Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 141 Сортирай по:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 07/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Юридическото лице се ражда от буржоазното устройство на обществото, въз основа свободата да се развива собствена стопанска дейност, която е различна от индивидуалния живот на отделното физическо лице. Юридическото лице е това, което е създадено по силата на позитивното право. Затова самото наименова
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ (ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ, ФАКТИЧЕСКИ СЪСТАВ).
Курсови работи, по Право, брой страници 17, качен на 05/10/2018 от те бр коментари 0
Понятието „юридически факт“ се използва в широк и тесен смисъл. В широкия смисъл ЮФ са всички явления от социалния живот, които водят д правни последици, т.е. те влияят върху създаването, изменението, прекратяването или погасяването на субективните права. Така например една вреда, причинена от непра
ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ (ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКЪСВАНЕ).
Курсови работи, по Право, брой страници 12, качен на 29/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Терминът „давност" е от руски произход и означава отколешност, отдавнашност, преминало време, която в българския език е усвоена дотолкова, че не се отразява като чуждица в речниците за чужди думи и едновременно с това е загубила общо говоримото значение и е юридизирана. В речниците за български език
Административно правен режим на изобретателската дейност и стандартизацията.
Курсови работи, по Право, брой страници 13, качен на 12/09/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Правото върху интелектуална собственост позволява свързани с продукта нематериални елементи да останат собственост на този, който го е създал или изобретил. С правото върху интелектуална собственост се установява правна защита на нематериалната собственост - идеята или изобретението, стоящи в основа
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 13, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Автори, които се занимават с въпросите на електронното правителство са измислили няколко дефиниции и цели на електронното правителство. Съгласно Групата Гартнър електронното правителство обхваща многоизмерния характер на понятието, отнасяйки се до „информационни и комуникационни технологии за оптими
ЗАЛОГ И ИПОТЕКА КАТО СПОСОБИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА.
Курсови работи, по Право, брой страници 13, качен на 19/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Когато се учредява заложно право върху телесна вещ, възниква едно ново право, което ограничава упражнението на правото на собственост върху вещта и дава възможност на заложния кредитор да извърши едно разпореждане със самото право на собственост и да се удовлетвори чрез това разпореждане, ако обезпе
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 08/08/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Феноменът интернет е имал трансформационен ефект върху обществото. Той е нов инструмент за комуникация и осигурява възможности за общуване и получаване на информация по един съвсем различен начин. Той е направил информацията и услугите достъпни по начин, който е бил немислим двадесет години по-рано.
КОМИСИОНЕН И СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР.
Курсови работи, по Право, брой страници 13, качен на 30/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Спедиционният договор е разновидност на комисионния договор. Въпреки това, за разлика от консигнацията, той има специална правна уредба (чл. 361 до чл. 366 ТЗ). За неуредените от тези норми въпроси се прилагат съответно разпоредбите за комисионния договор. Със спедиционния договор спедиторът се задъ
Политика на конкуренция, Единен пазар и търговия на ЕС.
Курсови работи, по Право, брой страници 10, качен на 19/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Конкуренцията е основен елемент на отворената пазарна икономика. Въпреки това икономистите считат, че конкуренцията в нейната най-чиста форма (когато всички компании се конкурират за перфектни заместващи продукти и където нито една фирма не може да засегне цените) не може да съществува в реалния свя
МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ПРИЧИНИ, СЪЩНОСТ, РЕЗУЛТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 10/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Периодично Комисията провежда оценка на напредъка, постигнат от България по изпълнението на тези показателите. Констатациите и заключенията се обобщават в годишния доклади за напредъка. Докладите са публикувани през лятото и съдържат подробна оценка за напредък и конкретни препоръки за по-нататъшнит
Източници на правото. Същност и видове.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според философията на правото разумът дава понятието за правото като задължителен закон за реда в човешкото общество и съдържанието на този закон или справедливостта като основание за неговата задължителна сила. Човешкият разум е за философията на правото източник и основание на позитивното право и
МОДЕЛЪТ НА „РАЗДЕЛЕНАТА ДЕМОКРАЦИЯ”
Курсови работи, по Право, брой страници 11, качен на 09/11/2017 от perfinya бр коментари 0
В изследване на група амери¬кански политолози този междинен модел е означен като модел на „разделената демокрация“ и са представени основните му харастеристи. Сред тях се открояват: 1. Концентрация на изпълнителната власт в ръцете на президента - лидер на една от двете големи партии. 2. Формално иСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2293 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2242 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 28 )
Лекции ( 16 )
Казуси ( 10 )
Реферати ( 9 )
Пищови ( 4 )
Готови реферати ( 3 )
Тестове ( 2 )
Коментар ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Документи ( 1 )
Изследвания ( 1 )
Презентации ( 1 )
Готови дипломни работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 375 )
Мениджмънт / Управление ( 331 )
Право ( 224 )
Икономика ( 192 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Маркетинг ( 154 )
Финанси ( 152 )
Туризъм ( 120 )
Психология ( 117 )
Статистика ( 62 )
МИО ( 59 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
Социология ( 20 )
Данъци ( 15 )
Екология ( 15 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 14 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
История ( 12 )
Политология ( 10 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96730120 написани страници
 907149001348 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Право
Real Time Web
Analytics