Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 74 Сортирай по:
НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ В РАМКИТЕ НА ЕС.
Готови дипломни работи, по Логистика, брой страници 50, качен на 14/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Устойчивата ефективност на логистичните услуги носи важни ползи за околната среда, които се дължат на:  по-удачното маршрутизиране на транспортирането на товари, особено в автомобилния превоз, спад на нивата на емисиите на въглероден диоксид чрез подобряване на коефициентите на натоварване и избягване на задръстванията;  по-ефикасния електронен мониторинг на движението на товарите и предвидимостта на доставките, което помага за избягване на излишните курсове и решенията за „бързи“ доставки за непрекъсваемо производство или дистрибуция, свързани с консумацията на много енергия;  експлоата
ЛОГИСТИКА И ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Реферати, по Логистика, брой страници 7, качен на 05/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наблюдава се постоянно нарастване на автоматизацията в пристанищата от създаването на първите автоматизирани кранове, които са били инсталирани Европейските терминали в Ротердам през 1990 г. Автоматизирано оборудване, произведено от фирми като Каламар, в момента е достъпно за повечето терминални функции включително за движение от кораба до брега, за наземния транспорт, както и за управление на контейнерни стекове и за товарене на камиони. Част от това оборудване може да работи напълно автономно, а някои използват дистанционни операторите, които са в състояние да работят по-ефективно в по-без
ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ ЕС – ЕИП.
Курсови работи, по Логистика, брой страници 12, качен на 15/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В ЕС Франция е сред най-добре представящите се икономики по отношение на логистиката. Това е определящ фактор за конкурентоспособността на страната. Логистиката формира 10 на сто от БВП на страната, 200 млрд. евро оборот и 1,8 милиона работни места. Страната е популярна с качеството на работната сила, своята мрежова инфраструктура, оборудване, както и наличието на свободна земя. Но това положение не може да се приема за даденост и Франция се нуждае от по-нататъшен напредък, за да стане световен лидер . Тази извадка от прескомюнике на френското правителство е просто един пример за значението
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 7, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Икономическите, екологични и социални предизвикателства, пред които са изправени пристанищата са: нарастващият и концентриран обем на трафика, предизвикан от все по-големите размери на корабите; разходите за адаптация на портовете и наземната инфраструктура на пристанищата; променящия се пазар в резултат на увеличените съюзи между корабните линии; ограниченията на националните бюджетни, затрудняващи възможностите за публично финансиране за транспортната инфраструктура; колебливост на цените на енергията, новият енергиен ландшафта и преминаване към алтернативни горива; влизане в сила на по-стро
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 8, качен на 22/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изчислено е, че около 90 на сто от мърчандайзинга и стоковата търговия в света се извършват с кораби. Този процент е сравнително постоянен през миналия век, въпреки че търговските обеми са се увеличили неимоверно през последните две десетилетия. Това увеличаване на глобалните търговски обеми е в резултат на това, което Feenstra (1998) описва като „разпадане на производството и интеграция на световната търговия” . Откакво международните бариери пред търговията са ефективно вдигнати от GATT / WTO от 1980 г. насам, световните производители вертикално са дезинтегрирали своите Фордови производствен
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 8, качен на 05/04/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Логистиката и управлението на веригата за доставки (УВД) са всеобхватни дейности, които могат да окажат голямо влияние върху стандарта на живот на едно общество. В Западните развити общества има големи очаквания за перфектни логистични услуги и те са склонни да разглеждат въпросите свързани с логистиката и УВД само, когато е установен проблем. За да се разбере приложението за потребителите на логистичните дейности, може да се помисли за: ● трудностите в пазаруването на храна, облекло и други консумативи, ако логистиката и системите за управление на веригата за доставки не могат ефективно и на
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 7, качен на 19/03/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Просперитетът на една страна, заедно с нейното икономическо и социално развитие, зависи до голяма степен от нивото на производителност на сектора на логистиката. Днешните икономики са немислими без веригите на доставки и добавена стойност, които са възможни благодарение на съвременната логистика. И не може да има дългосрочен мир без просперитет. Все повече и повече правителствата са принудени да признават важността на логистиката като важен фактор за икономически растеж. По този начин, те се опитват да подобрят ефективността на своите логистични сектори. Една ефективна инфраструктура е предпос
ЛОГИСТИКА И ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Курсови работи, по Логистика, брой страници 5, качен на 24/02/2017 от tetradka.bg бр коментари 0
Поради това, изпълнението на действия, които ще допринесат за постигане на други обществени цели, като например екологична и социални отговорност, е проблематично, освен ако краткосрочните икономически цели не бъдат постигнати едновременно . Въпреки това, изследванията показват, че има няколко предимства, когато екологичната тема се приоритизира в предприятията, например, по-ниски разходи в резултат на икономии на ресурси и увеличаване на продажбите чрез екологизиране на имиджа на дружеството. Съгласно елементите на веригата на добавената стойност, отрицателните въздействия върху околната сред
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ ЛЕКАРСТВО СИРАК” (ORPHAN DESIGNATION) СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Курсови работи, по Логистика, брой страници 11, качен на 08/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Терминът „лекарство сирак” е въведен през 1983 г., когато правителството на САЩ приема Закона за Лекарства Сираци (ЗЛС). Този Закон установява регулаторната рамка съгласно, която се насърчава фармацевтичната индустрия да развива продукти за редки заболявания, като се предоставят финансови стимули на компаниите. В този смисъл, Законът представя финансови стимули и регулаторна подкрепа за фармацевтичните компании, на които се предоставя ОЛС за даден продукт в развитие. Впоследствие и в други страни се приемат законови рамки за насърчаване развитието на лекарства сираци. В Европейския съюз (ЕС)
ЛОГИСТИКА И ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ /ИНОВАЦИИ/.
Реферати, по Логистика, брой страници 6, качен на 08/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проблемите на околната среда, като например изменението на климата, глобалното затопляне, разрушаването на озоновия слой, твърдите отпадъци, замърсяването на въздуха и шума, изчерпването на природните ресурси и непоправимата загуба за биологично разнообразие са основните опасности за света днес. Поради увеличаване на човешките и промишлени въздействия върху околната среда, опазването на околната среда е станало по-интензивно и по-широко разпространено. Екологичните проблеми се възприемат с потенциал да доведат до изчезване на човечеството . Екологичното съзнание на бизнеса получава все по-гол
ЛОГИСТИКАТА В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ.
Курсови работи, по Логистика, брой страници 6, качен на 01/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Подобряване на ефективността на логистиката е в основата на икономическия растеж и конкурентоспособност. Политиците в световен мащаб признават логистичният сектор като един от основните стълбове за развитие. Търговските сили в Европа като Холандия или развиващите се страни, като Виетнам или Индонезия имат безпроблемен и устойчив логистичен ектор, който е двигател на растежа и на интеграцията с глобалните вериги на стойността. Наистина, неефективната логистика води до повишаване на разходите за търговията и намалява потенциала за глобална интеграция. Това е една тежест за развиващите се стран
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Реферати, по Логистика, брой страници 6, качен на 29/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Получаването на точно въздействието на всеки продукт върху околната среда изисква оценка на жизнения цикъл по цялата верига на доставки - от добивните дейности, обработката на материалите, производството, монтажни възли, дистрибуцията, потреблението и рециклирането. Това е трудна задача. Опитът на Tesco да постава лейбъл на всички 50000 продукти в магазините въз основна на въглеродните отпечатъци е изоставен поради технически трудности и разходи, както и ниско приемането на практиката от доставчиците във веригата . Инициативата за етикетиране на Walmart също е изоставена поради подобни причиниСтр 1 2 3 4 5 6 7

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 74 )

ВИД
Курсови работи ( 27 )
Реферати ( 16 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 15 )
Задачи ( 3 )
Лекции ( 3 )
Теми ( 2 )
Доклади ( 2 )
Готови реферати ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Казуси ( 1 )
Презентации ( 1 )
Готови дипломни работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Логистика ( 74 )
Виж всички ?

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Логистика
Real Time Web

Analytics