Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 25 Сортирай по:
Лекции по финанси /22 теми/.
Лекции, по Финанси, брой страници 26, качен на 17/09/2012 от magitoxxx бр коментари 0
Финансите са продукт на възникването и функционирането на държавата. Дълго време държавата е била възприемана като творение на Бога, а владетелите като негови намесници на земята. Пръв Томас Хобс освобождава схващането за държавата от религиозната му обвивка. Сред най-популярните теории е тази на Жан-Жак Русо за обществения договор. Той разграничава две състояния на човека : естествено и цивилизовано. В естественото си състояние, човекът е напълно свободно дете на природата, има абсолютен суверенитет, няма задължения към никакво институции. В последствие хората осъзнават необходимостта и целе
Развити теми по Финанси за ТУ-София, спец. ИМ
Лекции, по Финанси, брой страници 10, качен на 11/09/2012 от sarinka_90 бр коментари 0
Кредитен капитал и лихва - същност и съдържание на лихвата, лихвен процент, модел на Фишер, олихвяване на безсрочни и текущи сметки. Кредитен капитал-в процеса на стоп. деиност 1 част от участниците имат свободен паричен капитал, а др. част се нуждае от него. При това положение възникват взаимоотношвния и заемен капитал. Движението на заемния капитал става под кредитна форма. Цената на ползване на кред. капитал е лихва-парична цена, която ползвателя на кред. капитал плаща, за да го ползва. Сделките с кред. капитал се базират на принципите на стоковия пазар. Лихва – основна икономическа катег
Лекции по финансов мениджмънт за Великотърновски Университет.
Лекции, по Финанси, брой страници 23, качен на 22/08/2012 от TODORROVA бр коментари 0
Финансовата наука е част от комплекстната икономическа наука. По своята същност Ф са икономически отношения, к’о се проявяват чрез специфичен носител - парите, но не трябва да се отъждествяват механично с тях. Ф. най-често се разглеждат като парични отношения при набавянето на капитала на фирмата и неговото влагане в реални активи с цел увеличаване богатството на собствениците. Под влияние на съвременния икономикс Ф. се свързват с изучаването на пазарите на капиталовите и паричните ресурси, с реализация на категориите и методите за стойностно оценяване на разнообразните финансови инструменти.
Лекции по Финанси /8/ rar. без превю.
Лекции, по Финанси, брой страници 60, качен на 22/08/2012 от ruseneca бр коментари 0
Лекции по финанси за Университет за Световно Стопанство, гр. София.
15 кратки лекции по международни финанси.
Лекции, по Финанси, брой страници 22, качен на 09/12/2011 от Viola бр коментари 0
ТЕМА 1: Въведение в международните финанси. 1. Същност – взаимен обмен на стоки, работна сила, който определя международните икономически отношения на страните. Чрез външната търговия се извършва ефективното партньорство на финансовите институции. Доброто взаимно действие и функциониране на банките гарантират високата ефективност в международната търговия. 2. Елементи на търговската процедура – това са процедурите, последователността от етапи, които всеки един износител/ вносител извършва в своята дейност. - І-ви етап сключване на сделката – постигане на споразумения, на по-конкретни услови
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ И ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.
Лекции, по Финанси, брой страници 68, качен на 14/06/2011 от admin бр коментари 0
Относно произхода на понятието финанси няма единно становище. Според някои то произлиза от латинските думи finis (край, финал, особено крайна дата на изплащане на задължения, падеж) и finare (приключвам, слагам край, особено слагам край на парични сделки/отношения). Друго становище е от латинската дума fine (документ, издаван при плащане на такси, глоби, и прочие към различните кралски служби). Трето становище е от латинската дума financia (наличност, доход) през Средновековието, което се трансформира в почти всички езици в думата finance (finenz). През 18 век с понятието finance се означават
Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие.
Лекции, по Финанси, брой страници 281, качен на 19/05/2011 от admin бр коментари 0
Пазарът не е само териториално-пространствено понятие. Той е синтетичен израз на връзки и отношения между стопански субекти, които се ръководят в своите действия от съображения за изгода. Основни характеристики на пазара са стоковата размяна и конкурентните механизми. Обект на стоковата размяна не са просто вещи или дейности. От икономическа гледна точка това са стоки, които съчетават в себе си две неотделими свойства – полезност и цена. Полезността е това съчетание на свойства, което ги прави пригодни за задоволяване на човешките потребности. Цената е пазарната оценка на тяхната стойност, па
Инвестициите като инвестиционен процес.
Лекции, по Финанси, брой страници 16, качен на 29/03/2011 от den4o бр коментари 0
Иновация – задължително трябва да осигурява осигуряват доход, покупка на активи и да е за дълъг период. Тя представлява парични средства с които се извършва покупка на активи с цел получаване на доход (лихви, девиденти и др.) за продължителен период от време Видове характеристики: Реални активи - Покупка на активи с инвестиционни характеристики,Недвижими имоти – къща, вила, земя, Картини, антики, Ювелирни предмети, Златни и сребърни монети; Повишаване на цената/стойността Нематариални активи - Патенти, търговски марки, ноу-хау, престиж;Въвеждане на нова технология/продукт Финансови акт
Валутни операции и сделки с валута на търговските банки.
Лекции, по Финанси, брой страници 13, качен на 11/03/2011 от admin бр коментари 0
С понятието валута в практиката означаваме паричната единица на всяка страна, която е основна на националната парична система и\или чуждестранни парични средства независимо в какво са изразени – банкноти, платежни и кредитни средства, ценни книжа и пр. Валутите се обозначават с техните “названия” – лев, евро, т.н. и съответните “символи” (“обревпатури” – лв, $, т.н. или съчетания от букви “кодове”. Кодът на валутата се състои от 3 букви (обикновено първите две са означението на страната, а последната - първата буква от названието на валутата) Сред най-употребяваните в България кодове на
Управление на иновациите и инвестициите (лекции) Гл.ас.д-р М. Балтов
Лекции, по Финанси, брой страници 33, качен на 25/02/2011 от admin бр коментари 0
Иновация – иновацията е нещо, което се прави за първи път и е свързана с откритията или изобретенията. От друга страна иновацията предизвиква промени в технологиите, но същевременно има голямо влияние и върху потребностите. Дълго време иновациите са били разбирани в по-тесния им смисъл, който твърди, че това трябва да бъдат непременно изобретения, преминали през фазата на лабораторните опити, развитието на прототипа, усвояването на редовно производство и въвеждането на крайните продукти или услуги на пазара. Иновационния процес включва следните видове дейности: 1. Изследване – включва
Международни валутно финансови отношения.
Лекции, по Финанси, брой страници 107, качен на 25/02/2011 от admin бр коментари 0
Наред с понятието валута много често в международната валутна пректика се употребява и понятието девизи, то се използва още за изразяване на чуждестранните платежни средства, т.е. средства чиито номинали са изразени в чуждестранни парични знаци. Понятието девизи има латински и френски произход и се използва за означаване на ЦК или чуждестранно платежно стедство, което подлежи на заплащане чрез предявяване: чекове и др. финансови инструменти, които се използват като средство за плащане. При определени условия и конкретна обстановка девизите имат изключително важно значение, което най-вече се пр
Парите (произход, еволюция и функции). Интегриране на парите в икономическите модели. Парични агрегати. Процес на парично предлагане
Лекции, по Финанси, брой страници 24, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 0
При търсенето на по-голяма ефективност и по-голямо производство се развиват разделението на труда и специализацията на производството, които изискват механизъм (система) за разпределение на националния продукт. Познати са три такива механизма: бартерната икономика, държавната купона система и парите. При бартерната икономика производството на едни специализирани икономически агенти се разменя за производството (стоки и услуги) на други. При държавната купона система централната държавна власт или неин орган определяя кои и колко стоки и услуги да получи всяка икономическа единица без оглед наСтр 1 2 3

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 562 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Лекции ( 191 )
Курсови работи ( 153 )
Дипломни работи ( 49 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 44 )
Готови дипломни работи ( 33 )
Теми ( 18 )
Реферати ( 17 )
Казуси ( 10 )
Доклади ( 9 )
Пищови ( 6 )
Тестове ( 6 )
Задачи ( 5 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Презентации ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Есета ( 2 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Проекти ( 2 )
Учебници ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай казус ( 1 )
Упражнения ( 1 )
Коментар ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Финанси ( 400 )
Счетоводство ( 84 )
Право ( 16 )
Икономика ( 15 )
Мениджмънт / Управление ( 14 )
Маркетинг ( 7 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Лекции, Финанси
Real Time Web

Analytics