ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (81)

ВИД
Курсови работи (28)
Готови курсови работи / реферати / казуси (21)
Реферати (16)
Задачи (3)
Лекции (3)
Теми (2)
Доклади (2)
Готови реферати (2)
Дипломни работи (1)
Казуси (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Логистика (81)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 81 Сортирай по:
Логистика
ОСОБЕНОСТИ НА ХУМАНИТАРНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 08/10/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на веригата за доставки и оперативните изследвания (SCM / OR) разпознават това, моделирайки системен подход с помощта на аналитични инструменти като прогнозиране, симулация, оптимизация, теория на игрите и т.н. Въпреки това, съществува необходимост от разширяване на сегашните и развиване на нови модели и методологии за SCM / OR, за да се отчетат специфичните предизвикателства на хуманитарните операции. За да се постигне това, трябва да се признае и да се отговори на основните предизвикателства пред хуманитарната логистика: 1. Висока несигурност в търсенето. Две земетресения от сх
ОСОБЕНОСТИ НА РЕЧНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мястото на вътрешния воден транспорт (ВВТ) в общите транспортни операции в страните от Европа силно варира както между страни така и в рамките на отделните граници на държавите. Количеството на стоки транспортирани по ВВТ обикновено е доста скромно в сравнение с другите режими на сухопътен транспорт. През 2013-2014 ВВТ в Европейския съюз (ЕС) е реализирал товоропоток от 1446 млн. Белгия, Германия и Холандия имат дял от 80% от този трафик. В Русия обема на товарите, превозвани от ВВТ през 2013 г. е достигнал 153,4 милиона тона (за разлика от 108,9 през 2012г.). От тях вътрешен превоз - 131.6 м
ИНТЕЛИГЕНТНА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Транспортът е основен сектор за икономическо развитие на Европейския съюз. Според европейската статистика сухоземният транспорт генерира около 11% от БВП на ЕС и в него са заети почти 16 млн. човека. Обществото и икономиката изискват европейска транспортна услуга, която да осъществява свободното движение на хора и стоки с висока степен на сигурност, безопасност, екологичност и комфорт. В резултат от множеството проекти, които се изпълняват, през последните години транспортът се превръща в един от динамичните и бързо развиващи се сектори на българската икономика с водеща роля за социалното и ик
Е-ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 03/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интернет на нещата - от гледна точка на клиента – е предложил решение през 2013 г. , от което Volvo се е възползвала като идеята е била развита в сътрудничество на Audi с DHL и Amazon през 2014 г. Тези компании са предложили доставка на малки колети директно в багажника на клиента, напълно премахвайки на ангажираността на клиентите в логистичния процес. Куриера е получавал специален код на мобилния си телефон, за да отвори багажника на автомобила на правилния клиент. Роля са имали технологиите за локализация, които въз основа на GPS система са позволявали на куриера да проследи колата. Пакети
ЛОГИСТИКА В ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 02/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Все по-голяма популярност придобива и бързо развиващото се оnline резервиране. Възможността то да бъде осъществено от дома или от офиса го прави изключително привлекателно и предпочитано от все повече потребители. Разработени с цел да обслужват крайния клиент, тези информационно-резервационни системи значително съкращават времето за резервация в която и да е част на света. В тях са интегрирани две подсистеми - информационна и резервационна, насочени главно към маркетинг и дистрибуция на туристическите продукти. Информационната подсистема осъществява представянето, промоцията и рекламата на тур
Военна логистика в Българската Армия.
Курсови работи, по Логистика, брой страници 9, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целите на логистиката, свързани с понижаване на съвкупните логистични разходи и повишаване равнището на обслужване на потребителите, налагат оптимизиране на разгледаните логистични дейности чрез приложение на математическите методи. Оптимизацията изисква разработването на модели, които могат да служат като ориентир при разработването на плана, чието приложение ще допринесе за изпълнение на начертаните логистични цели. Ще предложим няколко модела за оптимизиране на логистичните дейности. Те са апробирани с реални входни данни за текуща ситуация, отнасяща се за българската армия (БА), но са с пр
ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИКАТА В ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 26/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съответствие с логистичния микс (правило 7R) целта на логистичното управление на туристическия поток е да предостави на всички туристи в точното количество в определено време на точното място с максимална сигурност и да се осигури необходимите висококачествени услуги. Освен това някои автори предлагат да се разпределят потоците от клиенти, закупуващи туристически продукти и потоци от туристи, които консумират придобити туристически продукти . Материалният поток в туризма съчетава потока от услуги, предоставяни на туриста в съответствие с туристическия ваучер, т.е. потоци, които съпътстват п
НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ В РАМКИТЕ НА ЕС.
Готови дипломни работи, по Логистика, брой страници 50, качен на 14/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Устойчивата ефективност на логистичните услуги носи важни ползи за околната среда, които се дължат на:  по-удачното маршрутизиране на транспортирането на товари, особено в автомобилния превоз, спад на нивата на емисиите на въглероден диоксид чрез подобряване на коефициентите на натоварване и избягване на задръстванията;  по-ефикасния електронен мониторинг на движението на товарите и предвидимостта на доставките, което помага за избягване на излишните курсове и решенията за „бързи“ доставки за непрекъсваемо производство или дистрибуция, свързани с консумацията на много енергия;  експлоата
ЛОГИСТИКА И ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Реферати, по Логистика, брой страници 7, качен на 05/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наблюдава се постоянно нарастване на автоматизацията в пристанищата от създаването на първите автоматизирани кранове, които са били инсталирани Европейските терминали в Ротердам през 1990 г. Автоматизирано оборудване, произведено от фирми като Каламар, в момента е достъпно за повечето терминални функции включително за движение от кораба до брега, за наземния транспорт, както и за управление на контейнерни стекове и за товарене на камиони. Част от това оборудване може да работи напълно автономно, а някои използват дистанционни операторите, които са в състояние да работят по-ефективно в по-без
ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ ЕС – ЕИП.
Курсови работи, по Логистика, брой страници 12, качен на 15/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В ЕС Франция е сред най-добре представящите се икономики по отношение на логистиката. Това е определящ фактор за конкурентоспособността на страната. Логистиката формира 10 на сто от БВП на страната, 200 млрд. евро оборот и 1,8 милиона работни места. Страната е популярна с качеството на работната сила, своята мрежова инфраструктура, оборудване, както и наличието на свободна земя. Но това положение не може да се приема за даденост и Франция се нуждае от по-нататъшен напредък, за да стане световен лидер . Тази извадка от прескомюнике на френското правителство е просто един пример за значението
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 7, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Икономическите, екологични и социални предизвикателства, пред които са изправени пристанищата са: нарастващият и концентриран обем на трафика, предизвикан от все по-големите размери на корабите; разходите за адаптация на портовете и наземната инфраструктура на пристанищата; променящия се пазар в резултат на увеличените съюзи между корабните линии; ограниченията на националните бюджетни, затрудняващи възможностите за публично финансиране за транспортната инфраструктура; колебливост на цените на енергията, новият енергиен ландшафта и преминаване към алтернативни горива; влизане в сила на по-стро
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 8, качен на 22/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изчислено е, че около 90 на сто от мърчандайзинга и стоковата търговия в света се извършват с кораби. Този процент е сравнително постоянен през миналия век, въпреки че търговските обеми са се увеличили неимоверно през последните две десетилетия. Това увеличаване на глобалните търговски обеми е в резултат на това, което Feenstra (1998) описва като „разпадане на производството и интеграция на световната търговия” . Откакво международните бариери пред търговията са ефективно вдигнати от GATT / WTO от 1980 г. насам, световните производители вертикално са дезинтегрирали своите Фордови производственСтр 1 2 3 4 5 6 7 ... 7
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни