Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (662)
Ученици (1)

ВИД
Лекции (191)
Курсови работи (179)
Готови курсови / реферати / казуси (131)
Казуси (36)
Готови дипломни работи (25)
Дипломни работи (23)
Теми (19)
Презентации (8)
Бизнес план (8)
Реферати (7)
Есета (7)
Дисертация (6)
Доклади (6)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (4)
Анализи (3)
Изследвания (2)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Поръчай казус (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Биографии (1)

КАТЕГОРИЯ
Маркетинг (479)
Счетоводство (84)
Финанси (25)
Право (16)
Икономика (15)
Мениджмънт / Управление (14)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 7 Сортирай по:
Лекции, Маркетинг
Маркетинг - основи (.rar)
Лекции, по Маркетинг, брой страници 80-100, качен на 03/09/2014 от ivan_grabchev бр коментари 0
Цената е оценката за потребителната стойност на стоката от гледна точка на този, който я произвежда или разменя. Потребителната стойност се свързва с качествените показатели на общественополезния труд. Размерът на цената зависи от това колко близо е стоката до потребителя. Колкото повече междинни звена има в пласментния канал, толкова повече се оскъпява продукта. Фактори, от които зависи цената: - потребителското поведение – потребителите не реагират еднакво на цените, но закономерността отразява при ниски цени да се увеличава търсенето и обратно; - правителствени мерки в областта на цените
Стратегически маркетинг
Лекции, по Маркетинг, брой страници 30, качен на 10/06/2014 от Milenaa1 бр коментари 0
Стратегическият маркетинг е част от стратегическото управление на фирмите. Изгражда се върху принципи, подходи и техники характерни за стратегическата теория. Много автори твърдят, че прилагането им в много случаи е довело до желани или приемливи резултати. В не малко случаи прилагани стратегии са предизвиквали значителни загуби или пълни поражения. Това е причината да се смята, че стратегиите сами по себе си не гарантират успех. Вероятността той да бъде постигнат е възможна само, ако стратегиите са правилно формулирани; ресурсно са осигурени; прилагат се умело като се отчитат влиянието на дъл
Търговска марка и търговия с интелектуална собственост
Лекции, по Маркетинг, брой страници 25, качен на 09/05/2014 от Milenaa1 бр коментари 0
Интелектуалната собственост според някои автори се обособява в 2 големи групи: индустриална собственост и художествена собственост. Като в техните обяснения художествената се припокрива с интелектуална. Основното ограничение е базирано на спецификата на обектите. За индустриалната собственост това е патентоспособността, търговска марка, полезен модел и др. Тъй като същите имат пряко отношение към индустриалните отношения. Към втората група влизат произведенията на науката, литературата и изкуството. Няма единно определение за интелектуална собственост. В отделните източници се срещат дефини
Лекции по международен маркетинг (3ти курс)
Лекции, по Маркетинг, брой страници 74, качен на 20/09/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Международния маркетинг се определя като сложна фирмена дейност, като управлението, организацията, реализацията и позициите на фирмата трябва да се впишат в международното обкръжение. Успешния международен маркетинг ефективно съчетава маркетинговото планиране, информационното осигуряване, изработването на марк. програми, финансовото осигуряване и прилагането на системи за анализ и| контрол. Международния маркетинг е обусловен от контролируеми и неконтролируеми фактори и е най-високото ниво на маркетинга. Международния маркетинг обхваща подходящ подход за работа на международните пазари и сегме
Лекции по маркетинг /.rar/
Лекции, по Маркетинг, брой страници 100, качен на 08/06/2013 от teddy бр коментари 0
Пространството на Интернет става все по- населено от фирми и марки и по тази причина успешната маркова политика онлайн става все по-важна за маркетинговия успех на фирмите като цяло. Откакто съществува световната мрежа има много примери за изградени силни марки чрез Интернет като най-често това са сайтове, чието име се е превърнало в цял свят в утвърдена марка и символ на качество и надеждност – например Аmazon.com, Ebay.com, Yahoo.com, АОl.com и др. Предимството на утвърдените сайтове, чиито наименования са и утвърдени марки е, че потребителите знаят какво могат да очакват от сайта и че качес
Квалитология
Лекции, по Маркетинг, брой страници 37, качен на 02/06/2012 от elica366 бр коментари 0
Квалитологията е наука за качеството. Обект на една наука е явление, процес и т.н., нещо, което съществува обективно извън и независимо от субекта. Най-общо казано обект на дисциплината е качеството като обществено явление и системите за неговото управление. Тази дисциплина дава информация:  за същността на категорията качество;  за структурата на качеството;  за формирането на качеството;  за оценка на качеството;  за стандартизационно осигуряване на качеството;  за сертификацията и за фирмените системи за управление на качеството.. Обектът е много обширен, защото проблемит
Въведение в директния маркетинг
Лекции, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 14/06/2011 от des_de4ko бр коментари 0
Ф. Котлър го определя като „интерактивна система на маркетинга, която използва една или повече рекламни медии, за да осигури изменима реакция или транзакция на всяко едно място”. Основна цел на ДМ е не само да се разграничат потребителите като личности, но и да се създадат трайни взаимоотношения с тях. Тази основна цел Д. Бърд разделя на 3 подцели известни като „трите грации” :  Първата подцел означава установяване на това, което различава дадена личност от другите. Следователно, когато разграничаваме някого като личност, извеждаме какви са неговите особености или, общувайки пряко, трябва д


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни