Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 709 Сортирай по:
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Работещата система за управление на изпълнението може да се изгради въз основа оценка въз основа на организационните ценности – трябва да се използват основните организационни ценности на фирмата като въпроси в системата за управление. Въпросите, базирани на ценностите, могат да бъдат еднакви за всички служители в компанията - позицията е без значение в този случай. Организационните ценности трябва да се споделят от всички служители. Използването на базирани на ценностите въпроси помага да се обедини онова, което се счита за релевантно в компанията. Пример: Ако основната ценност на компания е
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В ТЕРЕМ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/02/2020 от те бр коментари 0
Важно е да се разберат основните предположения, които водят до решенията за капацитета в Терем АД. Настоящата система за планиране няма способност да планира производствения капацитет. Тя предполага, че капацитетът е безкраен. Тъй като това не е така, графики за капацитет се разработват, за да се избегне приемането на работа, с която ще се надвиши капацитета на магазина и т.нар. Puget Sound се използва за планиране на тази работа. В Puget основно се планира времето за изпълнение. С други думи, съществуват методи за приспособяване на решения относно дългосрочния и краткосрочния капацитет. Комит
ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ И УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В изграждането на стратегическите решения мениджмънтът на Siemens винаги се опитва да получи възможно най-добрия поглед за ситуацията. Този поглед може да се състои от информация получена от хора в организацията или от хора със специални умения в тази област. Провеждат се дискусии с мениджъри от по-висше ниво, като се прави анализ на алтернативни варианти като се оценява дългосрочния ефект от това.. Що се отнася до краткосрочно ориентираните решения мениджърът обикновено използва своята интуиция и не се прилага някакъв конкретен процес на вземане на решения. Решенията се вземат по различен на
СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ВРЕДЯТ НА БИЗНЕСА?
Есета, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Европейските фондове за бизнеса могат да причиняват много видове вреди. Някои от основните проблеми са: • субсидиите намаляват ефективността и производителността на икономиката; • субсидиите натоварват данъкоплатците и / или потребителите; и • субсидиите са несправедливи за собствениците и служителите в частния сектор, които се опитват да се конкурират. Тези твърдения на г-н Пенчев са пресилени и по-скоро емоционални, а не обективни. Според мен неговото твърдение не е за бизнеса като цяло, а по-скоро за стартиращите предприятия и младите предприемачи. Още в по-тесен смисъл това са иноватив
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 10/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лидерството в кризисна ситуация е много по-различно от лидерството в условията на нормални условия. На пръв поглед г-н Василев може да е лидер, но в кризисни условия и в условията на промяна не считам, че той се справя добре. Казусът показва, че организационния оперативен модел, който осигурява базова линия за безпроблемно функциониране на предприятие Х по време на нормален период се е изпарил по време на криза, като решенията на Василев носят допълнителна несигурност и хаос. - Напрежение и стрес: Във всяка криза лидерите са подложени на стресова и напрегната среда, която ги поставя под ог
ПОЛИТИКА НА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И НЕЙНАТА ОТЧЕТНОСТ НА COCA--‐COLA LTD.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кока-Кола е изправена пред предизвикателства в областта на здравето и околната среда. Като се има предвид нарастващата загриженост за затлъстяването, компанията е била подложена на критики, поради захарта в напитки. И мащабният бизнес на компанията означава, че се използват значителни количества вода, енергия, пластмаси и други ресурси в процеса на производство. За да се справи с тези проблеми, компанията е разработила широкообхватна стратегия за устойчивост, която се нарича "Живей позитивно" и я е интегрирала с цялостния бизнес план на компанията. Тя обхваща инициативи, свързани с околната ср
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обратната връзка трябва да бъде дадена по начин, който най-добре ще отговори на ефективността. Тъй като хората реагират по-добре на представената по положителен начин информация, отзивите трябва да бъдат изразени по положителен начин. Това не означава, че информацията трябва да бъде представена със суперлативи. Тя трябва да бъде точна, фактическа и пълна. Когато се представя, обаче, обратната връзка е по-ефективна, когато се подчертае това, което служителят е направил правилно и след това се идентифицира какво трябва да се направи в бъдеще. Някои видове обратна връзка се проявяват естествено,
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА БРАТЯ ПЕПЕЧ ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 06/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основен обект на анализ на околната среда на Братя Пепеч ООД е регулаторната рамка и предпочитанията на потребителите. Тези два фактора са най-значими както за производствената, така и за търговската дейност на компанията. Това произтича от регламентите на ЕС относно намаляване на емисиите на въглерод, преследване на зелен и устойчиви стандарти за производство. Неспазването на редица закони и наредби могат да доведат до санкции, които да заплашат съществуването на предприятието. Затова компанията трябва да поддържа своя фокус върху подкрепянето на конкурентоспособността на отрасъла (веригата н
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 06/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-фаталният проблем в проекта Балкан е недобрата комуникация и екипност в дейностите. Това се дължи на неадекватната функционална и проектна структура. В резултат може да се посочи, че поради това проектът е неуспешен от самото начало. Затова се налага обединяване на двете структури и работа в екипност с оглед постигането на поставената цел във фиксираната времева рамка и ресурсна база. Фактът, че „функционалните ръководители „изписват” работно време от проект „Балкан”, а „фактически работят по проекти на собствената структура” води до извода е, че те не приемат своята отговорност за проекта
ИЗПИТЕН КАЗУС: Социални отговорности на мениджмънта. Кои насоки на социалната отговорност на мениджмънта откривате?
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 18/12/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджмънтът на „Олга Къмпани" управлява своите бизнес дела по начин, който стои близко до дефиницията на Карол за КСО. Тя обхваща пълен набор от отговорности : икономически, правни, етични и дискреционни. Това се потвърждава и от това, че самият успех на пазара на компанията т.е. нейните икономически функции са в основата на мениджърския стил по отношение на корпоративните социални отговорности. Всички тези отговорности не са отделни, а съставляват един непрекъснат процес, при който те често се преследват едновременно. Ян Ертешек не говори просто за отговорности; а неговата компания знае к
МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА - ЗАПЛАХИ И ВЪЗМОЖНОСТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мултикултурни и глобални компании са тези, в които се наблюдават мултикултурни вътрешни операции и взаимодействия. Adler (2002) подчертава, че точно в такава организация мултикултурализмът е очевиден в резултат на широк кръг от външни отношения, както и от вътрешни взаимодействия. Според него в мултикултурализма на мултинационалните и глобалните компании се засяга организационната култура и по този начин се изискват мултикултурни умения от всички лидери и служитело . Организацията може също да се счита за мултикултурна, когато нейните клиенти или партньори са с друга култура. Това се отнася д
Четвърт измерение – предприемачество на равни полови основи.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В България се наблюдава не просто миграция на млади хора, т.нар. изтичане на мозъци, но голяма част от младите, които търсят своята реализацията в чужбина са добре образовани млади жени. Тази тенденция води до липса на квалифицирана работна ръка и тежък дисбаланс на съотношението между половете в трудоспособна възраст в различни региони на страната. Социалното сближаване, икономическата конкурентоспособност и заетостта са под риск. Изходящата миграция на младите жени има двойно отрицателно въздействие върху регионалното демографско развитие: в краткосрочен план, намаляването на младите хора


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 705 )

ВИД
Курсови работи ( 338 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 147 )
Казуси ( 60 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Есета ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Поръчай казус ( 2 )
Доклади ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 709 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics