ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (574)
Ученици (3)

ВИД
Лекции (191)
Курсови работи (154)
Дипломни работи (49)
Готови курсови / реферати / казуси (49)
Готови дипломни работи (33)
Теми (18)
Реферати (17)
Казуси (16)
Доклади (9)
Пищови (6)
Тестове (6)
Задачи (5)
Изследвания (3)
Бизнес план (2)
Презентации (2)
Дисертация (2)
Есета (2)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Проекти (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Учебници (2)
Теми за държавен изпит (1)
Анализи (1)
Поръчай казус (1)
Упражнения (1)
Коментар (1)

КАТЕГОРИЯ
Финанси (412)
Счетоводство (84)
Право (16)
Икономика (15)
Мениджмънт / Управление (14)
Маркетинг (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 25 Сортирай по:
Лекции, Финанси
Лекции по финанси /22 теми/.
Лекции, по Финанси, брой страници 26, качен на 17/09/2012 от magitoxxx бр коментари 0
Финансите са продукт на възникването и функционирането на държавата. Дълго време държавата е била възприемана като творение на Бога, а владетелите като негови намесници на земята. Пръв Томас Хобс освобождава схващането за държавата от религиозната му обвивка. Сред най-популярните теории е тази на Жан-Жак Русо за обществения договор. Той разграничава две състояния на човека : естествено и цивилизовано. В естественото си състояние, човекът е напълно свободно дете на природата, има абсолютен суверенитет, няма задължения към никакво институции. В последствие хората осъзнават необходимостта и целе
Развити теми по Финанси за ТУ-София, спец. ИМ
Лекции, по Финанси, брой страници 10, качен на 11/09/2012 от sarinka_90 бр коментари 0
Кредитен капитал и лихва - същност и съдържание на лихвата, лихвен процент, модел на Фишер, олихвяване на безсрочни и текущи сметки. Кредитен капитал-в процеса на стоп. деиност 1 част от участниците имат свободен паричен капитал, а др. част се нуждае от него. При това положение възникват взаимоотношвния и заемен капитал. Движението на заемния капитал става под кредитна форма. Цената на ползване на кред. капитал е лихва-парична цена, която ползвателя на кред. капитал плаща, за да го ползва. Сделките с кред. капитал се базират на принципите на стоковия пазар. Лихва – основна икономическа катег
Лекции по финансов мениджмънт за Великотърновски Университет.
Лекции, по Финанси, брой страници 23, качен на 22/08/2012 от TODORROVA бр коментари 0
Финансовата наука е част от комплекстната икономическа наука. По своята същност Ф са икономически отношения, к’о се проявяват чрез специфичен носител - парите, но не трябва да се отъждествяват механично с тях. Ф. най-често се разглеждат като парични отношения при набавянето на капитала на фирмата и неговото влагане в реални активи с цел увеличаване богатството на собствениците. Под влияние на съвременния икономикс Ф. се свързват с изучаването на пазарите на капиталовите и паричните ресурси, с реализация на категориите и методите за стойностно оценяване на разнообразните финансови инструменти.
Лекции по Финанси /8/ rar. без превю.
Лекции, по Финанси, брой страници 60, качен на 22/08/2012 от ruseneca бр коментари 0
Лекции по финанси за Университет за Световно Стопанство, гр. София.
15 кратки лекции по международни финанси.
Лекции, по Финанси, брой страници 22, качен на 09/12/2011 от Viola бр коментари 0
ТЕМА 1: Въведение в международните финанси. 1. Същност – взаимен обмен на стоки, работна сила, който определя международните икономически отношения на страните. Чрез външната търговия се извършва ефективното партньорство на финансовите институции. Доброто взаимно действие и функциониране на банките гарантират високата ефективност в международната търговия. 2. Елементи на търговската процедура – това са процедурите, последователността от етапи, които всеки един износител/ вносител извършва в своята дейност. - І-ви етап сключване на сделката – постигане на споразумения, на по-конкретни услови
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ И ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.
Лекции, по Финанси, брой страници 68, качен на 14/06/2011 от admin бр коментари 0
Относно произхода на понятието финанси няма единно становище. Според някои то произлиза от латинските думи finis (край, финал, особено крайна дата на изплащане на задължения, падеж) и finare (приключвам, слагам край, особено слагам край на парични сделки/отношения). Друго становище е от латинската дума fine (документ, издаван при плащане на такси, глоби, и прочие към различните кралски служби). Трето становище е от латинската дума financia (наличност, доход) през Средновековието, което се трансформира в почти всички езици в думата finance (finenz). През 18 век с понятието finance се означават
Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие.
Лекции, по Финанси, брой страници 281, качен на 19/05/2011 от admin бр коментари 0
Пазарът не е само териториално-пространствено понятие. Той е синтетичен израз на връзки и отношения между стопански субекти, които се ръководят в своите действия от съображения за изгода. Основни характеристики на пазара са стоковата размяна и конкурентните механизми. Обект на стоковата размяна не са просто вещи или дейности. От икономическа гледна точка това са стоки, които съчетават в себе си две неотделими свойства – полезност и цена. Полезността е това съчетание на свойства, което ги прави пригодни за задоволяване на човешките потребности. Цената е пазарната оценка на тяхната стойност, па
Инвестициите като инвестиционен процес.
Лекции, по Финанси, брой страници 16, качен на 29/03/2011 от den4o бр коментари 0
Иновация – задължително трябва да осигурява осигуряват доход, покупка на активи и да е за дълъг период. Тя представлява парични средства с които се извършва покупка на активи с цел получаване на доход (лихви, девиденти и др.) за продължителен период от време Видове характеристики: Реални активи - Покупка на активи с инвестиционни характеристики,Недвижими имоти – къща, вила, земя, Картини, антики, Ювелирни предмети, Златни и сребърни монети; Повишаване на цената/стойността Нематариални активи - Патенти, търговски марки, ноу-хау, престиж;Въвеждане на нова технология/продукт Финансови акт
Валутни операции и сделки с валута на търговските банки.
Лекции, по Финанси, брой страници 13, качен на 11/03/2011 от admin бр коментари 0
С понятието валута в практиката означаваме паричната единица на всяка страна, която е основна на националната парична система и\или чуждестранни парични средства независимо в какво са изразени – банкноти, платежни и кредитни средства, ценни книжа и пр. Валутите се обозначават с техните “названия” – лев, евро, т.н. и съответните “символи” (“обревпатури” – лв, $, т.н. или съчетания от букви “кодове”. Кодът на валутата се състои от 3 букви (обикновено първите две са означението на страната, а последната - първата буква от названието на валутата) Сред най-употребяваните в България кодове на
Управление на иновациите и инвестициите (лекции) Гл.ас.д-р М. Балтов
Лекции, по Финанси, брой страници 33, качен на 25/02/2011 от admin бр коментари 0
Иновация – иновацията е нещо, което се прави за първи път и е свързана с откритията или изобретенията. От друга страна иновацията предизвиква промени в технологиите, но същевременно има голямо влияние и върху потребностите. Дълго време иновациите са били разбирани в по-тесния им смисъл, който твърди, че това трябва да бъдат непременно изобретения, преминали през фазата на лабораторните опити, развитието на прототипа, усвояването на редовно производство и въвеждането на крайните продукти или услуги на пазара. Иновационния процес включва следните видове дейности: 1. Изследване – включва
Международни валутно финансови отношения.
Лекции, по Финанси, брой страници 107, качен на 25/02/2011 от admin бр коментари 0
Наред с понятието валута много често в международната валутна пректика се употребява и понятието девизи, то се използва още за изразяване на чуждестранните платежни средства, т.е. средства чиито номинали са изразени в чуждестранни парични знаци. Понятието девизи има латински и френски произход и се използва за означаване на ЦК или чуждестранно платежно стедство, което подлежи на заплащане чрез предявяване: чекове и др. финансови инструменти, които се използват като средство за плащане. При определени условия и конкретна обстановка девизите имат изключително важно значение, което най-вече се пр
Парите (произход, еволюция и функции). Интегриране на парите в икономическите модели. Парични агрегати. Процес на парично предлагане
Лекции, по Финанси, брой страници 24, качен на 22/02/2011 от admin бр коментари 0
При търсенето на по-голяма ефективност и по-голямо производство се развиват разделението на труда и специализацията на производството, които изискват механизъм (система) за разпределение на националния продукт. Познати са три такива механизма: бартерната икономика, държавната купона система и парите. При бартерната икономика производството на едни специализирани икономически агенти се разменя за производството (стоки и услуги) на други. При държавната купона система централната държавна власт или неин орган определяя кои и колко стоки и услуги да получи всяка икономическа единица без оглед наСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни