Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 54 Сортирай по:
12 Задачи - BAEB002D ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА ЗА ИКОНОМИСТИ
Задачи, по Математика, брой страници 16, качен на 13/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под локален екстремум на функция в дадена точка се разбира локален минимум или локален максимум в тази точка. Под абсолютен екстремум на функцията се разбира най-малката стойност (абсолютен минимум) или най-голямата стойност (абсолютен максимум) на функцията в цялото дефиниционно множество. Опре
КУРСОВА РАБОТА ПО “Приложна математика за икономисти”.
Задачи, по Математика, брой страници 17, качен на 13/02/2018 от admin бр коментари 0
Фирма произвежда продукт, за който се знае, че се търси в сравнително ограничени количества. Анализът на приходите от продажбите и производствените разходи показва, че те могат да се опишат със следните функции на броя произведени бройки от продукта x: приходи - 30 866 ) ( - = x x C ; разходи -
КУРСОВА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА 2015 -2016.
Задачи, по Математика, брой страници хх, качен на 06/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Точката С лежи на отсечката с краища точките А(-5, 7) и В(7, -9) и е четири пъти по-близо до А в сравнение с В. Координатите на С са: а) -2 и 3; б) 1 и 2; в) и г) и 2. Стойностите на параметъра , за които точката с координати (5к-1, 7+2к) лежи на правата с у
Теория на вероятностите (7 задачи)
Задачи, по Математика, брой страници 11, качен на 30/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Величината k (броят на благоприятните изходи) е дискретна случайна променлива, която приема целочислени стойности от 0 до n. Броят изпитания n и вероятността за отделен благоприятен изход са параметри на разпределението. Функцията на разпределение на случайната променлива k се нарича бино
Математика и информатика, вариант 35
Курсови работи, по Математика, брой страници 10, качен на 28/09/2015 от Stelsan бр коментари 0
1.3. Пресметнете: й) ((1+2i)^2-(1-i)^3)/((3+2i)^3-(2+i)^2 )=(1+4i-4-3i+3.1.(-1)-i^3)/(27+54i-36+8i^3-(4+4i-1) )= = (-3+4i+2+2i)/(-12+42i)=(-1+6i)/(-12+42i).(-12-42i)/(-12-42i)= =(12+42i-72i-252i^2)/(144+508i-508i-1764i^2 ) =(264-30i)/1908=(44-5i)/318 2.3. Намерете рационалните нули на п
Курсова работа по финансова математика.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Математика, брой страници 19, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
2.1.2 Полица с номинал 15 000 лв., издадена на 03.04 с падеж 10.08, е представена за сконтиране в банка на 11.07 по годишен сконтов процент 26% . Върху номиналната стойност на полицата се начислява проста лихва с номинален годишен лихвен процент 32%. Каква сума е получил собственикът на полицата ? Р
Поръчай решения на задачи по финансова математика.
Поръчай изготвяне на курсова работа., по Математика, брой страници 19, качен на 25/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Господин Иванов оставил на депозит в банка сумата от 16 000лв. при следните условия: за първата половин година лихвата е 24%, а на всяко следващо тримесечие лихвата нараствала с 3%. Намерете нарасналата сума за година и половина, ако лихвата се начислява само върху първоначалната сума. При какъв по
КУРСОВА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА 2015
Курсови работи, по Математика, брой страници 4, качен на 06/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тестът се състои от 20 задачи. Всяка от тях има само един верен отговор. Крайната оценка се определя така: от 0 до 8 верни отговора - слаб 2; от 9 до 12 верни отговора – среден 3; от 13 до 15 верни отговора – добър 4; от 16 до 18 верни отговора – мн. добър 5; при 19 или 20 верни отговора
Вариации и комбинации.
Презентации, по Математика, брой страници 12, качен на 26/01/2012 от ntbg бр коментари 0
Вариациите без повторение на n елемента от k-ти клас (k < n) се наричат такива съединения, всяко от които съдържа по k различни елемента от дадените n и се различават едно от друго или по елементите, или по реда на елементите. Разликата между вариациите и пермутациите на елементите на някакво множес
ПРОСТ ХЕМОСТАТ.
Курсови работи, по Математика, брой страници 14, качен на 31/10/2011 от g6 бр коментари 0
Съвременната биотехнология може да се определи като комплексна, многопрофилна област с приоритетно направлвние в научно-техническият прогрес. Тя е отрасъл , който обединява постиженията на приложната микробиология (техническата, ветеринарната, селскостопанската, биохимията, инженерната ензимология
Kомбинаторика.
Теми, по Математика, брой страници 3, качен на 31/10/2011 от nen4ev бр коментари 0
Ако елементът а може да бъде избран по n начина,а елементът b-по m начина,то кой да е от елементите a или b може да бъде избран по n+m начина. Например,ако от джа класа с 25 и 28 у4еници трябва да изберем един у4еник за у4астие в у4ени4ески съвет,това може да стане по 25+28=53 на4ина. б)Правило
Числено диференциране.
Теми, по Математика, брой страници 3, качен на 31/10/2011 от ggalev бр коментари 0
Много често в практиката се среща следната задача: „Да се намери производната на функцията f в определена точка, като стойностите на функцията са известни само в краен брой точки.” Численото диференциране се използва при функции, които имат сложен аналитичен вид, за които точното пресмятане на проиСтр 1 2 3 4 5

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 45 )
Ученици ( 13 )

ВИД
Курсови работи ( 31 )
Задачи ( 12 )
Теми ( 4 )
Доклади ( 1 )
Уроци ( 1 )
Упражнения ( 1 )
Тестове ( 1 )
Презентации ( 1 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 1 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Математика ( 54 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96730120 написани страници
 907149001348 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Математика
Real Time Web
Analytics