптация на антропологичната концепция. Изследователи в академичния сектор са дали различни начини за определяне на организационната култура. Louis (1980) определя организационната култура като набор от разбирания или значения споделяни от група хора, които до голяма степен са „мълчаливи“сред членовете и са ясно релевантни и отличителни за конкретна група, като те също се предават на новите членове. Това определение предп
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 11/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ролята на изпълнителния мениджмънт е да гарантира, че той институционализира очакванията, че мениджърите ще водят непрекъснатото усъвършенстване на техните екипи и че им е отделено време да водят инициативи за подобряване. Иновациите трябва да са очакване на всички работници и да обхващат отговорността на всички мениджъри. Въз основа на моя опит, мениджърите не се отчитат систематично за непрекъснато усъвършенстване на екипите си. Освен това повечето смятат, че иновативността и творчеството са характерни за няколко избрани и че е необходимо да се случват само на най-високите нива в организаци
КУРСОВА РАБОТА ПО КОРПОРАТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ХОРАТА (по примера на Zendesk Inc.)
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Конфликтите са всекидневен феномен във всяка организация. Конфликтите са невъзможни за избягване, но е възможно да се управляват по начин, който симптомите се разпознават навреме. Необходимо е непрекъснато проследяване на организационните сигнали, които посочват за тяхното съществуване. В случай, че не се реагира своевременно, това може да доведе до ситуация, при който самият конфликт управлява организацията. Преди всичко, проблеми се случват в тези организации, където бизнесът зависи пряко от сътрудничество, работа в екип и креативност, и там където се преследват единствено резултати, хората
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА ПИЦА ХЪТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 07/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
McKinsey 7S е полезен начин за визуализация от мениджърите на ключовите компоненти, които трябва да се обмислят, когато се въвежда в изпълнение стратегия в организацията . Концепцията на стратегията е обяснява защо някои фирми с много различни подходи към своята индустрия постигат успех, докато други, които следват подобни подходи, не са били еднакво успешни. Силните страни на модела на McKinsey 7S са неговата способност да опише седемте променливи, признавайки значението на взаимовръзките, които съществуват сред всички седем променливи, и неговата обща форма го прави приложим както за произво
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА Blue Bottle Coffee Company.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът 7-S е ефективен начин за анализиране на една организация. Архитектите на модела, всички консултанти в McKinsey & Company, предлагат дадена организация да бъде разбрана като динамична връзка между седем ключови елемента: Стратегия, Структура, Системи, Споделени ценности, Стил, Служители, Способности. Основна предпоставка на модела е, че много проблеми на производителността се коренят в липсата на съответствие между различните стилове на управление. Впоследствие, във високопроизводителните организации различните S-елементи следва да бъдат подредени, взаимосвързани и да работят заедно. Им
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА BRITISH AIRWAYS (BA).
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
УЧР в ВА насърчава индивидуалното обучение чрез достъп до две основни програми за обучение - "Принцип на отвореното обучение" и "Върховен полет". С тези две програми повечето от служителите са станали по-квалифицирани, за да се справят с или да отговорят на неочаквани бизнес обстоятелства. За да се подобри връзката между възнаграждението и изпълнението ВА е въвела схема "Схема за оценка на изпълнението", чрез която отделът по УЧР може оценява резултатите на служителите. Тази система помага за: > Постигане на значителна промяна в организационната култура. > Идентифициране на най-силните и най
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 80-те години Том Питърс и Робърт Уотърман разработиха модела McKinsey 7s и той се използва за анализиране на фирмата. Меки и твърди компоненти съставляват модела McKinsey. Твърдите елементи на модела са система, структура и стратегия. Когато се сравнят с меките елементи, те са по-лесни за управление и идентифициране . От друга страна, основата на организацията са меките компоненти и те са по-трудни за управление с оглед постигане на устойчиво конкурентно предимство. Стратегията е строго развит план за успешно конкуриране на пазара и за постигане на устойчиво конкурентно предимстСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 66
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни